Επεξεργασία προβολής λίστας του SharePoint Online

Επεξεργασία προβολής λίστας του SharePoint Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επεξεργαστείτε μια προβολή λίστας. Μπορείτε να παρουσιάσετε δεδομένα με διαφορετικό στυλ, υπο-ομάδες, στήλες, ταξινομήσεις και φίλτρα. Χρειάζεστε δικαιώματα συνεργάτη στην επίπεδο ή νεότερη έκδοση για να επεξεργαστείτε μια προβολή.

Επεξεργασία προβολής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η οθόνη σας έχει διαφορετική εμφάνιση από τα παραδείγματα εδώ; Ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει κλασική εμπειρία ρύθμιση σε λίστα ή χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, αλλαγή ή διαγραφή προβολής σε λίστα ή βιβλιοθήκη. Εάν είστε κάτοχος λίστας, κάτοχος τοποθεσίας ή διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Εναλλαγή η προεπιλεγμένη εμπειρία για λίστες ή βιβλιοθήκες εγγράφων από το νέο ή κλασική για τα βήματα για να ορίσετε την προεπιλεγμένη εμπειρία.

 1. Στο την εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 , κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint, εντοπίστε και μεταβείτε στην τοποθεσία και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη λίστα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις , κάντε κλικ στην επιλογή Περιεχόμενα τοποθεσίας και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη λίστα.

 2. Στη γραμμή εντολών, γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές προβολής Εικονίδιο "Επιλογές προβολής λίστες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

  Εάν Επιλογές προβολής Εικονίδιο "Επιλογές προβολής λίστες" δεν είναι ορατό, βεβαιωθείτε ότι δεν επεξεργάζεστε μια λίστα ή δεν έχετε επιλέξει ένα ή περισσότερα στοιχεία. Επίσης, ίσως δεν έχετε δικαίωμα. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του Office 365 ή οι κάτοχοι τοποθεσίας ή λίστας.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της προβολής που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK στο κάτω μέρος της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ρυθμίσεις για προβολές.

Ρυθμίσεις για προβολές

Οι προβολές έχουν πολλές ρυθμίσεις για να σας βοηθήσει να είναι πιο εύκολο να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε μια λίστα. Οι παρακάτω είναι οι ρυθμίσεις για προβολές του SharePoint. Όλες οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους προβολές, όπως τις ρυθμίσεις για προβολές ημερολογίου. Όλες τις ακόλουθες ρυθμίσεις που υποστηρίζονται στο την εμπειρία κλασική, αλλά μόνο ένα υποσύνολο υποστηρίζονται σε λίστες του SharePoint Online. Για να μεταβείτε σε κλασική εμπειρία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στο SharePoint κλασική στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προεπιλεγμένη προβολή   

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή για οποιαδήποτε δημόσιας προβολής για αυτήν τη λίστα. Αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική προβολή ως προεπιλεγμένη προβολή. Για να διαγράψετε μια προβολή που είναι η προεπιλεγμένη προβολή, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια άλλη δημόσια προβολή η προεπιλογή για αυτήν τη λίστα. Εάν κάνετε αυτή την προεπιλεγμένη προβολή δεν εμφανίζεται στη δημιουργία ή επεξεργασία προβολή σελίδων, δεν έχετε το δικαίωμα για δημιουργία δημόσιας προβολής ή η προβολή είναι μια προσωπική προβολή.

Ακροατηρίου   

Όταν δημιουργείτε οποιαδήποτε προβολή, μπορείτε να ορίσετε το ακροατήριο για την προβολή σε Προσωπική προβολή ή Δημόσιας προβολής. Μια προσωπική προβολή είναι μια προβολή που μόνο εσείς μπορείτε να δείτε. Δημόσιας προβολής είναι μια προβολή που οποιοσδήποτε μπορεί να δει.

Δεν είναι δυνατή η μετατροπή μιας προσωπικής προβολής σε δημόσια ή μιας δημόσιας προβολής σε προσωπική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δημόσια προβολή ως σημείο εκκίνησης για προσωπικές ή δημόσιες προβολές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσωπική προβολή ως σημείο εκκίνησης μόνο για προσωπικές προβολές.

Εάν Δημιουργία προβολής είναι απενεργοποιημένη όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια προβολή, δεν έχετε δικαίωμα Συνεργάτης ή νεότερη έκδοση. Εάν Δημιουργήσετε προβολή είναι διαθέσιμη, αλλά η επιλογή Δημιουργία δημόσιας προβολής είναι απενεργοποιημένη δεν έχετε δικαίωμα. Με Δημιουργία προσωπικής προβολής, χρειάζεστε Επεξεργασία επιπέδου δικαιωμάτων ή νεότερη έκδοση.

Στήλες   

Οι στήλες σε μια προβολή περιέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δείτε για στοιχεία λίστας. Στήλες, σε συνδυασμό με άλλες δυνατότητες του προβολές, όπως τα φίλτρα, μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε μόνο τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές για την εργασία σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν η λίστα περιέχει πολλά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με στήλες για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία μια στήλη λίστας του SharePoint Online.

Στήλες Gantt   

Επιλέξτε τις στήλες που θα είναι στην προβολή Gantt. Ο τίτλος είναι απαιτούμενο πεδίο κειμένου. Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία παράδοσης είναι πεδία απαιτούμενη ημερομηνία. Όταν επιλέγετε μια στήλη, όπως τίτλος, εάν δεν υπάρχει επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα, πρέπει να δημιουργήσετε τη στήλη για την υποστήριξη αυτής της προβολής.

Ταξινόμηση   

Ορισμός της σειράς με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία στην προβολή. Μπορείτε να έχετε έως και δύο κριτήρια. Για παράδειγμα, εμφάνιση των στοιχείων σε μια λίστα εργασιών ταξινομημένα κατά προτεραιότητα και, στη συνέχεια, κατά προθεσμία ημερομηνία.

Φίλτρο   

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας προβολής για να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των στοιχείων σε μια λίστα με φιλτράρισμα τους με τις πληροφορίες στις στήλες της λίστας. Για παράδειγμα, μια προβολή μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία σε μια λίστα που είναι για ένα συγκεκριμένο έργο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα που χρησιμοποιούν υπολογισμούς, όπως [Σήμερα] για να εμφανίσετε στοιχεία, όταν την ημερομηνία σε σήμερα ή [Εμένα] για να εμφανίσετε στοιχεία για το χρήστη της προβολής ή υπολογιζόμενες στήλες. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε απλές εξισώσεις με συναρτήσεις. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με τις τελευταίες επτά ημέρες, φίλτρο της στήλης δημιουργήθηκε , ορίστε τον τελεστή σε είναι μικρότερη από, και ορίστε την τιμή σε [Σήμερα] -7 (χωρίς κενά διαστήματα). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα κοινών τύπων σε λίστες του SharePoint .

Προβολή σε μορφή πίνακα   

Παρέχει πλαίσια ελέγχου για κάθε στοιχείο, έτσι ώστε οι χρήστες να επιλέξετε πολλά στοιχεία λίστας για την εκτέλεση λειτουργιών μαζικής. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο, εάν πρέπει να αλλάξει πολλά στοιχεία σε μια λίστα. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξτε και ανάληψη ελέγχου πολλαπλών εγγράφων.

Ομαδοποίηση κατά   

Ομαδοποιήστε στοιχεία λίστας, πληροφορίες στις στήλες. Για παράδειγμα, να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία σε μια λίστα εργασιών με προτεραιότητα και, στη συνέχεια, το ποσοστό ολοκλήρωσης. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Γρήγορη επεξεργασία στις προβολές όπου είναι ομαδοποιημένα στοιχεία.

Σύνολα   

Εμφανίζει σύνοψης υπολογισμοί για τις στήλες στην προβολή, όπως: πλήθος, μέσος όρος, μέγιστο, ελάχιστο. Ορίζοντας τη στήλη τίτλος σε υπολογίζονται σε μια λίστα, για παράδειγμα, η προβολή θα εμφανίζει το πλήθος των λιστών στην προβολή και των ομάδων στην προβολή. Οι στήλες που είναι διαθέσιμες για σύνολα και οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για κάθε στήλη διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της στήλης, όπως τον αριθμό, και τον τύπο της λίστας στην προβολή που δημιουργείται για.

Στυλ   

Καθορίζει τη διάταξη για την προβολή, όπως το ενημερωτικό δελτίο. Όλα τα στυλ που δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους προβολής.

 • Σε πλαίσιο    Εμφανίζει τα στοιχεία στη λίστα, χρησιμοποιώντας μια διάταξη παρόμοια με επαγγελματικές κάρτες. Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμη μόνο για τις λίστες.
  Προβολή στυλ σε πλαίσιο

 • Σε πλαίσιο, χωρίς ετικέτες    Παρόμοιο με το στυλ σε πλαίσιο, αλλά σε αυτήν την προβολή δεν περιέχονται οι ετικέτες για τις στήλες. Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμο μόνο για λίστες.

 • Προεπιλεγμένη    Η προεπιλεγμένη προβολή ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο και τη ρύθμιση των παραμέτρων της λίστας.

 • Λεπτομέρειες εγγράφου    Εμφανίζει τα αρχεία σε μια βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας μια διάταξη παρόμοια με επαγγελματικές κάρτες. Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμη για τις περισσότερες βιβλιοθήκες, αλλά δεν εμφανίζει σε λίστα.
  Προβολή λεπτομερειών εγγράφου

 • Ενημερωτικό δελτίο    Εμφανίζει τα στοιχεία σε σειρές με γραμμές ανάμεσα στις σειρές.
  Προβολή στυλ ενημερωτικού δελτίου

 • Ενημερωτικό δελτίο, χωρίς γραμμές    Εμφανίζει τα στοιχεία σε σειρές με εναλλασσόμενη σκίαση, χωρίς γραμμές ανάμεσα στις σειρές.
  Προβολή ενημερωτικού δελτίου χωρίς γραμμές

 • Παράθυρο προεπισκόπησης    Εμφανίζει το όνομα των στοιχείων στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Όταν τοποθετείτε το δείκτη στο όνομα του στοιχείου, εμφανίζονται οι στήλες για την προβολή στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
  Στυλ προβολής παραθύρου προεπισκόπησης

 • Με σκίαση    Εμφανίζει τα στοιχεία σε σειρές με εναλλασσόμενη σκίαση.
  Προβολή με σκίαση

Φάκελοι   

Επιλέξτε Εμφάνιση στοιχείων σε φακέλους για να εμφανίσετε τη λίστα φακέλων στην προβολή με τα στοιχεία. Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους για να εμφανίσετε μόνο τα στοιχεία της λίστας στην προβολή, γνωστή και ως επίπεδη προβολή. Ίσως να μπορείτε να επιλέξετε είτε την προβολή που θέλετε να δημιουργήσετε εφαρμόζεται σε όλους τους φακέλους, στο μόνο φάκελο ανώτατου επιπέδου ή στους φακέλους από ένα συγκεκριμένο τύπος περιεχομένου.

Όριο στοιχείων   

Μπορείτε να καθορίσετε πόσα στοιχεία εμφανίζονται ταυτόχρονα (δέσμες) σε κάθε προβολή ή τον συνολικό αριθμό των στοιχείων που θα εμφανίζονται στην προβολή. Τόσο μεγαλύτερη τη δέσμη στοιχεία σε μια προβολή, τόσο περισσότερος χρόνος που απαιτείται για να κάνετε λήψη στο πρόγραμμα περιήγησης.

Mobile   

Μπορείτε να καθορίσετε ότι αυτή η προβολή είναι για κινητές συσκευές, είναι η προεπιλεγμένη προβολή κινητού για κινητές συσκευές και τον αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται στη λίστα Προβολή Τμήματος Web για αυτήν την προβολή. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις λίστες. Η προβολή πρέπει να είναι μια δημόσια προβολή.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ενημερωμένο 31 Οκτωβρίου 2016

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο τέλος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, πείτε μας τι δεν ήταν ξεκάθαρο ή τι λείπει. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξουμε προσεκτικά τα γεγονότα, να προσθέσουμε πληροφορίες και να ενημερώσουμε αυτό το άρθρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×