Επικείμενη απόσυρση του μεμονωμένου προγράμματος του Yammer Enterprise από την 1η Ιανουαρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο σας ενημερώνει για τις επερχόμενες αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη μεμονωμένη συνδρομή σας στο Yammer Enterprise.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Yammer Enterprise θα συνεχίσει να διατίθεται ως μέρος των προγραμμάτων του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι πελάτες δεν θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή.

Σε μια προσπάθεια να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εμπειρία με το Yammer, ενισχύουμε συνεχώς την ενοποίηση του Yammer με διάφορα εργαλεία συνεργασίας του Office 365, όπως το SharePoint, το OneNote, το Planner και άλλα. Στόχος αυτών των ενοποιήσεων είναι η ανταπόκριση στις ποικίλες ανάγκες των πελατών και η παροχή της δυνατότητας συνεργασίας σε ομάδες, με μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων. Δίνοντας έμφαση σε αυτή την ενοποίηση με το Office 365, το μεμονωμένο πρόγραμμα του Yammer Enterprise θα αποσυρθεί την 1η Ιανουαρίου 2017, για όλα τα προγράμματα χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (VL) και τα άμεσα κανάλια και την 1η Ιουλίου 2017, για τα κανάλια συνεργατών, δηλαδή για την Υπηρεσία παροχής λύσεων Cloud (CSP) και σύνδεσης. Η εξάμηνη επέκταση για τα κανάλια συνεργατών συμμορφώνεται με την υποχρέωση επικοινωνίας για σύνδεση. Το Yammer θα συνεχίσει να διατίθεται μέσω των οικογενειών προγραμμάτων του Office 365: Essentials για Επιχειρήσεις, Premium για Επιχειρήσεις, K1, E1, E3 και E5. 

Σημειώστε ότι αυτή η αλλαγή επηρεάζει επίσης όλους τους πελάτες Δημόσιων Οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Πώς αυτό σας επηρεάζει

Η απόσυρση του προγράμματος θα επηρεάσει τόσο τους νέους όσο και τους υπάρχοντες πελάτες. Οι νέοι πελάτες δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα προγράμματα που αποσύρονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 μέσω των περισσότερων καναλιών: Σύμβαση Enterprise (EA), Σύμβαση παροχής υπηρεσίας και προϊόντων της Microsoft (MPSA), Open, Direct, ωστόσο οι υπάρχοντες πελάτες θα έχουν επιλογές ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως: το πρόγραμμα ή/και το συμμετέχον κανάλι, οι όροι εγγραφής, οι προσφορές και η διάρκεια της συνδρομής. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει εξηγήσεις.

Εάν συμμετέχετε σε αυτό το κανάλι ή το πρόγραμμα

Μπορείτε να ανανεώσετε συνδρομητικά προγράμματα που αποσύρονται μέχρι

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις σε πρόγραμμα που αποσύρεται στην τρέχουσα συνδρομή μέχρι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα που αποσύρεται μέχρι

EA

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016*

31 Δεκεμβρίου 2019

MPSA

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2017

Open

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2017

Direct

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2017

CSP/Συνδέσεις

30 Ιουνίου 2017

30 Ιουνίου 2017

30 Ιουνίου 2018

* Οι πελάτες EA που έχουν SKU του Yammer Enterprise κλειδωμένες στον Τιμοκατάλογο Πελάτη (CPS) επιτρέπεται να παραγγείλουν τις SKU μέχρι τη λήξη ισχύος της τρέχουσας πράξης εγγραφής τους EA.

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν αυτή τη στιγμή εγγραφείτε στο Yammer Enterprise και έχετε ενεργή πράξη εγγραφής, δεν απαιτείται καμία ενέργεια κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας σύμβασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετάβαση σε ένα νέο πρόγραμμα (ανατρέξτε στις διαδρομές μετάβασης στον παρακάτω πίνακα) μέχρι την ημερομηνία λήξης (31 Δεκεμβρίου 2017, 30 Ιουνίου 2018 ή 31 Δεκεμβρίου 2019, ανάλογα με το κανάλι ή το πρόγραμμά σας) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Όταν επιλεγεί ένα νέο πρόγραμμα και δημιουργηθεί μια νέα συνδρομή, κάθε χρήστης του μισθωτή θα χρειάζεται μια άδεια χρήσης για τη νέα συνδρομή. Οι διαχειριστές του μισθωτή μπορούν να εκχωρήσουν εκ νέου άδειες χρήσης στους χρήστες για τη νέα συνδρομή είτε με μη αυτόματο τρόπο είτε μαζικά με το PowerShell.

Επιλογές διαδρομής μετάβασης για το Yammer Enterprise:

Τμήμα

SKU

Μεγάλες επιχειρήσεις

K1

Μεγάλες επιχειρήσεις

E1

Μεγάλες επιχειρήσεις

E3

Μεγάλες επιχειρήσεις

E5

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Essentials για Επιχειρήσεις

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Premium για Επιχειρήσεις

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι θα σταματήσετε να προσφέρετε το Yammer ως μεμονωμένο πρόγραμμα;

A: Ναι. Επιδιώκουμε να απελευθερώσουμε την ισχύ των σύγχρονων εργαλείων συνεργασίας του Office 365 στο Yammer και αυτό το πραγματοποιούμε ενισχύοντας την ενοποίηση του Yammer με την ευρύτερη οικογένεια προγραμμάτων του Office 365 και διαθέτοντάς το ως μέρος των προσφερόμενων οικογενειών προγραμμάτων του Office 365.  

Ε: Οι χρήστες θα χάσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά τη μετάβαση;

A: Όχι. Δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων όταν οι χρήστες πραγματοποιούν μετάβαση σε νέο πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, οι χρήστες θα επωφεληθούν τελικά από νέες δυνατότητες που προστίθενται με την ενοποίηση με το Office 365, η έκταση των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τις SKU μετάβασης που επιλέγουν. 

Ε: Παρέχονται ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις για να βοηθήσουν τους υπάρχοντες πελάτες να πραγματοποιήσουν μετάβαση σε προγράμματα υψηλότερης τιμής;

A: Όχι. Οι SKU μετάβασης έχουν ανταγωνιστικές τιμές σήμερα. Για τους πελάτες μεγάλων επιχειρήσεων, προσφέρουμε SKU εργαζόμενου χωρίς θέση εργασίας (K1 SKU), το οποίο τιμολογείται παρόμοια με το Yammer Enterprise στα $4/χρήστη/μήνα, με περισσότερες λειτουργίες. Ισχύουν οι τυπικές εκπτώσεις για πολλαπλές άδειες χρήσης του Office 365 για όλες τις SKU μετάβασης. Ειδικές εκπτώσεις θα παρέχονται κατά περίπτωση μέσω της υπηρεσίας για επιχειρήσεις.  

Ε: Πώς μπορούν οι υπάρχοντες πελάτες EA με SKU του Yammer Enterprise που αποσύρεται να προσθέσουν επιπλέον θέσεις; 

A; Οι υπάρχοντες πελάτες του Yammer Enterprise με κλειδωμένη τιμή στον Τιμοκατάλογο Πελάτη (CPS) μπορούν να παραγγείλουν ή να δεσμεύσουν περισσότερες θέσεις εάν χρειάζεται εντός της τρέχουσας πράξης εγγραφής EA, ακόμη κι αν η SKU δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο. Κατά την ανανέωση, οι πελάτες παροτρύνονται να πραγματοποιήσουν μετάβαση σε μία από τις 6 επιλογές που διατίθενται ως διαδρομή για τους τρέχοντες πελάτες του Yammer Enterprise.

Ε: Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν μετάβαση των χρηστών τους στα νέα προγράμματα μόνο κατά την ανανέωση του EA; 

A: Το Yammer Enterprise αποτελεί πρόσθετο προϊόν που διατίθεται ως συνδρομητική άδεια χρήσης στη Σύμβαση Enterprise (EA). Επομένως, οι πελάτες μπορούν να μειώσουν το πλήθος των αδειών χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Enterprise (EA). Εάν το πλήθος των αδειών χρήσης μειωθεί στο μηδέν, τότε η συνδρομή θα ακυρωθεί. Το τιμολόγιο με την προσαρμογή της μείωσης αδειών χρήσης θα εκδοθεί στην επέτειο ή ανανέωση.  

Ε: Οι πελάτες του Yammer Enterprise σε Σύνδεση μπορούν να πραγματοποιήσουν μετάβαση απευθείας σε νέα προγράμματα στον Τιμοκατάλογο Πελάτη (CSP); 

A: Όχι. Προς το παρόν, έχουμε έναν τεχνικό περιορισμό που επιβάλλει η μετάβαση Σύνδεση -> Τιμοκατάλογος Πελάτη (CSP) να πραγματοποιηθεί στην ίδια SKU. Οι Συνεργάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν μετάβαση των υπαρχόντων πελατών του Yammer Enterprise σε Σύνδεση στον Τιμοκατάλογο Πελάτη (CSP) (μετάβαση 1:1 από Σύνδεση/Yammer Enterprise -> CSP/Yammer Enterprise) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Εφόσον είναι στον Τιμοκατάλογο Πελάτη (CSP), οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν μετάβαση σε οποιαδήποτε από τις ισχύουσες διαδρομές μετάβασης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.  Η εκκαθάριση του καταλόγου πελατών και οι παράλληλες πωλήσεις πριν από τη μετάβαση είναι προαιρετικές, ωστόσο προτείνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×