Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε, αντιγραφή, αλλαγή μεγέθους, ή μορφοποίηση στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα φύλλου εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Δεν μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας ή στοιχεία ελέγχου ActiveX με εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία SmartArt αντικείμενα (όπως σχήματα και SmartArt γραφικά) στην ίδια επιλογή ομάδα.

 • Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα προγραμματιστής είναι ορατή στην κορδέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματιστής > Κατάσταση σχεδίασης (στην ομάδα στοιχεία ελέγχου ).

  Λειτουργία σχεδίασης στην κορδέλα
 • Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εργασία με στοιχεία ελέγχου, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σχεδίασης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλέξτε ένα μόνο στοιχείο ελέγχου που δεν περιλαμβάνεται σε μια ομάδα

Επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου που δεν περιέχονται σε μια ομάδα

Επιλέξτε ένα μόνο στοιχείο ελέγχου σε μια ομάδα

Επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα που περιέχει στοιχεία ελέγχου

Επιλέξτε στοιχεία ελέγχου κρυφό ή σε στοίβα

Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα που υπάρχουν στην επιφάνεια σχεδίασης

Ακύρωση της επιλογής ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

Επιλέξτε ένα μόνο στοιχείο ελέγχου που δεν περιλαμβάνεται σε μια ομάδα

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα επιλογής του στοιχείου ελέγχου.

  Το περίγραμμα στοιχείου ελέγχου για ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας εμφανίζεται ως ένα μοτίβο διάστικτη και μια σειρά από τις λαβές αλλαγής μεγέθους:

  Πλαίσιο κειμένου με διακεκομμένο περίγραμμα

  Το περίγραμμα στοιχείου ελέγχου για ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX εμφανίζεται ως μια σειρά από τις λαβές αλλαγής μεγέθους:

  Περίγραμμα στοιχείου ελέγχου ActiveX

Αρχή της σελίδας

Επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου που δεν περιέχονται σε μια ομάδα

Χρήση του παραθύρου επιλογής διευκολύνει για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα, και την εμφάνιση, απόκρυψη ή αλλαγή της σειράς των αντικειμένων.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση & επιλογή.

  Εύρεση & επιλογή στην κορδέλα

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να επιλέξετε αντικείμενα που είναι κρυφά, σε στοίβα ή πίσω από κείμενο, επιλέξτε Επιλογή αντικειμένων και στη συνέχεια σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

  2. Για να ανοίξετε ένα παράθυρο εργασιών όπου μπορεί να γίνει επιλογή, πολλαπλή επιλογή, εμφάνιση, απόκρυψη, ή αλλαγή της σειράς των αντικειμένων, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο επιλογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιείτε ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, μέχρι να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε ένα μόνο στοιχείο ελέγχου σε μια ομάδα

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα της επιλογής του το ομάδα.

  Εμφανίζεται το περίγραμμα της επιλογής ομάδας ως μια σειρά από τις λαβές αλλαγής μεγέθους:

  Περίγραμμα στοιχείου ελέγχου ActiveX

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να επιλέξετε μέσα στην ομάδα.

Αρχή της σελίδας

Επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου σε μια ομάδα

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα της επιλογής του το ομάδα.

  Εμφανίζεται το περίγραμμα της επιλογής ομάδας ως μια σειρά από τις λαβές αλλαγής μεγέθους:

  Περίγραμμα στοιχείου ελέγχου ActiveX

 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, μέχρι να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε μια ομάδα που περιέχει στοιχεία ελέγχου

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα της επιλογής του το ομάδα.

  Εμφανίζεται το περίγραμμα της επιλογής ομάδας ως μια σειρά από τις λαβές αλλαγής μεγέθους:

  Περίγραμμα στοιχείου ελέγχου ActiveX

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε στοιχεία ελέγχου κρυφό ή σε στοίβα

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι κρυφά ή κάτω από άλλα στοιχεία ελέγχου:

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται σε το ανώτερο επίπεδο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός ή SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε προς τα πίσω μεταξύ των στοιχείων ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα που υπάρχουν στην επιφάνεια σχεδίασης

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση & επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να επιλέξετε.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο επιλογής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το παράθυρο για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Ακύρωση της επιλογής ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από το στοιχείο ελέγχου, το σύνολο των επιλεγμένων στοιχείων ελέγχου ή περιγράμματος ομάδας.

  2. Για να ακυρώσετε την επιλογή ενός στοιχείου ελέγχου ταυτόχρονα σε ένα σύνολο από επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×