Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στο Excel για Windows

Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα στο Excel για Windows

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018

Σημείωση: Μεταβείτε στην ενότητα Παλαιότερα διορθωμένα προβλήματα αυτού του άρθρου, εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόβλημα που ψάχνετε στις ενότητες "Σφάλματα και αργή απόδοση" ή "Δυνατότητες και πρόσθετα".

Το Excel παρουσιάζει σφάλμα και χαμηλές επιδόσεις

Τελευταία ενημέρωση: 1η Μαΐου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Excel ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου IQY που περιέχει μια θέση προέλευσης δεδομένων μεγαλύτερη από 528 χαρακτήρες.

Αυτό επηρεάζει την Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2167) του Excel 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2152) ή σε νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε μια εφαρμογή του Office και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή του Office 2016 εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 0xC0000142.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2116) ή σε νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε μια εφαρμογή του Office και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Καλύπτεται επίσης στο θέμα Σφάλμα 0xC0000142 κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής του Office 2016.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σε ορισμένους χρήστες Windows 10 ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της επεξεργασίας μεθόδου εισόδου Κινεζικών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτό το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τις δομές των Windows 17063.1000 έως 17066.1000.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη φόρτωση του πρόσθετου "Επίλυση" του Excel, εάν έχετε το WPS Office εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Η Microsoft γνωρίζει και διερευνά αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο WPS Office. Αν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, κάντε επιδιόρθωση του Office. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Σφάλματα κατά τη φόρτωση του πρόσθετου "Επίλυση" του Excel.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν κάνετε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Αντικείμενο > Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα στο Excel 2016. Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει τις ακόλουθες δομές: Μηνιαίο κανάλι Έκδοση 1709 (8528.****) ή Εξαμηνιαίο κανάλι Έκδοση 1708 (8431.****).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην Έκδοση 1712 (Δομή 8827.XXXX) ή νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε το Excel και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Αυτό το πρόβλημα καλύπτεται επίσης σε αυτό το άρθρο: Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα στο Excel κατά την ενσωμάτωση αντικειμένου σε φύλλο εργασίας.

Προβλήματα που επηρεάζουν δυνατότητες και πρόσθετα του Excel

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα, όπως κείμενο που δεν εμφανίζεται μέχρι να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Enter, υπογράμμιση που συνεχίζει να εμφανίζεται μετά την κατάργησή της και τρεμόπαιγμα οθόνης, κατά την εναλλαγή και τη χρήση μιας γλώσσας επεξεργασίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στο άρθρο Προβλήματα με κείμενο, υπογράμμιση και τρεμόπαιγμα οθόνης κατά τη χρήση γλωσσών επεξεργασίας του Office.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη φωνητική επεξεργασία στο Excel σε αυτήν τη γλώσσα επεξεργασίας του Office: Ιαπωνικά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Η επανεκκίνηση του Excel θα διορθώσει το πρόβλημα. Αυτές οι πληροφορίες περιέχονται επίσης στο θέμα Προβλήματα του Excel 2016 με τη φωνητική επεξεργασία, όταν η γλώσσα επεξεργασίας είναι τα Ιαπωνικά

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης (ALT + C), για να επιστρέψετε στην Αρχική σελίδα, η συντόμευση δεν λειτουργεί. Αντ' αυτού, το πλήκτρο συντόμευσης για την επιστροφή στην Αρχική σελίδα είναι πλέον το ALT + C1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179) ή νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε το Excel και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές Ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αφού εγκαταστήσετε την ενημέρωση ασφαλείας για το Excel 2016: 14 Νοεμβρίου 2017, ενδέχεται να συναντήσετε αυτό το σφάλμα όταν κάνετε κλικ σε ένα σχήμα που έχει συνημμένη μακροεντολή με ψηφιακή υπογραφή:

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της μακροεντολής.

Η μακροεντολή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε αυτό το βιβλίο εργασίας ή μπορεί να είναι απενεργοποιημένες όλες οι μακροεντολές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην ενημέρωση ασφαλείας Μαρτίου για το Excel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο για την έκδοση του Excel που διαθέτετε:

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν κάνετε διπλό κλικ ή επιλέγετε "δημιουργία" σε ένα αρχείο προτύπου (.xlt, .xltx, .xltm) στο Excel 2016, το Excel ανοίγει δύο πανομοιότυπα αντίγραφα του αρχείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην Έκδοση 1709 (Δομή 8528.XXXX) ή νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε το Excel και επιλέξτε Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα παρέχονται επίσης στο θέμα Η δημιουργία νέου αρχείου Excel από ένα πρότυπο ανοίγει το αρχείο δύο φορές.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κατά τη χρήση της δοκιμαστικής έκδοσης του Office 365, κάθε φορά που ανοίγετε ένα αρχείο του Office, η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής ορίζεται αυτόματα ως η προεπιλεγμένη εφαρμογή για το Word, το Excel ή το PowerPoint, σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκατεστημένο το Excel 2013 και επίσης εκτελείτε τη δοκιμαστική έκδοση του Office 365, τότε το βιβλίο εργασίας θα ανοίξει στο Excel 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Office365 για να αξιοποιήσετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση της δοκιμαστικής έκδοσης, έτσι ώστε να ανοίγουμε αρχεία με την έκδοση του Excel που έχετε εγκαταστήσει.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κατά το άνοιγμα αρχείων του Office 2016, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα όπου τα αρχεία ανοίγουν απροσδόκητα μόνο για ανάγνωση. Αυτό το πρόβλημα επηρεάζει πιο συχνά το Excel και το Word στην Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2045) ή νεότερη έκδοση. Ορισμένες φορές, αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται αφού προσπαθήσετε να συγχρονίσετε ένα έγγραφο που απαιτεί μεταβίβαση ελέγχου στο OneDrive. Μετά το άνοιγμα του αρχείου στο Word ή στο Excel, το αρχείο ανοίγει μόνο για ανάγνωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΛΥΣΗ

Η ομάδα μηχανικών μας προσπαθεί να διορθώσει αυτό το ζήτημα. Στο μεταξύ, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο για να βρείτε μια λύση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Εάν έχετε μια συνδρομή του Office 365 για οικιακή χρήση ή αγοράσατε μια έκδοση εφάπαξ λήψης τουOffice 2016, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Εάν είστε διαχειριστής μιας συνδρομής του Office 365 για επιχειρήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης της 1ης Αυγούστου 2017 για το Office 2016 (KB 4011051), το κλικ σε μια υπερ-σύνδεση ενός βιβλίου εργασίας του Excel που οδηγεί σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας του Excel δεν λειτουργεί πλέον και ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα προειδοποίησης υπερ-σύνδεσης. Ενδέχεται, επίσης, να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο WMI από το Excel και το Word.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί πλέον. Εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο την ενημέρωση για το Office 2016 (KB 4011093) που κυκλοφόρησε στις 22 Αυγούστου 2017. Η ενημέρωση KB 4011093 θα καταστεί διαθέσιμη με τη μορφή αυτόματης ενημέρωσης καθώς και για όσους χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) στην επόμενη μηνιαία ενημέρωση για το Office.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Απριλίου 2018

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κατά την εισαγωγή ενός εικονιδίου ή μιας εικόνας μέσω των επιλογών Εισαγωγή > Εικονίδια ή Εισαγωγή > Εικόνες, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Προέκυψε κάποιο σφάλμα κατά την εισαγωγή αυτού του αρχείου. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

Αυτό το πρόβλημα έχει διορθωθεί στην έκδοση 1803 (Δομή 9126.2116) ή νεότερη έκδοση για το Μηνιαίο κανάλι. Για να λάβετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ανοίξτε μια εφαρμογή του Office και επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Λογαριασμός > Επιλογές ενημέρωσης > Άμεση ενημέρωση.

Λειτουργικότητα που έχει αλλάξει, δυνατότητες που έχουν αποκλειστεί ή καταργηθεί

Παλιότερα προβλήματα που έχουν διορθωθεί

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Κλήση υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
Εάν έχετε μια συνδρομή του Office 365 για οικιακή χρήση ή αγοράσατε μια έκδοση εφάπαξ λήψης του Office 2016, κάντε κλικ στο κουμπί Επικοινωνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Ρωτήστε την Κοινότητα
Λάβετε βοήθεια από ειδικούς στα φόρουμ μας:
Φόρουμ του Office για Windows για προσωπική χρήση, για οικιακή χρήση ή για χρήστες ακαδημαϊκής έκδοσης
Φόρουμ της Κοινότητας του Office 365 για χρήστες επιχειρήσεων

Συνομιλία

Στείλτε σχόλια από τις εφαρμογές του Office
Μπορείτε να στείλετε σχόλια απευθείας στις ομάδες του Office.

Στο Office 2016 σε Windows 10, ανοίξτε μια εφαρμογή του Office και κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια.

Θέλετε να ζητήσετε να προστεθεί μια δυνατότητα;

Λάμπα - Ιδέα

Μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τις προτάσεις σας σχετικά με νέες δυνατότητες και τα σχόλια σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην τοποθεσία Excel UserVoice. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×