Επίπεδο ασφάλειας μακροεντολών στο Project

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν εκτελείτε συνεχώς μια εργασία στο Microsoft Office Project, μπορείτε την αυτοματοποιήσετε χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή. Μία μέθοδος για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή είναι μέσω του προγράμματος καταγραφής μακροεντολών. Πριν καταγράψετε μια μακροεντολή, σχεδιάστε τα βήματα και τις εντολές που θέλετε να εκτελεί η μακροεντολή. Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την καταγραφή της μακροεντολής, θα καταγραφούν και οι τυχόν διορθώσεις που θα κάνετε. Κάθε φορά που καταγράφετε μια μακροεντολή, αποθηκεύεται από προεπιλογή στο καθολικό αρχείο (Global.mpt), πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται διαθέσιμη σε όλα τα μελλοντικά έργα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύεται η μακροεντολή μαζί με το έργο σας.

Αφού καταγράψετε τη μακροεντολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επεξεργασία Visual Basic για να την επεξεργαστείτε, αν χρειάζεται.

Σημαντικό: Επειδή οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν ιούς, να είστε προσεκτικοί σχετικά με την εκτέλεση τους. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις: Εκτελέστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας. Ορίστε το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών σε υψηλή; Καταργήστε την επιλογή να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα και τα πρότυπα του πλαισίου ελέγχου. Χρήση ψηφιακών υπογραφών; διατηρεί μια λίστα των αξιόπιστων εκδοτών.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις λειτουργίες της προστασίας μακροεντολών από ιούς, για κάθε ρύθμιση στην καρτέλα Επίπεδο ασφαλείας του παραθύρου διαλόγου Ασφάλεια (μενού Εργαλεία, υπομενού Μακροεντολή) σε διαφορετικές συνθήκες. Σε όλες τις ρυθμίσεις, αν είναι εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς που λειτουργεί με το Project και το αρχείο περιλαμβάνει μακροεντολές, το αρχείο ελέγχεται για γνωστούς ιούς πριν ανοιχτεί.

Επίπεδο ασφαλείας

DES ιγραφή

Πολύ υψηλό

Επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο σε μακροεντολές που είναι εγκατεστημένες σε αξιόπιστες τοποθεσίες. Όλες οι υπόλοιπες υπογεγραμμένες ή μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως όλες τις μακροεντολές, αν ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας σε "Πολύ υψηλό" και απενεργοποιήσετε τις μακροεντολές που είναι εγκατεστημένες σε αξιόπιστες τοποθεσίες. Για να απενεργοποιήσετε τις μακροεντολές που είναι εγκατεστημένες σε αξιόπιστες τοποθεσίες, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μακροεντολή, κάντε κλικ στην εντολή Ασφάλεια, επιλέξτε την καρτέλα Αξιόπιστοι εκδότες και μετά καταργήστε την επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα εγκατεστημένα πρόσθετα και τα πρότυπα.

Σημείωση: Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούνται επίσης και τα πρόσθετα και οι μακροεντολές COM.

Υψηλό

Οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται αυτόματα και το αρχείο ανοίγει. Για τις υπογεγραμμένες εντολές, η προέλευση της μακροεντολής και η κατάσταση της υπογραφής καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού τους, ως εξής:

  • Αξιόπιστη προέλευση. Η υπογραφή είναι έγκυρη.    Οι μακροεντολές ενεργοποιούνται αυτόματα και το αρχείο ανοίγει.

  • Άγνωστος συντάκτης. Η υπογραφή είναι έγκυρη.    Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό. Οι μακροεντολές ενεργοποιούνται μόνο αν ο χρήστης επιλέξει ότι ο συντάκτης και η αρχή πιστοποίησης είναι αξιόπιστοι. Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να κλειδώσουν τη λίστα με τις αξιόπιστες προελεύσεις και να εμποδίσουν το χρήστη να προσθέσει τον προγραμματιστή στη λίστα και να ενεργοποιήσει τις μακροεντολές.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η υπογραφή δεν είναι έγκυρη, πιθανόν εξαιτίας ιού.    Ο χρήστης προειδοποιείται για την πιθανή ύπαρξη ιού. Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται αυτόματα.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η επικύρωση της υπογραφής δεν είναι δυνατή επειδή το δημόσιο κλειδί δεν υπάρχει ή έχει χρησιμοποιηθεί ασύμβατη μέθοδος κρυπτογράφησης.    Ο χρήστης προειδοποιείται ότι η επικύρωση της υπογραφής δεν είναι δυνατή. Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται αυτόματα.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η υπογραφή ετέθη μετά τη λήξη ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.    Ο χρήστης προειδοποιείται ότι η υπογραφή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί. Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται αυτόματα.

Μεσαίο

Ζητείται από το χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις μη υπογεγραμμένες μακροεντολές. Για τις υπογεγραμμένες εντολές, η προέλευση της μακροεντολής και η κατάσταση της υπογραφής καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού τους, ως εξής:

  • Αξιόπιστη προέλευση. Η υπογραφή είναι έγκυρη.    Οι μακροεντολές ενεργοποιούνται αυτόματα και το αρχείο ανοίγει.

  • Άγνωστος συντάκτης. Η υπογραφή είναι έγκυρη.    Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό. Ζητείται από το χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις μακροεντολές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα θεωρήσει τον προγραμματιστή και την αρχή πιστοποίησης αξιόπιστους.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η υπογραφή δεν είναι έγκυρη, πιθανόν εξαιτίας ιού.    Ο χρήστης προειδοποιείται για την πιθανή ύπαρξη ιού. Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται αυτόματα.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η επικύρωση της υπογραφής δεν είναι δυνατή επειδή το δημόσιο κλειδί δεν υπάρχει ή έχει χρησιμοποιηθεί ασύμβατη μέθοδος κρυπτογράφησης.    Ο χρήστης προειδοποιείται ότι η επικύρωση της υπογραφής δεν είναι δυνατή. Ζητείται από το χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις μακροεντολές.

  • Οποιοσδήποτε συντάκτης. Η υπογραφή ετέθη μετά τη λήξη ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.    Ο χρήστης προειδοποιείται ότι η υπογραφή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί. Ζητείται από το χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις μακροεντολές.

Χαμηλό

Όταν το επίπεδο ασφαλείας έχει τεθεί σε χαμηλό, ο χειρισμός όλων των μακροεντολών γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την προέλευση ή την κατάσταση του πιστοποιητικού. Όταν η ασφάλεια είναι χαμηλή, δεν λαμβάνετε καμία προειδοποίηση ή επικύρωση υπογραφής και οι μακροεντολές ενεργοποιούνται αυτόματα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση μόνο αν είστε βέβαιοι ότι όλες οι μακροεντολές στα αρχεία σας προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×