Επιλογή δεδομένων για ένα γράφημα στο Excel 2016 για Mac

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τα δεδομένα (ένα σύνολο κελιών). Ορισμένες φορές δεν θέλετε να εμφανίσετε όλα τα δεδομένα σας, οπότε μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες στήλες, γραμμές ή κελιά που θα συμπεριληφθούν.

Αφού επιλέξετε τα δεδομένα σας, στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Προτεινόμενα γραφήματα.

Συμβουλή: Μερικές φορές, τα δεδομένα σας δεν είναι τακτοποιημένα στο Excel με τρόπο που να σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τον τύπο γραφήματος που θέλετε. Μάθετε πώς μπορείτε να τακτοποιείτε δεδομένα για συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων.

Επιλογή δεδομένων από γειτονικές γραμμές, στήλες ή κελιά

Για να επιλέξετε

Δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε

Πολλές γειτονικές στήλες

Τοποθετήστε το δρομέα στην κεφαλίδα στήλης της πρώτης στήλης και κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καθώς σύρετε το ποντίκι για να επιλέξετε γειτονικές στήλες.

Πολλές γειτονικές γραμμές

Τοποθετήστε το δρομέα στην κεφαλίδα γραμμής της πρώτης γραμμής και κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καθώς σύρετε το ποντίκι για να επιλέξετε γειτονικές γραμμές.

Τμήματα γραμμών ή στηλών

Τοποθετήστε το δρομέα στο επάνω αριστερό κελί και κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενώ σύρετε το ποντίκι στο κάτω δεξιό κελί.

Όλο το περιεχόμενο ενός πίνακα

Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο στον πίνακα.

Όλο το περιεχόμενο σε μια καθορισμένη περιοχή

Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο της καθορισμένης περιοχής.

Επιλογή δεδομένων από μη γειτονικές γραμμές, στήλες ή κελιά

Μπορείτε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες γραμμές, στήλες ή κελιά για, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν έχουν μορφοποιηθεί ως πίνακας.

Συμβουλή:  Εάν τα δεδομένα είναι μορφοποιημένα ως πίνακας και θέλετε να επιλέξετε μη συνεχόμενες πληροφορίες για ένα γράφημα, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε τον πίνακα ξανά σε κανονική περιοχή. Τοποθετήστε το δρομέα στον πίνακα και, στην καρτέλα Πίνακας, επιλέξτε Μετατροπή σε περιοχή.
Στην καρτέλα "Πίνακας", επιλέξτε "Μετατροπή σε περιοχή"

Για να επιλέξετε

Δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε

Δεδομένα σε μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

Τοποθετήστε το δρομέα στην πρώτη γραμμή ή στήλη. Πατήστε το πλήκτρο COMMAND και επιλέξτε τις γραμμές και στήλες που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να το κάνετε με απόκρυψη των γραμμών ή των στηλών στο φύλλο εργασίας σας. Ωστόσο, όταν επανεμφανίσετε τις γραμμές ή τις στήλες, αυτές θα εμφανιστούν αυτόματα στο γράφημα.

Δεδομένα σε μη γειτονικά κελιά

Τοποθετήστε το δρομέα στο πρώτο κελί. Πατήστε το πλήκτρο COMMAND και επιλέξτε τα άλλα κελιά που θέλετε.

Επιλογή δεδομένων από πολλά φύλλα εργασίας

Δημιουργήστε ένα συνοπτικό φύλλο εργασίας για να λάβετε τα δεδομένα από πολλά φύλλα εργασίας μαζί και να δημιουργήσετε το γράφημα από το συνοπτικό φύλλο εργασίας. Για να δημιουργήσετε το συνοπτικό φύλλο εργασίας, αντιγράψτε τα δεδομένα από κάθε προέλευση εργασίας και, στη συνέχεια, στο μενού Επικόλληση, επιλέξτε Επικόλληση σύνδεσης. Με την Επικόλληση σύνδεσης, όταν τα δεδομένα ενημερώνονται στα φύλλα εργασίας προέλευσης, τότε ενημερώνονται επίσης στο συνοπτικό φύλλο εργασίας και το γράφημα.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα φύλλο εργασίας για κάθε μήνα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα δέκατο τρίτο φύλλο εργασίας για το έτος, το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα από κάθε ένα από τα μηνιαία φύλλα εργασίας που θέλετε για το γράφημά σας.

Καθορισμός περιοχών δεδομένων

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα γράφημα είναι να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος που θέλετε και, στη συνέχεια, να καθορίσετε τα δεδομένα που θα συμπεριλάβετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων, αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να επιλέξετε μη συνεχόμενες πληροφορίες με αυτή τη μέθοδο.

  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που θέλετε.

  2. Στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος, επιλέξτε Επιλογή δεδομένων.

    Στην καρτέλα "Σχεδίαση γραφήματος", επιλέξτε "Επιλογή δεδομένων"

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Περιοχή δεδομένων γραφήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας.

    Επιλέξτε την περιοχή δεδομένων για ένα γράφημα

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×