Επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας το οποίο περιέχει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel Web App

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο Microsoft Excel Online, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα σφάλματος το οποίο να λέει ότι το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το Excel Online. Οι δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται αποτελούν περιεχόμενα ή λειτουργικότητα ενός βιβλίου εργασίας που δεν επιτρέπει στο βιβλίο εργασίας το άνοιγμα για επεξεργασία ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το άρθρο παρέχει βήματα για την επεξεργασία του βιβλίου εργασίας, ανάλογα με τη φύση των δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται στο βιβλίο εργασίας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη υποστήριξη δυνατοτήτων στο Excel Online, ανατρέξτε στο θέμα διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες οι οποίες το εμποδίζουν να ανοίξει στο Excel Web App

Λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Μπορώ να προβάλω το βιβλίο εργασίας, αλλά όχι τις δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται

Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει αντικείμενα, όπως τα σχόλια, σχήματα ή γραφής, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, αλλά αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει έναν πίνακα που είναι συνδεδεμένη με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων (ερωτήματος πίνακα), το βιβλίο εργασίας εμφανίζει τα δεδομένα που αποθηκεύτηκε πιο πρόσφατα στην εφαρμογή υπολογιστή Excel, όχι μια προβολή δεδομένων πραγματικού χρόνου του.

Όταν κάνετε προβολή ενός τέτοιου βιβλίου εργασίας στο Excel Online, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν μπορεί να προβληθεί εντελώς στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στο Excel Online, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το μήνυμα παρέχει σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία ενός αντιγράφου του βιβλίου εργασίας. Excel Online καταργεί δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από το αντίγραφο, επιτρέποντας την αντιγραφή για να είναι δυνατή η επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν δεν σας πειράζει Κατάργηση δυνατοτήτων του βιβλίου εργασίας ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε στο πρόγραμμα περιήγησης, προχωρήστε και δημιουργήστε ένα αντίγραφο. Εάν προτιμάτε να δεν λειτουργούν με ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Excel Online για αποθήκευση και προβολή κεντρικής αντιγράφου του βιβλίου εργασίας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Άνοιγμα στο Excel στο Excel Online για να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του βιβλίου εργασίας στο Excel Online, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Επεξεργασία αντιγράφου.

 2. Αποδεχθείτε το νέο όνομα που προτείνει το Excel Online ή πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Προσοχή:  Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα που ταιριάζει με το αρχικό όνομα και ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση υπαρχόντων αρχείων, το αρχικό αντίγραφο του βιβλίου εργασίας χάνεται όταν επιλέγετε Αποθήκευση.

 3. Επεξεργαστείτε το νέο αντίγραφο του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης. Το αρχικό αντίγραφο δεν επηρεάζεται.

Εάν προτιμάτε να μην δημιουργήσετε αντίγραφο και να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel, κάντε τα εξής:

 1. Στο μήνυμα, επιλέξτε Άκυρο.

 2. Στο Excel Online, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία βιβλίου εργασίας και επιλέξτε Επεξεργασία στο Excel.

 3. Επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Όταν επιλέξετε Αποθήκευση του Excel, το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται αυτόματα στην τοποθεσία Web, από την οποία το ανοίξατε.

  Σημείωση: Εάν κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο Excel έχει ως αποτέλεσμα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχετε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στο θέμα λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel, αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει δυνατότητες οι οποίες το εμποδίζουν να ανοίξει στο Excel Web App

Ορισμένες δυνατότητες, όπως η προστασία φύλλου και επικύρωση δεδομένων, εμποδίζουν το άνοιγμα για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε στο Excel Online ένα βιβλίο εργασίας.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα τέτοιο βιβλίο εργασίας στο Excel Online, ένα μήνυμα σάς ειδοποιεί ότι το βιβλίο εργασίας δεν είναι δυνατό να ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας σε μια εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Στο μήνυμα, επιλέξτε Επεξεργασία αντιγράφου.

Εάν δείτε ένα άλλο μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχετε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης ή τη σωστή έκδοση του Excel, ανατρέξτε στο θέμα λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel, αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθώ να ανοίξω το βιβλίο εργασίας στο Excel

Εάν επιλέξετε Επεξεργασία στο Excel στο Excel Online, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα που λέει ότι δεν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης που να υποστηρίζεται ή σωστή έκδοση του Excel. Εάν συμβεί αυτό, κάντε τα εξής:

 • Χρησιμοποιήστε το Office Excel 2003 ή νεότερη έκδοση (Windows) ή χρησιμοποιήστε το Excel για Mac 2008, έκδοση 12.2.9 ή νεότερη (Mac).

  • Windows: Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2003, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack. Εάν η έκδοση του Excel που διαθέτετε είναι νεότερη από του 2003 ή εάν δεν διαθέτετε καθόλου το Excel, κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Microsoft Office 2010 όταν σας ζητηθεί από το Office Web Apps.

  • Mac: Εάν η έκδοση του Excel για Mac 2008 είναι νωρίτερα από 12.2.9 ή δεν έχετε το Excel για Mac στο όλα, κάντε λήψη τη δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Office για Mac 2011.

 • Χρησιμοποιήστε τον Firefox, τον Internet Explorer (Windows) ή το Safari (Mac). Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, επιτρέψτε την εκτέλεση του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox, πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το Excel 2010.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εντολής "Επεξεργασία στο Excel".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×