Επεξεργασία δεδομένων σε ένα ερώτημα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε δεδομένα σε μια προβολή φύλλου δεδομένων ενός ερωτήματος, για να αλλάξετε τα δεδομένα του υποκείμενου πίνακα. Αυτό το άρθρο σας βοηθά να αντιλαμβάνεστε πότε μπορείτε ή δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε δεδομένα ερωτήματος, καθώς και τον τρόπο αλλαγής της σχεδίασης ενός ερωτήματος, έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε τα υποκείμενα δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Πότε μπορώ να επεξεργαστώ δεδομένα σε ένα ερώτημα;

Πότε δεν μπορώ να επεξεργαστώ δεδομένα σε ένα ερώτημα;

Με ποιον τρόπο μπορώ να αλλάξω ένα ερώτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να επεξεργαστώ τα δεδομένα του;

Εισαγωγή

Όταν ανοίγετε ένα ερώτημα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι πρέπει να επεξεργαστείτε τα δεδομένα. Ίσως παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα ή ίσως δείτε κάποιες πληροφορίες που είναι παλιές. Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του ερωτήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα απευθείας μέσα στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος.

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα φύλλο δεδομένων ερωτήματος αλλά δεν συμβεί τίποτα ή τα Windows εκπέμψουν κάποιον ήχο και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία, τότε δεν μπορείτε να εκτελέσετε την επεξεργασία. Ίσως πρόκειται για την περίπτωση όπου το ίδιο το ερώτημα δεν είναι διαθέσιμο για επεξεργασία, όπως ένα ερώτημα διασταύρωσης. Ίσως επίσης πρόκειται για την περίπτωση όπου μόνο το πεδίο που προσπαθείτε να επεξεργαστείτε δεν είναι διαθέσιμο για επεξεργασία — για παράδειγμα, στην περίπτωση που το πεδίο βασίζεται σε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως ένα μέσο όρο. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας.

Εκτός από την επεξεργασία δεδομένων σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" ερωτήματος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να ενημερώσετε δεδομένα σε έναν πίνακα. Αυτό το άρθρο δεν καλύπτει ερωτήματα ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα ενημέρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και εκτέλεση ενός ερωτήματος ενημέρωσης.

Συνήθως, όταν θέλετε να επεξεργαστείτε δεδομένα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" ενός ερωτήματος, θέλετε οι αλλαγές σας να αποθηκευτούν στους πίνακες στους οποίους βασίζεται το ερώτημα. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα αυτών των πινάκων αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να τα επεξεργαστείτε και να τα διατηρήσετε μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα για να δημιουργήσετε πρώτα ένα νέο πίνακα, του οποίου τα δεδομένα θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος, το οποίο δεν επιτρέπει την επεξεργασία όπως ο νέος πίνακας και, στη συνέχεια, να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε αυτόν το νέο πίνακα. Αυτό το άρθρο δεν ασχολείται με τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης ερωτημάτων δημιουργίας πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα δημιουργίας πίνακα, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ενός ερωτήματος δημιουργίας πίνακα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Πότε μπορώ να επεξεργαστώ δεδομένα σε ένα ερώτημα;

Μπορείτε πάντοτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα ενός ερωτήματος όταν το ερώτημα βασίζεται είτε μόνο σε έναν πίνακα είτε σε δύο πίνακες, οι οποίοι εφαρμόζουν μεταξύ τους μια σχέση ένα-προς-ένα.

Σημείωση: Ακόμα και όταν έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε ένα ερώτημα, ορισμένα από τα πεδία του ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για επεξεργασία. Τέτοιες περιπτώσεις παρατίθενται στην ακόλουθη ενότητα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Πότε δεν μπορώ να επεξεργαστώ δεδομένα σε ένα ερώτημα;

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα ενός ερωτήματος όταν:

 • Το ερώτημα είναι ερώτημα διασταύρωσης.

 • Το ερώτημα είναι ειδικό ερώτημα SQL.

 • Το πεδίο που προσπαθείτε να επεξεργαστείτε είναι ένα πεδίο υπολογισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα άλλα πεδία.

 • Το ερώτημα βασίζεται σε τρεις ή περισσότερους πίνακες και υπάρχει σχέση πολλά-προς-ένα-προς-πολλά.

  Σημείωση: Παρόλο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το φύλλο δεδομένων ερωτήματος σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε μια φόρμα, όταν η ιδιότητα RecordsetType της φόρμας έχει οριστεί σε Δυναμοσύνολο (Μη συνεπείς ενημερώσεις).

 • Το ερώτημα περιέχει έναν όρο GROUP BY.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Με ποιον τρόπο μπορώ να αλλάξω ένα ερώτημα ώστε να έχω τη δυνατότητα να επεξεργαστώ τα δεδομένα του;

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ενός ερωτήματος, αντιστοιχισμένες με μεθόδους που κάνουν δυνατή την επεξεργασία ενός φύλλου δεδομένων ερωτήματος.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις τιμές ενός φύλλου δεδομένων ερωτήματος όταν:

Θέλετε να κάνετε το φύλλο δεδομένων ερωτήματος διαθέσιμο για επεξεργασία:

Η ιδιότητα Μοναδικές τιμές του ερωτήματος ορίζεται σε Ναι.

Ορίστε την τιμή της ιδιότητας Μοναδικές τιμές του ερωτήματος σε Ναι.

Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο ορισμού αυτής της ιδιότητας, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός της τιμής της ιδιότητας "Μοναδικές τιμές" σε "Όχι".

Το ερώτημα περιλαμβάνει ένα συνδεδεμένο πίνακα βάση δεδομένων ODBC χωρίς μοναδικό ευρετήριο ή έναν πίνακα Paradox χωρίς πρωτεύον κλειδί.

Προσθέστε ένα πρωτεύον κλειδί ή ένα μοναδικό ευρετήριο στο συνδεδεμένο πίνακα, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που παρέχονται από τον προμηθευτή της συνδεδεμένης βάσης δεδομένων.

Δεν χρειάζονται δικαιώματα ενημέρωσης δεδομένων για τον υποκείμενο πίνακα.

Αντιστοίχηση δικαιωμάτων "Ενημέρωση δεδομένων"

Το ερώτημα περιλαμβάνει περισσότερους από έναν πίνακες ή ερωτήματα και οι πίνακες ή τα ερωτήματα δεν συνδέονται μέσω μιας γραμμής συνδέσμου σε προβολή "Σχεδίαση".

Δημιουργήστε τους κατάλληλους συνδέσμους.

Για να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία συνδέσμων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία συνδέσμων.

Η βάση δεδομένων ανοίγει σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση ή δημιουργείται σε μια μονάδα δίσκου σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση.

Κλείστε τη βάση δεδομένων και ανοίξτε την ξανά χωρίς να επιλέξετε την εντολή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση ή, όταν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε μια μονάδα δίσκου με ιδιότητα μόνο για ανάγνωση, καταργήστε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση" από τη μονάδα δίσκου ή καταργήστε τη βάση δεδομένων από μια μονάδα δίσκου με την ιδιότητα "μόνo για ανάγνωση".

Το πεδίο της εγγραφής που προσπαθείτε να ενημερώσετε διαγράφεται ή είναι κλειδωμένο από κάποιον άλλο χρήστη.

Περιμένετε μέχρι να ξεκλειδωθεί η εγγραφή. Μια κλειδωμένη εγγραφή είναι δυνατό να ενημερωθεί μόλις ξεκλειδωθεί. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί από τον άλλο χρήστη η λειτουργία που έχει κλειδώσει την εγγραφή.

Το ερώτημα βασίζεται σε πίνακες με σχέση ένα-προς-πολλά και το πεδίο συνδέσμου της πλευράς "πολλά" δεν είναι πεδίο εξόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των δεδομένων του πεδίου συνδέσμου της πλευράς "ένα".

Προσθέστε το πεδίο συνδέσμου από την πλευρά "πολλά" της σχέσης στα πεδία εξόδου του ερωτήματος.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο συνδέσμου, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη του πεδίου συνδέσμου από την πλευρά "πολλά" στα πεδία εξόδου.

Το πεδίο συνδέσμου της πλευράς "πολλά" (μετά την επεξεργασία των δεδομένων) βρίσκεται στην πλευρά "ένα".

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F9 για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές και να ανανεώσετε το ερώτημα.

Υπάρχει ένα κενό πεδίο από τον πίνακα της πλευράς "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά και ο σύνδεσμος είναι ένας δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια τιμή σε αυτό το πεδίο στην πλευρά "ένα". Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο συνδέσμου της πλευράς "πολλά" μόνο όταν υπάρχει μια τιμή σε αυτό το πεδίο, στην πλευρά "ένα".

Χρησιμοποιείτε ένα συνδεδεμένο πίνακα βάσης δεδομένων ODBC και στο αποτέλεσμα του ερωτήματος δεν υπάρχουν όλα τα πεδία από το μοναδικό ευρετήριο του συνδεδεμένου πίνακα.

Προσθέστε όλα τα πεδία από το μοναδικό ευρετήριο του πίνακα ODBC στα πεδία εξόδου του ερωτήματος.

Για να μάθετε τον τρόπο προσθήκης των πεδίων, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη πεδίων μοναδικού ευρετηρίου από ένα συνδεδεμένο πίνακα ODBC.


Αρχή της σελίδας

Ορισμός της τιμής της ιδιότητας "Μοναδικές τιμές" σε "Όχι"

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στην περίπτωση που το Φύλλο ιδιοτήτων δεν είναι ανοιχτό, ανοίξτε πιέζοντας το πλήκτρο F4. Κάντε κλικ μία φορά στο πλέγμα σχεδίασης του ερωτήματος για να βεβαιωθείτε ότι το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζει ιδιότητες ερωτήματος αντί για ιδιότητες πεδίου.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων, εντοπίστε το πλαίσιο ιδιοτήτων Μοναδικές τιμές. Κάντε κλικ στο πλαίσιο που υπάρχει δίπλα του, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι.

Δημιουργία συνδέσμων

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Για κάθε πίνακα ή ερώτημα τα οποία θέλετε να συνδέσετε με κάποιο άλλο, σύρετε το πεδίο από αυτόν τον πίνακα ή το ερώτημα στο αντίστοιχο πεδίο ή ερώτημα, στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συνδέσμων, ανατρέξτε στο άρθρο Σύνδεση πινάκων και ερωτημάτων.

Προσθέστε το πεδίο συνδέσμου από την πλευρά "πολλά" στα πεδία εξόδου του ερωτήματος.

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στο πρόγραμμα σχεδίασης ερωτημάτων, εντοπίστε το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στην κατάλληλη σχέση ένα-προς-πολλά.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο συνδέσμου από την πλευρά "πολλά" της σχέσης ένα-προς-πολλά. Το πεδίο συνδέσμου εμφανίζεται στο πλέγμα του πεδίου, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται τώρα για ένα πεδίο εξόδου.

Προσθήκη πεδίων μοναδικού ευρετηρίου από ένα συνδεδεμένο πίνακα ODBC

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στο πρόγραμμα σχεδίασης ερωτημάτων, εντοπίστε το συνδεδεμένο πίνακα ODBC.

 3. Αυτά τα πεδία μοναδικού ευρετηρίου θα εμφανίζουν ένα σύμβολο κλειδιού δίπλα στο όνομα του πεδίου. Κάντε διπλό κλικ σε κάθε πεδίο το οποίο δεν υπάρχει ήδη στο πλέγμα πεδίου. Κάθε πεδίο εμφανίζεται στο πλέγμα πεδίου, υποδηλώνοντας ότι πρόκειται τώρα για ένα πεδίο εξόδου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×