Επιλογές επεξεργασίας για προχωρημένους του Outlook

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Outlook περιέχει έναν αριθμό επιλογών που μπορείτε να ελέγχετε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο αντιγράψετε και να επικολλήσετε περιεχόμενο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν χρησιμοποιεί το Outlook αυτόματης καταχώρησης κατά την πληκτρολόγηση, μορφοποίηση του πίνακα και σκίαση πεδίου. Μπορείτε να βρείτε πολλές από αυτές τις επιλογές, επιλέγοντας αρχείο > Επιλογές.

Προβολή αυτές τις επιλογές στο Microsoft Outlook, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία > Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας > για προχωρημένους.

Πληκτρολόγηση αντικαθιστά το επιλεγμένο κείμενο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Microsoft Office Outlook εισάγει το νέο κείμενο μπροστά από το επιλεγμένο κείμενο και δεν διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο.

Κατά την επιλογή, αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε ολόκληρες λέξεις, όταν επιλέγετε τμήμα μία λέξη και, στη συνέχεια, τμήμα της επόμενης λέξης. Ενεργοποίηση αυτής της επιλογής επίσης, το Outlook για να επιλέξετε μια λέξη και το διάστημα που ακολουθεί όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια λέξη.

Να επιτρέπεται η μεταφορά και απόθεση κειμένου     Επιλέξτε το για να μπορείτε να μετακινείτε ή να αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο σύροντάς το.Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το και σύρετέ το σε μια νέα θέση. Για να αντιγράψετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα της θέση.

Χρήση CTRL + κλικ για να ακολουθήσετε υπερ-σύνδεσης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να σας διευκολύνουν να επεξεργαστείτε το κείμενο της υπερ-συνδέσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, πρέπει να πατήσετε CTRL ενώ κάνετε κλικ στη σύνδεση για να ακολουθήσετε τη σύνδεση. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, κάνοντας κλικ στη σύνδεση, το Outlook για να μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης, το οποίο καθιστά δυσκολότερο να επεξεργαστείτε το κείμενο της σύνδεσης.

Αυτόματη δημιουργία καμβά σχεδίασης κατά την εισαγωγή αυτόματων σχημάτων     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να τοποθετήσετε έναν καμβά σχεδίασης γύρω από αντικείμενα σχεδίασης ή χειρόγραφα σχέδια και γραφής κατά την εισαγωγή τους στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ένας καμβάς σχεδίασης σας βοηθά να για να τακτοποιήσετε τα αντικείμενα σχεδίασης και εικόνες και να τα μετακινήσετε ως μια μονάδα.

Χρήση "έξυπνης" επιλογής παραγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να συμπεριλαμβάνεται το σημάδι παραγράφου όταν επιλέγετε μια ολόκληρη παράγραφο. Εάν συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου κατά την αποκοπή και την επικόλληση μιας παραγράφου, δεν αφήνετε πίσω μια κενή παράγραφο και η μορφοποίηση παραμένει αυτόματα στην παράγραφο.

Χρήση "έξυπνου" δρομέα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ότι ο δρομέας θα μετακινείται κατά την κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μετά την κύλιση, ο δρομέας ανταποκρίνεται στη σελίδα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή και όχι στην προηγούμενη θέση του.

Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτή την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται το υπάρχον κείμενο καθώς πληκτρολογείτε, ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Εάν επιλέξετε Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

Προσθήκη διπλών εισαγωγικών για την αρίθμηση του εβραϊκού αλφαβήτου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προστίθενται διπλά εισαγωγικά (") στην αρίθμηση.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα Εβραϊκά για την επεξεργασία κειμένου.

Προτροπή για ενημέρωση στυλ     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ερώτηση όταν τροποποιείτε απευθείας κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένα στυλ και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε ξανά το στυλ στο τροποποιημένο κείμενο. Όταν σας ζητηθεί, μπορείτε είτε να ενημερώσετε το στυλ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές είτε να εφαρμόσετε ξανά τη μορφοποίηση του στυλ.

Χρήση Βασικού στυλ για λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση     Ορίστε αυτή την επιλογή, ώστε τα στυλ λίστας να βασίζονται στο "Βασικό" στυλ παραγράφου και όχι στο στυλ "Λίστα παραγράφων".

Παρακολούθηση μορφοποίησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να παρακολουθείτε τη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα την ίδια μορφοποίηση και σε άλλα σημεία. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο. Για να εμφανίσετε μια λίστα με τη μορφοποίηση που έχετε χρησιμοποιήσει, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο Στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου, Μορφοποίηση γραμματοσειράς και Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης.

 • Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επισημάνετε μορφοποίηση με μια μπλε κυματιστή υπογράμμιση όταν το παρόμοια, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδια ως, άλλη μορφοποίηση σε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε, επίσης, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση της μορφοποίησης.

Ενημέρωση στυλ ώστε να ταιριάζει με επιλογή     Εάν κάνετε αλλαγές σε ένα στυλ, επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να ενημερώσετε το στυλ που να ταιριάζει με τις αλλαγές σας.

Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας διπλό κλικ στην κενή περιοχή. Η δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγηση αυτόματα εισάγει παραγράφων και εφαρμόζει τη στοίχιση είναι απαραίτητο για να τοποθετήσετε το στοιχείο όπου κάνατε διπλό κλικ. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και προβολή διάταξης Web.

 • Προεπιλεγμένο στυλ παραγράφου Επιλέξτε το στυλ που εφαρμόζεται στο κείμενο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Προτάσεις αυτόματης καταχώρησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε το Outlook να προτείνετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες word κατά την πληκτρολόγηση. Στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο Enter και το Outlook θα ολοκληρωθεί αυτόματα πληκτρολογείτε τη λέξη.

Κάντε αυτόματα στιγμιότυπο οθόνης υπερ-σύνδεσης     Αυτή η επιλογή αποτρέπει την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, όταν κάνετε επικόλληση σε οθόνη στιγμιότυπο στο μήνυμά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Χρήση ελέγχου ακολουθίας     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιβεβαιώνετε αν ένας χαρακτήρας που μόλις πληκτρολογήσατε εμφανίζεται στη σωστή σειρά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο τονισμού, ορθογραφικό σημάδι ή φωνήεν που θα τοποθετηθεί επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω από το σύμφωνο που συνοδεύει.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια σύνθετη γλώσσα δέσμης ενεργειών για την επεξεργασία κειμένου. Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αντικαταστήσετε το χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε προηγουμένως με το χαρακτήρα που μόλις πληκτρολογήσατε εάν οι δύο χαρακτήρες δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο σύμπλεγμα κειμένου.

Εφαρμογή επίσης ασιατικές γραμματοσειρές σε Λατινικό κείμενο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε Λατινικό χαρακτήρες για την επιλεγμένη γραμματοσειρά Ασίας όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο επιλεγμένο κείμενο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε το λατινικό χαρακτήρες για να παραμείνει στη γραμματοσειρά Λατινικό ενώ εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο υπόλοιπο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου και τη γραμματοσειρά, με βάση τη γλώσσα του κειμένου όπου βρίσκεται ο δρομέας. Εάν καταργήσετε αυτήν την επιλογή, μόνο τη γραμματοσειρά έχει αλλάξει.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Χρήση παλαιού τύπου IME της κατάστασης λειτουργίας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε για να αντικαταστήσετε υπάρχοντες χαρακτήρες (αντικατάστασης) ενώ χρησιμοποιείτε Input Method Editor (IME) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows XP. Εάν είναι εγκατεστημένο το Outlook σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται επειδή η κατάσταση λειτουργίας αντικατάστασης πληκτρολόγησης υποστηρίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Έλεγχος ενεργό IME     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ξεκινήσετε μια Input Method Editor (IME). Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να διακόψετε ένα IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Πραγματική γραμμή IME     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε ένα περιβάλλον εργασίας φυσικής γλώσσας σε υπολογιστές με δυνατότητα IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ρυθμίσεις IME     Κάντε κλικ για να ανοίξετε τις ιδιότητες για το παράθυρο διαλόγου όνομα IME. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να ορίσετε ή να αλλάξετε το κείμενο, πληκτρολογίου, μετατροπή χαρακτήρων και άλλες επιλογές για το ενεργό IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Μέσα σε το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου σε τα ίδια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις οποίες αντιγράψατε στο περιεχόμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)      Με αυτή την επιλογή διατηρούνται τα στυλ χαρακτήρων και η άμεση μορφοποίηση που έχουν εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στυλ παραγράφου.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (προεπιλογή)     Αυτή η επιλογή διατηρεί τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε το αντιγραμμένο κείμενο. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, αντιγράφεται τυχόν Ορισμός στυλ που είναι συσχετισμένη με το αντιγραμμένο κείμενο.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν ιδιότητες άμεσης μορφοποίησης ή στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν υπάρχει διένεξη μεταξύ των ορισμών στυλ     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και το στυλ που έχει αντιστοιχιστεί το αντιγραμμένο κείμενο έχει οριστεί διαφορετικά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η εμφάνιση του κειμένου που αντιγράψατε, με αντιστοίχιση του Βασικού στυλ στο επικολλημένο κείμενο και εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που μιμούνται τον ορισμό στυλ του αντιγραμμένου κειμένου.

 • Χρήση στυλ προορισμού (προεπιλογή)     Αυτή η επιλογή διατηρεί το όνομα του στυλ που σχετίζεται με το αντιγραμμένο κείμενο, αλλά χρησιμοποιεί τον ορισμό στυλ από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου. Για παράδειγμα, αντιγράφετε κείμενο επικεφαλίδα 1 από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν άλλο. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Arial έντονης γραφής, 14 στιγμών και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα γίνει η επικόλληση του κειμένου, Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρήση στυλ προορισμού, το επικολλημένο κείμενο χρησιμοποιεί στυλ Επικεφαλίδα 1, Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Αυτή η επιλογή απορρίπτει τον ορισμό στυλ και πιο μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί απευθείας σε το αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρεί μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως έντονη γραφή και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται σε μόνο ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τον ορισμό στυλ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση από άλλα προγράμματα     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο πρόγραμμα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση του κειμένου που αντιγράψατε.

 • Συγχώνευση μορφοποίησης     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που εφαρμόστηκε άμεσα στο αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως η έντονη και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου επικολλάται. Επίσης, το κείμενο λαμβάνει τυχόν χαρακτηριστικά άμεσης μορφοποίησης του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα κατά την επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Εισαγωγή και επικολλήστε τις εικόνες ως     Η επιλογή αυτή εμφανίζει πώς το Outlook εισάγει εικόνες σε σχέση με το κείμενο στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, να επιτρέψετε σε εικόνες να μετακινούνται με το κείμενο ή να αναδίπλωση κειμένου γύρω, εμπρός ή πίσω από μια εικόνα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται σε μια παράγραφο σαν να είναι κείμενο. Η επιλογή χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Το γραφικό μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο. Μπορείτε να σύρετε το γραφικό σε μια άλλη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κείμενο.

 • Τετράγωνο     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές ενός τετραγώνου που περιέχει το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Ερμητικό     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο γύρω από το γραφικό αναδιπλώνεται γύρω από ένα ακανόνιστο σχήμα που περιβάλλει την πραγματική εικόνα. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Πίσω από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, πίσω από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Εμπρός από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, εμπρός από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Διά μέσου     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από το γραφικό και συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται από ένα κοίλο σχήμα, όπως είναι το μισοφέγγαρο. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Επάνω και κάτω     Με αυτή την επιλογή, αποτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου γύρω από τις πλευρές του γραφικού. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου"     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέψετε την αρίθμηση και τις κουκκίδες σε σύμβολα κειμένου.

Χρήση του πλήκτρου Insert για επικόλληση     Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για χρήση του πλήκτρου INSERT για εισαγωγή των περιεχομένων του Προχείρου του Office σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κουμπί Εμφάνιση επιλογών επικόλλησης όταν γίνεται επικόλληση περιεχομένου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης για να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που κάνετε σε αυτήν την ενότητα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

Χρήση "έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίζεται αυτόματα η μορφοποίηση κατά την επικόλληση κειμένου. Μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές για την επικόλληση.

 • Ρυθμίσεις     Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά τη συγχώνευση, αποκοπή και επικόλληση κειμένου. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση Έξυπνη αποκοπή και επικόλληση.

  • Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καταργούνται τα επιπλέον διαστήματα κατά τη διαγραφή κειμένου ή να προστίθενται απαιτούμενα διαστήματα κατά την επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο.

  • Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποτρέπεται η δημιουργία κενών παραγράφων και η ασυνεπής απόσταση μεταξύ των παραγράφων.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τη μορφοποίηση και τη στοίχιση των πινάκων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα μεμονωμένα κελιά επικολλώνται ως κείμενο, τα τμήματα πινάκων επικολλώνται ως γραμμές σε έναν υπάρχοντα πίνακα (και όχι ως ένθετος πίνακας) και όταν προσθέτετε έναν πίνακα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ο επικολλημένος πίνακας προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον υπάρχοντα πίνακα.

  • Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ     Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά των στυλ κατά την επικόλληση περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Επικόλληση στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση των επιλογών Για προχωρημένους.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office PowerPoint     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση περιεχομένου από μια παρουσίαση του PowerPoint. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου ή πίνακα εφαρμόζεται στο επικολλημένο κείμενο, το στυλ κουκκίδων, αρίθμησης ή λίστας που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα εφαρμόζεται στην επικολλημένη λίστα και η εμφάνιση των στοιχείων όπως οι πίνακες, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE και τα σχήματα διατηρείται από την προέλευση στο PowerPoint.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office Excel     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση δεδομένων από το Excel. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που επικολλώνται τοποθετούνται σε πίνακα και τα γραφήματα επικολλώνται ως εικόνες και όχι ως αντικείμενα OLE.

  • Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μορφοποιείτε στοιχεία λίστας, ώστε να συμφωνούν με την περιβάλλουσα λίστα όταν κάνετε επικόλληση των στοιχείων σε μια λίστα.

Εμφάνιση αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο παράθυρο εγγράφου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για αναδίπλωση κειμένου στο παράθυρο που περιέχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση στην οθόνη.

Εμφάνιση συμβόλων κράτησης θέσης εικόνας     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε ένα κενό πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνα στο Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή η επιλογή επιταχύνει τη διαδικασία κύλισης μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό εικόνων.

Εμφάνιση σχέδια και πλαίσια κειμένου στην οθόνη     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία σχεδίασης του Outlook σε προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε προβολή διάταξης Web. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε σχέδια και πιθανή επιτάχυνση της εμφάνισης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πολλά σχέδια. Σχέδια θα εκτυπωθούν ακόμα και εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση σελιδοδεικτών     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες στην οθόνη. Εάν μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα στοιχείο, το σχετικό στοιχείο εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες ([]...). Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη σε μια θέση, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως δείκτης με μορφή. Οι αγκύλες και η κάθετος i δεν εμφανίζονται στις εκτυπωμένες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμφάνιση τους κωδικούς πεδίων αντί για τις τιμές τους     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τους κωδικούς πεδίων αντί για τα αποτελέσματα του πεδίου σε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε: {@\"MMMM ΏΡΑΣ, d, YYYY"} αντί για 4 Φεβρουαρίου 2008. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να προβάλετε τα αποτελέσματα του πεδίου.

Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε πάντοτε να εναλλάσσετε την εμφάνιση των κωδικών πεδίων και των αποτελεσμάτων των κωδικών πεδίων, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Σκίαση πεδίου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει εάν και όταν τα πεδία με σκίαση. Στη λίστα, επιλέξτε πάντα ή Όταν επιλεγεί να σκιάσετε τα πεδία. Επιλογή ποτέ απενεργοποιεί Σκίαση πεδίου. Σκίαση πεδίων διευκολύνει την αναγνώριση. Η σκίαση εμφανίζεται στην οθόνη αλλά όχι στο εκτυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμητικό     Η επιλογή αυτή καθορίζει πώς θα εμφανίζονται οι αριθμοί σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αγγλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 • Χίντι Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αραβικά και Χίντι.

 • Περιβάλλον Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τη γλώσσα του κειμένου που τους περιβάλλει.

 • Σύστημα Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

Ονόματα μηνών     Με αυτή την επιλογή καθορίζεται ο τρόπος εμφάνισης των δυτικών ονομάτων μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) σε αραβικό κείμενο. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα αραβικά ονόματα μηνών.

 • Μεταγραφή αγγλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με αγγλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

 • Μεταγραφή γαλλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με γαλλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

Είναι τα ορθογραφικά σημάδια     Η επιλογή αυτή εμφανίζει είναι τα ορθογραφικά σημάδια στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποια γλώσσα που χρησιμοποιεί ορθογραφικά σημάδια για την επεξεργασία κειμένου.

 • Χρήση αυτού του χρώματος για τα ορθογραφικά σημάδια Ορίστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της όλα τα ορθογραφικά σημάδια, ανεξάρτητα από το χρώμα των ορθογραφικών σημαδιών με το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη λίστα, επιλέξτε ένα χρώμα.

Προβολή του εγγράφου     Η επιλογή αυτή καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Δεξιά προς τα αριστερά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατάξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, παραγράφους Έναρξη στη δεξιά πλευρά ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το κείμενο να ρέει προς τα αριστερά.

 • Αριστερά προς τα δεξιά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατάξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, παραγράφους εκκίνηση στην αριστερή πλευρά ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το κείμενο να ρέει προς τα δεξιά.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών     Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενεργό χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια γραμματοσειρά υποκατάστασης.

Ανάπτυξη όλων των επικεφαλίδων κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αναπτύξετε αυτόματα οποιαδήποτε συμπτυγμένες επικεφαλίδες όταν ανοίγετε ένα έγγραφο.

Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες     Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τον οριζόντιο χάρακα και τις τιμές των μετρήσεων που πληκτρολογείτε στα παράθυρα διαλόγου.

Εμφάνιση μετρήσεων σε πλάτος χαρακτήρων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείται το πλάτος χαρακτήρων ως βάση για τη στοίχιση κειμένου, όπως στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο χάρακα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση των pixel για δυνατότητες HTML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα pixel ως η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στα παράθυρα διαλόγου που αφορούν δυνατότητες HTML.

Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται συντομεύσεις πληκτρολογίου στις συμβουλές οθόνης.

Εμφάνιση κατακόρυφου χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τον κατακόρυφο χάρακα στην πλευρά του παραθύρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χάρακας στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη στην καρτέλα Προβολή στην κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 • Εμφάνιση δεξιού χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τον κατακόρυφο χάρακα στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Θέσεις για διάταξη αντί για αναγνωσιμότητα βελτιστοποίηση χαρακτήρων      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι θέσεις χαρακτήρων με ακρίβεια, όπως θα εμφανίζεται στο εκτυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με μπλοκ κειμένου. Απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων που μπορεί να είναι παραμορφωμένη όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Για καλύτερη αναγνωσιμότητα στην οθόνη, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.

Απενεργοποίηση της επιτάχυνσης υλικού γραφικών      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέψετε τη χρήση επιτάχυνση υλικού γραφικών του συστήματος.

Ενημέρωση του περιεχομένου εγγράφου ενώ σύρετε      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αποτρέψετε την αλλαγή περιεχόμενο του εγγράφου, όταν σύρετε ένα αντικείμενο που έχει αναδίπλωση κειμένου του συστήματος.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο Outlook 2010.

Χρήση subpixel τοποθέτησης με ομαλές γραμματοσειρές στην οθόνη      Τοποθέτηση subpixel μπορεί να βελτιώσει την εμφανή ανάλυση των γραμματοσειρών που εμφανίζονται στο Outlook. Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την τοποθέτηση subpixel.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο Outlook 2010.

Εμφάνιση αναδυόμενο κουμπιά για την προσθήκη γραμμών και στηλών σε πίνακες      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναδυόμενο κουμπί που σας επιτρέπει να επιλέξετε γρήγορα τον αριθμό των γραμμών και στηλών στους πίνακές σας.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο Outlook 2010 και Outlook 2013.

Για να δείτε αυτές τις επιλογές στο Outlook, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας > για προχωρημένους.

Πληκτρολόγηση αντικαθιστά το επιλεγμένο κείμενο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το Microsoft Office Outlook εισάγει το νέο κείμενο μπροστά από το επιλεγμένο κείμενο και δεν διαγράφει το επιλεγμένο κείμενο.

Κατά την επιλογή, αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε ολόκληρες λέξεις, όταν επιλέγετε τμήμα μία λέξη και, στη συνέχεια, τμήμα της επόμενης λέξης. Ενεργοποίηση αυτής της επιλογής επίσης, το Outlook για να επιλέξετε μια λέξη και το διάστημα που ακολουθεί όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια λέξη.

Να επιτρέπεται η μεταφορά και απόθεση κειμένου     Επιλέξτε το για να μπορείτε να μετακινείτε ή να αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο σύροντάς το.Για να μετακινήσετε κείμενο, επιλέξτε το και σύρετέ το σε μια νέα θέση. Για να αντιγράψετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα της θέση.

Χρήση CTRL + κλικ για να ακολουθήσετε υπερ-σύνδεσης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να σας διευκολύνουν να επεξεργαστείτε το κείμενο της υπερ-συνδέσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, πρέπει να πατήσετε CTRL ενώ κάνετε κλικ στη σύνδεση για να ακολουθήσετε τη σύνδεση. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, κάνοντας κλικ στη σύνδεση, το Outlook για να μεταβείτε στον προορισμό της σύνδεσης, το οποίο καθιστά δυσκολότερο να επεξεργαστείτε το κείμενο της σύνδεσης.

Αυτόματη δημιουργία καμβά σχεδίασης κατά την εισαγωγή αυτόματων σχημάτων     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να τοποθετήσετε έναν καμβά σχεδίασης γύρω από αντικείμενα σχεδίασης ή χειρόγραφα σχέδια και γραφής κατά την εισαγωγή τους στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ένας καμβάς σχεδίασης σας βοηθά να για να τακτοποιήσετε τα αντικείμενα σχεδίασης και εικόνες και να τα μετακινήσετε ως μια μονάδα.

Χρήση "έξυπνης" επιλογής παραγράφου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να συμπεριλαμβάνεται το σημάδι παραγράφου όταν επιλέγετε μια ολόκληρη παράγραφο. Εάν συμπεριλάβετε το σημάδι παραγράφου κατά την αποκοπή και την επικόλληση μιας παραγράφου, δεν αφήνετε πίσω μια κενή παράγραφο και η μορφοποίηση παραμένει αυτόματα στην παράγραφο.

Χρήση "έξυπνου" δρομέα     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ότι ο δρομέας θα μετακινείται κατά την κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν πατάτε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μετά την κύλιση, ο δρομέας ανταποκρίνεται στη σελίδα που προβάλλεται εκείνη τη στιγμή και όχι στην προηγούμενη θέση του.

Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτή την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

 • Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αντικαθίσταται το υπάρχον κείμενο καθώς πληκτρολογείτε, ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Εάν επιλέξετε Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή με πάτημα του πλήκτρου INSERT.

Προσθήκη διπλών εισαγωγικών για την αρίθμηση του εβραϊκού αλφαβήτου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να προστίθενται διπλά εισαγωγικά (") στην αρίθμηση.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουν ενεργοποιηθεί τα Εβραϊκά για την επεξεργασία κειμένου.

Προτροπή για ενημέρωση στυλ     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται ερώτηση όταν τροποποιείτε απευθείας κείμενο στο οποίο έχει εφαρμοστεί ένα στυλ και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε ξανά το στυλ στο τροποποιημένο κείμενο. Όταν σας ζητηθεί, μπορείτε είτε να ενημερώσετε το στυλ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές είτε να εφαρμόσετε ξανά τη μορφοποίηση του στυλ.

Χρήση Βασικού στυλ για λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση     Ορίστε αυτή την επιλογή, ώστε τα στυλ λίστας να βασίζονται στο "Βασικό" στυλ παραγράφου και όχι στο στυλ "Λίστα παραγράφων".

Παρακολούθηση μορφοποίησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να παρακολουθείτε τη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα την ίδια μορφοποίηση και σε άλλα σημεία. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο. Για να εμφανίσετε μια λίστα με τη μορφοποίηση που έχετε χρησιμοποιήσει, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο Στυλ και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου, Μορφοποίηση γραμματοσειράς και Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης.

 • Επισήμανση ασυνεπειών μορφοποίησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επισημάνετε μορφοποίηση με μια μπλε κυματιστή υπογράμμιση όταν το παρόμοια, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδια ως, άλλη μορφοποίηση σε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε, επίσης, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση της μορφοποίησης.

Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας διπλό κλικ στην κενή περιοχή. Η δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγηση αυτόματα εισάγει παραγράφων και εφαρμόζει τη στοίχιση είναι απαραίτητο για να τοποθετήσετε το στοιχείο όπου κάνατε διπλό κλικ. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή διάταξης εκτύπωσης και προβολή διάταξης Web.

 • Προεπιλεγμένο στυλ παραγράφου Επιλέξτε το στυλ που εφαρμόζεται στο κείμενο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Χρήση ελέγχου ακολουθίας     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιβεβαιώνετε αν ένας χαρακτήρας που μόλις πληκτρολογήσατε εμφανίζεται στη σωστή σειρά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο τονισμού, ορθογραφικό σημάδι ή φωνήεν που θα τοποθετηθεί επάνω, κάτω, εμπρός ή πίσω από το σύμφωνο που συνοδεύει.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια σύνθετη γλώσσα δέσμης ενεργειών για την επεξεργασία κειμένου. Πληκτρολόγηση και αντικατάσταση ορίστε αυτήν την επιλογή για να αντικαταστήσετε το χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε προηγουμένως με το χαρακτήρα που μόλις πληκτρολογήσατε εάν οι δύο χαρακτήρες δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο σύμπλεγμα κειμένου.

Εφαρμογή επίσης ασιατικές γραμματοσειρές σε Λατινικό κείμενο     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε Λατινικό χαρακτήρες για την επιλεγμένη γραμματοσειρά Ασίας όταν εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο επιλεγμένο κείμενο. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε το λατινικό χαρακτήρες για να παραμείνει στη γραμματοσειρά Λατινικό ενώ εφαρμόζετε την ασιατική γραμματοσειρά στο υπόλοιπο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου και τη γραμματοσειρά, με βάση τη γλώσσα του κειμένου όπου βρίσκεται ο δρομέας. Εάν καταργήσετε αυτήν την επιλογή, μόνο τη γραμματοσειρά έχει αλλάξει.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Χρήση παλαιού τύπου IME της κατάστασης λειτουργίας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε για να αντικαταστήσετε υπάρχοντες χαρακτήρες (αντικατάστασης) ενώ χρησιμοποιείτε Input Method Editor (IME) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows XP. Εάν είναι εγκατεστημένο το Outlook σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται επειδή η κατάσταση λειτουργίας αντικατάστασης πληκτρολόγησης υποστηρίζεται αυτόματα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Έλεγχος ενεργό IME     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ξεκινήσετε μια Input Method Editor (IME). Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να διακόψετε ένα IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Πραγματική γραμμή IME     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε ένα περιβάλλον εργασίας φυσικής γλώσσας σε υπολογιστές με δυνατότητα IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Ρυθμίσεις IME     Κάντε κλικ για να ανοίξετε τις ιδιότητες για το παράθυρο διαλόγου όνομα IME. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να ορίσετε ή να αλλάξετε το κείμενο, πληκτρολογίου, μετατροπή χαρακτήρων και άλλες επιλογές για το ενεργό IME.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου και έχει εγκατασταθεί μια Επεξεργασία μεθόδου εισόδου για την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας.

Μέσα σε το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου σε τα ίδια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις οποίες αντιγράψατε στο περιεχόμενο. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)      Με αυτή την επιλογή διατηρούνται τα στυλ χαρακτήρων και η άμεση μορφοποίηση που έχουν εφαρμοστεί στο κείμενο που αντιγράψατε. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο στυλ παραγράφου.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (προεπιλογή)     Αυτή η επιλογή διατηρεί τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε το αντιγραμμένο κείμενο. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, αντιγράφεται τυχόν Ορισμός στυλ που είναι συσχετισμένη με το αντιγραμμένο κείμενο.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που δίνει έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν υπάρχει διένεξη μεταξύ των ορισμών στυλ     Η επιλογή αυτή εμφανίζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που πραγματοποιείται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και το στυλ που έχει αντιστοιχιστεί το αντιγραμμένο κείμενο έχει οριστεί διαφορετικά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η εμφάνιση του κειμένου που αντιγράψατε, με αντιστοίχιση του Βασικού στυλ στο επικολλημένο κείμενο και εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης. Η άμεση μορφοποίηση περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, η πλάγια γραφή ή άλλες μορφοποιήσεις που μιμούνται τον ορισμό στυλ του αντιγραμμένου κειμένου.

 • Χρήση στυλ προορισμού (προεπιλογή)     Αυτή η επιλογή διατηρεί το όνομα του στυλ που σχετίζεται με το αντιγραμμένο κείμενο, αλλά χρησιμοποιεί τον ορισμό στυλ από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου. Για παράδειγμα, αντιγράφετε κείμενο επικεφαλίδα 1 από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν άλλο. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Arial έντονης γραφής, 14 στιγμών και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα γίνει η επικόλληση του κειμένου, Επικεφαλίδα 1 ορίζεται ως Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρήση στυλ προορισμού, το επικολλημένο κείμενο χρησιμοποιεί στυλ Επικεφαλίδα 1, Cambria έντονης γραφής, 16 στιγμών.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Αυτή η επιλογή απορρίπτει τον ορισμό στυλ και πιο μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί απευθείας σε το αντιγραμμένο κείμενο, αλλά διατηρεί μορφοποίηση που θεωρείται έμφαση, όπως έντονη γραφή και πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται σε μόνο ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τον ορισμό στυλ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου γίνεται επικόλληση του κειμένου.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Επικόλληση από άλλα προγράμματα     Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται η προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά την επικόλληση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από ένα άλλο πρόγραμμα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)     Με αυτή την επιλογή διατηρείται η μορφοποίηση του κειμένου που αντιγράψατε.

 • Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης που έχει εφαρμοστεί άμεσα στο κείμενο που αντιγράψατε. Ωστόσο, διατηρείται η μορφοποίηση που δίνει έμφαση, όπως είναι η έντονη και η πλάγια γραφή, όταν εφαρμόζεται μόνο σε ένα τμήμα της επιλογής. Το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου στην οποία γίνεται η επικόλληση. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά της άμεσης μορφοποίησης του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα.

 • Διατήρηση μόνο κειμένου     Με αυτή την επιλογή απορρίπτεται όλη η μορφοποίηση και τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο, όπως εικόνες ή πίνακες. Επίσης, κατά την επικόλληση του κειμένου, το κείμενο αποκτά τα χαρακτηριστικά του στυλ της παραγράφου όπου το επικολλάτε καθώς και την άμεση μορφοποίηση ή τις ιδιότητες στυλ χαρακτήρων του κειμένου που βρίσκεται αμέσως πριν από το δρομέα. Τα στοιχεία γραφικών απορρίπτονται και οι πίνακες μετατρέπονται σε μια σειρά από παραγράφους.

Εισαγωγή και επικολλήστε τις εικόνες ως     Η επιλογή αυτή εμφανίζει πώς το Outlook εισάγει εικόνες σε σχέση με το κείμενο στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο, να επιτρέψετε σε εικόνες να μετακινούνται με το κείμενο ή να αναδίπλωση κειμένου γύρω, εμπρός ή πίσω από μια εικόνα. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται σε μια παράγραφο σαν να είναι κείμενο. Η επιλογή χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Το γραφικό μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο. Μπορείτε να σύρετε το γραφικό σε μια άλλη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κείμενο.

 • Τετράγωνο     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από τις πλευρές ενός τετραγώνου που περιέχει το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Ερμητικό     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο γύρω από το γραφικό αναδιπλώνεται γύρω από ένα ακανόνιστο σχήμα που περιβάλλει την πραγματική εικόνα. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Πίσω από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, πίσω από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Εμπρός από το κείμενο     Με αυτή την επιλογή, το γραφικό εισάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αιωρείται στο δικό του επίπεδο, εμπρός από το κείμενο. Δεν υπάρχει περίγραμμα γύρω από το γραφικό. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Διά μέσου     Με αυτή την επιλογή, το κείμενο αναδιπλώνεται γύρω από το γραφικό και συμπληρώνει το κενό που δημιουργείται από ένα κοίλο σχήμα, όπως είναι το μισοφέγγαρο. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

 • Επάνω και κάτω     Με αυτή την επιλογή, αποτρέπεται η αναδίπλωση του κειμένου γύρω από τις πλευρές του γραφικού. Το γραφικό δεν μετακινείται καθώς προσθέτετε ή διαγράφετε κείμενο, μπορείτε όμως να σύρετε το γραφικό για να αλλάξετε τη θέση του.

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου"     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μετατρέψετε την αρίθμηση και τις κουκκίδες σε σύμβολα κειμένου.

Χρήση του πλήκτρου Insert για επικόλληση     Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για χρήση του πλήκτρου INSERT για εισαγωγή των περιεχομένων του Προχείρου του Office σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης για να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που κάνετε σε αυτήν την ενότητα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

Χρήση "έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίζεται αυτόματα η μορφοποίηση κατά την επικόλληση κειμένου. Μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές για την επικόλληση.

 • Ρυθμίσεις     Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να καθορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά κατά τη συγχώνευση, αποκοπή και επικόλληση κειμένου. Μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται όταν κάνετε επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση Έξυπνη αποκοπή και επικόλληση.

  • Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να καταργούνται τα επιπλέον διαστήματα κατά τη διαγραφή κειμένου ή να προστίθενται απαιτούμενα διαστήματα κατά την επικόλληση κειμένου από το Πρόχειρο.

  • Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να αποτρέπεται η δημιουργία κενών παραγράφων και η ασυνεπής απόσταση μεταξύ των παραγράφων.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τη μορφοποίηση και τη στοίχιση των πινάκων. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα μεμονωμένα κελιά επικολλώνται ως κείμενο, τα τμήματα πινάκων επικολλώνται ως γραμμές σε έναν υπάρχοντα πίνακα (και όχι ως ένθετος πίνακας) και όταν προσθέτετε έναν πίνακα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ο επικολλημένος πίνακας προσαρμόζεται ώστε να ταιριάζει με τον υπάρχοντα πίνακα.

  • Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ     Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη συμπεριφορά των στυλ κατά την επικόλληση περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Επικόλληση στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση των επιλογών Για προχωρημένους.

  • Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office PowerPoint     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση περιεχομένου από μια παρουσίαση του PowerPoint. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου ή πίνακα εφαρμόζεται στο επικολλημένο κείμενο, το στυλ κουκκίδων, αρίθμησης ή λίστας που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα εφαρμόζεται στην επικολλημένη λίστα και η εμφάνιση των στοιχείων όπως οι πίνακες, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE και τα σχήματα διατηρείται από την προέλευση στο PowerPoint.

  • Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Microsoft Office Excel     Ορίστε αυτή την επιλογή για να ελέγχετε τα αποτελέσματα κατά την επικόλληση δεδομένων από το Excel. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που επικολλώνται τοποθετούνται σε πίνακα και τα γραφήματα επικολλώνται ως εικόνες και όχι ως αντικείμενα OLE.

  • Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες     Ορίστε αυτή την επιλογή για να μορφοποιείτε στοιχεία λίστας, ώστε να συμφωνούν με την περιβάλλουσα λίστα όταν κάνετε επικόλληση των στοιχείων σε μια λίστα.

Εμφάνιση αναδίπλωσης κειμένου μέσα στο παράθυρο εγγράφου     Ορίστε αυτήν την επιλογή για αναδίπλωση κειμένου στο παράθυρο που περιέχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση στην οθόνη.

Εμφάνιση συμβόλων κράτησης θέσης εικόνας     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε ένα κενό πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνα στο Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή η επιλογή επιταχύνει τη διαδικασία κύλισης μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό εικόνων.

Εμφάνιση σχέδια και πλαίσια κειμένου στην οθόνη     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία σχεδίασης του Outlook σε προβολή διάταξης εκτύπωσης ή σε προβολή διάταξης Web. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε σχέδια και πιθανή επιτάχυνση της εμφάνισης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πολλά σχέδια. Σχέδια θα εκτυπωθούν ακόμα και εάν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Εμφάνιση κίνησης κειμένου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι κινήσεις κειμένου στην οθόνη σας. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για να βλέπετε ποια θα είναι η εμφάνιση του κειμένου κατά την εκτύπωση.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή κατά την προβολή κινούμενο κείμενο σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερη από το Outlook 2007 μια έκδοση του Outlook. Η τρέχουσα έκδοση του Outlook δεν παρέχει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κινούμενο κείμενο.

Εμφάνιση χαρακτήρων ελέγχου     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι χαρακτήρες ελέγχου από δεξιά προς τα αριστερά.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση σελιδοδεικτών     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες στην οθόνη. Εάν μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη σε ένα στοιχείο, το σχετικό στοιχείο εμφανίζεται μέσα σε αγκύλες ([]...). Εάν αντιστοιχίσετε ένα σελιδοδείκτη σε μια θέση, ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται ως δείκτης με μορφή. Οι αγκύλες και η κάθετος i δεν εμφανίζονται στις εκτυπωμένες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμφάνιση Έξυπνων ετικετών     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζεται μια μοβ διάστικτη υπογράμμιση κάτω από το κείμενο που αναγνωρίζεται ως έξυπνη ετικέτα.

Εμφάνιση τους κωδικούς πεδίων αντί για τις τιμές τους     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τους κωδικούς πεδίων αντί για τα αποτελέσματα του πεδίου σε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε: {@\"MMMM ΏΡΑΣ, d, YYYY"} αντί για 4 Φεβρουαρίου 2008. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να προβάλετε τα αποτελέσματα του πεδίου.

Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε πάντοτε να εναλλάσσετε την εμφάνιση των κωδικών πεδίων και των αποτελεσμάτων των κωδικών πεδίων, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Σκίαση πεδίου     Η επιλογή αυτή εμφανίζει εάν και όταν τα πεδία με σκίαση. Στη λίστα, επιλέξτε πάντα ή Όταν επιλεγεί να σκιάσετε τα πεδία. Επιλογή ποτέ απενεργοποιεί Σκίαση πεδίου. Σκίαση πεδίων διευκολύνει την αναγνώριση. Η σκίαση εμφανίζεται στην οθόνη αλλά όχι στο εκτυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμητικό     Η επιλογή αυτή καθορίζει πώς θα εμφανίζονται οι αριθμοί σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αγγλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 • Χίντι Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σε μορφή που είναι οικεία για όσους μιλούν Αραβικά και Χίντι.

 • Περιβάλλον Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τη γλώσσα του κειμένου που τους περιβάλλει.

 • Σύστημα Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται οι αριθμοί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

Ονόματα μηνών     Με αυτή την επιλογή καθορίζεται ο τρόπος εμφάνισης των δυτικών ονομάτων μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) σε αραβικό κείμενο. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια αραβική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

 • Αραβικά Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα αραβικά ονόματα μηνών.

 • Μεταγραφή αγγλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με αγγλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

 • Μεταγραφή γαλλικών Ορίστε αυτή την επιλογή ώστε τα δυτικά ονόματα μηνών (Γρηγοριανό ημερολόγιο) να προφέρονται με γαλλική προφορά χρησιμοποιώντας αραβικό κείμενο.

Είναι τα ορθογραφικά σημάδια     Η επιλογή αυτή εμφανίζει είναι τα ορθογραφικά σημάδια στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποια γλώσσα που χρησιμοποιεί ορθογραφικά σημάδια για την επεξεργασία κειμένου.

 • Χρήση αυτού του χρώματος για τα ορθογραφικά σημάδια Ορίστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της όλα τα ορθογραφικά σημάδια, ανεξάρτητα από το χρώμα των ορθογραφικών σημαδιών με το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη λίστα, επιλέξτε ένα χρώμα.

Προβολή του εγγράφου     Η επιλογή αυτή καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

 • Δεξιά προς τα αριστερά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατάξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από δεξιά προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, παραγράφους Έναρξη στη δεξιά πλευρά ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το κείμενο να ρέει προς τα αριστερά.

 • Αριστερά προς τα δεξιά Ορίστε αυτήν την επιλογή για να διατάξετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, παραγράφους εκκίνηση στην αριστερή πλευρά ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το κείμενο να ρέει προς τα δεξιά.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών     Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενεργό χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια γραμματοσειρά υποκατάστασης.

Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες     Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιείται για τον οριζόντιο χάρακα και τις τιμές των μετρήσεων που πληκτρολογείτε στα παράθυρα διαλόγου.

Εμφάνιση μετρήσεων σε πλάτος χαρακτήρων     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείται το πλάτος χαρακτήρων ως βάση για τη στοίχιση κειμένου, όπως στον κατακόρυφο και τον οριζόντιο χάρακα.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί μια γλώσσα Ανατολικής Ασίας για την επεξεργασία κειμένου.

Εμφάνιση των pixel για δυνατότητες HTML     Ορίστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιούνται τα pixel ως η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στα παράθυρα διαλόγου που αφορούν δυνατότητες HTML.

Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης     Ορίστε αυτή την επιλογή για να εμφανίζονται συντομεύσεις πληκτρολογίου στις συμβουλές οθόνης.

Εμφάνιση κατακόρυφου χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης     Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τον κατακόρυφο χάρακα στην πλευρά του παραθύρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε επίσης το πλαίσιο ελέγχου Χάρακας στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη στην καρτέλα Προβολή στην κορδέλα, που είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 • Εμφάνιση δεξιού χάρακα σε προβολή διάταξης εκτύπωσης Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τον κατακόρυφο χάρακα στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί γλώσσα από δεξιά προς τα αριστερά για την επεξεργασία κειμένου.

Θέσεις για διάταξη αντί για αναγνωσιμότητα βελτιστοποίηση χαρακτήρων      Ορίστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζονται οι θέσεις χαρακτήρων με ακρίβεια, όπως θα εμφανίζεται στο εκτυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με μπλοκ κειμένου. Απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων που μπορεί να είναι παραμορφωμένη όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Για καλύτερη αναγνωσιμότητα στην οθόνη, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×