Επιλογές ιστοσελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου επιλογών ιστοσελίδας για να ελέγξετε τις διάφορες δυνατότητες και ρυθμίσεις για ιστοσελίδες που αποθηκεύετε ή εισάγετε στο Microsoft Office Excel.

Καρτέλα "Γενικά"

Αποθήκευση των πρόσθετων κρυφών δεδομένων που είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε τους τύπους     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να διατηρήσετε αναφοράς εξωτερικά δεδομένα των τύπων που δεν είναι στην επιλεγμένη περιοχή να δημοσιεύονται, γεγονός που αυξάνει το μέγεθος του αρχείου. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να μην διατηρείται όλη η εξωτερική αναφορά δεδομένων, για να αντικαταστήσετε τους τύπους με υπολογιζόμενες τιμές και να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο σε αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Τμήματα Web του Office, τα οποία καταργήθηκαν στο Microsoft Office Excel 2007.

Φόρτωση εικόνων από ιστοσελίδες που δεν δημιουργήθηκαν στο Excel     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να φορτώσετε φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν σε άλλα προγράμματα. Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να παραβλέψετε εικόνες που δημιουργήθηκαν σε άλλα προγράμματα.

Καρτέλα προγράμματα περιήγησης

Περιοχή "Προγράμματα περιήγησης προορισμού"

Οι χρήστες που κάνουν προβολή αυτής της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιούν     Επιλέξτε την παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης που είναι ο προορισμός για εμφάνιση. Η προεπιλογή είναι ο Internet Explorer 4.0.

Περιοχή "Επιλογές"

Χρήση του PNG ως μορφή γραφικών     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη μορφή γραφικού Φορητά γραφικά δικτύου (PNG). Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη μορφή γραφικού PNG. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη.

Με βάση το CSS     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για χρήση επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (CSS). Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να μην γίνει χρήση επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (CSS) επειδή το πρόγραμμα περιήγησης προορισμού δεν τα υποστηρίζει.

Εμφάνιση γραφικών στα προγράμματα περιήγησης με βάση το VML     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για χρήση της Vector Markup Language (VML) για εμφάνιση γραφικών στο πρόγραμμα περιήγησης, που μπορεί να επιταχύνει τη λήψη των ιστοσελίδων. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να μην γίνει χρήση της VML, επειδή το πρόγραμμα περιήγησης προορισμού δεν υποστηρίζει VML. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Αποθήκευση νέων ιστοσελίδων ως Ιστοσελίδων ενός αρχείου    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την αποθήκευση αρχείων σε μορφή Ιστοσελίδων ενός αρχείου (.mht, .mhtml) με περιεχόμενο από αρχεία υποστήριξης — όπως κουκκίδες, υφή φόντου και γραφικά που είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες. Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για αποθήκευση ως ιστοσελίδας με αρχεία υποστήριξης. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν προσθέσατε την εντολή Αποθήκευση ως ιστοσελίδας στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Καρτέλα "αρχεία"

Περιοχή "Ονόματα και θέσεις αρχείων"

Οργάνωση των αρχείων υποστήριξης σε έναν φάκελο     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την αποθήκευση όλων των αρχείων υποστήριξης — όπως κουκκίδες, υφή φόντου και γραφικά — σε ξεχωριστό υποφάκελο. Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να αποθηκεύσετε συνοδευτικά αρχεία στον ίδιο φάκελο με την ιστοσελίδα.

Χρήση μεγάλων ονομάτων αρχείων όποτε είναι δυνατό     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για χρήση μεγάλου ονόματος αρχείου (ένα όνομα αρχείου με διαστήματα ή περισσότερους από οχτώ χαρακτήρες) επειδή υποστηρίζονται στο διακομιστή Web. Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για χρήση σύντομων ονομάτων αρχείων (γραφή 8.3) επειδή τα μεγάλα ονόματα δεν υποστηρίζονται στο διακομιστή Web.

Ενημέρωση των συνδέσεων κατά την αποθήκευση     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να μην γίνει μετακίνηση ή αντιγραφή των αρχείων υποστήριξης όταν μετακινείτε ή αντιγράφετε μια ιστοσελίδα, αλλά για ενημέρωση των διευθύνσεων στις σχετικές συνδέσεις στην ιστοσελίδα. Πρέπει να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα που μετακινήσατε ή αντιγράψατε ώστε να λάβει χώρα η ενημέρωση. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για μετακίνηση ή αντιγραφή των αρχείων υποστήριξης όταν μετακινείτε ή αντιγράφετε μια ιστοσελίδα. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Περιοχή "Προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας"

Έλεγχος εάν το Office είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας για ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν στο Office     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ελέγξετε εάν το πρόγραμμα του Microsoft Office έχει καταχωρηθεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας για την ιστοσελίδα. Εάν έχει καταχωρηθεί κάποιο άλλο πρόγραμμα, το Office εμφανίζει ένα μήνυμα για να ορίσετε εάν θέλετε να επαναφέρετε ένα πρόγραμμα του Office ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κατά την αποθήκευση της ιστοσελίδας. Αυτή είναι η προεπιλογή. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να μην εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Καρτέλα "εικόνες"

Οθόνη προορισμού     Στο πλαίσιο Μέγεθος οθόνης, επιλέξτε ένα μέγεθος οθόνης. Στο πλαίσιο Pixel ανά ίντσα, επιλέξτε ένα μέγεθος pixel.

Τα γραφικά και το κείμενο μπορούν να αναδιπλωθούν διαφορετικά, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο (το μέγεθος των στοιχείων οθόνης σε σχέση με το μέγεθος της οθόνης). Το μέγεθος οθόνης που καθορίζετε μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος και τη διάταξη εικόνων σε ένα βιβλίο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβαθμίσεων φόντων σελίδας. Το μέγεθος pixel επηρεάζει το μέγεθος των γραφικών σε σχέση με το μέγεθος του κειμένου στην οθόνη.

Καρτέλα κωδικοποίησης

Νέα φόρτωση του τρέχοντος εγγράφου ως     Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία νομίζετε ότι κωδικοποιήθηκε η σελίδα. Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται επίσης κατά τη φόρτωση των επόμενων σελίδων, εάν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της κωδικοποίησης γλώσσας.

Όταν ανοίγετε μια ιστοσελίδα, το Office Excel προσπαθεί να προσδιορίσει την κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για αυτήν τη σελίδα. Εάν το Excel εμφανίσει εσφαλμένους χαρακτήρες όταν ανοίγετε τη σελίδα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, μπορείτε να επιλέξετε την κωδικοποίηση που πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα. Δοκιμάστε κάθε κωδικοποίηση έως ότου μπορέσετε να διαβάσετε το κείμενο.

Αποθήκευση αυτού του εγγράφου ως     Επιλέξτε την κωδικοποίηση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί η ιστοσελίδα.

Αποθήκευση των ιστοσελίδων πάντοτε με την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για χρήση της προεπιλεγμένης κωδικοποίησης στον υπολογιστή σας και για να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο Αποθήκευση αυτού του εγγράφου ως. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο Αποθήκευση αυτού του εγγράφου ως και για χρήση της καθορισμένης κωδικοποίησης. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη, εάν χρησιμοποιείτε ξανά σελίδες από άλλες πηγές και θέλετε να αποθηκεύονται όλες οι σελίδες με την ίδια κωδικοποίηση. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Καρτέλα γραμματοσειρές

Σύνολο χαρακτήρων    Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που πρέπει να χρησιμοποιήσει η ιστοσελίδα.

Αναλογική γραμματοσειρά και Μέγεθος     Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και μέγεθος για κανονικό κείμενο. Η προεπιλογή είναι Arial, 10.

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους και το μέγεθος    Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και το μέγεθος για μορφές κειμένου. Η προεπιλογή είναι Courier New 10.

Εάν εφαρμοστεί εσφαλμένη γραμματοσειρά για μια ιστοσελίδα ή για ένα αρχείο απλού κειμένου όταν εισαγάγετε μια ιστοσελίδα στο Microsoft Excel, μπορείτε να επιλέξετε το σύνολο χαρακτήρων με το οποίο πιστεύετε ότι έχει κωδικοποιηθεί η σελίδα. Μετά μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα γραμματοσειρών που εξαρτάται από το σύνολο χαρακτήρων που επιλέξατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×