Εξοικείωση με την κορδέλα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Η κορδέλα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα τις εντολές που πρέπει να έχετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές είναι οργανωμένες σε λογικές ομάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται σε καρτέλες. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Office για Mac, πολλές από αυτές τις εντολές βρίσκονταν στην Παλέτα μορφοποίησης.

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

Επεξήγηση 1  Καρτέλες

Επεξήγηση 2  Κορδέλα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας ενώ εργάζεστε

Για να βλέπετε μεγαλύτερο μέρος του εγγράφου, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ελαχιστοποίηση της κορδέλας" .

Ανάπτυξη της κορδέλας ενώ εργάζεστε

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ανάπτυξη της κορδέλας" .

Δείτε περισσότερες επιλογές στις συλλογές με κύλιση

Στην κορδέλα, μπορείτε να προβάλετε πολλές μικρογραφίες στυλ, θεμάτων ή άλλων μορφών ή μπορείτε να αναπτύξετε τη λίστα για να τις δείτε όλες. Ορισμένες αναπτυγμένες λίστες έχουν επιπλέον στοιχεία μενού στο κάτω μέρος. Για να δείτε ένα παράδειγμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος Δεξιό κουμπί κύλισης στα στυλ για να μετακινηθείτε μέσα στα στυλ.

 2. Για να αναπτύξετε τη λίστα προκειμένου να δείτε όλα τα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Χρήση των καρτελών μορφοποίησης

Όταν εισάγετε σχήματα, γραφήματα, εικόνες, ταινίες ή άλλα αντικείμενα, εμφανίζονται επιπλέον καρτέλες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα σχήμα, εμφανίζεται η καρτέλα "Μορφοποίηση" δίπλα στην "Κεντρική" καρτέλα. Για να δείτε ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο αναδυόμενο μενού, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ορθογώνια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ ορθογωνίου που θέλετε.

 3. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σχήμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το σχήμα να έχει το μέγεθος που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά, τα αναδυόμενα μενού και τις συλλογές για να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο σχήμα.

Αλλαγή μεγέθους του παραθύρου του εγγράφου για την εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην κορδέλα

Καθώς το παράθυρο του εγγράφου γίνεται μικρότερο, αλλάζει επίσης ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να εμφανίζονται στην κορδέλα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μικρογραφιών που εμφανίζονται μειώνεται ή μια συλλογή με κύλιση μετατρέπεται σε κουμπί. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, μετρήστε πόσες μικρογραφίες στυλ εμφανίζονται.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Στυλ"

 2. Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου για να το μικρύνετε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, ο αριθμός των μικρογραφιών στυλ μειώνεται.

Απενεργοποίηση της κορδέλας

 1. Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Γενικά καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της κορδέλας.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή της κορδέλας και γραμμές εργαλείων

PowerPoint

Η κορδέλα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα τις εντολές που πρέπει να έχετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές είναι οργανωμένες σε λογικές ομάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται σε καρτέλες. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Office για Mac, πολλές από αυτές τις εντολές βρίσκονταν στην Παλέτα μορφοποίησης.

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

Επεξήγηση 1  Καρτέλες

Επεξήγηση 2  Κορδέλα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας ενώ εργάζεστε

Για να βλέπετε μεγαλύτερο μέρος του εγγράφου, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ελαχιστοποίηση της κορδέλας" .

Ανάπτυξη της κορδέλας ενώ εργάζεστε

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ανάπτυξη της κορδέλας" .

Δείτε περισσότερες επιλογές στις συλλογές με κύλιση

Στην κορδέλα, μπορείτε να προβάλετε πολλές μικρογραφίες στυλ, θεμάτων ή άλλων μορφών ή μπορείτε να αναπτύξετε τη λίστα για να τις δείτε όλες. Ορισμένες αναπτυγμένες λίστες έχουν επιπλέον στοιχεία μενού στο κάτω μέρος. Για να δείτε ένα παράδειγμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος Δεξιό κουμπί κύλισης στα στυλ για να μετακινηθείτε μέσα στα θέματα.

 2. Για να αναπτύξετε τη λίστα προκειμένου να δείτε όλα τα θέματα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα θέμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

 3. Για να αναζητήσετε περισσότερα θέματα, στο κάτω μέρος της ανεπτυγμένης λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση θεμάτων.

Χρήση των καρτελών μορφοποίησης

Όταν εισάγετε σχήματα, γραφήματα, εικόνες, ταινίες ή άλλα αντικείμενα, εμφανίζονται επιπλέον καρτέλες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα σχήμα, εμφανίζεται η καρτέλα "Μορφοποίηση" δίπλα στην "Κεντρική" καρτέλα. Για να δείτε ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο αναδυόμενο μενού, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ορθογώνια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ ορθογωνίου που θέλετε.

 3. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σχήμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το σχήμα να έχει το μέγεθος που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά, τα αναδυόμενα μενού και τις συλλογές για να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο σχήμα.

Αλλαγή μεγέθους του παραθύρου του εγγράφου για την εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην κορδέλα

Καθώς το παράθυρο του εγγράφου γίνεται μικρότερο, αλλάζει επίσης ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να εμφανίζονται στην κορδέλα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μικρογραφιών που εμφανίζονται μειώνεται ή μια συλλογή με κύλιση μετατρέπεται σε κουμπί. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, μετρήστε πόσες μικρογραφίες θέματος εμφανίζονται.

  Καρτέλα "Θέματα", ομάδα "Θέματα"

 2. Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου για να το μικρύνετε.

 3. Στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, ο αριθμός των μικρογραφιών θέματος μειώνεται.

Απενεργοποίηση της κορδέλας

 1. Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Γενικά καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της κορδέλας.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή της κορδέλας και γραμμές εργαλείων

Excel

Η κορδέλα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα τις εντολές που πρέπει να έχετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Οι εντολές είναι οργανωμένες σε λογικές ομάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται σε καρτέλες. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Office για Mac, πολλές από αυτές τις εντολές βρίσκονταν στην Παλέτα μορφοποίησης.

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

Επεξήγηση 1  Καρτέλες

Επεξήγηση 2  Κορδέλα

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας ενώ εργάζεστε

Για να βλέπετε μεγαλύτερο μέρος του εγγράφου, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ελαχιστοποίηση της κορδέλας" .

Ανάπτυξη της κορδέλας ενώ εργάζεστε

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Κουμπί "Ανάπτυξη της κορδέλας" .

Δείτε περισσότερες επιλογές στις συλλογές με κύλιση

Στην κορδέλα, μπορείτε να προβάλετε πολλές μικρογραφίες στυλ, θεμάτων ή άλλων μορφών ή μπορείτε να αναπτύξετε τη λίστα για να τις δείτε όλες. Ορισμένες αναπτυγμένες λίστες έχουν επιπλέον στοιχεία μενού στο κάτω μέρος. Για να δείτε ένα παράδειγμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος Δεξιό κουμπί κύλισης στα στυλ για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές μορφοποίησης.

 2. Για να αναπτύξετε τη λίστα προκειμένου να δείτε όλες τις επιλογές μορφοποίησης, τοποθετήστε το δείκτη σε μια μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ κελιού, στο κάτω μέρος της ανεπτυγμένης λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στυλ κελιού.

Χρήση των καρτελών μορφοποίησης

Όταν εισάγετε σχήματα, γραφήματα, εικόνες, ταινίες ή άλλα αντικείμενα, εμφανίζονται επιπλέον καρτέλες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα σχήμα, εμφανίζεται η καρτέλα "Μορφοποίηση" δίπλα στην "Κεντρική" καρτέλα. Για να δείτε ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα  Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, από το αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα σχήματα.

 3. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε.

 4. Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σχήμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το σχήμα να έχει το μέγεθος που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά, τα αναδυόμενα μενού και τις συλλογές για να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο σχήμα.

Αλλαγή μεγέθους του παραθύρου του εγγράφου για την εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην κορδέλα

Καθώς το παράθυρο του εγγράφου γίνεται μικρότερο, αλλάζει επίσης ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να εμφανίζονται στην κορδέλα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των μικρογραφιών που εμφανίζονται μειώνεται ή μια συλλογή με κύλιση μετατρέπεται σε κουμπί. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, μετρήστε πόσες μικρογραφίες μορφοποίησης εμφανίζονται.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 2. Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου για να το μικρύνετε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, οι μικρογραφίες μετατρέπονται σε Στυλ.

  Ομάδα "Μορφή" στο Excel με αλλαγμένο μέγεθος

Απενεργοποίηση της κορδέλας

 1. Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Γενικά καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση της κορδέλας.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή της κορδέλας και γραμμές εργαλείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×