Επικυρώστε τις ρυθμίσεις προστασίας εφαρμογής σε συσκευές Android ή iOS.

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο στις καρτέλες για την επικύρωση των ρυθμίσεων προστασίας της εφαρμογής σε συσκευές Android ή iOS.

Έλεγχος ότι οι ρυθμίσεις προστασίας εφαρμογής λειτουργούν στις συσκευές των χρηστών

Αφού ορίσετε ρυθμίσεις εφαρμογής για συσκευές Android για την προστασία εφαρμογών, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να διαπιστώσετε εάν οι ρυθμίσεις που επιλέξατε λειτουργούν.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η πολιτική εφαρμόζεται στην εφαρμογή με την οποία πρόκειται να την επαληθεύσετε.

 1. Στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 Business, επιλέξτε Πολιτικές > Επεξεργασία πολιτικής.

 2. Επιλέξτε Πολιτική εφαρμογής για Android για τις ρυθμίσεις που δημιουργήσατε κατά τη ρύθμιση ή μια άλλη πολιτική που δημιουργήσατε και επιβεβαιώστε ότι επιβάλλεται, στο Outlook για παράδειγμα.

  Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές των οποίων τα αρχεία προστατεύει αυτή η πολιτική.

Επαλήθευση απαίτησης PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή Android του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν αριθμό PIN ή να χρησιμοποιήσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.

  Εισαγάγετε έναν αριθμό PIN σε μια συσκευή Android για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Office.

Επαλήθευση της επαναφοράς PIN μετά από έναν αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επαναφορά PIN μετά από αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών έχει οριστεί σε έναν αριθμό, ο οποίος είναι 5 από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή Android του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Εισαγάγετε έναν εσφαλμένο PIN όσες φορές καθορίζεται από την πολιτική. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει Συμπληρώθηκε το όριο προσπαθειών PIN για να επαναφέρετε τον PIN.

  Μετά από πολλές προσπάθειες εισαγωγής εσφαλμένου PIN, θα πρέπει να επαναφέρετε το PIN.
 3. Πατήστε Επαναφορά PIN. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και, στη συνέχεια, θα απαιτηθεί να ορίσετε ένα νέο PIN.

Επαλήθευση της επιβολής αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Επαληθεύστε ότι η επιλογή "Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή Android του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα συνημμένο και πατήστε το εικονίδιο κάτω βέλους δίπλα στις πληροφορίες του συνημμένου.

  Πατήστε το κάτω βέλος δίπλα στο συνημμένο για να προσπαθήσετε να το αποθηκεύσετε.

  Θα δείτε το μήνυμα Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση στη συσκευή στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Κείμενο προειδοποίησης που υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε ένα αρχείο τοπικά σε μια συσκευή Android.

  Σημείωση: Η αποθήκευση στο OneDrive για επιχειρήσεις δεν είναι ενεργοποιημένη για Android αυτή τη στιγμή, άρα μπορείτε μόνο να δείτε ότι η αποθήκευση τοπικά έχει αποκλειστεί.

Επαλήθευση της απαίτησης από το χρήστη να πραγματοποιήσει ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για αυτό το χρονικό διάστημα

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για έχει οριστεί σε έναν αριθμό λεπτών, ο οποίος είναι 30 λεπτά από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή Android του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Τώρα, θα πρέπει να βλέπετε τα εισερχόμενα του Outlook. Μην αγγίξετε τη συσκευή Android για τουλάχιστον 30 λεπτά (ή για κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από αυτό που καθορίσατε στην πολιτική). Πιθανότατα θα μειωθεί η φωτεινότητα της συσκευής.

 3. Αποκτήστε ξανά πρόσβαση στο Outlook στη συσκευή Android.

 4. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό PIN για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook ξανά.

Επαλήθευση της προστασίας αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Προστασία αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση και η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

 1. Στη συσκευή Android του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ορισμένα συνημμένα αρχεία εικόνων.

 3. Πατήστε το εικονίδιο κάτω βέλους δίπλα στις πληροφορίες του συνημμένου για να το αποθηκεύσετε.

  Πατήστε το κάτω βέλος για να αποθηκεύσετε το αρχείο της εικόνας στη συσκευή Android.
 4. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιτρέψετε στο Outlook την πρόσβαση στις φωτογραφίες, τα πολυμέσα και τα αρχεία στη συσκευή σας. Πατήστε Επιτρέπεται.

 5. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αποθήκευση στη συσκευή και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Συλλογή.

 6. Θα πρέπει να δείτε μια κρυπτογραφημένη φωτογραφία (ή περισσότερες, εάν έχετε αποθηκεύσει πολλά συνημμένα αρχεία εικόνων) στη λίστα. Μπορεί να εμφανίζεται στη λίστα εικόνων ως ένα γκρι τετραγώνου με ένα λευκό θαυμαστικό μέσα σε λευκό κύκλο στο κέντρο του γκρι τετραγώνου.

  Ένα αρχείο κρυπτογραφημένο εικόνας στην εφαρμογή Συλλογή.

Έλεγχος ότι οι ρυθμίσεις προστασίας εφαρμογής λειτουργούν στις συσκευές των χρηστών

Αφού ορίσετε ρυθμίσεις εφαρμογής για συσκευές iOS για την προστασία εφαρμογών, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να διαπιστώσετε εάν οι ρυθμίσεις που επιλέξατε λειτουργούν.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η πολιτική εφαρμόζεται στην εφαρμογή με την οποία πρόκειται να την επαληθεύσετε.

 1. Στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 Business, επιλέξτε Πολιτικές > Επεξεργασία πολιτικής.

 2. Επιλέξτε Πολιτική εφαρμογής για iOS για τις ρυθμίσεις που δημιουργήσατε κατά τη ρύθμιση ή μια άλλη πολιτική που δημιουργήσατε και επιβεβαιώστε ότι επιβάλλεται, στο Outlook για παράδειγμα.

  Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές των οποίων τα αρχεία προστατεύει αυτή η πολιτική.

Επαλήθευση απαίτησης PIN για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν αριθμό PIN ή να χρησιμοποιήσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.

  Εισαγάγετε έναν αριθμό PIN σε μια συσκευή IOS για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Office.

Επαλήθευση της επαναφοράς PIN μετά από έναν αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επαναφορά PIN μετά από αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών έχει οριστεί σε έναν αριθμό, ο οποίος είναι 5 από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Εισαγάγετε έναν εσφαλμένο PIN όσες φορές καθορίζεται από την πολιτική. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει Συμπληρώθηκε το όριο προσπαθειών PIN για να επαναφέρετε τον PIN.

  Μετά από πολλές προσπάθειες εισαγωγής εσφαλμένου PIN, θα πρέπει να επαναφέρετε το PIN.
 3. Πατήστε OK. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και, στη συνέχεια, θα απαιτηθεί να ορίσετε ένα νέο PIN.

Επαλήθευση της επιβολής αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Επαληθεύστε ότι η επιλογή "Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα συνημμένο, ανοίξτε το συνημμένο και επιλέξτε Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Για να προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο, αφού το ανοίξετε, πατήστε την επιλογή "Αποθήκευση".
 3. Θα πρέπει να βλέπετε μόνο μια επιλογή για το OneDrive για επιχειρήσεις. Εάν δεν ισχύει αυτό, πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις από την οθόνη Προσθήκη λογαριασμού χώρου αποθήκευσης. Εισαγάγετε το λογαριασμό Microsoft 365 Business του τελικού χρήστη για να πραγματοποιήσετε είσοδο όταν σας ζητηθεί.

  Πατήστε Αποθήκευση και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις.

Επαλήθευση της απαίτησης από το χρήστη να πραγματοποιήσει ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για αυτό το χρονικό διάστημα

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για έχει οριστεί σε έναν αριθμό λεπτών, ο οποίος είναι 30 λεπτά από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Τώρα, θα πρέπει να βλέπετε τα εισερχόμενα του Outlook. Μην αγγίξετε τη συσκευή iOS για τουλάχιστον 30 λεπτά (ή για κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από αυτό που καθορίσατε στην πολιτική). Πιθανότατα θα μειωθεί η φωτεινότητα της συσκευής.

 3. Αποκτήστε ξανά πρόσβαση στο Outlook στη συσκευή iOS.

 4. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό PIN για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook ξανά.

Επαλήθευση της προστασίας αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Προστασία αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση και η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ορισμένα συνημμένα αρχεία εικόνων.

 3. Πατήστε το συνημμένο και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Αποθήκευση κάτω από αυτό.

 4. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες από την αρχική οθόνη. Θα πρέπει να δείτε μια κρυπτογραφημένη φωτογραφία (ή περισσότερες, εάν έχετε αποθηκεύσει πολλά συνημμένα αρχεία εικόνων) αποθηκευμένη με κρυπτογράφηση.

Δείτε επίσης

Τεκμηρίωση και πόροι του Microsoft 365 Business

Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365 Business

Διαχείριση του Microsoft 365 Business

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×