Επίλυση προβλήματος ενοτήτων χωρίς συγχρονισμό στο OneNote

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ενότητες χωρίς συγχρονισμό εμφανίζονται σε ένα σημειωματάριο, όταν το OneNote προσπαθεί να συγχρονίσετε τις αλλαγές σε μια ενότητα σημειωματαρίου, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο της ενότητας. Όταν συμβεί αυτό, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενότητες χωρίς συγχρονισμό στη λίστα σημειωματαρίων.

Οι ενότητες χωρίς συγχρονισμό παραμένουν στο κοινόχρηστο σημειωματάριο μέχρι να εντοπίσει το OneNote τη νέα θέση της ενότητας ή μέχρι εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης να μετακινήσει ή να διαγράψει την ενότητα που δεν έχει συγχρονιστεί.

Σημείωση: Η μετακίνηση και η διαγραφή ενοτήτων χωρίς συγχρονισμό διαφέρει από την ανακατάταξη μιας ενότητας ή τη διαγραφή μιας ενότητας που δεν θέλετε.

Μετακίνηση ενότητας χωρίς συγχρονισμό σε ένα άλλο σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα σημειωματάριο κοινής χρήσης δεν μπορεί πλέον να συγχρονιστεί αλλά θέλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες που περιέχει, μπορείτε να μετακινήσετε τη μη συγχρονισμένη ενότητα σε ένα άλλο σημειωματάριο.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητες χωρίς συγχρονισμό.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας χωρίς συγχρονισμό που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση ή αντιγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας, επιλέξτε το Σημειωματάριο ή τη θέση που θέλετε να μετακινήσετε την ενότητα.

Διαγραφή ενότητας χωρίς συγχρονισμό από το σημειωματάριο

Εάν διαγράψατε σκόπιμα μια ενότητα και δεν χρειάζεστε πλέον να συγχρονίσετε ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σε αυτήν, μπορείτε να διαγράψετε την ενότητα χωρίς συγχρονισμό.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητες χωρίς συγχρονισμό.

 2. Στη λίστα με τις ενότητες χωρίς συγχρονισμό, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

Σημαντικό: Εάν ακολουθήσετε τα προηγούμενα βήματα, η ενότητα διαγράφεται οριστικά. Εάν δεν είστε βέβαιοι για αυτό, μετακινήστε την ενότητα σε κάποιο άλλο τμήμα του σημειωματαρίου σας.

Το εικονίδιο Ενότητες χωρίς συγχρονισμό θα εμφανίζονται κοντά στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης, επάνω από το εικονίδιο Όλα τα σημειωματάρια:

Το κουμπί "Ενότητες χωρίς συγχρονισμό" στη γραμμή περιήγησης του OneNote

1. εικονίδιο σημειωματαρίου

2. εικονίδιο "Μη αρχειοθετημένες σημειώσεις"

3. χωρίς συγχρονισμό εικονίδιο ενότητες

4. εικονίδιο για όλα τα σημειωματάρια

Οι ενότητες χωρίς συγχρονισμό ενδέχεται να εμφανιστεί επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κάνατε αλλαγές σε μια ενότητα που έχει διαγραφεί στην κοινόχρηστη θέση από άλλο χρήστη.

 • Κάνατε αλλαγές σε μια ενότητα που έχει μετακινηθεί σε διαφορετική θέση από άλλο χρήστη. Εάν η ενότητα μετακινήθηκε σε ένα άλλο σημειωματάριο κοινής χρήσης που είναι ανοικτό στον υπολογιστή σας, το OneNote μπορεί να rediscover το αρχείο της ενότητας και να συγχρονίσει σωστά τις αλλαγές σε αυτήν τη στη νέα θέση. Σε αυτήν την περίπτωση, το εικονίδιο Ενότητες χωρίς συγχρονισμό εξαφανίζεται αφού έχουν συγχρονιστεί οι αλλαγές.

Οι ενότητες χωρίς συγχρονισμό παραμένουν στο κοινόχρηστο σημειωματάριο μέχρι το OneNote να ανακαλύψει τη νέα θέση της ενότητας ή μέχρι να ή κάποιος άλλος χρήστης να μετακινήσει ή να διαγράψει την ενότητα χωρίς συγχρονισμό.

Μετακίνηση ενότητας χωρίς συγχρονισμό σε ένα άλλο σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο είναι πλέον να συγχρονιστεί αλλά θέλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες που περιέχει, μπορείτε να μετακινήσετε τη μη συγχρονισμένη ενότητα σε ένα άλλο σημειωματάριο. Αυτό καταργεί από το κοινόχρηστο σημειωματάριο διατηρώντας τα περιεχόμενά της.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας χωρίς συγχρονισμό που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Μετακίνηση " στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ενότητας σε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα εμπρός από μια άλλη καρτέλα ενότητας, κάντε κλικ στην καρτέλα ενότητας προορισμού στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση πριν.

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα πίσω από μια άλλη καρτέλα ενότητας, κάντε κλικ στην καρτέλα ενότητας προορισμού στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση μετά.

  • Για να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα σε μια ομάδα ενοτήτων ή σε ένα σημειωματάριο χωρίς κάποια από τις υπάρχουσες ενότητες, κάντε κλικ στην ομάδα ενοτήτων ή στο σημειωματάριο προορισμού στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση σε.

   Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα ενοτήτων, επιλέξτε μια θέση στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας ενοτήτων, πριν να μετακινήσετε την τρέχουσα ενότητα.

Διαγραφή ενότητας χωρίς συγχρονισμό από το σημειωματάριο

Εάν μια ενότητα σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο σκόπιμα έχει διαγραφεί και δεν χρειάζεστε πλέον να συγχρονίσετε ή να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε τα εξής:

 1. Στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητες χωρίς συγχρονισμό Εικόνα κουμπιού .

 2. Στη λίστα με τις ενότητες χωρίς συγχρονισμό, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Σημαντικό: Όταν διαγράφετε μια ενότητα χωρίς συγχρονισμό, τις πληροφορίες που περιέχει χάνονται για πάντα. Εάν δεν είστε βέβαιοι αν θέλετε να απορρίψετε οριστικά μια ενότητα χωρίς συγχρονισμό, μπορείτε να το μετακινήσετε σε άλλο τμήμα του σημειωματαρίου σας αντί να τη διαγράψετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×