Επίπεδα δικαιωμάτων και δικαιώματα στον SharePoint 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων στο Windows SharePoint Services 3.0

Λίστας, τοποθεσίας και προσωπικά δικαιώματα

Εξαρτήσεις και περιγραφές

Παρόλο που οι τοποθεσίες που δημιουργούνται στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services συχνά έχουν επιπλέον προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint, Windows SharePoint Services 3.0 περιλαμβάνει πέντε επίπεδα δικαιωμάτων από προεπιλογή. Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων έχει συγκεκριμένα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό. Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων (εκτός από τα επίπεδα δικαιωμάτων "περιορισμένη πρόσβαση" και "Πλήρης έλεγχος") ή να προσθέσετε νέα επίπεδα δικαιωμάτων για να συνδυάσετε διαφορετικά σύνολα δικαιωμάτων.

Σημείωση: Πριν από την Windows SharePoint Services 3.0, επίπεδα δικαιωμάτων ονομάζονταν ομάδες τοποθεσιών και τις ομάδες του SharePoint ονομάζονταν διατοποθεσιακή ομάδες.

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να συσχετίσετε δικαιώματα με επίπεδα δικαιωμάτων και επίσης να συσχετίσετε επίπεδα δικαιωμάτων με χρήστες και ομάδες του SharePoint. Χρήστες και ομάδες του SharePoint σχετίζονται με αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης όπως τοποθεσίες, λίστες, στοιχεία λίστας, βιβλιοθήκες, φακέλους σε λίστες και βιβλιοθήκες και έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων σε διαφορετικά αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης σε τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει και περιγράφει τα επίπεδα δικαιωμάτων που μπορεί να αντιστοιχίσετε σε χρήστες και ομάδες του SharePoint και τα δικαιώματα που μπορεί να αντιστοιχίσετε με επίπεδα δικαιωμάτων. Από προεπιλογή, για κάθε δικαίωμα, εμφανίζεται σε λίστα το επίπεδο δικαιωμάτων που συσχετίζεται με αυτό. Επίσης, για κάθε δικαίωμα, εμφανίζονται σε λίστα και οποιαδήποτε δικαιώματα εξαρτώνται από αυτό, καθώς και οποιαδήποτε προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων περιλαμβάνουν αυτό το δικαίωμα.

Προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων στο Windows SharePoint Services 3.0

Επίπεδο δικαιωμάτων

Περιγραφή

Πλήρης έλεγχος

Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων περιέχει όλα τα δικαιώματα. Έχει εκχωρηθεί στην ομάδα του SharePoint κάτοχοι όνομα τοποθεσίας, από προεπιλογή. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων δεν είναι δυνατό να προσαρμόσει ή να διαγραφούν.

Σχεδίαση

Μπορεί να δημιουργήσει λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων, να επεξεργαστεί σελίδες και να εφαρμόσει θέματα, περιγράμματα και φύλλα στυλ στην τοποθεσία Web. Δεν εκχωρείται σε καμία ομάδα του SharePoint, από προεπιλογή.

Συμβολή

Να Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων σε υπάρχουσες λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων. Έχει εκχωρηθεί στην ομάδα μελών του SharePoint όνομα τοποθεσίας, από προεπιλογή.

Ανάγνωση

Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στην τοποθεσία Web. Χρήστες και ομάδες του SharePoint με αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων να προβάλετε στοιχεία και σελίδων, άνοιγμα στοιχείων και εγγράφων. Έχει εκχωρηθεί στην ομάδα του SharePoint επισκέπτες όνομα τοποθεσίας, από προεπιλογή.

Περιορισμένη πρόσβαση

Το επίπεδο δικαιωμάτων "Περιορισμένη πρόσβαση" έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζεται με ακριβέστερα δικαιώματα προκειμένου να δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λίστα, βιβλιοθήκη εγγράφων, στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να τους παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρη την τοποθεσία. Ωστόσο, για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, ένα χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα για άνοιγμα της γονικής τοποθεσίας Web και για ανάγνωση κοινόχρηστων δεδομένων όπως το θέμα και οι γραμμές περιήγησης της τοποθεσίας Web. Το επίπεδο δικαιωμάτων "Περιορισμένη πρόσβαση" δεν μπορεί να προσαρμοστεί ή να διαγραφεί.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων σε χρήστες ή ομάδες του SharePoint. Αντί για αυτό, Windows SharePoint Services 3.0 εκχωρεί αυτόματα αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων σε χρήστες και ομάδες του SharePoint όταν τους εκχωρείτε πρόσβαση σε ένα αντικείμενο στην τοποθεσία σας που απαιτεί που έχουν πρόσβαση σε αντικείμενο υψηλότερου επιπέδου για το οποίο δεν έχουν δικαιώματα. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκχωρήσετε στους χρήστες πρόσβαση σε ένα στοιχείο σε μια λίστα και δεν έχουν πρόσβαση στην ίδια τη λίστα, Windows SharePoint Services 3.0 τους εκχωρούν αυτόματα περιορισμένη πρόσβαση στη λίστα, καθώς και την τοποθεσία, εάν είναι απαραίτητο.

Αρχή της σελίδας

Δικαιώματα λίστας, τοποθεσίας και προσωπικά δικαιώματα

Windows SharePoint Services 3.0 περιλαμβάνει 33 δικαιώματα, που χρησιμοποιούνται σε πέντε προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δικαιωμάτων (εκτός από τα επίπεδα δικαιωμάτων "περιορισμένη πρόσβαση" και "Πλήρης έλεγχος") ή να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο δικαιωμάτων, ώστε να περιέχει ένα συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων που εσείς καθορίζετε.

Τα δικαιώματα κατηγοριοποιούνται ως δικαιώματα λίστας, δικαιώματα τοποθεσίας και προσωπικά δικαιώματα, ανάλογα με τα αντικείμενα στα οποία εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα τοποθεσίας εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, τα δικαιώματα λίστας εφαρμόζονται μόνο σε λίστες και βιβλιοθήκες και τα προσωπικά δικαιώματα εφαρμόζονται μόνο σε στοιχεία όπως οι προσωπικές προβολές, τα ιδιωτικά Τμήματα Web κ.λπ. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα δικαιώματα και τα επίπεδα δικαιωμάτων στα οποία αντιστοιχίζονται, από προεπιλογή.

Δικαιώματα λίστας

Δικαιώματα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Συμβολή

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Διαχείριση λιστών

X

X

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

X

X

Προσθήκη στοιχείων

X

X

X

Επεξεργασία στοιχείων

X

X

X

Διαγραφή στοιχείων

X

X

X

Προβολή στοιχείων

X

X

X

X

Έγκριση στοιχείων

X

X

Άνοιγμα στοιχείων

X

X

X

X

Προβολή εκδόσεων

X

X

X

X

Διαγραφή εκδόσεων

X

X

X

Δημιουργία ειδοποιήσεων

X

X

X

X

Προβολή Σελίδων εφαρμογής

X

X

X

X

X

Δικαιώματα λίστας

Δικαιώματα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Συμβολή

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Διαχείριση δικαιωμάτων

X

Προβολή δεδομένων χρήσης

X

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

X

Διαχείριση τοποθεσίας Web

X

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

X

X

Εφαρμογή Θεμάτων και Περιγραμμάτων

X

X

Εφαρμογή φύλλων στυλ

X

X

Δημιουργία ομάδων

X

Περιήγηση καταλόγων

X

X

X

Χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη"

X

X

X

X

Προβολή σελίδων

X

X

X

X

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

X

Περιήγηση στις πληροφορίες χρήστη

X

X

X

X

X

Διαχείριση ειδοποιήσεων

X

Χρήση απομακρυσμένων περιβαλλόντων

X

X

X

X

X

Χρήση δυνατοτήτων ενοποίησης προγράμματος-πελάτη

X

X

X

X

X

Άνοιγμα

X

X

X

X

X

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

X

X

X

Προσωπικά δικαιώματα

Δικαιώματα

Πλήρης έλεγχος

Σχεδίαση

Συμβολή

Ανάγνωση

Περιορισμένη πρόσβαση

Διαχείριση προσωπικών προβολών

X

X

X

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών τμημάτων Web

X

X

X

Ενημέρωση ιδιωτικών τμημάτων Web

X

X

X

Αρχή της σελίδας

Εξαρτήσεις και περιγραφές

Πολλά δικαιώματα εξαρτώνται από άλλα δικαιώματα. Όταν επιλέγετε ένα δικαίωμα που είναι εξαρτώμενο από κάποιο άλλο, αυτόματα επιλέγεται και το δικαίωμα από το οποίο αυτό εξαρτάται. Ομοίως, η κατάργηση ενός δικαιώματος από το οποίο εξαρτώνται άλλα δικαιώματα καταργεί τα εξαρτημένα δικαιώματα. Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν τη χρήση κάθε δικαιώματος και παρουσιάζουν τα εξαρτημένα δικαιώματα, εάν υπάρχουν.

Δικαιώματα λίστας

Δικαιώματα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση λιστών

Δημιουργεί και διαγράφει λίστες, προσθέτει ή καταργεί στήλες σε μια λίστα, και προσθέτει ή καταργεί δημόσιες προβολές σε μια λίστα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Διαχείριση προσωπικών προβολών

Παράκαμψη ανάληψης ελέγχου

Απόρριψη ή μεταβίβαση ελέγχου ενός εγγράφου ο έλεγχος του οποίου έχει αναληφθεί από άλλο χρήστη.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη στοιχείων

Προσθήκη στοιχείων σε λίστες, προσθήκη εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων, και προσθήκη σχολίων συζητήσεων στο Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Επεξεργασία στοιχείων

Επεξεργασία στοιχείων σε λίστες, επεξεργασία εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων, επεξεργασία σχολίων από συζητήσεις στο Web και προσαρμογή σελίδων τμημάτων Web σε βιβλιοθήκες εγγράφων.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή στοιχείων

Διαγραφή στοιχείων από μια λίστα, εγγράφων από μια βιβλιοθήκη εγγράφων, και σχολίων από συζητήσεις Web σε έγγραφα.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή στοιχείων

Προβολή στοιχείων σε λίστες, εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και σχολίων από συζητήσεις στο Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Έγκριση στοιχείων

Έγκριση μιας δευτερεύουσας έκδοσης στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Επεξεργασία στοιχείων, Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Άνοιγμα στοιχείων

Προβολή της προέλευσης των εγγράφων με στοιχεία χειρισμού συμβάντων αρχείων διακομιστή.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή εκδόσεων

Προβολή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαγραφή εκδόσεων

Διαγραφή προηγούμενων εκδόσεων ενός στοιχείου λίστας ή εγγράφου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ειδοποιήσεων

Δημιουργία ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή Σελίδων εφαρμογής

Προβολή εγγράφων και προβολών σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη εγγράφων.

Άνοιγμα

Δικαιώματα λίστας

Δικαιώματα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση δικαιωμάτων

Δημιουργία και αλλαγή των επιπέδων δικαιωμάτων στην τοποθεσία Web και εκχώρηση δικαιωμάτων σε χρήστες και ομάδες.

Έγκριση στοιχείων, Απαρίθμηση δικαιωμάτων, Άνοιγμα

Προβολή δεδομένων χρήσης

Προβολή αναφορών σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας Web.

Έγκριση στοιχείων, Άνοιγμα

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών

Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών όπως τοποθεσιών ομάδας, τοποθεσιών Χώρου εργασίας συσκέψεων και τοποθεσιών Χώρου εργασίας εγγράφων.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Διαχείριση τοποθεσίας Web

Εκτέλεση όλων των εργασιών διαχείρισης για την τοποθεσία Web και διαχείριση του περιεχομένου.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σελίδων HTML ή σελίδων τμημάτων Web και επεξεργασία της τοποθεσίας Web με χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας συμβατού με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Προβολή στοιχείων, Αναζήτηση καταλόγων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή Θεμάτων και Περιγραμμάτων

Εφαρμογή ενός θέματος ή περιγραμμάτων σε ολόκληρη την τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Εφαρμογή φύλλων στυλ

Εφαρμογή ενός φύλλου στυλ (αρχείο.css) στην τοποθεσία Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Δημιουργία ομάδων

Δημιουργία μιας ομάδας χρηστών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε εντός της συλλογής τοποθεσιών.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αναζήτηση καταλόγων

Απαρίθμηση αρχείων και φακέλων σε μια τοποθεσία Web με χρήση ενός περιβάλλοντος εργασίας όπως το SharePoint Designer ή το Web DAV (Distributed Authoring and Versioning) με βάση το Web.

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη"

Δημιουργία μιας τοποθεσίας Web με χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τοποθεσίας από το χρήστη".

Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προβολή σελίδων

Προβολή σελίδων σε μια τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Απαρίθμηση δικαιωμάτων

Απαρίθμηση δικαιωμάτων σε τοποθεσία Web, λίστα, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο λίστας.

Προβολή στοιχείων, Άνοιγμα στοιχείων, Προβολή εκδόσεων, Αναζήτηση καταλόγων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Περιήγηση στις πληροφορίες χρήστη

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της τοποθεσίας Web.

Άνοιγμα

Διαχείριση ειδοποιήσεων

Διαχείριση ειδοποιήσεων για όλους τους χρήστες της τοποθεσίας Web

Προβολή στοιχείων, Δημιουργία ειδοποιήσεων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Χρήση απομακρυσμένων περιβαλλόντων

Χρήση των περιβαλλόντων Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV, ή SharePoint Designer για πρόσβαση στην τοποθεσία Web.

Άνοιγμα

Άνοιγμα

Άνοιγμα μιας τοποθεσίας Web, λίστας, ή φακέλου για την πρόσβαση στοιχείων μέσα σε αυτό το κοντέινερ.

Δεν υπάρχουν εξαρτώμενα δικαιώματα

Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών χρήστη

Επιτρέπει σε ένα χρήστη να αλλάξει τις δικές του/της πληροφορίες χρήστη, όπως να προσθέσει μια εικόνα.

Περιήγηση στις πληροφορίες χρήστη, Άνοιγμα

Προσωπικά δικαιώματα

Δικαιώματα

Περιγραφή

Εξαρτώμενα δικαιώματα

Διαχείριση προσωπικών προβολών

Δημιουργία, αλλαγή και διαγραφή προσωπικών προβολών σε λίστες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Προσθήκη/Κατάργηση ιδιωτικών τμημάτων Web

Προσθήκη ή κατάργηση ιδιωτικών τμημάτων Web σε μια σελίδα τμήματος Web.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα, Ενημέρωση ιδιωτικών τμημάτων Web

Ενημέρωση ιδιωτικών τμημάτων Web

Ενημέρωση τμημάτων Web ώστε να εμφανίζουν εξατομικευμένες πληροφορίες.

Προβολή στοιχείων, Προβολή σελίδων, Άνοιγμα

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×