Επιδιόρθωση αρχείων δεδομένων του Outlook (.pst και .ost)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν τα αρχεία δεδομένων του Microsoft Outlook (.pst και .ost) δεν ανοίγουν ή υποπτεύεστε ότι είναι κατεστραμμένα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων (Scanpst.exe) για τη διάγνωση και επιδιόρθωση σφαλμάτων στο αρχείο. Το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων ελέγχει τα αρχεία δεδομένων του Outlook στον υπολογιστή σας για να διαπιστώσει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Επιδιόρθωση αρχείου .pst

 1. Έξοδος από το Outlook και μεταβείτε < μονάδα δίσκου >: \Program Files — ή, εάν δείτε ένα φάκελο Program Files (x86) στην ίδια μονάδα δίσκου, αναζητήστε που αντί για αυτό. Για παράδειγμα, C:\Program Files ή C:\Program Files (x86).

 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε Scanpst.exe.

Εάν η αναζήτηση δεν εντοπίσει το Scanpst.exe, δοκιμάστε να εκτελέσετε αναζήτηση στον εναλλακτικό φάκελο που αναφέρεται στο βήμα 2, παραπάνω — Αρχεία εφαρμογών ή Αρχεία εφαρμογών (x86).

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Scanpst.exe.

 2. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εξετάσετε, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου .pst που θέλετε να εξετάσει το εργαλείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο.

 3. Από προεπιλογή, ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Ή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές και να επιλέξετε να μην δημιουργείται αρχείο καταγραφής ή τα αποτελέσματα να προσαρτηθούν σε ένα υπάρχον αρχείο καταγραφής.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

Εάν η σάρωση εντοπίσει σφάλματα, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης για να τα διορθώσετε.

Η σάρωση δημιουργεί ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα ή τη θέση αυτού του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε όνομα για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.

  Ένα αντίγραφο του αρχείου καταγραφής αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο .pst.

 2. Ξεκινήστε το Outlook με το προφίλ που περιέχει το αρχείο δεδομένων του Outlook που επιδιορθώσατε.

 3. Μεταβείτε στην προβολή "Λίστα φακέλων" στο παράθυρο φακέλων, πιέζοντας Ctrl+6.

Στο Παράθυρο φακέλων, ενδέχεται να δείτε ένα φάκελο με το όνομα Ανακτημένοι προσωπικοί φάκελοι, που περιέχει τους προεπιλεγμένους φακέλους του Outlook ή ένα φάκελο Απολεσθέντα. Παρόλο που η διαδικασία επιδιόρθωσης μπορεί να δημιουργήσει ξανά ορισμένους από τους φακέλους, ενδέχεται να είναι κενοί. Ο φάκελος Απολεσθέντα περιέχει φακέλους και στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από το εργαλείο επιδιόρθωσης τα οποία το Outlook που δεν μπορεί να τοποθετήσει στην αρχική τους δομή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook και να σύρετε τα στοιχεία του φακέλου Απολεσθέντα στο νέο αρχείο δεδομένων. Αφού μετακινήσετε όλα τα στοιχεία, μπορείτε να καταργήσετε το αρχείο Ανακτημένοι προσωπικοί φάκελοι (.pst). Αυτό περιλαμβάνει το φάκελο Απολεσθέντα.

Αν μπορείτε να ανοίξετε το αρχικό αρχείο δεδομένων του Outlook, ίσως να μπορέσετε να ανακτήσετε πρόσθετα στοιχεία. Το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δημιουργεί ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας με το ίδιο όνομα με το αρχικό, αλλά με επέκταση .bak, και το αποθηκεύει στον ίδιο φάκελο. Ενδεχομένως να μπορείτε να ανακτήσετε στοιχεία από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας τα οποία το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δεν κατάφερε να ανακτήσει.

Για να ανακτήσετε στοιχεία από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας ( .bak), δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου και δώστε στο αντίγραφο ένα νέο όνομα με επέκταση .pst, όπως bak.pst. Εισαγάγετε το αρχείο bak.pst στο Outlook και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής" για να εισαγάγετε οποιαδήποτε πρόσθετα ανακτημένα στοιχεία στο νέο αρχείο .pst.

Μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο .pst διαβάζοντας Εισαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών και ημερολογίου από ένα αρχείο .pst του Outlook.

Εκ νέου δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost)

Ορισμένοι τύποι λογαριασμού, όπως ο Microsoft Exchange Server, χρησιμοποιούν ένα αρχείο δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost). Αυτός ο τύπος αρχείου δεδομένων είναι ένα αντίγραφο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας σας. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποιο αρχείο δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost), το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου λαμβάνοντας ξανά ένα αντίγραφο των στοιχείων σας. Δεν συνιστάμε την επιδιόρθωση ενός αρχείου δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση, επομένως, αν το αρχείο δεδομένων εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να το δημιουργήσετε ξανά κάνοντας τα εξής:

 1. Κλείστε το Outlook.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ ή διπλό κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία.

Πού βρίσκεται η επιλογή Αλληλογραφία στον Πίνακα Ελέγχου;

Η αλληλογραφία εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις του πίνακα ελέγχου ανάλογα με την έκδοση του Windows λειτουργικού συστήματος, την επιλεγμένη προβολή του πίνακα ελέγχου και αν έχει εγκατασταθεί μια λειτουργικό σύστημα 32 bit ή 64 bit ή την έκδοση του Outlook.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εντοπίσετε την Αλληλογραφία είναι να ανοίξετε τον Πίνακα Ελέγχου στα Windows και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αναζήτηση στο επάνω μέρος του παραθύρου, να πληκτρολογήσετε τη λέξη Αλληλογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εικονίδιο Αλληλογραφία εμφανίζεται αφού γίνει εκκίνηση του Outlook για πρώτη φορά.

Η γραμμή τίτλου στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας περιέχει το όνομα του τρέχοντος προφίλ. Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό υπάρχον προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ, επιλέξτε το όνομα προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων, επιλέξτε το λογαριασμό του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα θέσης αρχείου.

  Ένα παράθυρο εξερεύνησης αρχείων ανοίγει στη θέση του αρχείου δεδομένων για το λογαριασμό του Exchange. Τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού και Ρύθμιση αλληλογραφίας θα παραμείνουν ανοιχτά, πίσω από το παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.

 3. Κλείστε τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού και Ρύθμιση αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να κλείσετε αυτά τα δύο παράθυρα διαλόγου πριν να διαγράψετε το αρχείο. Εάν δεν είναι κλειστά, τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με μια διένεξη.

 4. Στο παράθυρο εξερεύνησης αρχείων, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο δεδομένων του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Outlook, ένα νέο αρχείο .ost δημιουργείται για το λογαριασμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×