Επιδιόρθωση ζητημάτων παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κωδικό σφάλματος 5.1.0 στο Office 365

Αυτό το θέμα θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, εάν εμφανιστεί ο κωδικός κατάστασης 550 5.1.0 ή απλώς 5.1.0 σε ένα μήνυμα αναφοράς μη παράδοσης (NDR) ή μιας ειδοποίησης κατάστασης παράδοσης (DSN).Η NDR 5.1.0 μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες και σε αυτό το θέμα παρέχονται ορισμένες λύσεις, όπως για το σφάλμα "Η διεύθυνση του παραλήπτη απορρίφθηκε: Ειδοποίηση μόνιμου σφάλματος SPF".Θα είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στην ειδοποίηση κατάστασης για να αποφασίσετε πώς θα διορθώσετε το πρόβλημα.

Τι προκάλεσε τον κωδικό σφάλματος NDR 5.1.0 του Exchange ή τον κωδικό σφάλματος 5.1.0 και τι σημαίνει αυτό το σφάλμα;

Ο διακομιστής αλληλογραφίας που δημιούργησε το σφάλμα NDR 5.1.0 δεν αποδέχεται τα μηνύματα από τον αποστολέα ή για τον παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP ή υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα έχουν αποκλειστεί.

Συμβουλές για τη διόρθωση του προβλήματος που προκαλεί την NDR 5.1.0 του Exchange ή το σφάλμα "Η διεύθυνση απορρίφθηκε: Μόνιμο σφάλμα SPF"

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις και, στη συνέχεια, δείτε εάν μπορείτε να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιτυχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράδοση μηνυμάτων από διακομιστή σε διακομιστή μπορεί να είναι περίπλοκη ή να απαιτεί ειδική πρόσβαση σε ρυθμίσεις. Ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για διαχειριστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 και όχι για τον μέσο αποστολέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οι διαδικασίες εδώ δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας και παραπέμψτε τον σε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα για λογαριασμό σας.

Διόρθωση εσφαλμένης εγγραφής SPF

Η εγγραφή υποδομής πολιτικής αποστολέα (SPF) για τον τομέα σας μπορεί να μην είναι πλήρης και να μην περιλαμβάνει όλες τις προελεύσεις αλληλογραφίας για τον τομέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση της εγγραφής SPF, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή εγγραφής SPF για την επικύρωση εξερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τον τομέα σας.

Κατάργηση του αποστολέα από τη λίστα αποκλεισμού του παραλήπτη

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να βρίσκεται στην προσωπική λίστα αποκλεισμού του παραλήπτη. Αυτή είναι η πιθανή αιτία εάν μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε άλλους παραλήπτες στον ίδιο τομέα.

Ζητήστε από τον παραλήπτη να επαληθεύσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν βρίσκεται στη λίστα αποκλεισμού του.Εάν βρίσκεται σε λίστα αποκλεισμού, αφαιρέστε την.

Απομάκρυνση εσφαλμένων καταχωρήσεων από τη λίστα Αυτόματης Συμπλήρωσης

Μπορεί να έχετε επιλέξει ένα στοιχείο από τη λίστα Αυτόματης Συμπλήρωσης το οποίο δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Αυτή η λίστα είναι επίσης γνωστή ως cache ψευδωνύμων. Για παράδειγμα, ο παραλήπτης μπορεί να έχει μετακινηθεί από έναν οργανισμό Exchange εσωτερικής εγκατάστασης στο Exchange Online ή το αντίστροφο. Μολονότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη είναι η ίδια, άλλα εσωτερικά αναγνωριστικά για τον παραλήπτη ενδέχεται να έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα η καταχώρηση στο cache σας για τον συγκεκριμένο παραλήπτη να μην είναι έγκυρη.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App

Για να καταργήσετε παραλήπτες από τη λίστα αυτόματης καταχώρησης στο Outlook Web App, εκτελέστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες.Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο θέμα Κατάργηση προτεινόμενου ονόματος ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα Αυτόματης Συμπλήρωσης στο Outlook Web App.

Κατάργηση μεμονωμένου παραλήπτη
 1. Επιλέξτε Νέο μήνυμα για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη μέχρι να εμφανιστεί ο παραλήπτης στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να επιλέξετε τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Η διαδικασία που ακολουθεί απαιτεί να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας στην έκδοση Light του Outlook Web App. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web που υποστηρίζει μόνο την έκδοση Light του Outlook Web App και χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

Κατάργηση όλων των παραληπτών
 1. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας στο Outlook Web App.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού) > Ρυθμίσεις εμφάνισης > Έκδοση του Outlook Web App, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση της έκδοσης Light του Outlook Web App και κατόπιν OK.

 3. Αποσυνδεθείτε και κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το γραμματοκιβώτιο, θα χρησιμοποιείτε την έκδοση Light του Outlook Web App.

Για να αδειάσετε ολόκληρο το cache αυτόματης καταχώρησης, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Άδειασμα της λίστας Αυτόματης Συμπλήρωσης
 1. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας στην έκδοση Light του Outlook Web App.

 2. Επιλέξτε Επιλογές > Μηνύματα.

 3. Στην ενότητα Επίλυση ονομάτων email, επιλέξτε Απαλοιφή της λίστας "Πιο πρόσφατοι παραλήπτες" και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 4. Για να επιστρέψετε το γραμματοκιβώτιό σας στο Outlook Web App, επιλέξτε Επιλογές > Έκδοση του Outlook Web App, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Χρήση της έκδοσης Light του Outlook Web App και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook 2010 ή το Microsoft Outlook 2013

Για να καταργήσετε μη έγκυρους παραλήπτες από τη λίστα Αυτόματης Συμπλήρωσης στο Microsoft Outlook 2010 ή το Microsoft Outlook 2013, εκτελέστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

Κατάργηση μεμονωμένου παραλήπτη
 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη μέχρι να εμφανιστεί ο παραλήπτης στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Επιλέξτε τον παραλήπτη στην αναπτυσσόμενη λίστα μετακινώντας το δρομέα επάνω από τον παραλήπτη χωρίς να κάνετε κλικ ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΚΑΤΩ και ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ.

 4. Διαγράψτε τον παραλήπτη επιλέγοντας Διαγραφή ή πατώντας το πλήκτρο Delete.

Κατάργηση όλων των παραληπτών
 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων, επιλέξτε Άδειασμα λίστας αυτόματης καταχώρησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι.

Λεπτομέρειες που μπορεί να βρείτε στο μήνυμα DSN σχετικά με την NDR 5.1.0 του Exchange ή το σφάλμα "Η διεύθυνση απορρίφθηκε: Μόνιμο σφάλμα SPF"

Η ειδοποίηση κωδικού κατάστασης για το συγκεκριμένο σφάλμα μπορεί να περιέχει κάποιες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ενότητα πληροφοριών χρήστη:    Η διεύθυνση απορρίφθηκε. Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την παράδοση αυτού του μηνύματος σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ενότητα πληροφορίες διαγνωστικών για διαχειριστές:    Η διεύθυνση του παραλήπτη απορρίφθηκε: Μόνιμο σφάλμα SPF.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Τι είναι οι αναφορές NDR του Exchange στο Exchange Online και το Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×