Επιλογές Επίλυσης

Μπορείτε να ελέγξετε τις προχωρημένες δυνατότητες της διαδικασίας επίλυσης, να φορτώσετε ή να αποθηκεύσετε ορισμούς προβλημάτων και να ορίσετε παραμέτρους, τόσο για γραμμικά όσο και για μη γραμμικά προβλήματα. Κάθε επιλογή έχει μια προεπιλεγμένη ρύθμιση που είναι κατάλληλη για τα περισσότερα προβλήματα.

Μέγιστος χρόνος     Περιορίζει το χρόνο που χρειάζεται η διαδικασία επίλυσης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή μέχρι το 32.767, αλλά η προεπιλεγμένη τιμή των 100 (δευτερολέπτων) είναι αρκετή για τα περισσότερα μικρά προβλήματα.

Επαναλήψεις     Περιορίζει το χρόνο που χρειάζεται η διαδικασία επίλυσης, με τον περιορισμό του αριθμού των επαναληπτικών υπολογισμών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή μέχρι το 32.767, αλλά η προεπιλεγμένη τιμή 100 (επαναλήψεων) είναι αρκετή για τα περισσότερα μικρά προβλήματα.

Ακρίβεια     Ελέγχει την ακρίβεια των λύσεων, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που πληκτρολογείτε για να καθορίσει αν η τιμή ενός κελιού περιορισμού ικανοποιεί τον στόχο ή βρίσκεται κάτω από ένα ανώτερο ή πάνω από ένα κατώτερο όριο. Η ακρίβεια πρέπει να επισημαίνεται με έναν κλασματικό αριθμό μεταξύ 0 (μηδέν) και 1. Μεγαλύτερη ακρίβεια αντιστοιχεί σε αριθμό με περισσότερα δεκαδικά ψηφία — για παράδειγμα, ο αριθμός 0,0001 υποδηλώνει μεγαλύτερη ακρίβεια από τον αριθμό 0,01.

Ανοχή     Το ποσοστό κατά το οποίο το κελί προορισμού μιας λύσης ικανοποιεί τους ακέραιους περιορισμούς μπορεί να διαφέρει από την πραγματική βέλτιστη τιμή και ο στόχος να εξακολουθεί να θεωρείται αποδεκτός. Η επιλογή αυτή ισχύει μόνο σε προβλήματα με ακέραιους περιορισμούς. Μεγαλύτερη ανοχή τείνει να επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσης.

Σύγκλιση     Όταν η σχετική μεταβολή της τιμής του κελιού προορισμού είναι μικρότερη από τον αριθμό του πλαισίου Σύγκλιση, κατά τις τελευταίες πέντε επαναλήψεις, η Επίλυση σταματά. Η σύγκλιση ισχύει μόνο σε μη γραμμικά προβλήματα και πρέπει να επισημαίνεται με έναν κλασματικό αριθμό μεταξύ 0 (μηδέν) και 1. Μικρότερη σύγκλιση αντιστοιχεί σε αριθμό με περισσότερα δεκαδικά ψηφία — Για παράδειγμα, ο αριθμός 0,0001 υποδηλώνει μικρότερη σχετική μεταβολή από τον αριθμό 0,01. Όσο μικρότερη είναι η τιμή σύγκλισης, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η Επίλυση για να καταλήξει σε λύση.

Υιοθέτηση γραμμικού μοντέλου     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιταχύνετε τη διαδικασία επίλυσης, όταν όλες οι σχέσεις του μοντέλου είναι γραμμικές και θέλετε να επιλύσετε ένα πρόβλημα γραμμικής βελτιστοποίησης.

Υπόθεση μη αρνητικού     Αναγκάζει την Επίλυση να υποθέσει ως κατώτερο όριο το 0 (μηδέν) για όλα τα ρυθμιζόμενα κελιά, για τα οποία δεν έχετε καθορίσει κατώτερο όριο στο πλαίσιο Περιορισμός του παραθύρου διαλόγου Περιορισμοί.

Χρήση αυτόματης κλίμακας     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε αυτόματη κλίμακα, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα εισόδου και εξόδου έχουν μεγάλες διαφορές μεγέθους — για παράδειγμα, όταν μεγιστοποιείτε το ποσοστό κέρδους με βάση επενδύσεις εκατομμυρίων.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων επανάληψης     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε η Επίλυση να σταματά για να εμφανίσει τα αποτελέσματα κάθε επανάληψης.

Εκτιμήσεις

Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό βασικών μεταβλητών σε κάθε μονοδιάστατη αναζήτηση.

Εφαπτόμενες     Χρησιμοποιεί γραμμική παρεμβολή διανύσματος εφαπτομένης.

Τετραγωνικές     Χρησιμοποιεί τετραγωνική παρεμβολή, η οποία μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα σε εξαιρετικά μη γραμμικά προβλήματα.

Παράγωγοι

Καθορίζει τη μέθοδο διαφορικού λογισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μερικών παραγώγων των συναρτήσεων περιορισμού και στόχου.

Άμεσοι     Χρησιμοποιείται για τα περισσότερα προβλήματα, στα οποία οι τιμές των συναρτήσεων περιορισμού μεταβάλλονται σχετικά αργά.

Κεντρικές     Χρησιμοποιείται σε προβλήματα, στα οποία οι συναρτήσεις περιορισμού μεταβάλλονται γρήγορα, ειδικά κοντά στα όρια. Παρ' ότι η επιλογή αυτή απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς, μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που η Επίλυση επιστρέφει το μήνυμα ότι δεν μπόρεσε να βελτιώσει τη λύση.

Αναζήτηση

Καθορίζει τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται σε κάθε επανάληψη για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης αναζήτησης.

Newton     Χρησιμοποιεί μια παραλλαγή της μεθόδου του Newton, η οποία γενικά απαιτεί περισσότερη μνήμη αλλά λιγότερες επαναλήψεις σε σχέση με τη μέθοδο συζυγών κλίσεων.

Συζυγής     Απαιτεί λιγότερη μνήμη από τη μέθοδο Newton αλλά γενικά χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις για να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν το πρόβλημά σας είναι μεγάλο και δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη ή όταν ο βηματισμός της επαναληπτικής διαδικασίας αποκαλύπτει ότι η πρόοδος είναι αργή.

Φόρτωση μοντέλου     Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Φόρτωση μοντέλου, όπου μπορείτε να καθορίσετε την αναφορά για το μοντέλο που θέλετε να φορτώσετε.

Αποθήκευση μοντέλου     Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση μοντέλου, όπου μπορείτε να καθορίσετε πού θα αποθηκεύσετε το μοντέλο. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί, μόνο όταν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από ένα μοντέλα σε ένα φύλλο εργασίας — το πρώτο μοντέλο αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×