Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στο Outlook για Windows

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2017

Για όσα προβλήματα δεν καλύπτονται σε αυτή τη σελίδα, διαθέτουμε πολλά εργαλεία που σας βοηθούν να διαγνώσετε αυτόματα και να επιδιορθώσετε πολλά προβλήματα του Outlook. Δείτε αυτό το άρθρο: Επίλυση των προβλημάτων του Outlook για Windows με τα αυτοματοποιημένα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων

Μεταβείτε σε κάθε ενότητα σε αυτή τη σελίδα για το συγκεκριμένο πρόβλημα του Outlook:

Προβλήματα του Outlook με τη σύνδεση του Outlook στο Outlook.com

Γνωστά προβλήματα στο Outlook στις ενημερώσεις ασφαλείας του Ιουνίου 2017

Το Outlook παρουσιάζει σφάλμα και χαμηλές επιδόσεις

Άλλα προβλήματα του Outlook που επηρεάζουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνημμένα και δυνατότητες

Γνωστά προβλήματα του Outlook στις ενημερώσεις ασφαλείας του Νοεμβρίου 2017

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την ενημέρωση του Outlook 2016 στη Δομή 8625.2121 ή σε νεότερη, οι τοπικές ομάδες επαφών δεν επιλύονται αυτόματα με την Αυτόματη καταχώρηση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Η ομάδα μηχανικών μας έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα και εργάζεται για μια επιδιόρθωση που θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Στις ομάδες επαφών δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με την Αυτόματη καταχώρηση.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την ενημέρωση στο Windows 10 Fall Creators Update (Έκδοση 1709) το παράθυρο ατόμων του Outlook δεν εμφανίζει πλέον αποτελέσματα και μπορεί να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος:

Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση σε αυτή την προβολή.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η ομάδα του Outlook διερευνά αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Το παράθυρο ατόμων του Outlook 2016 δεν εμφανίζει αποτελέσματα μετά το Windows 10 Fall Creators Update.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν προσπαθείτε να ανακτήσετε διαγραμμένα στοιχεία από το Outlook λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα:

Το Outlook δεν μπόρεσε να ανακτήσει μερικά ή όλα τα στοιχεία σε αυτόν το φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα για την ανάκτηση στοιχείων σε αυτόν τον φάκελο και προσπαθήστε ξανά. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται μόνο στο Office 365 για το Cloud.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα "Το Outlook δεν μπόρεσε να ανακτήσει μερικά ή όλα τα στοιχεία σε αυτόν τον φάκελο" όταν προσπαθείτε να ανακτήσετε διαγραμμένα στοιχεία.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την ενημέρωση του Μηνιαίου καναλιού Έκδοση 1710 (δομή 8625.2121) ή νεότερη, το κουμπί Ρυθμίσεις προβολής λείπει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στο θέμα Λείπει το κουμπί "Ρυθμίσεις προβολής" στο Outlook 2016.

Γνωστά προβλήματα του Outlook στις ενημερώσεις ασφαλείας του Οκτωβρίου 2017

Τελευταία ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την εγκατάσταση της δημόσιας ενημέρωσης του Οκτωβρίου, οι αρχικές σελίδες των φακέλων δεν εμφανίζονται πλέον και η δυνατότητα "Αρχική σελίδα" δεν είναι διαθέσιμη στις ιδιότητες φακέλου του Outlook. Αυτή η δυνατότητα έχει απενεργοποιηθεί από προεπιλογή, για να περιοριστούν τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας.

Αυτό επηρεάζει το Outlook 2010, το Outlook 2013 και το Outlook 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Η δυνατότητα "Αρχική σελίδα" του Outlook λείπει από τις ιδιότητες φακέλου.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι χρήστες της εσωτερικής εγκατάστασης του Outlook 2016 λαμβάνουν αίτημα για διαπιστευτήρια κατά το άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό συμβαίνει μετά την ενημέρωση στην Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079) για το Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει την Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079), αλλά πλέον έχει διορθωθεί στην υπηρεσία. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Λογαριασμός Office > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την απενεργοποίηση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας, ενδέχεται περιστασιακά να ζητείται από τους χρήστες να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους στο Outlook 2016 και πρέπει να εισάγουν επαναλαμβανόμενα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ανιχνεύσεις του Fiddler αποκαλύπτουν αποτυχίες ελέγχου ταυτότητας 401/403 σε αυτό το τελικό σημείο: "https://outlook.office.com/api/v2.0/Me/InferenceClassification"

Αυτό το σενάριο μπορεί να προκύψει, εάν τα Εστιασμένα Εισερχόμενα και ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας για τον μισθωτή είναι ενεργοποιημένα και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται ο σύγχρονος έλεγχος ταυτότητας. Όταν συμβαίνει αυτό, τα Εστιασμένα Εισερχόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν και συνεχίζουν να προσπαθούν να συνδεθούν, προκαλώντας αυτά τα αιτήματα για διαπιστευτήρια.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Το Outlook 2016 ζητά διαπιστευτήρια μετά την απενεργοποίηση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αφού εγκαταστήσετε τη Δημόσια ενημέρωση Οκτωβρίου για το Outlook 2010 ή το Outlook 2013, ενδέχεται να λάβετε αυτό το σφάλμα στην εμφάνιση του παραθύρου φακέλων, όταν κάνετε κλικ σε φακέλους στο παράθυρο του Business Contact Manager: Δεν βρέθηκαν στοιχεία για εμφάνιση εδώ. Επιπλέον, ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος εμφανίζεται με αυτό το σφάλμα: Το Business Contact Manager for Outlook δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την τελευταία ενέργεια ή ενέργειες. Δοκιμάστε ξανά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα "Το Business Contact Manager δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την τελευταία ενέργεια ή ενέργειες" στο Outlook 2010 ή 2013.

Γνωστά προβλήματα του Outlook στις ενημερώσεις ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2017

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την εγκατάσταση της δημόσιας ενημέρωσης Σεπτεμβρίου, το Outlook 2007 εμφανίζει μεικτές γλώσσες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2007: 12 Σεπτεμβρίου 2017

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα στην πρώτη στήλη ενδέχεται να δουν τμήματα της σελίδας στη γλώσσα που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη:

Αραβικά

Σουηδικά

Βουλγαρικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Καταλανικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Τσεχικά

Σουηδικά

Ουγγρικά

Σουηδικά

Ιταλικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Καζαχστανικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Κορεατικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Λετονικά

Σουηδικά

Νορβηγικά

Σουηδικά

Ολλανδικά

Σουηδικά

Πορτογαλικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Σλοβενικά

Σουηδικά

Σερβικά, Λατινικά

Σουηδικά

Ταϊλανδικά

Κινεζικά Παραδοσιακά Ταϊβάν

Τουρκικά

Κινεζικά Παραδοσιακά Ταϊβάν

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διορθώθηκε

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί πλέον.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB 4011086, για να καταργήσετε την εγκατάστασή του και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το KB 4011110.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτ. 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η προσαρμοσμένη δέσμη ενεργειών φόρμας τώρα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και για να ενεργοποιηθεί ξανά απαιτείται η ρύθμιση κλειδιών μητρώου.

 1. Το νέο κλειδί μητρώου έχει προεπιλεγμένη τιμή 1, η οποία υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να εκτελείται η δέσμη ενεργειών φόρμας.

  Πρώτα δημιουργήστε αυτό το κλειδί:

  Office 32 bit σε Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Office 32 bit σε Windows 32 bit ή Office 64 bit σε Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Στη συνέχεια, δημιουργήστε την τιμή "DWORD (32-bit) Value 0" και ορίστε το όνομα DisableCustomFormItemScript για να ενεργοποιήσετε τις προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών φόρμας.

 2. Μόλις ενεργοποιηθούν οι προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών φόρμας, στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθούν ανά κλάση μηνύματος φόρμας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια φόρμα με την κλάση μηνύματος IPM.Note.Custom, πρέπει να καταχωρήσετε το "IPM.Note.Custom" ως αξιόπιστη κλάση μηνύματος φόρμας. Για να γίνει αυτό, πρώτα δημιουργήστε αυτό το κλειδί:

  Office 32 bit σε Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

  Office 32 bit σε Windows 32 bit ή Office 64 bit σε Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

Στη συνέχεια, δημιουργήστε τιμές REG_SZ σε αυτό το κλειδί για κάθε φόρμα στην οποία θέλετε να επιτρέψετε την εκτέλεση των δεσμών ενεργειών. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να δημιουργήσετε μια τιμή REG_SZ με το όνομα "IPM.Note.Custom" με κενά δεδομένα.

Κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας, η εντολή Εκτέλεση φόρμας θα εκτελέσει μια φόρμα χρησιμοποιώντας την κλάση μηνύματος της φόρμας βάσης. Επομένως, εάν έχετε ξεκινήσει τη σχεδίαση μιας φόρμας IPM.Note και θέλετε να εκτελέσετε την εντολή "Εκτέλεση φόρμας", θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει το IPM.Note. Μετά τη δημοσίευση, ακολουθεί ο έλεγχος της κλάσης δημοσιευμένου μηνύματος. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη σχεδίαση της φόρμας σας και θα την έχετε δημοσιεύσει σε ένα όνομα προσαρμοσμένης φόρμας, καταργήστε το πρότυπο "IPM.Note" από τη λίστα αξιόπιστων.

Σημειώσεις: 

 • Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του Outlook μετά τη ρύθμιση του κλειδιού TrustedFormScriptList.

 • Τα κλειδιά μητρώου στο παράδειγμα χρησιμοποιούν την τιμή 16.0 για το Outlook 2016. Χρησιμοποιήστε την τιμή 15.0 για το Outlook 2013, την τιμή 14.0 για το Outlook 2010 και την τιμή 12.0 για το Outlook 2007.

Αφού κάνετε τις παραπάνω αλλαγές, τα κλειδιά μητρώου θα μοιάζουν με τα εξής:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security]

DisableCustomFormItemScript"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList]

"IPM.Note.Custom"=""

"IPM.Note"=""

Κλειδιά μητρώου

Κλειδιά μητρώου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φόρμες σε δευτερεύοντα γραμματοκιβώτια και Δημόσιους φακέλους εξακολουθούν να μη λειτουργούν μετά από τις ρυθμίσεις κλειδιών μητρώου. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ενεργοποιήστε τις δέσμες ενεργειών στο Κέντρο αξιοπιστίας:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές. Στη συνέχεια, επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάτω από την ενότητα Δέσμη ενεργειών σε φακέλους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η δέσμη ενεργειών σε κοινόχρηστους φακέλους και Να επιτρέπεται η δέσμη ενεργειών σε δημόσιους φακέλους και κάντε κλικ στην επιλογή OK και ξανά OK για να κλείσετε τα παράθυρα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η αλλαγή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις δημόσιες ενημερώσεις του Outlook στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και περιλαμβάνεται στις ακόλουθες ενημερώσεις MSI που πλέον απαιτούν τα κλειδιά μητρώου.

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Outlook 2016

Η κατάσταση "Χρήση με ένα κλικ" είναι η εξής:

 1. Το Μηνιαίο κανάλι (Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων) θα ξεκινήσει να υποστηρίζει τα κλειδιά μητρώου στην ενημέρωση που είναι προγραμματισμένη για την κυκλοφορία της δομής 16.0.8431.2079 στις 18 Σεπτεμβρίου.

 2. Το εξαμηνιαίο κανάλι (FRDC) υποστηρίζει τα κλειδιά μητρώου με τη δομή 16.0.8431.2079.

 3. Το κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων (FRDC) υποστηρίζει τα κλειδιά μητρώου με τη δομή 16.0.8201.2193.

 4. Η κατάσταση εκτεταμένων μετατεθειμένων ενημερώσεων δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

 5. Η κατάσταση του Insider Fast δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

 6. Το Insider Slow υποστηρίζει τα κλειδιά μητρώου με τη δομή 16.0.8431.2079.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αυτό συμβαίνει γιατί οι προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών φόρμας είναι πλέον απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται στο πρόβλημα αρ. 2: Η προσαρμοσμένη φόρμα δέσμης ενεργειών είναι πλέον απενεργοποιημένη από προεπιλογή, κάτι που είναι ακριβώς επάνω από αυτό το ζήτημα.

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το Outlook.com

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Για συνεχή πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επανασυνδέστε το Outlook 2016 ή το Outlook 2013 στο Outlook.com

Νωρίτερα αυτόν το χρόνο, σας παρουσιάσαμε το νέο Outlook.com, το οποίο σας βοηθά να εστιάζετε σε ό,τι έχει σημασία, να συνεργάζεστε με ευκολία και να ολοκληρώνετε περισσότερες εργασίες. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, μετακινούμε επίσης τους λογαριασμούς σε μια πιο ασφαλή και αξιόπιστη υποδομή. Η αναβάθμιση επηρεάζει όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπηρεσιών Outlook, Hotmail, Live ή MSN.

Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογαριασμού σας Outlook.com, θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε το Outlook 2016 ή το Outlook 2013 στο λογαριασμό σας στο Outlook.com, για να είστε βέβαιοι ότι διαθέτετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και όλες τις επιδιορθώσεις προβλημάτων. Για να ελέγξετε αν ο λογαριασμός σας έχει αναβαθμιστεί, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μέσω προγράμματος περιήγησης web και συγκρίνετε το γραμματοκιβώτιό σας με τις παρακάτω εικόνες.

Γραμματοκιβώτιο πριν από την αναβάθμιση

Γραμμή μενού του Outlook.com

Γραμματοκιβώτιο μετά την αναβάθμιση

Γραμμή μενού Αλληλογραφίας του Outlook

Εάν δεν επανασυνδέσετε τον αναβαθμισμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομα δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook.com μέσω της έκδοσης του Outlook 2016 και 2013 για υπολογιστή έως ότου πραγματοποιήσετε την επανασύνδεση. Επιπλέον, εάν δεν κάνετε την επανασύνδεση, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συγχρονισμού στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο ημερολόγιο, τα οποία θα επιλυθούν μόλις κάνετε την επανασύνδεση. Θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Web στη διεύθυνση www.Outlook.com.

Για λεπτομερείς οδηγίες και βοήθεια σχετικά με τον τρόπο επανασύνδεσης του λογαριασμού σας, επισκεφθείτε αυτό το άρθρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η αλλαγή επηρεάζει μόνο τους λογαριασμούς του Outlook.com στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Outlook 2016 ή του Outlook 2013. Δεν χρειάζεται να κάνετε επανασύνδεση στους άλλους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όπως στο Office 365, το Exchange ή σε τρίτους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά από τον λογαριασμό σας Outlook.com στο web, μέσω οποιουδήποτε δημοφιλούς προγράμματος περιήγησης web.

Προβλήματα του Outlook με τη σύνδεση του Outlook στο Outlook.com

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά τη σύνδεση στο Outlook για Windows (εκδόσεις Outlook 2016, 2013, 2010) στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας Outlook.com, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα εξής:

 • Το όνομα του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εμφανίζεται ως outlook_[μεγάλη ακολουθία γραμμάτων και αριθμών]@outlook.com στο Παράθυρο φακέλων και κατά τη σύνθεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook για Windows.

 • Οι παραλήπτες θα λάβουν επίσης το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα με τη μορφή outlook_[μεγάλη ακολουθία γραμμάτων και αριθμών]@outlook.com.

 • Όταν οι παραλήπτες απαντούν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστρέφει ως ανεπίδοτο και ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "Το μήνυμα δεν παραδόθηκε κατά την αποστολή αλληλογραφίας Internet στο Outlook".

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Outlook για Windows. Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Outlook.com στο Web λειτουργεί σωστά και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν με τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΛΥΣΗ

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται για τους χρήστες με πολλά ψευδώνυμα λογαριασμού. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε τα εξής:

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://account.live.com/names/Manage και πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Outlook.com.

 2. Ορίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook.com ως το κύριο ψευδώνυμο.

 3. Στο Outlook για Windows, καταργήστε και προσθέστε ξανά το λογαριασμό. Δείτε τα βήματα σε αυτό το άρθρο: Προσθήκη του λογαριασμού Outlook.com στο Outlook για Windows

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Εάν το Outlook είναι συνδεδεμένο με έναν κύριο λογαριασμό Outlook.com που συνδέεται επίσης με άλλους δευτερεύοντες λογαριασμούς που δεν ανήκουν στη Microsoft (όπως Gmail, Yahoo, κ.λπ.), όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, δεν μπορείτε να επιλέξετε τον άλλο δευτερεύοντα συνδεδεμένο λογαριασμό ως το λογαριασμό αποστολής στο πεδίο "Από".

Εάν πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δευτερεύοντα συνδεδεμένου λογαριασμού στο πεδίο "Από", το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται ως "Εκ μέρους του" κύριου λογαριασμού Outlook.com.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Το Outlook υποστηρίζει την αποστολή από έναν δευτερεύοντα συνδεδεμένο λογαριασμό για τομείς που ανήκουν στη Microsoft, όπως @outlook.com, @live.com, @hotmail.com, αλλά αυτή η λειτουργικότητα δεν έχει υλοποιηθεί για τους τομείς τρίτων.

Η ομάδα του Outlook ακούει τα σχόλιά σας και εξετάζει το ενδεχόμενο προσθήκης αυτής της λειτουργικότητας σε μελλοντικές ενημερώσεις. Ψηφίστε το αίτημα και προσθέστε τυχόν σχόλια στο UserVoice: Επιλογή για δυνατότητα λειτουργίας του Microsoft Outlook 2016 με συνδεδεμένο το Outlook.com. Στο μεταξύ, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λύση:

ΛΥΣΗ

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δευτερεύοντες συνδεδεμένους λογαριασμούς (Gmail, Yahoo κ.λπ.) στο Outlook.com ως πρόσθετους λογαριασμούς στο προφίλ του Outlook.

 1. Στο Outlook, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

  Στιγμιότυπο οθόνης της αριστερής ενότητας της Κορδέλας του Outlook με επιλεγμένη την καρτέλα "Αρχείο"
 2. Στην περιοχή Πληροφορίες λογαριασμού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού.

  Εντολή "Προσθήκη λογαριασμού" σε προβολή Backstage
 3. Στη σελίδα Αυτόματη εγκατάσταση λογαριασμού, εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν επιλέξετε Επόμενο, ελέγξτε ξανά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν είναι και τα δύο σωστά, δείτε την επόμενη ενότητα.

 4. Επιλέξτε Τέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κατά τη σύνδεση στο Outlook με ένα λογαριασμό του Exchange, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρμοσμένου τομέα.

ΛΥΣΗ

 1. Προσθέστε μια εγγραφή CNAME στις ρυθμίσεις σας DNS στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα. Μια εγγραφή CNAME είναι απαραίτητη για το Outlook, για τη ρύθμιση παραμέτρων του λογαριασμού με τη χρήση του Αυτόματου εντοπισμού. Η μόνη εγγραφή που χρειάζεται να προσθέσετε είναι για τον Αυτόματο εντοπισμό κεντρικού υπολογιστή.

  Record type

  Host

  Points to

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 hour

 2. Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή MX εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένη για το Hotmail. Μια εγγραφή MX εξασφαλίζει ότι μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από άλλα άτομα.

  Όταν πραγματοποιήσατε τις αρχικές ρυθμίσεις του τομέα σας για το Outlook.com προστέθηκε μια εγγραφή MX στις ρυθμίσεις σας DNS. Αυτή η εγγραφή έχει ορισμένους μοναδικούς αριθμούς ή/και γράμματα που ακολουθούνται από το *.pamx1.hotmail.com και πρέπει να διατηρηθεί. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η εγγραφή MX εξακολουθεί να είναι σωστά ρυθμισμένη αναζητώντας τον τομέα σας στην τοποθεσία https://mxtoolbox.com. Αυτή η εγγραφή θα πρέπει να παρατίθεται πριν από οποιεσδήποτε άλλες εγγραφές MX για αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εμφανίζεται κάπως έτσι στην τοποθεσία https://mxtoolbox.com:

  Pref

  Hostname

  IP Address

  TTL

  10

  123456789.pamx1.hotmail.com

  65.54.188.109

  60 min

  Backlist Check

  SMTP Test

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2017

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook στα Windows για να επεξεργαστείτε ημερολόγια που χρησιμοποιούνται από κοινού με τον λογαριασμό σας Outlook.com, ακόμα και αν έχετε επανασυνδέσει τον λογαριασμό σας στο Outlook.com με τον λογαριασμό σας στο Outlook. Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τα κοινόχρηστα ημερολόγια στο Outlook 2016 για Windows.

Για να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο, συνδεθείτε στο Internet στο δικό σας ημερολόγιο του Outlook.com, ανοίξτε το Ημερολόγιο για Windows 10 ή χρησιμοποιήστε μια κινητή συσκευή. Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com σε άλλη εφαρμογή αλληλογραφίας.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν προσπαθείτε να αποδεχτείτε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο Outlook.com χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Office 365 για επιχειρήσεις στο Outlook 2016, ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα "Παρουσιάστηκε πρόβλημα" ή η είσοδός σας ενδέχεται να αποτύχει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με τον λογαριασμό σας στο Office 365 για επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποδεχτείτε την πρόσκληση από το Το Outlook στο Web. Εάν έχετε ήδη κάνατε κλικ το κουμπί "Αποδοχή" στο Outlook 2016, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ξανά την πρόσκληση στο Το Outlook στο Web. Το άτομο που σας έστειλε την πρόσκληση, θα πρέπει να καταργήσει τα δικαιώματά σας και, στη συνέχεια, να στείλει νέα πρόσκληση.

Κωδικός σφάλματος 500 "Παρουσιάστηκε σφάλμα" στο Outlook.com

Γνωστά προβλήματα στο Outlook στις ενημερώσεις ασφαλείας του Ιουνίου 2017

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2017

Τα προβλήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα έχουν αναφερθεί μετά την εγκατάσταση των πρόσφατων ενημερώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Διερευνούμε τα προβλήματα και θα ενημερώσουμε αυτή τη σελίδα, όταν υπάρξει κάποια επιδιόρθωση. Στο μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λύσεις που προτείνονται για κάθε ζήτημα.

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2007: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2010: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2013: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2016: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 8: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 10: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 10: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 7: 13 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 7: 13 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανατρέξτε επίσης σε αυτό το άρθρο που περιέχει μια ενημέρωση για αυτό το πρόβλημα: Οι προσαρμοσμένες δέσμες ενεργειών φόρμας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει τα Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 και Outlook 2016.

Όταν χρησιμοποιείτε μια προσαρμοσμένη φόρμα που έχετε δημιουργήσει για το Outlook, σάς εμφανίζονται τα παρακάτω δύο προβλήματα:

 • Το VBScript δεν εκτελείται.

 • Εμφανίζεται μια προειδοποίηση για κακόβουλο κώδικα:

  Σφάλμα στο Outlook

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν είστε πελάτης του Office 365, η επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη στα μέλη του προγράμματος Insider Fast.

Για άλλα κανάλια, έχει προγραμματιστεί μια ενημέρωση για τα μέσα Σεπτεμβρίου, στις εκδόσεις 16.0.8418.5703 και στις νεότερες. Θα ενημερώσουμε αυτή τη σελίδα, όταν κυκλοφορήσει η επιδιόρθωση.

Τα προβλήματα έχουν διορθωθεί για όλες τις εκδόσεις MSI. Για το Outlook 2007, το Outlook 2010, το Outlook 2013 και το Outlook 2016, εγκαταστήστε τις παρακάτω ενημερώσεις, για να διορθώσετε το πρόβλημα:

Ενημέρωση για το Outlook 2007: 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για το Outlook 2010: 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για το Outlook 2013: 27 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση για το Outlook 2016: 27 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τελευταία ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2017

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει όλες τις εκδόσεις του Outlook σε Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στο Outlook, λαμβάνετε αυτό το σφάλμα: "Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα και δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η αναζήτησή σας." ή "Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να μην είναι πλήρη επειδή δημιουργείται ακόμη ευρετήριο στοιχείων".

Σφάλμα στο Outlook

Και θα δείτε αυτή την προειδοποίηση αρχείου καταγραφής συμβάντων:

Προειδοποίηση αρχείου καταγραφής συμβάντων του Outlook

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Τα Windows έχουν κυκλοφορήσει επιδιορθώσεις μέσω ενημερώσεων των Windows για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος αξιοπιστίας στο Windows Search. Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές ενημερώσεις KB για κάθε έκδοση:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιδιόρθωση για αυτό το πρόβλημα κυκλοφόρησε στις 27 Ιουνίου 2017. Αν εφαρμόσατε τη λύση για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Windows Desktop Search, μπορείτε τώρα να ορίσετε το κλειδί PreventIndexingOutlook του μητρώου σε DWORD: 0 για να επιστρέψετε στη χρήση του Windows Search.

ΛΥΣΗ

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί μετά την εγκατάσταση των ενημερώσεων, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λύση:

 1. Εάν η αναζήτηση δεν λειτουργεί για τους λογαριασμούς του Exchange, διαγράψτε τα αρχεία OST, κάτι που θα προκαλέσει την επανάληψη συγχρονισμού και την εκ νέου δημιουργία ευρετηρίου του λογαριασμού:

  • Τα αρχεία OST συνήθως αποθηκεύονται στη θέση C:\Users\<το όνομα χρήστη σας>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Για να βρείτε το όνομα και τη θέση του αρχείου OST, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο, Ρυθμίσεις λογαριασμού, Ρυθμίσεις λογαριασμού, Αρχεία δεδομένων. Εντοπίστε τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο όνομα του, και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα θέσης αρχείου.

  • Για να μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο OST, πρέπει να κλείσετε το Outlook, έτσι ώστε η διεργασία να απελευθερώσει το αρχείο.

  • Μετά τη διαγραφή του αρχείου, κάντε επανεκκίνηση του Outlook και αφήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να συγχρονιστεί ξανά.

 2. Μια άλλη λύση είναι η Δημιουργία ενός νέου προφίλ του Outlook και η προσθήκη των λογαριασμών σας στο νέο προφίλ. Συνιστάται να διατηρείτε το παλιό προφίλ σας μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχουν μετακινηθεί τα τοπικά αρχεία ή τα αρχεία PST.

Μέχρι να μπορέσετε να εγκαταστήσετε την κυκλοφορία επιδιόρθωσης του Windows Update, μπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί μητρώου που θα διακόψει τη χρήση της τοπικής υπηρεσίας Windows Search από το Outlook. Όταν οριστεί αυτό το κλειδί μητρώου, το Outlook θα χρησιμοποιεί τον δικό του ενσωματωμένο μηχανισμό αναζήτησης. Η ενσωματωμένη αναζήτηση θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα για να δηλώσει ότι δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Windows Search.

Προειδοποίηση αναζήτησης του Outlook

Απενεργοποίηση της υπηρεσίας Windows Desktop Search για το Outlook:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παρακάτω βήματα σας δείχνουν πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

 • Ανοίξτε τον Επεξεργαστή μητρώου.

 • Μεταβείτε στο: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Ορίστε την τιμή DWORD: 1

Λεπτομερείς οδηγίες:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Νέο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο κλειδί και ονομάστε το κλειδί Windows Search.

 4. Κάντε κλικ στο νέο κλειδί Windows Search.

 5. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Νέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD.

 6. Πληκτρολογήστε PreventIndexingOutlook για το όνομα της τιμής DWORD και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο "PreventIndexingOutlook" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 8. Στο πλαίσιο "Δεδομένα τιμής", πληκτρολογήστε 1, για να ενεργοποιήσετε την καταχώρηση μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 9. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση PreventIndexingOutlook, πληκτρολογήστε την τιμή 0 (μηδέν) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Δεν είναι δυνατή η σωστή φόρτωση του iCloud στο Outlook 2007, στο Outlook 2010, στο Outlook 2013 και στο Outlook 2016.

Κατά την πρόσβαση στο Ημερολόγιο, στις Επαφές ή στις Εργασίες, λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα:

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του συνόλου των φακέλων. Το MAPI δεν ήταν δυνατό να φορτώσει την υπηρεσία πληροφοριών C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\Internet Services\APLZOD.dll. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά."

Σφάλμα στο Outlook

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Η φόρτωση μη καταχωρημένων υπηρεσιών MAPI έχει απενεργοποιηθεί από προεπιλογή ώστε το Outlook να είναι πιο ασφαλές.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook 2010, το Outlook 2013 ή το Outlook 2016, καταργήστε την εγκατάσταση και εγκαταστήστε ξανά το iCloud, για να επιλύσετε το πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτή τη σελίδα:

Για το Outlook 2007, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λύση:

Προειδοποίηση: Αυτή η λύση ενδέχεται να κάνει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επίθεση από κακόβουλους χρήστες ή από κακόβουλο λογισμικό, όπως ιοί. Η Microsoft δεν συνιστά αυτή τη λύση, αλλά παρέχει αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε κατά την κρίση σας εάν θα εφαρμόσετε αυτή τη λύση. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λύση με δική σας ευθύνη.

Εάν έχετε αξιόπιστες εφαρμογές που χρειάζεται να φορτωθούν με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτές τις εφαρμογές ορίζονται το παρακάτω κλειδί μητρώου:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση μητρώου ως πολιτική τομέα:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Τιμή 0 (προεπιλογή): Αποκλεισμός φόρτωσης μη καταχωρημένων υπηρεσιών MAPI. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθεί η μη αναμενόμενη εκτέλεση άγνωστου κώδικα.

Τιμή 1: Ενεργοποίηση φόρτωσης μη καταχωρημένων υπηρεσιών MAPI.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα παρακάτω βήματα σας δείχνουν πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το τροποποιήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Για να κάνετε αυτές τις αλλαγές στο μητρώο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Νέα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τιμή DWORD.

 4. Πληκτρολογήστε AllowUnregisteredMapiServices για το όνομα του DWORD και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο AllowUnregisteredMapiServices,και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής, πληκτρολογήστε 1, για να ενεργοποιήσετε την καταχώρηση μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση AllowUnregisteredMapiServices, πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες ευπάθειας (ισχύουν για όλες τις εκδόσεις)

Το MAPI δεν επαληθεύει ότι το αρχείο DLL μιας υπηρεσίας παροχής που απαιτείται για τη φόρτωση έχει καταχωρηθεί σωστά στο MapiSVC.inf ή ακόμη ότι προέρχεται από τον τοπικό υπολογιστή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί δημιουργώντας ένα αρχείο μαζί με ένα αντικείμενο OLE με τέτοιο τρόπο ώστε το MAPI να φορτώνει ένα αρχείο DLL από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου όταν ενεργοποιείται το αντικείμενο OLE. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ορισμένα πρόσθετα του Outlook που βασίζονται στο Web δεν λειτουργούν στο Outlook όταν χρησιμοποιείται εσωτερική εγκατάσταση του Microsoft Exchange 2013.

Αυτό ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις MSI του Outlook 2016/Office 2016. Οι εγκαταστάσεις "Χρήση με ένα κλικ" δεν επηρεάζονται. Το πρόσθετο εφαρμογής του Office μπορεί να εμφανίζει ένα σφάλμα Η λειτουργία απέτυχε ή φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε πατήματα κουμπιών ή άλλες επιλογές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Κατάσταση: Υπό διερεύνηση

Διερευνούμε το πρόβλημα και θα ενημερώσουμε αυτή τη σελίδα όταν υπάρξει κάποια επιδιόρθωση.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Outlook παρουσιάζει σφάλμα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Επιλογές και εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα.

Σφάλμα του Outlook

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο την Πρώτη κυκλοφορία για το μετατεθειμένο κανάλι Έκδοση 16.0.8201.2158.

Λεπτομέρειες σφάλματος:

Όνομα εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: OUTLOOK.EXE, έκδοση: 16.0.8201.2158, σήμανση χρόνου: 0x5975d6bc

Όνομα λειτουργικής μονάδας που παρουσιάζει σφάλμα: KERNELBASE.dll, έκδοση: 6.1.7601.23807, σήμανση χρόνου: 0x5915fe14

Κωδικός εξαίρεσης: 0xc06d007f

Μετατόπιση σφάλματος: 0x000000000001a06d

Αναγνωριστικό διεργασίας σφάλματος: 0x11fc

Ώρα έναρξης εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: 0x01d307f0bc63afda

Διαδρομή εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Διαδρομή λειτουργικής μονάδας που παρουσιάζει σφάλμα: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στο Εξαμηνιαίο κανάλι (παλαιότερα ονομαζόταν Πρώτη κυκλοφορία για το μετατεθειμένο κανάλι) δομή 8201.2162 που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017.

Αυτό το πρόβλημα επίσης διορθώθηκε στο Μετατεθειμένο κανάλι δομή 8201.2209 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δομών για τα αντίστοιχα κανάλια τους, ανατρέξτε στο άρθρο Αριθμοί έκδοσης και δομής για τις κυκλοφορίες των καναλιών ενημερώσεων.

Το Outlook παρουσιάζει σφάλμα και χαμηλές επιδόσεις

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Outlook παρουσιάζει σφάλμα όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Επιλογές και εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα.

Σφάλμα του Outlook

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο την Πρώτη κυκλοφορία για το μετατεθειμένο κανάλι Έκδοση 16.0.8201.2158.

Λεπτομέρειες σφάλματος:

Όνομα εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: OUTLOOK.EXE, έκδοση: 16.0.8201.2158, σήμανση χρόνου: 0x5975d6bc

Όνομα λειτουργικής μονάδας που παρουσιάζει σφάλμα: KERNELBASE.dll, έκδοση: 6.1.7601.23807, σήμανση χρόνου: 0x5915fe14

Κωδικός εξαίρεσης: 0xc06d007f

Μετατόπιση σφάλματος: 0x000000000001a06d

Αναγνωριστικό διεργασίας σφάλματος: 0x11fc

Ώρα έναρξης εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: 0x01d307f0bc63afda

Διαδρομή εφαρμογής που παρουσιάζει σφάλμα: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Διαδρομή λειτουργικής μονάδας που παρουσιάζει σφάλμα: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στο Εξαμηνιαίο κανάλι (παλαιότερα ονομαζόταν Πρώτη κυκλοφορία για το μετατεθειμένο κανάλι) δομή 8201.2162 που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2017.

Αυτό το πρόβλημα επίσης διορθώθηκε στο Μετατεθειμένο κανάλι δομή 8201.2209 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δομών για τα αντίστοιχα κανάλια τους, ανατρέξτε στο άρθρο Αριθμοί έκδοσης και δομής για τις κυκλοφορίες των καναλιών ενημερώσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την ενημέρωση του Office, ενδέχεται κάθε μία ώρα να εμφανίζεται στιγμιαία ένα παράθυρο που αναβοσβήνει και προκαλεί την εκτέλεση της εργασίας OfficeBackgroundHandlerRegistration.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει πλέον διορθωθεί στην τελευταία έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075). Για να λάβετε την ενημέρωση του Office, ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office 2016 και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτ. 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Outlook 2016 παγώνει, όταν προσπαθείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αρχείου Excel που είναι συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διορθώθηκε

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, εγκαταστήστε την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

Άλλα προβλήματα του Outlook που επηρεάζουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνημμένα και δυνατότητες

Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός δευτερεύοντος λογαριασμού από τον ίδιο μισθωτή του Office 365 στο Outlook 2016 (τρέχον κανάλι) με ενεργοποιημένο το ADAL, λαμβάνετε το ακόλουθο σφάλμα: "Δεν υπάρχει διαθέσιμη κρυπτογραφημένη σύνδεση με τον διακομιστή αλληλογραφίας σας. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" για να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση χωρίς κρυπτογράφηση."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ADAL στον υπολογιστή-πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την Απενεργοποίηση του σύγχρονου ελέγχου ταυτότητας σε συσκευές.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην πρώτη κυκλοφορία για το Μετατεθειμένο κανάλι ή στο Μετατεθειμένο κανάλι.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Για λογαριασμούς IMAP και POP, εάν ορίσετε για τις "Επιλογές ανεπιθύμητης αλληλογραφίας" τη ρύθμιση Μόνο ασφαλείς λίστες και στείλετε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν μη ασφαλή λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συνέχεια, το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μεταβεί στην Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσουν να φτάνουν στα Εισερχόμενά σας.

Επιλογές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Κατάσταση: Υπό διερεύνηση

Θα ενημερώσουμε αυτό το άρθρο όταν υπάρξει κάποια επιδιόρθωση. Στο μεταξύ, διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται στα Εισερχόμενα.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Θα παρατηρήσετε ότι ορισμένες επιλογές ταξινόμησης και φιλτραρίσματος, όπως Όλα, Μη αναγνωσμένα, Με αναφορές ή ακόμη και Κατά ημερομηνία και Νεότερα δεν υπάρχουν πάνω από τη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

Αν η έκδοση του Outlook είναι 1703 (δομή 7967.2161) ή νεότερη, τα φίλτρα και οι επιλογές ταξινόμησης έχουν μεταφερθεί στο αναπτυσσόμενο μενού Όλα, προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος για το νέο φάκελο Εστιασμένα Εισερχόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός Office για να τη βρείτε.

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση της αλληλογραφίας σας

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά Μη αναγνωσμένα, Με αναφορές ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα φίλτρα, πατήστε το κουμπί Όλα και κάντε μία επιλογή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, να κάνετε μία επιλογή όπως Ημερομηνία, Από, κ.λπ.

Μενού "Όλα" στο Outlook

Μια άλλη επιλογή είναι η χρήση του κουμπιού Φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κορδέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να ξεχωρίζετε γρήγορα τον τρόπο ταξινόμησης της αλληλογραφίας σας, από την παρουσία ενός μικρού τριγώνου στις κεφαλίδες των πεδίων.

Κεφαλίδα πεδίου στο Outlook

Χρήση της Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Για γρηγορότερη πρόσβαση στις επιλογές φιλτραρίσματος, προσθέστε τις στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Για παράδειγμα, για να προσθέσετε την επιλογή Μη αναγνωσμένα στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 2. Όταν οι εντολές της καρτέλας Αναζήτηση γίνουν διαθέσιμες στη γραμμή εργαλείων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Μη αναγνωσμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

  Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης στο Outlook

Για να προσθέσετε την επιλογή Τακτοποίηση κατά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στην κορδέλα:

 1. Κάντε δεξί κλικ στην κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή της κορδέλας.

 2. Κάτω από τις Κύριες καρτέλες στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική (Αλληλογραφία) > Νέα ομάδα.

 3. Επιλέξτε Μετονομασία, και μετονομάστε τη νέα ομάδα σε Τακτοποίηση.

 4. Στη στήλη Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

 5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να εντοπίσετε την επιλογή Τακτοποίηση κατά, επιλέξτε την τρίτη επιλογή Τακτοποίηση κατά και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Κάντε κλικ στο όνομα της νέας ομάδας (Τακτοποίηση κατά) στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας και κάντε κλικ στο βέλος ΕΠΑΝΩ για να τη μεταφέρετε στην ομάδα Απόκριση. Αργότερα, μπορείτε να τη μεταφέρετε κάπου αλλού.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Με αυτή την ενέργεια η νέα ομάδα θα προστεθεί στην κορδέλα.

 8. Για να προσθέσετε την επιλογή Τακτοποίηση κατά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε δεξί κλικ στο νέο κουμπί Τακτοποίηση κατά και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εντολής στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιλογή για επαναφορά της προηγούμενης συμπεριφοράς, αλλά θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα σχόλιά σας για να μας βοηθήσετε με τα μελλοντικά σχέδιά μας. Επισκεφθείτε τη σελίδα Outlook User Voice και πείτε μας τη γνώμη σας για αυτές τις επιλογές.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Outlook προωθεί προσκλήσεις σε σύσκεψη σε άλλους συμμετέχοντες χωρίς στην πραγματικότητα να στέλνει κανείς μια ενημέρωση ή να προωθεί μια πρόσκληση. Αυτό συμβαίνει σε λογαριασμούς που έχουν ρυθμιστεί στην εφαρμογή αλληλογραφίας iOS.

Κατάσταση: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερώσεις στο τηλέφωνό σας, για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι πελάτες που διαθέτουν την κύρια έκδοση 16.0.8326.2062 του Καναλιού τρεχουσών ενημερώσεων δεν μπορούν να επεξεργαστούν κοινόχρηστα ημερολόγια.

Όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στο ημερολόγιο, ενδέχεται να σας εμφανιστεί το παρακάτω σφάλμα:

Δεν έχετε δικαίωμα να δημιουργήσετε μια καταχώρηση σε αυτόν τον φάκελο. Για να ελέγξετε τα δικαιώματά σας για τον φάκελο, κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο "Ιδιότητες". Για να αλλάξετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον κάτοχο του φακέλου ή τον διαχειριστή σας.

Σφάλμα του Outlook σε κοινόχρηστο ημερολόγιο

Εάν κάνετε δεξί κλικ στον κοινόχρηστο φάκελο, για να ελέγξετε τα δικαιώματά σας, θα δείτε το παρακάτω σφάλμα:

Η εμφάνιση των ιδιοτήτων του φακέλου δεν είναι δυνατή. Ενδέχεται να έχει διαγραφεί ο φάκελος ή να μην είναι διαθέσιμος ο διακομιστής όπου είναι αποθηκευμένος ο φάκελος. Η εμφάνιση των ιδιοτήτων του φακέλου δεν είναι δυνατή. Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.

Σφάλμα του Outlook κατά το οποίο δεν μπορεί να εμφανίσει φάκελο

Κατάσταση: Διορθώθηκε

Η επιδιόρθωση για αυτό το πρόβλημα κυκλοφορεί στη δομή 16.0.8431.2079. Για να εγκαταστήσετε αμέσως την ενημέρωση, μεταβείτε στις επιλογές Αρχείο > Λογαριασμός Office > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στο Outlook 2016, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα κύλισης:

 • Όταν πραγματοποιείτε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, η προβολή μεταβαίνει σε μια διαφορετική θέση, αφού ολοκληρώσετε την κύλιση.

 • Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα, η εστίαση μεταβαίνει σε άλλο σημείο στην προβολή αντί για το μήνυμα πριν ή μετά από το διαγραμμένο.

Ανατρέξτε στο θέμα Αριθμοί έκδοσης και δομής των ενημερωμένων εκδόσεων καναλιών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Πρώτη κυκλοφορία για το Κανάλι μετατεθειμένων ενημερώσεων: Επιδιορθώθηκε στην έκδοση 1705 (Δομή 8201.2171)

 • Κανάλι μετατεθέντων ενημερώσεων: Επιδιορθώθηκε στην έκδοση 1701 (Δομή 7766.2099)

 • Κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων: Ανατρέξτε στην παρακάτω λύση.

ΛΥΣΗ

Για το κανάλι τρεχουσών ενημερώσεων, ορίστε αυτά τα δύο κλειδιά μητρώου που θα απενεργοποιήσουν το στοιχείο αξιολόγησης που προκαλεί το πρόβλημα κύλισης:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Τιμή: 0

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides
DWORD: ofsatqrgsry3ri0
Τιμή: 0

Ή ανοίξτε το Σημειωματάριο, επικολλήστε το παρακάτω κείμενο και αποθηκεύστε το αρχείο με επέκταση .reg και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να τα εισαγάγετε στο μητρώο:

Επεξεργαστής Μητρώου των Windows, έκδοση 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides]
"ofsatqrgsry3ri0"=dword:00000000

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την εγκατάσταση της δημόσιας ενημέρωσης Σεπτεμβρίου, το Outlook 2007 εμφανίζει μεικτές γλώσσες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ενημέρωση ασφαλείας για το Outlook 2007: 12 Σεπτεμβρίου 2017

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα στην πρώτη στήλη ενδέχεται να δουν τμήματα της σελίδας στη γλώσσα που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη:

Αραβικά

Σουηδικά

Βουλγαρικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Καταλανικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Τσεχικά

Σουηδικά

Ουγγρικά

Σουηδικά

Ιταλικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Καζαχστανικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Κορεατικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Λετονικά

Σουηδικά

Νορβηγικά

Σουηδικά

Ολλανδικά

Σουηδικά

Πορτογαλικά

Πορτογαλικά Βραζιλίας

Σλοβενικά

Σουηδικά

Σερβικά, Λατινικά

Σουηδικά

Ταϊλανδικά

Κινεζικά Παραδοσιακά Ταϊβάν

Τουρκικά

Κινεζικά Παραδοσιακά Ταϊβάν

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διορθώθηκε

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί πλέον.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο KB 4011086, για να καταργήσετε την εγκατάστασή του και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το KB 4011110.

Αυτοματοποιημένα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων

Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης

Ένα εργαλείο που διατίθεται μόνο στους συνδρομητές του Office 365 για Επιχειρήσεις, ο Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης για το Office 365 εκτελεί μια σειρά από διαγνωστικούς ελέγχους στον υπολογιστή σας και σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ ή να επιλύσετε άλλα προβλήματα. Εάν κάποιος από τους ελέγχους αποτύχει, θα σας παρέχει προτεινόμενες λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ο Βοηθός υποστήριξης και αποκατάστασης για το Office 365 είναι προς το παρόν διαθέσιμος μόνο για τους πελάτες του Office 365.

Εργαλείο ελέγχου ημερολογίου για το Outlook (CalCheck)

Το CalCheck ελέγχει το Ημερολόγιο του Outlook ή τις γενικές ρυθμίσεις για προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, στα δικαιώματα, τη δημοσίευση διαθεσιμότητας, την ανάθεση ρυθμίσεων παραμέτρων και στις αυτόματες κρατήσεις. Επιπλέον, ελέγχει κάθε στοιχείο στον φάκελο του ημερολογίου για γνωστά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν απροσδόκητη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα, συσκέψεις που φαίνονται να λείπουν.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Κλήση υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
Εάν έχετε μια συνδρομή του Office 365 για οικιακή χρήση ή αγοράσατε μια έκδοση εφάπαξ λήψης του Office 2016, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Ρωτήστε την Κοινότητα
Λάβετε βοήθεια από ειδικούς στα φόρουμ μας:
Φόρουμ του Office για Windows για προσωπική χρήση, για οικιακή χρήση ή για χρήστες ακαδημαϊκής έκδοσης
Φόρουμ της Κοινότητας του Office 365 για χρήστες επιχειρήσεων

Συνομιλία

Στείλτε σχόλια από τις εφαρμογές του Office
Μπορείτε να στείλετε σχόλια απευθείας στις ομάδες του Office.

Στο Office 2016 σε Windows 10, ανοίξτε μια εφαρμογή του Office και κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια.

Θέλετε να ζητήσετε να προστεθεί μια δυνατότητα;

Λάμπα - Ιδέα

Μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τις προτάσεις σας σχετικά με νέες δυνατότητες και τα σχόλια σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην τοποθεσία Outlook UserVoice. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×