Επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων σε ένα εργαλείο λιστών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Υπάρχουν ορισμένες περιστάσεις που μπορεί να θέσουν τα στοιχεία του εργαλείου λιστών σε κατάσταση διένεξης ή σφάλματος. Τα στοιχεία με διένεξη ή σφάλμα σημειώνονται με ένα εικονίδιο.

Εικονίδιο

Σημασία

Στοιχείο λίστας με διένεξη επεξεργασίας

Το στοιχείο λίστας έχει διένεξη επεξεργασίας

Στοιχείο εργαλείου λιστών σε κατάσταση σφάλματος

Το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος

Σε αυτό το θέμα

Ενημέρωση σχετικά με διενέξεις επεξεργασίας

Ενημέρωση σχετικά με σφάλματα

Χρήση της καρτέλας "Επίλυση" για την επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων

Επίλυση διενέξεων στοιχείων

Επίλυση σφαλμάτων στοιχείων

Ενημέρωση σχετικά με διενέξεις επεξεργασίας

Εάν κάποιο στοιχείο ενός εργαλείου λιστών υποβληθεί σε επεξεργασία σε δύο θέσεις ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα θα είναι μια διένεξη επεξεργασίας.

Σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, οι παρακάτω περιστάσεις μπορεί να καταλήξουν σε διένεξη επεξεργασίας:

 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο λίστας που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία στην τοποθεσία του SharePoint, αλλά δεν έχει συγχρονιστεί ακόμη στο χώρο εργασίας. Κατά το συγχρονισμό, το SharePoint Workspace εντοπίζει τις δύο εκδόσεις του ίδιου στοιχείου και υποδεικνύει ότι υπάρχει διένεξη.

 • Όταν εργάζεστε εκτός σύνδεσης ή όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο λίστας το οποίο υποβάλλεται επίσης σε επεξεργασία στην τοποθεσία του SharePoint. Κατά το συγχρονισμό της λίστας την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, το SharePoint Workspace εντοπίζει δύο εκδόσεις του ίδιου στοιχείου και υποδεικνύει την ύπαρξη διένεξης.

Σε ένα εργαλείο λιστών ενός χώρου εργασίας του Groove, εμφανίζεται μια διένεξη επεξεργασίας όταν δύο ή περισσότερα μέλη του χώρου εργασίας επεξεργάζονται το ίδιο στοιχείο. Ενώ τα δύο μέλη βρίσκονται σε σύνδεση, το SharePoint Workspace εντοπίζει πότε τα μέλη έχουν ανοίξει στοιχεία για επεξεργασία και εμποδίζει τα άλλα μέλη να επεξεργαστούν το ίδιο στοιχείο και να προκαλέσουν διένεξη. Ωστόσο, οι διενέξεις μπορεί να εξακολουθήσουν να παρουσιάζονται στην περίπτωση που τα μέλη εργάζονται εκτός σύνδεσης ή δεν είναι συνδεδεμένα στο Internet.

Για να επιλύσετε τη διένεξη επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε επιλογές από την καρτέλα Επίλυση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ενημέρωση σχετικά με σφάλματα

Τα σφάλματα στοιχείων παρουσιάζονται μόνο με τα εργαλεία λιστών τα οποία συγχρονίζονται με ένα διακομιστή SharePoint και συνήθως προκύπτουν από ανεπαρκή δικαιώματα διακομιστή. Για παράδειγμα, εάν προσθέτετε, επεξεργάζεστε ή διαγράφετε στοιχεία σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, πρέπει να έχετε τα αντίστοιχα δικαιώματα διακομιστή SharePoint προκειμένου να αποστείλετε αυτές τις αλλαγές κατά διάρκεια του επόμενου συγχρονισμού. Εάν δεν διαθέτετε τα απαιτούμενα δικαιώματα, το στοιχείο τίθεται σε κατάσταση σφάλματος.

Τα σφάλματα στοιχείων ενδέχεται να καταλήξουν, επίσης, σε ορισμένες άλλες καταστάσεις, όπως:

 • Ένα συνημμένο αρχείου ενός στοιχείου είναι πολύ μεγάλο για να συγχρονιστεί με το διακομιστή SharePoint.

 • Ένα συνημμένο αρχείο ενός στοιχείου περιέχει μηδέν byte. Τα συνημμένα αρχεία πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον ένα byte δεδομένων προκειμένου να συγχρονιστούν με το SharePoint Server.

 • Ένα αρχείο που έχετε προσθέσει σε ένα πεδίο συνημμένου αρχείου ανήκει σε αποκλεισμένο τύπο αρχείου και δεν μπορεί να συγχρονιστεί με το SharePoint Server.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια τιμή σε ένα πεδίο που απαιτεί μοναδικές τιμές, αλλά ένα άλλο στοιχείο περιέχει ήδη την ίδια τιμή σε αυτό το πεδίο. Θα παρουσιαστεί σφάλμα όταν η λίστα είναι συγχρονισμένο με το SharePoint server.

Για να επιλύσετε ένα σφάλμα, χρησιμοποιήστε τις επιλογές της καρτέλας Επίλυση, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Επάνω μέρος της σελίδας

Χρήση της καρτέλας "Επίλυση" για την επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων

Η καρτέλα "Επίλυση" (Εργαλεία σφάλματος) εμφανίζεται στην Κορδέλα κάθε φορά που ένα στοιχείο λίστας τίθεται σε κατάσταση διένεξης ή σφάλματος.

Καρτέλα Επίλυση διενέξεων

Για να επιλύσετε διενέξεις ή σφάλματα, επιλέξτε τα στοιχεία που υποδεικνύουν μια κατάσταση διένεξης ή σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επίλυση διένεξης ή σφάλματος. Το εργαλείο λιστών παρέχει διαφορετικές επιλογές, όπως περιγράφεται παρακάτω, ανάλογα με το εάν το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση διένεξης ή σφάλματος.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επίλυση διενέξεων στοιχείων

Εάν το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση διένεξης, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επίλυση διένεξης και παραθέτει όλες τις εκδόσεις του στοιχείου, μαζί με τα στοιχεία συντάκτη και ώρας τελευταίας τροποποίησης.

 1. Κάντε κλικ στις εκδόσεις του στοιχείου που θέλετε να διατηρήσετε.

  Από προεπιλογή, όλες οι εκδόσεις του στοιχείου είναι αρχικά επιλεγμένες. Επομένως, αν υπάρχουν εκδόσεις του στοιχείου που δεν θέλετε να διατηρήσετε, καταργήστε την επιλογή τους. Αυτά τα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν επιλέξετε να διατηρήσετε όλες τις εκδόσεις του στοιχείου, θα δημιουργηθούν αντίγραφα διενέξεων του στοιχείου και θα εμφανιστούν στην προβολή δεδομένων. Η έκδοση του στοιχείου που αποθηκεύτηκε πρώτη στο χώρο εργασίας θα εμφανίζεται ως πρωτότυπο αντίγραφο.

 2. Στην περίπτωση που θέλετε να εξετάσετε διαφορετικές εκδόσεις του στοιχείου για να μπορέσετε να αποφασίσετε ποιες από αυτές θα διατηρήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες λεπτομέρειες.

  Το παράθυρο διαλόγου επεκτείνεται για να εμφανίσει το περιεχόμενο του επιλεγμένου στοιχείου. Κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο του παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε το περιεχόμενό του.

 3. Επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Επίλυση σφαλμάτων συγχρονισμού

Στην περίπτωση που το στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Επίλυση σφάλματος με επιλογές που σχετίζονται με τη συνθήκη σφάλματος.

Εάν το σφάλμα είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για προσθήκη ενός νέου στοιχείου, το παράθυρο διαλόγου Επίλυση σφάλματος παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Επιδιόρθωση σφάλματος

 • Διαγραφή στοιχείου

Ορισμένα σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν από την εισαγωγή μη έγκυρων δεδομένων σε ένα πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει την πιθανή αιτία του σφάλματος και υποδεικνύει μια λύση. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσατε μη υποστηριζόμενους χαρακτήρες σε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου, το μήνυμα σφάλματος θα προτείνει να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε Επιδιόρθωση σφάλματος για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Επίλυση σφάλματος" και, στη συνέχεια, να δοκιμάσετε να διορθώσετε το σφάλμα.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή του στοιχείου.

Εάν το σφάλμα είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για διαγραφή ενός στοιχείου, το παράθυρο διαλόγου "Επίλυση σφάλματος" παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Ματαίωση εικονιδίου σφάλματος

 • Επανάληψη προσπάθειας διαγραφής

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα στοιχείο, επειδή δεν διαθέτετε επαρκή δικαιώματα διακομιστή. Στην περίπτωση που τα δικαιώματα διακομιστή σας αλλάξουν, ώστε να επιτρέπουν τη διαγραφή στοιχείων, μπορείτε τότε να επιλέξετε το στοιχείο Επανάληψη προσπάθειας διαγραφής.

Εάν το σφάλμα είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για επεξεργασία ενός στοιχείου, το παράθυρο διαλόγου Επίλυση σφάλματος παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Επιδιόρθωση τοπικού αντιγράφου (και αναμονή για τον επόμενο συγχρονισμό)

 • Διατήρηση αντιγράφου διακομιστή, διαγραφή τοπικού Αντιγραφή

 • Διατήρηση αντιγράφου διακομιστή και τοπικού αντιγράφου

Ορισμένα σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν από την εισαγωγή μη έγκυρων δεδομένων σε ένα πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει την πιθανή αιτία του σφάλματος και προτείνει μια λύση. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσατε μη υποστηριζόμενους χαρακτήρες σε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου, το μήνυμα σφάλματος θα προτείνει να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε Επιδιόρθωση τοπικού αντιγράφου για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Επίλυση σφάλματος" και, στη συνέχεια, να διορθώσετε το σφάλμα.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή του τοπικού αντιγράφου ή τη διατήρηση τόσο των αντιγράφων διακομιστή όσο και των τοπικών αντιγράφων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×