Επαναφορά μιας διαγραμμένης ομάδας του Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συνεργάτες: Diane Faigel
τελευταία ενημέρωση 23 Αυγούστου, 2017

Ξέχασα το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό που χρησιμοποιώ με το Office.

Εάν είστε χρήστης θέλει να επαναφέρετε μια ομάδα του Office 365, ζητήστε από το άτομο στην επιχείρησή σας που έχει δικαιώματα διαχειριστή για να κάνετε αυτά τα βήματα για εσάς. Σε μια μεγάλη επιχείρηση, αυτή είναι η υπηρεσία εσωτερικές Βοήθειας / τεχνικής υποστήριξης.

Εάν διαγράψατε ομάδας του Office 365, από προεπιλογή διατηρείται για 30 ημέρες. Η ομάδα, η οποία αναφέρονται ως "απαλών-διαγραφεί" κατά τη διάρκεια που 30 ημέρες, μπορούν να αποκατασταθούν με χρήση του PowerShell.

Μπορείτε να διαγράψετε μια ομάδα διαγραφεί απαλών επίσης οριστικά εάν δεν είναι δυνατό να περιμένετε των 30 ημερών της περιόδου διατήρησης να λήξει για το περιεχόμενο για να διαγραφούν οριστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Εάν χρησιμοποιείτε κατάργηση MsolGroup σε PowerShell για να διαγράψετε μια ομάδα, αυτό θα διαγράψει την ομάδα οριστικά. Κατά τη χρήση του PowerShell για να διαγράψετε ομάδες, είναι βέλτιστη πρακτική να χρησιμοποιήσετε Κατάργηση AzureADMSGroup για την ομάδα O365 απαλών-διαγραφή. Με αυτόν τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε την επιστροφή εάν είναι απαραίτητο.

Εγκαταστήστε την έκδοση προεπισκόπησης του Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο απαιτούν την έκδοση ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ του Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell και, πιο συγκεκριμένα, τη λειτουργική μονάδα του AzureADPreview στην έκδοση 2.0.0.137 or later..

Ως βέλτιστη πρακτική, συνιστάται να έχετε πάντα την τελευταία ενημέρωση: καταργήστε την παλιά έκδοση AzureADPreview και λάβετε την πιο πρόσφατη, πριν να εκτελέσετε τις εντολές του PowerShell.

 1. Ανοίξτε το Windows PowerShell ως διαχειριστής:

  1. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Windows PowerShell.

  2. Κάντε δεξί κλικ στο Windows PowerShell και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

   Ανοίξτε το PowerShell με την επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

  Θα ανοίξει το παράθυρο Windows PowerShell. Το μήνυμα C:\Windows\system32 σημαίνει ότι το ανοίξατε ως διαχειριστής.

  Πώς φαίνεται το PowerShell όταν το ανοίγετε για πρώτη φορά.

 2. Για να καταργήσετε μια προηγούμενη έκδοση του AzureADPreview, εκτελέστε αυτήν την εντολή:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του AzureADPreview, εκτελέστε αυτήν την εντολή:

  Install-Module AzureADPreview

  Στο μήνυμα σχετικά με ένα αξιόπιστο αποθετήριο, πληκτρολογήστε Y. Η εγκατάσταση της νέας λειτουργικής μονάδας θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.

Επαναφορά μιας διαγραμμένης ομάδας

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχείρισης εταιρείας ή καθολικού διαχειριστή του Office 365.

 1. Εγκαταστήσατε τη λειτουργική μονάδα AzureADPreview σύμφωνα με τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα "Εγκατάσταση της έκδοσης προεπισκόπησης της λειτουργικής μονάδας Azure Active Directory για Windows PowerShell"; Η απουσία της πιο πρόσφατης έκδοσης προεπισκόπησης είναι ο νούμερο 1 λόγος για τον οποίο αυτά τα βήματα μπορεί να μη λειτουργούν για τους χρήστες.

 2. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε ένα Windows PowerShell παράθυρο στον υπολογιστή σας (δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για ένα κανονικό παράθυρο Windows PowerShell ή ένα που ανοίξατε επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής).

 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε Enter μετά από κάθε εντολή.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε το λογαριασμό διαχειριστή Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 4. Εκτέλεση αυτής της εντολής για να εμφανίσετε όλες τις ομάδες Office 365 διαγραφεί απαλών στην εταιρεία σας που είναι ακόμη εντός της περιόδου διατήρησης 30 ημερών:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. Σημειώστε το Αναγνωριστικό αντικειμένου της ομάδας, ή ομάδες, που θέλετε να επαναφέρετε. Εάν δεν βλέπετε την ομάδα που αναζητάτε σε αυτήν τη λίστα, στη συνέχεια, πιθανώς γίνει εκκαθάριση οριστικά.

  Προσοχή: Εάν έχει δημιουργηθεί μια νέα ομάδα με το ίδιο ψευδώνυμο ή διεύθυνση SMTP ως διαγραμμένης την ομάδα σας, θα πρέπει να διαγράψετε αυτήν την ομάδα νέα πριν θα έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε διαγραμμένες την ομάδα σας.

 6. Για να επαναφέρετε αυτήν την ομάδα εκτέλεση αυτής της εντολής:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. Αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί μόνο μερικά λεπτά αλλά σε μερικά σπάνιων περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες για να επαναφέρετε πλήρως. Για να επαληθεύσετε ότι η ομάδα έχει γίνει επαναφορά με επιτυχία, εκτέλεση αυτής της εντολής σε PowerShell:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

Όταν η επαναφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα πρέπει να εμφανιστεί ξανά την ομάδα στο παράθυρο περιήγησης στο Outlook και το Outlook στο web και όλο το περιεχόμενο επαναφέρει, συμπεριλαμβανομένου του SharePoint και οργάνωση, πρέπει να είναι διαθέσιμα για τα μέλη της ομάδας ξανά.

Ομάδα περιεχομένου που μπορούν να αποκατασταθούν περιλαμβάνει τα εξής:

 • Azure Active Directory (AD) Office 365 ομάδες αντικειμένου, ιδιότητες και τα μέλη

 • Διεύθυνση SMTP ομάδας

 • Exchange Online θέσει σε κοινή χρήση εισερχομένων και ημερολογίου

 • Τοποθεσία ομάδας του SharePoint Online και αρχείων

 • Σημειωματάριο του OneNote

 • Planner

Επιπλέον εάν έχετε ένα συνδεδεμένο Microsoft ομάδας ή Office 365 συνδεδεμένο Yammer μια ομάδα, αυτές μπορούν να αποκατασταθούν καθώς και.

Οριστική διαγραφή ομάδας

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να εκκαθάριση οριστικά μια ομάδα χωρίς να περιμένουν των 30 ημερών για τη διαγραφή απαλών να λήξει. Για να το κάνετε εκκίνηση του PowerShell και να εκτελέσετε αυτή την εντολή για να λάβετε το Αναγνωριστικό αντικειμένου της ομάδας

Get-AzureADMSDeletedGroup

Σημειώστε το Αναγνωριστικό αντικειμένου της ομάδας, ή ομάδες, που θέλετε να διαγράψετε μόνιμα.

Προσοχή: Εκκαθάριση στην ομάδα καταργεί την ομάδα και των δεδομένων για πάντα.

Για να γίνει εκκαθάριση στην ομάδα εκτέλεση αυτής της εντολής σε PowerShell

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

Για να επιβεβαιώσετε ότι η ομάδα έχει εκκαθάριση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εκτελέστε το cmdlet Get-AzureADMSDeletedGroup ξανά για να επιβεβαιώσετε ότι η ομάδα δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα των διαγραμμένων απαλών ομάδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί έως και 24 ώρες για την ομάδα και όλα τα δεδομένα για να διαγραφούν οριστικά.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ομάδες του Office 365;

Επισκεφθείτε την Κοινότητα της Microsoft Tech να δημοσιεύσετε ερωτήσεις και να συνεισφέρουν σε συνομιλίες σχετικά με τις ομάδες του Microsoft Office 365.

Σχετικά άρθρα

Διαχείριση ομάδων Office 365 με το PowerShell

Διαγραφή ομάδων χρησιμοποιώντας το cmdlet κατάργηση UnifiedGroup

Διαχείριση των ρυθμίσεων τοποθεσίας ομάδας που σχετίζεται με την ομάδα σας.

Διαγραφή ομάδας στο Outlook

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×