Επιδιόρθωση αρχείων δεδομένων του Outlook (.pst και .ost)

Επιδιόρθωση αρχείων δεδομένων του Outlook (.pst και .ost)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν το Αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst και .ost) της Microsoft δεν ανοίγει ή υποπτεύεστε ότι το αρχείο είναι κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων (SCANPST.EXE) για τη διάγνωση και επιδιόρθωση σφαλμάτων στο αρχείο δεδομένων. Το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων ελέγχει τα αρχεία δεδομένων του Outlook στον υπολογιστή σας για να διαπιστώσει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Microsoft Exchange Και λείπουν στοιχεία από το αρχείο δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost), μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο με ασφάλεια. Το Outlook θα δημιουργήσει ξανά το αρχείο την επόμενη φορά που θα ανοίξει το πρόγραμμα.

Σημείωση: Το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δεν συνδέεται και δεν αναλύει τυχόν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange. Το εργαλείο αναζητά σφάλματα μόνο και, εάν υπάρχουν, σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε στο εργαλείο να τα διορθώσει.

Επιδιόρθωση αρχείου .pst

 1. Πραγματοποιήστε έξοδο από το Outlook και κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Μεταβείτε στο φάκελο C:\Αρχεία Εφαρμογών.

   ή

  • Μεταβείτε στο φάκελο C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86).

 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε SCANPST.EXE.

  Σημειώσεις: Εάν η αναζήτηση δεν εντοπίσει to SCANPST. EXE σε ένα φάκελο, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον άλλο φάκελο που αναφέρεται στο βήμα 1. Μεταβείτε στη θέση του φακέλου με βάση την έκδοση του Outlook που έχετε.

  • Outlook 2016: C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  • Outlook 2013: C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86)\Microsoft Office\Office15

  • Outlook 2010: C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86)\Microsoft Office\Office14

  • Outlook 2007: C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86)\Microsoft Office\Office12

 3. Ανοίξτε το SCANPST. EXE.

 4. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εξετάσετε, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου .pst που θέλετε να εξετάσει το εργαλείο ή επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, ένα νέο αρχείο καταγραφής δημιουργείται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές και να επιλέξετε να μην δημιουργείται αρχείο καταγραφής ή τα αποτελέσματα να προσαρτηθούν σε ένα υπάρχον αρχείο καταγραφής.

 5. Επιλέξτε Έναρξη για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

 6. Εάν η σάρωση εντοπίσει σφάλματα, επιλέξτε Επιδιόρθωση για να ξεκινήσετε τη διαδικασία για να τα διορθώσετε.

  Εμφάνιση αποτελεσμάτων σάρωσης ενός αρχείου .pst του Outlook με το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων της Microsoft, το SCANPST. EXE

  Σημείωση: Η σάρωση δημιουργεί ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα ή τη θέση αυτού του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε όνομα για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα ή επιλέξτε Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση, ξεκινήστε το Outlook με το προφίλ που σχετίζεται με το αρχείο δεδομένων του Outlook που μόλις επιδιορθώσατε.

Άλλοι Outlook φάκελοι

Στο Παράθυρο φακέλων, ενδέχεται να δείτε ένα φάκελο με το όνομα Ανακτημένοι προσωπικοί φάκελοι, που περιέχει τους προεπιλεγμένους φακέλους του Outlook ή ένα φάκελο Απολεσθέντα. Παρόλο που η διαδικασία επιδιόρθωσης μπορεί να δημιουργήσει ξανά ορισμένους από τους φακέλους, ενδέχεται να είναι κενοί. Ο φάκελος Απολεσθέντα περιέχει φακέλους και στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από το εργαλείο επιδιόρθωσης τα οποία το Outlook δεν μπορεί να τοποθετήσει στην αρχική τους δομή.

Δημιουργία νέου αρχείου δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook και να σύρετε τα στοιχεία του φακέλου Απολεσθέντα στο νέο αρχείο δεδομένων. Αφού μετακινήσετε όλα τα στοιχεία, μπορείτε να καταργήσετε το αρχείο Ανακτημένοι προσωπικοί φάκελοι (.pst), συμπεριλαμβάνοντας το φάκελο Απολεσθέντα.

Ανάκτηση στοιχείων από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας (.bak)

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχικό αρχείο δεδομένων του Outlook, ίσως να μπορέσετε να ανακτήσετε πρόσθετα στοιχεία. Το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δημιουργεί ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας με το ίδιο όνομα με το αρχικό, αλλά με επέκταση .bak και το αποθηκεύει στον ίδιο φάκελο. Ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία που μπορείτε να ανακτήσετε από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας τα οποία το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δεν κατάφερε να ανακτήσει.

 1. Μεταβείτε στο φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο .pst και θα βρείτε το αρχείο .bak (για παράδειγμα, kerimills01@outlook.com.bak) που δημιουργήθηκε από το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων.

 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου .bak και μετονομάστε το με επέκταση bak.pst. Για παράδειγμα, kerimills01@outlook.com.bak.pst.

 3. Εισαγάγετε το αρχείο bak.pst στο Outlook και χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής" για να εισαγάγετε οποιαδήποτε πρόσθετα ανακτημένα στοιχεία στο αρχείο .pst που μόλις δημιουργήσατε.

  Σημείωση: Μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο .pst στο θέμα Εισαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών και ημερολογίου από αρχείο .pst του Outlook

Αρχή της σελίδας

Επαναδημιουργία ενός αρχείου δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost)

Ορισμένοι τύποι λογαριασμού, όπως ο Microsoft Exchange Server, χρησιμοποιούν ένα αρχείο δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost). Αυτός ο τύπος αρχείου δεδομένων είναι ένα αντίγραφο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα αρχείο δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση (.ost), το αρχείο μπορεί να διαγραφεί και να δημιουργηθεί εκ νέου λαμβάνοντας ξανά ένα αντίγραφο των στοιχείων σας. Δεν συνιστάται η επιδιόρθωση ενός αρχείου δεδομένων του Outlook χωρίς σύνδεση, επομένως, αν το αρχείο δεδομένων χωρίς σύνδεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να το δημιουργήσετε ξανά.

 1. Πραγματοποιήστε έξοδο από το Outlook.

 2. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου και, στο πλαίσιο αναζήτησης του Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε Αλληλογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλληλογραφία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας, επιλέξτε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η γραμμή τίτλου στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας μπορεί να περιέχει το όνομα του τρέχοντος προφίλ. Για να επιλέξετε ένα διαφορετικό υπάρχον προφίλ, επιλέξτε Εμφάνιση των προφίλ, επιλέξτε το όνομα του προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχεία δεδομένων, επιλέξτε το λογαριασμό Exchange και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα θέσης αρχείου στη μικρή γραμμή εργαλείων.

  Σημείωση: Ένα παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων ανοίγει στη θέση του αρχείου δεδομένων για το λογαριασμό του Exchange. Τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού και Ρύθμιση αλληλογραφίας θα παραμείνουν ανοιχτά, πίσω από το παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.

 5. Κλείστε τα παράθυρα διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού και Ρύθμιση αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.

  Σημαντικό: Φροντίστε να κλείσετε αυτά τα δύο παράθυρα διαλόγου πριν να διαγράψετε το αρχείο. Εάν δεν είναι κλειστά, τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με μια διένεξη.

 6. Στο παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο δεδομένων του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Outlook, θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο .ost για το λογαριασμό.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×