Επιλογή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή σχημάτων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Visio 2010 σας παρέχει πολλά εργαλεία για να επιλέξετε, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και περιστροφή σχήματα και αντικείμενα. Αφού έχετε επιλέξει ένα αντικείμενο - ή όλα τα αντικείμενα - στο σχέδιο, μπορείτε να στη συνέχεια αλλάξετε τη θέση τους, μεγέθυνση ή συρρίκνωση τους, αναστρέψετε οριζόντια και τα ωθείτε στη θέση της.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η επιλογή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή περιστροφή ενός σχήματος στο διάγραμμα, ενδέχεται να αποτελεί μέρος ενός κλειδωμένου επιπέδου.

Για να ξεκλειδώσετε ένα επίπεδο, κάντε τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Επίπεδα και επιλέξτε Ιδιότητες επιπέδου. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, στη στήλη Κλείδωμα, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου που συσχετίζεται με το σχήμα που θέλετε να επιλέξετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλογή σχημάτων

Μετακίνηση σχημάτων

Αλλαγή μεγέθους σχημάτων

Περιστροφή ή αναστροφή σχημάτων

Επιλογή σχημάτων

Τις περισσότερες φορές, πρέπει να επιλέξετε σχήματα, πριν να μπορείτε να κάνετε άλλες εργασίες, όπως η μετακίνηση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους των σχημάτων, Visio 2010 σχέδια. Στο Visio, μπορείτε να επιλέξετε σχήματα ένα κάθε φορά, ανά περιοχή, με το εργαλείο λάσου, ή να επιλέξετε όλα τα σχήματα στη σελίδα.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Επιλογή μεμονωμένου σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο κατάδειξης.

 2. Καταδείξτε το σχήμα στη σελίδα σχεδίου, μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί σε βέλος με τέσσερις κεφαλές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σχήμα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με την ’Επιλογή περιοχής’

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή περιοχής.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω και αριστερά των σχημάτων που θέλετε να επιλέξετε και σύρετε για να δημιουργήσετε ένα δίχτυ επιλογής γύρω από τα σχήματα.

 3. Μετά την επιλογή των σχημάτων, θα εμφανιστούν μπλε λαβές επιλογής γύρω από τα σχήματα που έχετε επιλέξει και γραμμές ματζέντα γύρω από τα μεμονωμένα σχήματα.

Επιλογή πολλών σχημάτων με την ’Επιλογή με λάσο’

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή με λάσο.

 2. Σύρετε ένα δίχτυ επιλογής ελεύθερης μορφής γύρω από τα σχήματα που θέλετε να επιλέξετε.

 3. Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα, γύρω από τα επιλεγμένα σχήματα, εμφανίζονται μπλε λαβές επιλογής.

Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε μια περιοχή επιλογής

Από προεπιλογή, για τα εργαλεία Επιλογή περιοχής και Επιλογή με λάσο, το δίχτυ επιλογής θα πρέπει να περικυκλώνει ολόκληρο το σχήμα για να επιλεγεί. Εάν θέλετε περισσότερη ευελιξία, μπορείτε να διευρύνετε το δίχτυ επιλογής, ώστε να επιλέγονται και τα σχήματα τα οποία εμπεριέχονται μερικώς.

Για να ρυθμίσετε το Visio, ώστε να επιλέγει σχήματα που εμπεριέχονται μερικώς σε μια περιοχή επιλογής, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Visio, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Visio, στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Επεξεργασία επιλογών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μερική επιλογή σχημάτων μέσα σε περιοχή.

.

Επιλέξτε πολλά σχήματα σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε σχήματα για τη ξεχωριστή επιλογή πολλών σχημάτων.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα για την προσθήκη επιπλέον σχημάτων σε μια τρέχουσα επιλογή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα σε μια επιλογή που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Επιλογή περιοχής, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το σχήμα.

Επιλογή όλων των σχημάτων στη σελίδα σχεδίου

Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην Επιλογή και επιλέξτε Επιλογή όλων.

Επιλογή όλων από ένα συγκεκριμένο είδος αντικειμένων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή κατά τύπο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή κατά τύπο, ενεργοποιήστε τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να επιλέξετε, όπως σχήματα, γραμμές σύνδεσης ή κοντέινερ, και πιέστε OK.

Κατάργηση επιλογής ενός ή περισσότερων σχημάτων

Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των σχημάτων:

 • Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του σχεδίου ή πιέστε Esc.

Για να καταργήσετε την επιλογή ενός σχήματος όταν είναι επιλεγμένα πολλά:

 • Πιέστε Shift και επιλέξτε ένα σχήμα για να ακυρώσετε την επιλογή του.

Επάνω μέρος σελίδας

Μετακίνηση σχημάτων

Visio 2010 παρέχει αρκετούς τρόπους για να τοποθετείτε σχήματα ακριβώς όπου θέλετε.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Μετακίνηση σχημάτων χρησιμοποιώντας το ποντίκι

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Αφήστε το δείκτη επάνω σε ένα από τα σχήματα. Εμφανίζεται ένα βέλος με τέσσερις κεφαλές.

 3. Σύρετε τα σχήματα στις νέες τους θέσεις.

  Όλα τα επιλεγμένα σχήματα μετακινούνται στην ίδια απόσταση και κατεύθυνση από τις αρχικές τους θέσεις.

Συμβουλή: Για να περιορίσετε τη μετακίνηση των σχημάτων οριζόντια ή κάθετα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τα σχήματα. Για να μετακινήσετε τα σχήματα σε μια άλλη σελίδα στο σχέδιο, σύρετε τα σχήματα σε μια καρτέλα σελίδας.

Μετακίνηση σχημάτων συγκεκριμένη απόσταση (απαιτεί Visio Professional 2010 )

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Μακροεντολές, επιλέξτε Πρόσθετα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σχημάτων.

 3. Στην περιοχή Κατεύθυνση, καθορίστε το σύστημα συντεταγμένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μετακίνηση του σχήματος ή των σχημάτων.

  • Οριζόντια/Κάθετα     Χρησιμοποιούνται οι συντεταγμένες X-Y (Καρτεσιανές) για τη μετακίνηση των επιλεγμένων στοιχείων.

  • Απόσταση/Γωνία     Χρησιμοποιούνται οι πολικές συντεταγμένες για τη μετακίνηση των επιλεγμένων στοιχείων.

 4. Καθορίστε την απόσταση μετακίνησης των επιλεγμένων στοιχείων.

 5. Για τη μετακίνηση αντιγράφων των επιλεγμένων σχημάτων και τη διατήρηση των αρχικών σχημάτων στην αρχική τους θέση, επιλέξτε Αναπαραγωγή.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση των αλλαγών, πιέστε OK.

Ώθηση σχημάτων με χρήση των πλήκτρων βέλους

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα για την επόμενη θέση, στην οποία να συγκράτηση, όπως ένα πλέγμα γραμμής ή υποδιαίρεσης σημάδι χάρακα, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους.

   Εάν δεν υπάρχει καμία θέση, στην οποία το σχήμα να μπορεί να συγκρατηθεί, πιέζοντας ένα πλήκτρο βέλους, το σχήμα θα μετακινηθεί ελάχιστα επάνω στο χάρακα.

  • Για να μετακινήσετε το σχήμα ένα pixel, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε ένα πλήκτρο βέλους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που πιέζοντας ένα πλήκτρο βέλους πραγματοποιείται κύλιση στο σχέδιό σας, αντί να μετακινείται ένα σχήμα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο Scroll Lock.

Επάνω μέρος σελίδας

Αλλαγή μεγέθους σχημάτων

Στο Visio 2010, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων μεταφέροντάς τα μέχρι το μέγεθος που θέλετε ή μπορείτε να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Αλλαγή μεγέθους σχήματος δύο διαστάσεων (2-Δ) (όπως ορθογώνιο) με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα των οποίων θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Σύρετε τη λαβή επιλογής Λαβή επιλογής μέχρι το σχήμα να πάρει το μέγεθος που θέλετε. Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος αναλογικά, σύρετε μια γωνιακή λαβή ελέγχου.

Αλλαγή μεγέθους σχήματος μίας διάστασης, όπως μια γραμμή, με το ποντίκι

 1. Επιλέξτε το σχήμα του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Σύρετε ένα τελικό σημείο στο μήκος που θέλετε.

Αλλαγή μεγέθους ενός σχήματος με χρήση του παραθύρου Μέγεθος & θέση

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε Παράθυρα εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος & θέση.

 3. Στο παράθυρο Μέγεθος & θέση, πληκτρολογήστε νέες τιμές στα πλαίσια Πλάτος, Ύψος ή Μήκος.

Επάνω μέρος σελίδας

Περιστροφή ή αναστροφή σχημάτων

Μπορείτε να περιστρέψετε σχήματα κατά μοίρες, να τα αναστρέψετε κάθετα, να τα αναστρέψετε οριζόντια ή να τα περιστρέψετε χρησιμοποιώντας τη λαβή περιστροφής.

Σημείωση: Εάν θέλετε να μάθετε πώς πραγματοποιείται η περιστροφή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου και μπλοκ κειμένου.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Περιστροφή κατά 90 μοίρες

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα αριστερά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.

  • Για να περιστρέψετε το σχήμα προς τα δεξιά, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά

Περιστροφή σχήματος με χρήση της λαβής περιστροφής

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Σύρετε τη λαβή περιστροφής Λαβή περιστροφής στο Visio 2010. .

  Το σχήμα περιστρέφεται γύρω από την καρφίτσα Λαβή περιστροφής . Για να μετακινήσετε την καρφίτσα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη λαβή περιστροφής και, στη συνέχεια, μετακινείστε το δείκτη επάνω στην καρφίτσα και σύρετέ τη σε μια νέα θέση.

  Όσο πιο μακριά από την επιλογή μετακινείτε το δείκτη κατά τη μεταφορά της λαβής περιστροφής, τόσο πιο λεπτό (πιο μικρό) είναι το βήμα περιστροφής.

Περιστροφή ενός σχήματος κατά γωνία χρησιμοποιώντας το παράθυρο Μέγεθος & θέση

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να περιστρέψετε

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε Παράθυρα εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος & θέση.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε Παράθυρα εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος & θέση.

 4. Στο παράθυρο Μέγεθος & θέση, πληκτρολογήστε νέες τιμές στα πλαίσια Γωνία.

Κατακόρυφη αναστροφή σχήματος

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Κατακόρυφη αναστροφή.

Οριζόντια αναστροφή σχήματος

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Περιστροφή σχημάτων και επιλέξτε Οριζόντια αναστροφή.

Επάνω μέρος σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×