Επιλογές σειράς

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε την εμφάνιση των σειρά δεδομένων ή των σημεία δεδομένων του γραφήματος.

Σημαντικό: Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος που χρησιμοποιείτε, διατίθενται διαφορετικές επιλογές σειρών.

Ετικέτες κατηγοριών     Αυτή η προεπιλογή εμφανίζει τις ετικέτες κατηγοριών της σειράς δεδομένων. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε να γίνει απόκρυψη των ετικετών κατηγοριών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε αραχνοειδή γραφήματα.

Διαίρεση σειρών κατά     Ελέγχει ποιες φέτες εμφανίζονται στο δεύτερο γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα. Μπορείτε να διαιρέσετε τη σειρά κατά θέση, τιμή, ποσοστό τιμής ή προσαρμοσμένη σχεδίαση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα.

Η δεύτερη σχεδίαση περιέχει     Ελέγχει τον αριθμό τιμών που εμφανίζονται στο δεύτερο γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα.

  • Για τη θέση, αυτή η επιλογή αλλάζει σε Η δεύτερη σχεδίαση περιέχει τις τελευταίες και μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των φετών στο πλαίσιο Τιμές.

  • Για τις τιμές, αυτή η επιλογή αλλάζει σε Η δεύτερη σχεδίαση περιέχει τιμές μικρότερες από και μπορείτε να καθορίσετε την τιμή που θέλετε.

  • Για την ποσοστιαία τιμή, αυτή η επιλογή αλλάζει σε Η δεύτερη σχεδίαση περιέχει τιμές μικρότερες από και μπορείτε να καθορίσετε το ποσοστό που θέλετε.

  • Για μια προσαρμοσμένη σχεδίαση, μπορείτε να επιλέξετε τα σημεία δεδομένων που θέλετε να εμφανίζονται στο δεύτερο γράφημα.

    Το σημείο ανήκει σε     Ελέγχει την περιοχή σχεδίασης ενός επιλεγμένου σημείου δεδομένων σε γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα. Μπορείτε να καθορίσετε πού θέλετε να μετακινήσετε το επιλεγμένο σημείο δεδομένων κάνοντας κλικ στην επιλογή Πρώτη σχεδίαση ή Δεύτερη σχεδίαση από το πλαίσιο λίστας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα.

Γωνία πρώτης φέτας

Από "Χωρίς περιστροφή" σε "Πλήρη περιστροφή"     Περιστρέφει την επιλεγμένη σειρά δεδομένων. Μετακινήστε το ρυθμιστικό κύλισης στη γωνία περιστροφής που θέλετε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό μεταξύ 0 και 360 μοιρών. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0 μοίρες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας ή δακτυλίου.

Έκρηξη πίτας     Ελέγχει τα διαστήματα μεταξύ των επιλεγμένων σημείων δεδομένων της σειράς δεδομένων και του κέντρου του γραφήματος πίτας. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό έκρηξης που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 400 στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0%. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας. Το όνομα αυτής της επιλογής αλλάζει σε Έκρηξη σημείου όταν επιλέξετε μία μόνο φέτα της πίτας.

Έκρηξη δακτυλίου     Ελέγχει τα διαστήματα μεταξύ των επιλεγμένων σειρών ή σημείων δεδομένων και του κέντρου του γραφήματος δακτυλίου. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό έκρηξης που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 400 στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0%. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα δακτυλίου. Το όνομα αυτής της επιλογής αλλάζει σε Έκρηξη σημείου όταν επιλέξετε μόνο μία φέτα του δακτυλίου.

Μέγεθος οπής δακτυλίου     Ελέγχει το μέγεθος της οπής του δακτυλίου. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό μεγέθους οπής δακτυλίου που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 10 και 90 στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 50%. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα δακτυλίου.

Μέγεθος δεύτερης σχεδίασης     Ελέγχει το μέγεθος του δεύτερου γραφήματος. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 5 και 200 στο πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5%. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα.

Επικάλυψη σειράς

Διαχωρισμένα σε Με επικάλυψη    Ελέγχει το διάστημα μεταξύ μεμονωμένων σημείων δεδομένων της σειράς δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται για κάθε κατηγορία. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό διαχωρισμού ή επικάλυψης που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό διαχωρισμού ή επικάλυψης στο πλαίσιο Ποσοστό. Χρησιμοποιήστε ένα αρνητικό ποσοστό για το διαχωρισμό σημείων δεδομένων ή ένα θετικό ποσοστό για την επικάλυψή τους. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0%.

Βάθος ανοίγματος

Χωρίς άνοιγμα σε Μεγάλο άνοιγμα    Καθορίζει την απόσταση μεταξύ των συμπλεγμάτων σημείων δεδομένων τα οποία εμφανίζονται για κάθε κατηγορία. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό πλάτους ανοίγματος που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 500 στο πλαίσιο Πλάτος ανοίγματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 150%. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα 3-Δ.

Πλάτος ανοίγματος

Χωρίς άνοιγμα σε Μεγάλο άνοιγμα    Καθορίζει την απόσταση μεταξύ των συμπλεγμάτων σημείων δεδομένων τα οποία εμφανίζονται για κάθε κατηγορία. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο ποσοστό πλάτους ανοίγματος που θέλετε ή πληκτρολογήστε ένα ποσοστό μεταξύ 0 και 500 στο πλαίσιο Πλάτος ανοίγματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 150%.

Σχεδίαση σειρών σε

Πρωτεύων άξονας     Αυτή η προεπιλογή εμφανίζει τις επιλεγμένες σειρές δεδομένων στον πρωτεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμών).

Δευτερεύων άξονας     Εμφανίζει τις επιλεγμένες σειρές δεδομένων στον δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα (τιμών), προσθέτοντας αυτόν τον άξονα στο γράφημα κατά τη σχεδίαση της πρώτης σειράς δεδομένων στον δευτερεύοντα άξονα. Μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων επάνω στον δευτερεύοντα άξονα.

Σημείωση: Εάν όλες οι σειρές δεδομένων έχουν μετακινηθεί σε δευτερεύοντα άξονα, στην περίπτωση που δεν αφήσετε σειρά δεδομένων στον πρωτεύοντα άξονα, ο δευτερεύων άξονας μετατρέπεται σε πρωτεύοντα.

Οι διαστάσεις αντιστοιχούν στο

Περιοχή φυσαλίδων     Επιλεγμένη από προεπιλογή, ολόκληρη η περιοχή κάθε φυσαλίδας αντιπροσωπεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους της φυσαλίδας. Για παράδειγμα, αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν ένα μέγεθος, όπως ένα τετραγωνικό πόδι. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα φυσαλίδων.

Στο πλάτος φυσαλίδων     Το πλάτος ή η διάμετρος κάθε φυσαλίδας αντιπροσωπεύει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους της φυσαλίδας, το οποίο είναι χρήσιμο για σκοπούς σύγκρισης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα φυσαλίδων.

Προσαρμογή μεγέθους φυσαλίδας στο     Προσαρμόζει το μέγεθος φυσαλίδας για μια σειρά δεδομένων, μέσω ενός ποσοστού μεταξύ 0 και 300, το οποίο πληκτρολογείτε στο πλαίσιο κειμένου —όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι φυσαλίδες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα φυσαλίδων.

Φυσαλίδες με αρνητικές τιμές     Από προεπιλογή, όταν μια ολόκληρη σειρά δεδομένων περιέχει αρνητικά μεγέθη φυσαλίδας, η σειρά δεν εμφανίζεται. Εάν θέλετε να εμφανίσετε τις αρνητικές φυσαλίδες στο γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Φυσαλίδες με αρνητικές τιμές. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα φυσαλίδων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×