Επαλήθευση των ρυθμίσεων προστασίας εφαρμογής σε συσκευές iOS

Έλεγχος ότι οι ρυθμίσεις προστασίας εφαρμογής λειτουργούν στις συσκευές των χρηστών

Αφού ορίσετε ρυθμίσεις εφαρμογής για συσκευές iOS για την προστασία εφαρμογών, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να διαπιστώσετε εάν οι ρυθμίσεις που επιλέξατε λειτουργούν.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η πολιτική εφαρμόζεται στην εφαρμογή με την οποία πρόκειται να την επαληθεύσετε.

 1. Στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 Business, επιλέξτε Πολιτικές > Επεξεργασία πολιτικής.

 2. Επιλέξτε Πολιτική εφαρμογής για iOS για τις ρυθμίσεις που δημιουργήσατε κατά τη ρύθμιση ή μια άλλη πολιτική που δημιουργήσατε και επιβεβαιώστε ότι επιβάλλεται, στο Outlook για παράδειγμα.

  Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές των οποίων τα αρχεία προστατεύει αυτή η πολιτική.

Επαλήθευση απαίτησης PIN για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Να απαιτείται PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα για την πρόσβαση στις εφαρμογές του Office" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν αριθμό PIN ή να χρησιμοποιήσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.

  Εισαγάγετε έναν αριθμό PIN σε μια συσκευή IOS για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Office.

Επαλήθευση της επαναφοράς PIN μετά από έναν αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επαναφορά PIN μετά από αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών έχει οριστεί σε έναν αριθμό, ο οποίος είναι 5 από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business.

 2. Εισαγάγετε έναν εσφαλμένο PIN όσες φορές καθορίζεται από την πολιτική. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει Συμπληρώθηκε το όριο προσπαθειών PIN για να επαναφέρετε τον PIN.

  Μετά από πολλές προσπάθειες εισαγωγής εσφαλμένου PIN, θα πρέπει να επαναφέρετε το PIN.
 3. Πατήστε OK. Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και, στη συνέχεια, θα απαιτηθεί να ορίσετε ένα νέο PIN.

Επαλήθευση της επιβολής αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.

Επαληθεύστε ότι η επιλογή "Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα συνημμένο, ανοίξτε το συνημμένο και επιλέξτε Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Για να προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο, αφού το ανοίξετε, πατήστε την επιλογή "Αποθήκευση".
 3. Θα πρέπει να βλέπετε μόνο μια επιλογή για το OneDrive για επιχειρήσεις. Εάν δεν ισχύει αυτό, πατήστε Προσθήκη λογαριασμού και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις από την οθόνη Προσθήκη λογαριασμού χώρου αποθήκευσης. Εισαγάγετε το λογαριασμό Microsoft 365 Business του τελικού χρήστη για να πραγματοποιήσετε είσοδο όταν σας ζητηθεί.

  Πατήστε Αποθήκευση και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις.

Επαλήθευση της απαίτησης από το χρήστη να πραγματοποιήσει ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για αυτό το χρονικό διάστημα

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Έλεγχος πρόσβασης σε έγγραφα του Office, αναπτύξτε το στοιχείο Διαχείριση του τρόπου πρόσβασης των χρηστών σε αρχεία σε κινητές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Να απαιτείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν ξανά είσοδο εάν οι εφαρμογές του Office ήταν αδρανείς για έχει οριστεί σε έναν αριθμό λεπτών, ο οποίος είναι 30 λεπτά από προεπιλογή.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Τώρα, θα πρέπει να βλέπετε τα εισερχόμενα του Outlook. Μην αγγίξετε τη συσκευή iOS για τουλάχιστον 30 λεπτά (ή για κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από αυτό που καθορίσατε στην πολιτική). Πιθανότατα θα μειωθεί η φωτεινότητα της συσκευής.

 3. Αποκτήστε ξανά πρόσβαση στο Outlook στη συσκευή iOS.

 4. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό PIN για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook ξανά.

Επαλήθευση της προστασίας αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση

Στο τμήμα παραθύρου Επεξεργασία πολιτικής, επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο Προστασία από απώλεια ή κλοπή συσκευών, αναπτύξτε το στοιχείο Προστασία αρχείων εργασίας όταν οι συσκευές χαθούν ή κλαπούν και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Προστασία αρχείων εργασίας με κρυπτογράφηση έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση και η επιλογή Επιβολή αποθήκευσης στους χρήστες όλων των αρχείων εργασίας στο OneDrive για επιχειρήσεις έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

 1. Στη συσκευή iOS του χρήστη, ανοίξτε το Outlook και πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του χρήστη για το Microsoft 365 Business και εισαγάγετε έναν PIN εάν σας ζητηθεί.

 2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ορισμένα συνημμένα αρχεία εικόνων.

 3. Πατήστε το συνημμένο και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Αποθήκευση κάτω από αυτό.

 4. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες από την αρχική οθόνη. Θα πρέπει να δείτε μια κρυπτογραφημένη φωτογραφία (ή περισσότερες, εάν έχετε αποθηκεύσει πολλά συνημμένα αρχεία εικόνων) αποθηκευμένη με κρυπτογράφηση.

Σχετικά θέματα

Τεκμηρίωση και πόροι του Microsoft 365 Business
Γρήγορα αποτελέσματα με το Microsoft 365 Business
Διαχείριση του Microsoft 365 Business

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×