Επαναφορά διαγραμμένων στοιχείων από τον κάδο ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών

Επαναφορά διαγραμμένων στοιχείων από τον κάδο ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν διαγράφετε περιεχόμενο από μια τοποθεσία SharePoint, στέλνεται στον Κάδο Ανακύκλωσης (ονομάζεται επίσης τον Κάδο Ανακύκλωσης πρώτου σταδίου), όπου μπορείτε να επαναφέρετε το διαγραμμένο περιεχόμενο, εάν είναι απαραίτητο. Όταν διαγράφετε περιεχόμενο από έναν Κάδο Ανακύκλωσης τοποθεσίας, αποστέλλεται στη συλλογή τοποθεσιών Κάδος Ανακύκλωσης (ονομάζεται επίσης τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερης φάσης).

Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών SharePoint μπορεί να προβάλετε και να επαναφέρετε τα διαγραμμένα στοιχεία από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών στην αρχική τους θέση. Εάν ένα στοιχείο έχει διαγραφεί από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών, ή υπερβαίνει το χρόνο διατήρησης, διαγράφεται μόνιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα χρονικό διάστημα είναι Διαγραμμένα στοιχεία παραμένουν στον Κάδο Ανακύκλωσης;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: SharePoint Κάδος Ανακύκλωσης είναι διαφορετικό από τον Κάδο Ανακύκλωσης στα Windows. Εάν διαγράψετε αρχεία ή φακέλους που συγχρονίζετε, μπορείτε να τις επαναφέρετε από το Windows Κάδο Ανακύκλωσης στον Υπολογιστή σας. Για να τοποθετήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης.

Ενημέρωση Δεκεμβρίου, 2017 ευχαριστήριο σχόλια των πελατών.

Επαναφορά στοιχείου από το SharePoint Online Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή ή κάτοχο για να χρησιμοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ή δεν έχετε τα δικαιώματα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία και, στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

  Επιλέξτε "Κάδος ανακύκλωσης" στο αριστερό τμήμα περιήγησης.

  Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" από το SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

   Ρυθμίσεις κάτω από την επικεφαλίδα "Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών" με επισήμανση στην επιλογή "Ανακύκλωση"
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας Κάδος Ανακύκλωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου.

  Κάδος ανακύκλωσης του SharePoint Online με επισήμανση στη σύνδεση "Δεύτερο επίπεδο"
 3. Τοποθετήστε το δείκτη τα στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο ελέγχου στα δεξιά του κάθε μία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

  Κουμπί "Επαναφορά" του SharePoint Online με επισήμανση

  Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός στοιχείου που βρισκόταν αρχικά σε διαγραμμένο φάκελο, ο φάκελος δημιουργείται ξανά στην αρχική του θέση και το στοιχείο επαναφέρεται σε αυτόν το φάκελο.

Επαναφορά στοιχείου από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Server 2016"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή ή κάτοχο για να χρησιμοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ή δεν έχετε τα δικαιώματα. Εάν έχετε τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ρύθμιση παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστοιχίας ή του διακομιστή.

 1. Στο αριστερό παράθυρο γρήγορης εκκίνησης της σελίδας Τοποθεσία, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

  Επιλέξτε "Κάδος ανακύκλωσης" στο αριστερό τμήμα περιήγησης.

  Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης και δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του SharePoint 2016 στη γραμμή τίτλου. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

   Ρυθμίσεις κάτω από την επικεφαλίδα "Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών" με επισήμανση στην επιλογή "Ανακύκλωση"
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας Κάδος Ανακύκλωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου.

  Σύνδεση κάδου ανακύκλωσης δεύτερου επιπέδου του SharePoint 2016
 3. Τοποθετήστε το δείκτη και κάντε κλικ επάνω στον κύκλο που βρίσκεται δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά.

  Ανακύκλωση 2ου επιπέδου του SharePoint με επισήμανση στο κουμπί επαναφοράς

  Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός στοιχείου που βρισκόταν αρχικά σε διαγραμμένο φάκελο, ο φάκελος δημιουργείται ξανά στην αρχική του θέση και το στοιχείο επαναφέρεται σε αυτόν το φάκελο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή ή κάτοχο για να χρησιμοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ή δεν έχετε τα δικαιώματα. Εάν έχετε τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ρύθμιση παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστοιχίας ή του διακομιστή.

Επαναφορά στοιχείου από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Server 2013"

 1. Στο αριστερό παράθυρο γρήγορης εκκίνησης της σελίδας Τοποθεσία, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

  Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης και δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

   Ρυθμίσεις κάτω από την επικεφαλίδα "Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών" με επισήμανση στην επιλογή "Ανακύκλωση"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ανακύκλωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραμμένα από τον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη.

  Κάδος ανακύκλωσης του SharePoint 2013 με επισήμανση στο στοιχείο "Διαγραφή από το χρήστη"
 3. Τοποθετήστε το δείκτη και κάντε κλικ επάνω στον κύκλο που βρίσκεται δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά.

  Κάδος ανακύκλωσης 2ου επιπέδου του SharePoint 2013 με επισήμανση στο κουμπί επαναφοράς

  Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός στοιχείου που βρισκόταν αρχικά σε διαγραμμένο φάκελο, ο φάκελος δημιουργείται ξανά στην αρχική του θέση και το στοιχείο επαναφέρεται σε αυτόν το φάκελο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή ή κάτοχο για να χρησιμοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ή δεν έχετε τα δικαιώματα. Εάν έχετε τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ρύθμιση παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστοιχίας ή του διακομιστή.

Επαναφορά στοιχείου από τη σελίδα "Κάδος Ανακύκλωσης συλλογών τοποθεσιών του SharePoint Server 2010"

 1. Στο αριστερό παράθυρο γρήγορης εκκίνησης της σελίδας Τοποθεσία, επιλέξτε Κάδος Ανακύκλωσης.

  Σύνδεση "Ανακύκλωση τοποθεσίας" του SharePoint 2010 στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στη Γρήγορη Εκκίνηση και δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος Ανακύκλωσης στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών.

   Ενότητα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών του SharePoint 2010 με επισήμανση στην ανακύκλωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραμμένα από τον Κάδο Ανακύκλωσης τελικού χρήστη στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

  Σύνδεση ανακύκλωσης 2ου επιπέδου του SharePoint 2010
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επαναφορά επιλογής.

  SharePoint 2010 με επιλεγμένα στοιχεία και επισήμανση στο κουμπί "Επαναφορά"
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός στοιχείου που βρισκόταν αρχικά σε διαγραμμένο φάκελο, ο φάκελος δημιουργείται ξανά στην αρχική του θέση και το στοιχείο επαναφέρεται σε αυτόν το φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός αρχείου ή φακέλου με το ίδιο όνομα με αυτό ενός υπάρχοντος αρχείου ή φακέλου στην τοποθεσία διακομιστή SharePoint, εκείνο το υπάρχον αρχείο ή φάκελος θα μετονομαστούν ώστε να επιτρέπεται η επαναφορά του διαγραμμένου στοιχείου.

Επαναφορά μιας ολόκληρης τοποθεσίας ή χώρου εργασίας

Στο SharePoint Server 2010 και νεότερες εκδόσεις, οι διαγραμμένες τοποθεσίες και χώροι εργασίας διατηρούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών. Από εκεί, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών τους να επαναφέρετε την αρχική συλλογή τοποθεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή ή κάτοχο για να χρησιμοποιήσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Εάν δεν βλέπετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ή δεν έχετε τα δικαιώματα. Εάν έχετε τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ρύθμιση παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστοιχίας ή του διακομιστή.

Πριν από την επαναφορά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Όλοι οι τύποι περιεχομένου που προστίθενται όταν μια τοποθεσία ή ένας χώρος εργασίας βρίσκονται στον Κάδο Ανακύκλωσης, δεν προστίθενται σε αυτή την τοποθεσία ή το χώρο εργασίας. Επομένως, οι ορισμοί πεδίου ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένοι.

 • Η ανάπτυξη περιεχομένου δεν επηρεάζει μια διαγραμμένη τοποθεσία ή έναν χώρο εργασίας στον Κάδο Ανακύκλωσης. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε στοχευμένη ανάπτυξη για την τοποθεσία ή το χώρο εργασίας, μετά την επαναφορά τους.

 • Όταν εγκαθίστανται πακέτα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων γρήγορης επιδιόρθωσης (Quick Fix Engineering-QFE) της Microsoft, τα πακέτα ενημέρωσης δεν εφαρμόζονται σε μια τοποθεσία ή χώρο εργασίας στον Κάδο Ανακύκλωσης. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναβαθμίστε με μη αυτόματο τρόπο τη συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας το cmdlet Upgrade-SPContentDatabase στη βάση δεδομένων περιεχομένου που περιέχει τη συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών, ανατρέξτε σε ένα από αυτά τα δύο άρθρα του TechNet: Ρύθμιση παραμέτρων του Κάδου Ανακύκλωσης (SharePoint Server 2010) ή Ρυθμίσεις παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης (SharePoint Foundation). Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συμπλέγματος ή του διακομιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν δεν βλέπετε την τοποθεσία ή το χώρο εργασίας που θέλετε, μπορεί να έχει ήδη διαγραφεί οριστικά, είτε με μη αυτόματο τρόπο είτε με αυτόματο τρόπο. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτόματης διαγραφής, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συμπλέγματος ή του διακομιστή.

Όταν ένας διαχειριστής SharePoint Online διαγράφει μια ολόκληρη συλλογή τοποθεσιών, διατηρείται στη συλλογή τοποθεσιών του Κάδου Ανακύκλωσης για 30 ημέρες, πριν να διαγραφεί αυτόματα οριστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά μιας διαγραμμένης συλλογής τοποθεσιών.

Στο SharePoint Server, οι διαχειριστές μπορούν επίσης να επαναφέρετε μια διαγραμμένη συλλογή τοποθεσιών με χρήση του PowerShell. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά μιας διαγραμμένης συλλογής τοποθεσιών στο SharePoint 2010 ή να επαναφέρετε μια διαγραμμένη συλλογή τοποθεσιών στο SharePoint 2013.

Για ποιο χρονικό διάστημα τα διαγραμμένα στοιχεία παραμένουν στον Κάδο Ανακύκλωσης;

Στο SharePoint Online, στοιχεία διατηρούνται για 93 ημέρες από τη στιγμή που διαγράφετε από την αρχική τους θέση. Να παραμένουν στην τοποθεσία του Κάδου Ανακύκλωσης ολόκληρο το χρόνο, εκτός εάν κάποιος διαγράφει τους από εκεί ή να αδειάζει που Κάδο Ανακύκλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στα στοιχεία στη συλλογή τοποθεσιών Κάδο Ανακύκλωσης, όπου παραμένουν για το υπόλοιπο της το 93 ημέρες, εκτός εάν:

 • τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών υπερβαίνει το όριο μεγέθους και ξεκινά εκκαθάριση το παλαιότερο στοιχείων

 • τα στοιχεία διαγράφονται με μη αυτόματο τρόπο από το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών (για πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον τρόπο, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών)

Στην τοποθεσία χώρου αποθήκευσης του Κάδου Ανακύκλωσης καταμετρά έναντι του ορίου χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών και το Όριο προβολής λίστας. Το μέγεθος του διαστήματος που διατίθενται για τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών είναι 200% του ορίου της συλλογής τοποθεσιών. Αυτές οι τιμές δεν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων.

Στο SharePoint Server 2016, το SharePoint Server 2013 και του SharePoint Server 2010, υπάρχουν επίσης δύο Κάδους Ανακύκλωσης, την τοποθεσία Κάδος Ανακύκλωσης (πρώτης φάσης) και Κάδος Ανακύκλωσης (δεύτερου σταδίου) συλλογή τοποθεσιών. Η προεπιλεγμένη περίοδος διατήρησης για οποιοδήποτε στοιχείο είναι 93 ημέρες. Αυτή η περίοδος μπορεί να αυξάνεται έως 10.000 όσο ημερών από την ημερομηνία που προέκυψε το αρχικό συμβάν διαγραφής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης για να μην αυτόματα απορρίπτονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, εάν θέλετε. Τα στοιχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης συμπεριλαμβάνονται στο όριο χώρου αποθήκευσης της τοποθεσίας και το Όριο προβολής λίστας. Η προεπιλεγμένη ποσότητα διαθέσιμου χώρου στον Κάδο Ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών είναι 50%, το όριο μεγέθους τοποθεσίας, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί για έως και 500% το όριο μεγέθους τοποθεσίας. Αυτές οι τιμές μπορούν να ρυθμιστούν από το διαχειριστή συστοιχίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ρύθμιση παραμέτρων Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint.

Ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την επαναφορά από τον Κάδο Ανακύκλωσης

 • Τα αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης μεταφέρουν όλα τα περιεχόμενά τους μαζί τους    Όταν επαναφέρετε οποιαδήποτε αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης (κάθε αντικείμενο του οποίου η πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί), αυτά επαναφέρονται μαζί με όλα τα αντικείμενα που περιείχαν όταν διαγράφηκαν. Για παράδειγμα, εάν επαναφέρετε μια λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελο ή σύνολο εγγράφων, η έκδοση επαναφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και άλλα στοιχεία που περιείχε όταν διαγράφηκε. Εάν επαναφέρετε ένα αρχείο ή άλλο στοιχείο που έχει πολλές εκδόσεις, το επαναφερόμενο αρχείο ή στοιχείο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις που περιείχε όταν διαγράφηκε.

 • Τα περισσότερα αντικείμενα δεν είναι δυνατό να επαναφερθούν όταν τα αντικείμενα που τα περιέχουν δεν υπάρχουν    Εάν διαγράψετε ένα αντικείμενο και, στη συνέχεια, διαγράψτε το αντικείμενο που το περιείχε, θα πρέπει να επαναφέρετε το αρχείο που το περιείχε προτού επαναφέρετε το αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, διαγράψετε τη βιβλιοθήκη στην οποία ήταν αποθηκευμένο, θα πρέπει να επαναφέρετε τη βιβλιοθήκη προτού επαναφέρετε το αρχείο. Εάν διαγράψετε μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου και, στη συνέχεια, διαγράψετε την τρέχουσα έκδοση του ίδιου του αρχείου, πρέπει να επαναφέρετε το ίδιο το αρχείο προτού επαναφέρετε την παλαιότερη έκδοση.

 • Εξαίρεση: ένα αντικείμενο διαγραφεί από έναν φάκελο μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς πρώτη επαναφορά του φακέλου    Ο φάκελος εκ νέου δημιουργείται αυτόματα στη θέση πρώην, αλλά τώρα περιέχει μόνο το αντικείμενο που θα ανακτηθεί. (Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το φάκελο με μη αυτόματο τρόπο από τον Κάδο Ανακύκλωσης, οπότε αποκαθίσταται με όλα τα περιεχόμενα που είχε όταν έχει διαγραφεί.)

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Επιτρέψτε μας να γνωρίζετε ποια ήταν προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Εάν λάβατε εδώ από μια αναζήτηση και την είχε ήδη τις πληροφορίες που θα θέλατε, επιτρέψτε μας να γνωρίζετε τι αναζήτηση για. Συμπεριλάβετε την έκδοση του SharePoint, το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας να ελέγξτε ξανά τα βήματα και να ενημερώσετε αυτό το άρθρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×