Επεξεργασία αρχείων OpenDocument .odp και .pptx του PowerPoint στο PowerPoint Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

PowerPoint Online σάς επιτρέπει να επεξεργασία αρχείων παρουσίασης OpenDocument (.odp) και παρουσίαση του PowerPoint (.pptx). Όταν ανοίγετε ένα αρχείο .pptx ή .odp στο PowerPoint Online, διατηρείται το περιεχόμενο που δεν μπορείτε να αλλάξετε στην εφαρμογή web. Για να κάνετε αλλαγές σε αυτό το περιεχόμενο, απλώς ανοίξτε και επεξεργαστείτε το αρχείο του PowerPoint 2013 ή 2016 εφαρμογή υπολογιστή.

Αποθήκευση

Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την Αποθήκευση σε μορφή PDF ή ODP; Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη ως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το τελευταίο τμήμα της Αποθήκευση παρουσιάσεων ως αρχεία PDF.

Τι συμβαίνει όταν επεξεργάζομαι μια παρουσίαση σε μορφή OpenDocument (.odp);

Αν και το PowerPoint Online επιτρέπει την επεξεργασία αρχείων παρουσίασης PowerPoint (.pptx) και OpenDocument (.odp), ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά την επεξεργασία αρχείων OpenDocument.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις δυνατότητες του PowerPoint Online που υποστηρίζονται πλήρως, υποστηρίζονται μερικώς ή δεν υποστηρίζονται στη μορφή παρουσίασης OpenDocument (.odp).

  • Υποστηρίζεται     Τόσο το PowerPoint όσο και η μορφή παρουσίασης OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα δεν θα χαθούν.

  • Υποστηρίζεται μερικώς     Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το PowerPoint όσο και από τη μορφή παρουσίασης OpenDocument, ωστόσο η μορφοποίηση και η χρηστικότητα ενδέχεται να επηρεαστούν. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

  • Δεν υποστηρίζεται     Η δυνατότητα του PowerPoint δεν υποστηρίζεται στη μορφή παρουσίασης OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο του PowerPoint σε μορφή παρουσίασης OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα διότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα του συγκεκριμένου τμήματος της παρουσίασης.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών, ανατρέξτε στον Πίνακα στοιχείων γραφικών στο τέλος αυτού του άρθρου.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Υποστήριξη

Σχόλια

Κινήσεις

Κινήσεις

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι κινήσεις εισόδου ή εξόδου που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή .odp αλλάζουν σε κίνηση εμφάνισης ή εξαφάνισης.

Περιεχόμενο

Απόκρυψη διαφάνειας

Υποστηρίζεται

Συνεργασία

Σχόλια

Δεν υποστηρίζεται

Σχεδίαση παρουσίασης

Διατάξεις

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση (αρχείο .pptx) και την αποθηκεύετε με τη μορφή αρχείου .odp, το αρχικό θέμα θα εμφανιστεί όπως αναμενόταν. Αυτό ισχύει μέχρι να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο ή να κάνετε αλλαγές στο αρχείο .odp. Οι αλλαγές αυτές δεν θα ακολουθήσουν το αρχικό θέμα. Για παράδειγμα, η μορφοποίηση όπως γραμματοσειρές, χρώματα ή εφέ σε σχήματα που μόλις προστέθηκαν, δεν θα είναι με βάση το θέμα που αρχικά είχε εφαρμοστεί στο αρχείο .pptx.

Σχεδίαση παρουσίασης

Σύμβολα κράτησης θέσης

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και τα εφέ θέματος θα χαθούν από τα σύμβολα κράτησης θέσης.

Σχεδίαση παρουσίασης

Σημειώσεις

Υποστηρίζεται

Κείμενο

Μορφοποίηση διεθνούς κειμένου

Υποστηρίζεται μερικώς

Κείμενο

Οριζόντια στοίχιση

Υποστηρίζεται μερικώς

Κείμενο

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι κανονικές υπερ-συνδέσεις υποστηρίζονται, αλλά οι υπερ-συνδέσεις με τη διέλευση του ποντικού δεν υποστηρίζονται.

Κείμενο

Λίστες

Υποστηρίζεται

Άλλες εφαρμογές ODF ενδέχεται να αλλάξουν την αρίθμηση ή τις κουκκίδες ή να μην τα υποστηρίζουν καθόλου.

Κείμενο

Βασική μορφοποίηση

Υποστηρίζεται

Η πλάγια γραφή, η έντονη γραφή, η υπογράμμιση και η διακριτή διαγραφή υποστηρίζονται στις εφαρμογές ODF. Υποστηρίζονται διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς.

Στοιχεία γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις δυνατότητες γραφικών του PowerPoint Online που υποστηρίζονται πλήρως, υποστηρίζονται μερικώς ή δεν υποστηρίζονται στη μορφή OpenDocument (.odp).

  • Υποστηρίζεται    Η μορφή PowerPoint και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Τα γραφικά που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έχουν γενικά την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά και στις δύο μορφές.

  • Υποστηρίζεται μερικώς     Η μορφή PowerPoint και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο τα γραφικά μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με τη μορφή. Γενικά, δεν χάνονται δεδομένα κατά τη μετατροπή ανάμεσα στις μορφές, ωστόσο η μορφοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με αυτά τα γραφικά μπορεί να διαφέρουν.

  • Δεν υποστηρίζεται     Εξαιτίας των μοναδικών διαφορών των δυνατοτήτων και της υλοποίησης μεταξύ της μορφής PowerPoint και της μορφής OpenDocument, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται στη μορφή OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μορφή OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.

Περιοχή

Υποστήριξη

Σχόλια

Σχήματα

Υποστηρίζεται

WordArt

Υποστηρίζεται μερικώς

Η μορφή .odp δεν υποστηρίζει τις επιλογές WordArt στο PowerPoint. Ως αποτέλεσμα, κατά την αποθήκευση το WordArt μετατρέπεται σε πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο και το χρώμα κειμένου βάσης διατηρούνται, αλλά τα εφέ και η μορφοποίηση του WordArt χάνονται.

Εικόνες

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται, με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τη μορφή .odp.

Γραφικά SmartArt

Υποστηρίζεται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Περιγράμματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται όπως το προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Γεμίσματα αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση γραμμής

Υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή .odp. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται όπως ο προεπιλεγμένος τύπος, δηλαδή τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Περικοπή εικόνων

Υποστηρίζεται

Η απλή περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Επιλογές εικόνων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Στυλ εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Θέματα

Δεν υποστηρίζεται

Δείτε επίσης

Χρήση του PowerPoint (έκδοση για υπολογιστή) για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση σε μορφή παρουσίασης OpenDocument (.odp)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×