Επίπεδα ασφαλείας φορμών του InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το μοντέλο ασφαλείας για το Microsoft Office InfoPath σχετίζεται με τη ζώνη ασφαλείας και ρυθμίσεις για το επίπεδο στον Windows Internet Explorer. Αυτές οι δυνατότητες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για την προστασία φορμών και υπολογιστές των χρηστών από μη ασφαλή διαδικασιών, όπως την πρόσβαση ή την αποστολή δεδομένων σε μια πηγή που δεν είναι αξιόπιστο.

Σε αυτό το άρθρο

Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες

Πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας για φόρμες

Ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer και τα επίπεδα

Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες

Το InfoPath παρέχει τρία επίπεδα ασφαλείας για φόρμες: περιορισμένων, τομέα και πλήρους αξιοπιστίας. Τα επίπεδα ασφαλείας καθορίζουν εάν μια φόρμα μπορεί να πρόσβαση δεδομένων άλλων τομέων ή η πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη. Τα επίπεδα ασφαλείας επηρεάζει επίσης τις δυνατότητες σε μια φόρμα όταν οι χρήστες συμπληρώνουν το. Για παράδειγμα, εάν η φόρμα περιέχει ένα πλαίσιο λίστας που εμφανίζει δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Microsoft Access, το επίπεδο ασφάλειας για τη φόρμα να προσδιορίσετε εάν η φόρμα ανοίγει και εάν η φόρμα πρόσβαση στη βάση δεδομένων ή εμφανίζει ένα μήνυμα ασφαλείας χωρίς πρόσβαση σε το βάση δεδομένων.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, το InfoPath επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για το πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε δυνατότητες του προτύπου φόρμας. Η επιλεγμένη ρύθμιση είναι όσο πιο περιοριστική και ασφαλής όσο το δυνατόν πιο. Εάν προτιμάτε κάποιο άλλο επίπεδο ασφαλείας για ένα πρότυπο φόρμας που σχεδιάζετε, μπορείτε να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση επιλέγοντας ένα άλλο επίπεδο ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο. Εάν μια φόρμα που συμπληρώνεται από κάποιο χρήστη απαιτεί ένα επίπεδο ασφαλείας εκτός από αυτήν που εσείς ή ένας χρήστης δίνει, αυτήν τη φόρμα δεν ανοίγει ή δεν λειτουργεί σωστά. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας και καθορίστε που απαιτεί ένα επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας, στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να σας εκχωρήσει πλήρη αξιοπιστία στη φόρμα συσχετισμένη κατά τη συμπλήρωση του. Διαφορετικά, δεν ανοίγει τη φόρμα.

Τα πρότυπα φόρμας εκτελούνται σε ένα από τα τρία επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα με το πού βρίσκονται, τρόπος εγκατάστασής και αν έχουν ψηφιακή υπογραφή. Αυτά τα επίπεδα ασφαλείας εξηγούνται στις ενότητες που ακολουθούν.

Σημείωση: Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να εκτελεστεί μόνο στο επίπεδο ασφαλείας τομέα ή πλήρους αξιοπιστίας.

Περιορισμένη

Όταν εκτελείται το επίπεδο ασφάλειας περιορισμένα, μια φόρμα, να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παρακάτω δυνατότητες δεν λειτουργούν σωστά όταν η φόρμα εκτελείται στο περιορισμένο επιπέδου:

 • Τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών

 • Συνδέσεις δεδομένων, εκτός από υποβολές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX και τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

 • Διαχειριζόμενος κώδικας και δέσμη ενεργειών

 • Ρόλοι που βασίζονται σε θέσεις μέσα σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory

 • Κανόνες που σχετίζονται με το άνοιγμα φορμών

 • Εκτύπωση προβολών για το Microsoft Office Word

 • Προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου

 • Συνδεδεμένες εικόνες

Τομέας

Όταν εκτελείται το επίπεδο ασφάλειας τομέα, να αποκτήσετε πρόσβαση φόρμας περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα και το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις:

 • Ίδιο τομέα με τη φόρμα

 • Περιεχόμενο στη ζώνη τοπικού υπολογιστή στον Internet Explorer; Παρόλο που ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο

 • Περιεχόμενο στη ζώνη τοπικού intranet στον Internet Explorer; Παρόλο που ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας πριν από την πρόσβαση στο περιεχόμενο

Όταν μια φόρμα αποκτά πρόσβαση σε περιεχόμενο σε μια ζώνη, αυτό γίνεται σύμφωνα με τα επίπεδα ασφαλείας που έχουν καθοριστεί για αυτήν τη ζώνη στον Internet Explorer. Μπορεί να ανοίξει μια φόρμα στη ζώνη Internet στον Internet Explorer, αλλά δεν έχουν πρόσβαση περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικό τομέα.

Πλήρη αξιοπιστία

Κατά την εκτέλεση στο επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας, μια φόρμα να αποκτήσετε πρόσβαση περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα και το περιεχόμενο από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Ίδιο τομέα με τη φόρμα

 • Όλους τους άλλους τομείς, χωρίς να εμφανίσετε πρώτα ένα μήνυμα ασφαλείας σχετικά με την πρόσβαση στο περιεχόμενο

 • Αρχεία και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. όλες οι ίδιοι πόροι που το άτομο που συμπληρώνει τη φόρμα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον υπολογιστή

Μια φόρμα μπορεί να εκτελεστεί με πλήρη αξιοπιστία μόνο εάν το πρότυπο φόρμας διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με αξιόπιστο ριζικό πιστοποιητικό ή αν το πρότυπο φόρμας είχε εγκατασταθεί στον υπολογιστή του χρήστη με τη χρήση ενός προγράμματος εγκατάστασης, όπως το Microsoft Windows Installer (αρχείο .msi). Δεν χρειάζεται να υπογράψετε ψηφιακά ένα πρότυπο φόρμας με πλήρη αξιοπιστία για την προεπισκόπηση στη λειτουργία σχεδίασης. Αρχεία εγκατάστασης για φόρμες μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τον Οδηγό δημοσίευσης InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες δυνατότητες ασφαλείας για φόρμες

Το InfoPath παρέχει πρόσθετες δυνατότητες που σας βοηθούν να ενισχύσετε την ασφάλεια των φορμών σας. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

Προστασία σχεδίαση φορμών    Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα να εμποδίσετε τους χρήστες να ανοίξετε τη φόρμα σε κατάσταση σχεδίασης όταν συμπληρώνουν το. Σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δεν εμποδίζει πλήρως τους χρήστες από το άνοιγμα ή την τροποποίηση της φόρμας σε κατάσταση σχεδίασης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση μιας φόρμας, ένας χρήστης να κάνετε κλικ Στον υπολογιστή μου για να εντοπίσει μια αποθηκευμένη φόρμα και να το ανοίξετε σε κατάσταση σχεδίασης. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες λαμβάνουν ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η φόρμα προστατεύεται.

Ψηφιακές υπογραφές    Όταν οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμας στο InfoPath, τους να υπογράψετε ψηφιακά ολόκληρη τη φόρμα ή συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας. Κατά τη συμπλήρωση μιας πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης, δεν μπορούν να συνδεθούν ολόκληρη τη φόρμα. Η υπογραφή μιας φόρμας σάς βοηθά να ελέγχουν την ταυτότητα χρήστη ως το άτομο που συμπλήρωση της φόρμας και διασφαλίζει ότι δεν θα αλλάξει το περιεχόμενο της φόρμας. Επιπλέον, μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά ένα πρότυπο φόρμας που σχεδιάζετε και, στη συνέχεια, ορίστε το επίπεδο ασφάλειας για αυτό το πρότυπο φόρμας σε πλήρη αξιοπιστία.

Προσαρμογής για αποθήκευση, εκτύπωση, αποστολή, και εξαγωγή    Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδικές εντολές και επιλογές. Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν εάν οι χρήστες μπορούν να αποθήκευση, εκτύπωση, αποστολή ή εξάγετε μια φόρμα που έχουν συμπληρώσει.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)    Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας στο InfoPath ή Αποστολή φόρμας με χρήση Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε να εφαρμόσετε διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) σε αυτό. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε IRM στο ίδιο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αξιόπιστων εκδοτών και αξιόπιστες φόρμες    Ρυθμίσεις στο Κέντρο αξιοπιστίας επιτρέπουν στους χρήστες για να διαχειριστείτε τη λίστα στους προγραμματιστές προτύπων φόρμας και εκδότες που εμπιστεύεστε και, καθορίστε αν οι αξιόπιστες φόρμες πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή τους κατά τη συμπλήρωση τους. Οι αξιόπιστες φόρμες είναι φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή ενός χρήστη ή φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας που έχουν ψηφιακή υπογραφή με αξιόπιστο ριζικό πιστοποιητικό και επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ή την κατάργηση Αξιόπιστοι εκδότες στην ενότητα Δείτε επίσης.

Όταν ένας χρήστης εγκαθιστά ένα πρότυπο φόρμας σε έναν υπολογιστή, που παρέχουν αυτόματα τις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις σε αυτόν τον υπολογιστή. Ωστόσο, ένα πρότυπο φόρμας με ψηφιακή υπογραφή που δεν έχετε εγκαταστήσει το χρήστη δεν είναι δυνατό να αυτόματα πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση για φόρμες που βασίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας με ψηφιακή υπογραφή, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη ρύθμιση για να αλλάξετε το επίπεδο ασφάλειας για ψηφιακή υπογραφή φόρμες αξιόπιστης φόρμας.

Συγχώνευση    Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε εάν οι χρήστες να εισαγάγετε δεδομένα από φόρμες που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας σε μια ενιαία φόρμα. Εάν απενεργοποιήσετε τη συγχώνευση φορμών, η εντολή Συγχώνευση φορμών στο μενού αρχείο δεν είναι διαθέσιμη.

Αρχή της σελίδας

Ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer και τα επίπεδα

Στον Internet Explorer, ζώνες ασφαλείας και τα επίπεδα σάς επιτρέπουν να καθορίσετε εάν μια τοποθεσία Web να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας και τον όγκο πρόσβασης μπορούν να έχουν αυτές τις τοποθεσίες. Το InfoPath χρησιμοποιεί ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις για να καθορίσετε εάν μια φόρμα που συμπληρώνεται από κάποιο χρήστη να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να έχουν το επίπεδο πρόσβασης που σχηματίζουν. Το InfoPath χρησιμοποιεί ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις για να προσδιορίσετε αν μια φόρμα που συμπληρώνεται από κάποιο χρήστη να πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικούς τομείς από τον τομέα στον οποίο είναι αποθηκευμένο στη φόρμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζώνες και επίπεδα ασφαλείας επηρεάζουν τα επίπεδα ασφαλείας για φόρμες του InfoPath που συμπληρώνουν οι χρήστες, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα, "Επίπεδα ασφαλείας για φόρμες."

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×