Επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια τοποθεσία με εμφάνιση επαγγελματικού επιπέδου από πρότυπα τοποθεσίας όπως τα πρότυπα Τοποθεσία ομάδας και Χώρος εργασίας εγγράφου. Στη συνέχεια, μπορείτε να πάρετε μια από τις σελίδες που συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρότυπο και να την προσαρμόσετε περισσότερο για να είναι προσωπική σας. Για παράδειγμα, πολλοί προγραμματιστές Web προσαρμόζουν την αρχική τους σελίδα (default.aspx) με το λογότυπο της εταιρείας ή της ομάδας τους, με προσαρμοσμένα Τμήματα Web και άλλα.

Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να θέλετε να καταργήσετε τις προσαρμογές και να επιστρέψετε στον ορισμό της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να επαναφέρετε τον ορισμό της τοποθεσίας όταν:

 • Οι προσαρμογές σας δεν προκύπτουν όσο καλές όσο ελπίζατε. Για παράδειγμα, παρόλο που οι προσαρμογές μπορεί να εμφανίζονται όπως θέλετε, κάποια σημαντική λειτουργικότητα στην κύρια σελίδα καταργήθηκε τυχαία.

 • Η τοποθεσία σας έχει αναβαθμιστεί σε Windows SharePoint Services 3.0 ή Microsoft Office SharePoint Server 2007 και θέλετε να επαναφέρετε το νέο ορισμό τοποθεσίας για να εκμεταλλευτείτε τις νέες δυνατότητες, όπως τις συνδέσεις σε δευτερεύουσες τοποθεσίες με καρτέλες, τον Κάδο ανακύκλωσης, μικρά κομμάτια για εύκολη αναγνώριση της σελίδας στην οποία βρίσκεστε και βελτιστοποιημένη αναζήτηση.

Αυτό το άρθρο σας δείχνει πώς να προσδιορίζουν τις σελίδες που έχουν προσαρμοστεί και πώς να επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας. Μπορείτε να επαναφέρετε σελίδες στον ορισμό τοποθεσίας σε τοποθεσίες Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Server 2007 τοποθεσίες.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ο ορισμός τοποθεσίας;

Αναγνώριση προσαρμοσμένων σελίδων

Επαναφορά μιας προεπιλεγμένης κύριας σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας

Επαναφορά μιας σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας

Τι είναι ο ορισμός τοποθεσίας;

Ορισμός τοποθεσίας είναι μια ομάδα αρχείων στο διακομιστή του Web που ορίζουν έναν μοναδικό τύπο τοποθεσίας SharePoint. Κάθε πρότυπο SharePoint που εμφανίζεται στην καρτέλα Web Site στο παράθυρο διαλόγου Νέο βασίζεται σε έναν ορισμό τοποθεσίας. Για παράδειγμα, ένας ορισμός τοποθεσίας ορίζει τα πρότυπα Τοποθεσία ομάδας, Κενή τοποθεσία και Χώρος εργασίας εγγράφου και ένας άλλος ορισμός τοποθεσίας ορίζει τα πρότυπα Βασικός χώρος εργασίας συνάντησης, Κενός χώρος εργασίας συνάντησης, Σχεδίαση χώρου εργασίας συνάντησης και Χώρος εργασίας συνάντησης πολλών σελίδων.

Κατά την επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμό τοποθεσίας, απορρίπτετε όλες τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα και την ανακτάτε όπως ορίστηκε αρχικά στον ορισμό τοποθεσίας. Σημειώστε ωστόσο, ότι δεν θα χάσετε προσαρμογές που πραγματοποιήσατε σε Τμήματα Web, αν τα Τμήματα Web αυτά βρίσκονται σε μια ζώνη Τμημάτων Web που υπάρχει σε μια σελίδα ορισμού τοποθεσίας. Οι ζώνες Τμημάτων Web — και τα Τμήματα Web σε αυτές — που προσθέτετε σε μια σελίδα ορισμού τοποθεσίας απορρίπτονται όταν κάνετε επαναφορά της σελίδας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε ένα Τμήμα Web του Προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου σε μια ζώνη Τμημάτων Web (μια προεπιλεγμένη ζώνη, όχι αυτή που προσθέσατε) σε μια σελίδα ορισμού τοποθεσίας όπως την προεπιλεγμένη αρχική σελίδα (default.aspx) και στη συνέχεια, εισάγετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο ή κείμενο στο Τμήμα Web. Εάν επαναφέρετε τη σελίδα στον ορισμό τοποθεσία, απορρίπτονται όλες οι άλλες αλλαγές, αλλά το Τμήμα Web του Προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου συνεχίζει να εμφανίζεται στη ζώνη και περιέχει ακόμη το προσαρμοσμένο περιεχόμενο που εισαγάγατε.

Η εντολή Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμη για κάθε σελίδα σε μια τοποθεσία. Εάν η σελίδα δεν δημιουργήθηκε με την προσαρμογή μιας υπάρχουσας σελίδας, αλλά δημιουργήθηκε από μια κενή σελίδα ή σε ένα άλλο πρόγραμμα και έπειτα πραγματοποιήθηκε εισαγωγή της στην τοποθεσία, η σελίδα δεν έχει συσχετισμό με τον ορισμό τοποθεσίας και συνεπώς, δεν μπορείτε να την επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας. Για παράδειγμα, το πρότυπο Τοποθεσία ομάδας περιλαμβάνει τις προεπιλεγμένες, κύριες φόρμες λίστας όπως τα αρχεία DispForm.aspx και EditForm.aspx και ένα έγγραφο του Microsoft Office Word που είναι το πρότυπο για έγγραφα στη Βιβλιοθήκη εγγράφων κοινής χρήσης. Οποιαδήποτε από αυτές τις σελίδες μπορείτε να τις επαναφέρετε επειδή συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό τοποθεσίας, αλλά οποιεσδήποτε νέες σελίδες δημιουργούνται από την προεπιλεγμένη κύρια και οποιαδήποτε κενή σελίδα ASPX και οποιεσδήποτε προεπιλεγμένες φόρμες λίστας που δημιουργείτε δεν μπορείτε να τις επαναφέρετε.

Σημείωση: Η επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμό τοποθεσίας επαναφέρει τη σελίδα στην κύρια της κατάσταση. Ωστόσο, εάν εργάζεστε με σελίδες που βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, έχετε μια εναλλακτική λύση. Για παράδειγμα, οι κύριες σελίδες βρίσκονται στη Συλλογή κύριων σελίδων, που είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ορισμό έκδοσης για αρχεία σε βιβλιοθήκες εγγράφων. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ορισμού έκδοσης για τη Συλλογή κύριων σελίδων κατά την τροποποίηση μιας κύριας σελίδας, μπορείτε έπειτα να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση αντί να ξεκινήσετε ξανά με την επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό έκδοσης θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναγνώριση προσαρμοσμένων σελίδων

Ξεκινήστε αναγνωρίζοντας τις προσαρμοσμένες σελίδες στην τοποθεσία σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ανοίξετε την τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007 και έπειτα να αναζητήσετε στη Λίστα φακέλων για σελίδες που έχουν το εικονίδιο Η σελίδα είναι προσαρμοσμένη δίπλα στο όνομα του αρχείου, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Όνομα αρχείου με εικονίδιο Η σελίδα είναι προσαρμοσμένη

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μια έκθεση στο Office SharePoint Designer 2007 για να παραθέσετε όλες τις προσαρμοσμένες σελίδες στην τοποθεσία σας.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία Web για κάθε τοποθεσία για την οποία θέλετε να εκτελέσετε την έκθεση.

 2. Στο μενού Τοποθεσία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εκθέσεις, στη συνέχεια στην εντολή Κοινόχρηστο περιεχόμενο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμοσμένες σελίδες.

  Η έκθεση ανοίγει παραθέτοντας όλες τις σελίδες στην τοποθεσία και η στήλη Προσαρμοσμένο υποδεικνύει αν το περιεχόμενο της σελίδας έχει προσαρμοστεί.

 3. Για να εμφανίζονται μόνο σελίδες που έχουν προσαρμοστεί, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στα δεξιά της στήλης Προσαρμοσμένο, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Η έκθεση εμφανίζει πλέον μόνο σελίδες που έχουν προσαρμοστεί.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά μιας προεπιλεγμένης, κύριας σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία του SharePoint, πολλές από τις σελίδες της τοποθεσίας λαμβάνουν τη δομή τους, λειτουργικότητα, τις γραμματοσειρές και μορφοποίηση από μια προεπιλεγμένη κύρια σελίδα. Για παράδειγμα, σε μια τοποθεσία ομάδας Windows SharePoint Services 3.0, της προεπιλεγμένης κύριας σελίδας ονομάζεται default.master. Ακολουθούν τα βήματα που θα εάν έχετε προσαρμόσει της προεπιλεγμένης κύριας σελίδας, αλλά θέλετε να επαναφέρετε, ώστε να χρησιμοποιεί τον ορισμό της τοποθεσίας. Όλες τις σελίδες που έχουν επισυναφθεί σε προεπιλεγμένη προσαρμοσμένη κύρια σελίδα επισυνάπτονται στην έκδοση επαναφοράς του αρχείου — όχι το αντίγραφο.

Σημείωση: Η επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμό τοποθεσίας επαναφέρει τη σελίδα στην κύρια της κατάσταση. Ωστόσο, εάν εργάζεστε με κύριες σελίδες, έχετε μια εναλλακτική λύση. Οι κύριες σελίδες βρίσκονται στη Συλλογή κύριων σελίδων, που είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ορισμό έκδοσης για στοιχεία σε λίστες και αρχεία σε βιβλιοθήκες εγγράφων. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ορισμού έκδοσης για τη Συλλογή κύριων σελίδων κατά την τροποποίηση μιας κύριας σελίδας, μπορείτε έπειτα να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση αντί να ξεκινήσετε ξανά με την επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό έκδοσης θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία Web όπου βρίσκεται η προσαρμοσμένη, κύρια σελίδα.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην κύρια σελίδα που θέλετε να επαναφέρετε, όπως τη σελίδα default.master και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας στο μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, στη Λίστα φακέλων, οι κύριες σελίδες βρίσκονται στο φάκελο masterpages, που είναι ο φάκελος _catalogs στην τοποθεσία.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης που σας ενημερώνει ότι τα περιεχόμενα της κύριας σελίδας θα αντικατασταθούν, αλλά θα δημιουργηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπίΝαι.

  Τοποθετείται ένα αντίγραφο της προσαρμοσμένης κύριας σελίδας στον ίδιο κατάλογο όπου βρίσκεται η σελίδα κύρια επαναφορά και με το όνομα αρχείου name_copy(1), όπου το όνομα του αρχείου είναι το αρχικό όνομα αρχείου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Λίστα φακέλου που εμφανίζει το αντίγραφο ασφαλείας της προσαρμοσμένης κύριας σελίδας

  Σημείωση: Η σελίδα default.master δεν αναγνωρίζεται πλέον από το εικονίδιο Η σελίδα είναι προσαρμοσμένη, επειδή έχει γίνει επαναφορά της σελίδας στον ορισμό τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά μιας σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας

Εάν έχετε προσαρμόσει μια σελίδα που δημιουργήθηκε αρχικά από ένα πρότυπο SharePoint, μπορείτε να την επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία Web όπου βρίσκεται η προσαρμοσμένη σελίδα.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην σελίδα που θέλετε να επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας, όπως τη σελίδα default.master και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας στο μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Η εντολή Επαναφορά δεν είναι διαθέσιμη για κάθε σελίδα σε μια τοποθεσία. Εάν η σελίδα δεν δημιουργήθηκε με την προσαρμογή μιας υπάρχουσας σελίδας, αλλά δημιουργήθηκε από μια κενή σελίδα ή σε ένα άλλο πρόγραμμα και πραγματοποιήθηκε εισαγωγή της στην τοποθεσία, η σελίδα δεν έχει συσχετισμό με τον ορισμό τοποθεσίας. Συνεπώς, δεν μπορείτε να την επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας. Για παράδειγμα, το πρότυπο Τοποθεσία ομάδας περιλαμβάνει τις προεπιλεγμένες, κύριες φόρμες λίστας όπως τα αρχεία DispForm.aspx και EditForm.aspx και ένα έγγραφο του Office Word που είναι το πρότυπο για έγγραφα στη Βιβλιοθήκη εγγράφων κοινής χρήσης. Οποιαδήποτε από αυτές τις σελίδες μπορείτε να τις επαναφέρετε επειδή συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό τοποθεσίας, αλλά οποιεσδήποτε νέες σελίδες δημιουργούνται από την προεπιλεγμένη κύρια και οποιαδήποτε κενή σελίδα ASPX και οποιεσδήποτε προεπιλεγμένες φόρμες λίστας που δημιουργείτε δεν μπορείτε να τις επαναφέρετε.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης που σας ενημερώνει ότι τα περιεχόμενα της σελίδας θα αντικατασταθούν, αλλά θα δημιουργηθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπίΝαι.

  Τοποθετείται ένα αντίγραφο της προσαρμοσμένης σελίδας στον ίδιο κατάλογο όπου βρίσκεται η σελίδα επαναφορά και με το όνομα αρχείου name_copy(1), όπου το όνομα του αρχείου είναι το αρχικό όνομα αρχείου.

  Συμβουλή: Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος περιήγησης στο Windows SharePoint Services 3.0 για να επαναφέρετε μια σελίδα στον ορισμό τοποθεσίας, δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας της προσαρμοσμένης σελίδας. Ωστόσο, όταν επαναφέρετε μια σελίδα του Office SharePoint Designer 2007, δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας. Το αντίγραφο ασφαλείας είναι χρήσιμο επειδή συνεχίζει να περιέχει οποιοδήποτε προσαρμοσμένο περιεχόμενο που έχετε προσθέσει στη σελίδα, όπως ζώνες Τμημάτων Web — και τα τμήματα Web μέσα σε αυτά — που προσθέσατε στη σελίδα. Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε από το αντίγραφο που μόλις επαναφέρει σελίδας.

 4. Εάν η προσαρμοσμένη σελίδα έχει ζώνες τμημάτων Web που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό τοποθεσίας, αυτές οι πρόσθετες ζώνες τμημάτων Web — και τα Τμήματα Web μέσα σε αυτά — καταργούνται κατά την επαναφορά της σελίδας. Ελέγξτε να δείτε αν η η σελίδα που έχετε επαναφέρει περιλαμβάνει όλα τα Τμήματα Web που θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε Τμήματα Web που λείπουν πάλι στη σελίδα επαναφοράς, αν ανοίξετε το αντίγραφο ασφαλείας της προσαρμοσμένης σελίδας και έπειτα αντιγράψετε και επικολλήσετε τα Τμήματα Web στη σελίδα επαναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×