Εξερεύνηση της αίθουσας συσκέψεων εφαρμογή συσκέψεις Skype (Skype για επιχειρήσεις Web App)

Μπορείτε να διαχειρίζεστε όλα τα στοιχεία της εμπειρίας συσκέψεων από το κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις Web App.

Skype για επιχειρήσεις Web App όπου κάθε στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστη διαθέτει ετικέτα

A

Εμφάνιση λίστας συμμετεχόντων

B

Επιλογή προβολής σύσκεψης

Γ

Εμφάνιση παραθύρου άμεσων μηνυμάτων

Δ

Έναρξη ή διακοπή βίντεο, σίγαση ήχου και παρουσίαση περιεχομένου

E

Αποσύνδεση από ήχο

ΣΤ

Επιλογές ήχου και συσκευής

Ζ

Ορισμός επιλογών σύσκεψης ή έξοδος από τη σύσκεψη

Μάθετε περισσότερα:

Έλεγχος του ήχου

Ορισμός επιλογών σύσκεψης

Κοινή χρήση περιεχομένου

Προβολή και διαχείριση συμμετεχόντων

Προβολή συνομιλιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σύσκεψης

Επιλογή της προβολής σύσκεψης

Έναρξη ή διακοπή του βίντεο

Έξοδος από τη σύσκεψη

Έλεγχος του ήχου

Σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου σύσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις Web App

Κάντε σίγαση ή αναίρεση της σίγασης του ήχου.

Αποσύνδεση της συσκευής από τον ήχο της σύσκεψης

Αποσυνδέστε τη συσκευή ήχου σας, αλλά παραμείνετε στη σύσκεψη. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν σκοπεύετε να συμμετάσχετε στη σύσκεψη μέσω τηλεφώνου ή όταν ορίσετε να σας καλέσουν από τη σύσκεψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια σύσκεψη Skype μέσω τηλεφώνου, μόνο εάν ο διοργανωτής έχει συμπεριλάβει πληροφορίες κλήσης σύνδεσης στην πρόσκληση σε σύσκεψη. Μάθετε περισσότερα.

Στοιχεία ελέγχου κλήσης: τοποθετήστε την κλήση σε αναμονή, ρυθμίστε την ένταση ή αλλάξτε συσκευή

Θέστε τον ήχο σε αναμονή, προσαρμόστε την ένταση ήχου ή επιλέξτε διαφορετική συσκευή ήχου.

Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"--ορισμός επιλογών σύσκεψης, έξοδος από τη σύσκεψη και πολλά άλλα

Εάν είχατε επιλέξει το πλαίσιο Αποθήκευση των στοιχείων μου όταν συμμετείχατε στη σύσκεψη, επιλέξτε διαδοχικά Περισσότερες επιλογές Κουμπί περισσότερων επιλογών (αποσιωπητικά σε κύκλο) > Επιλογές σύσκεψης, για να ορίσετε τις προτιμήσεις ήχου για μελλοντικές συσκέψεις. Μάθετε περισσότερα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών σύσκεψης

Επιλέξτε διαδοχικά Περισσότερες επιλογές > Επιλογές σύσκεψης, για να προσαρμόσετε την εμπειρία συσκέψεων.

Μενού περισσότερων επιλογών με επιλεγμένη την εντολή "Επιλογές σύσκεψης"

Εδώ μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Αποθηκεύστε τις πληροφορίες εισόδου σας, να προσαρμόστε την εμφάνιση του παραθύρου άμεσων μηνυμάτων και ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την καταγραφή.

 • Ορίστε τις προτιμήσεις σας για τη συμμετοχή στον ήχο της σύσκεψης.

 • Ορίστε τις συσκευές ήχου και βίντεο της προτίμησής σας.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση περιεχομένου

Εάν ο διοργανωτής της σύσκεψης σάς έχει δώσει δικαιώματα παρουσιαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Παρουσίαση, για να μοιράζεστε περιεχόμενο συσκέψεων με άλλους.

Μενού "Παρουσίαση": κοινή χρήση περιεχομένου με άλλους χρήστες ή προβολή περιεχομένου που έχει ήδη προστεθεί

Μπορείτε επίσης να:

 • Προβάλετε συνημμένα (απεσταλμένα αρχεία) ή να διαχειρίζεστε περιεχόμενο που έχετε ήδη στείλει.

 • Επιλέξετε Περισσότερα για να προσθέσετε έναν πίνακα, μια ψηφοφορία ή ένα ξεχωριστό παράθυρο Διαχείρισης ερωτήσεων/απαντήσεων στη σύσκεψη.

  Μετάβαση στο στοιχείο "Περισσότερα" στο μενού "Παρουσίαση" για προσθήκη πίνακα, ψηφοφορίας ή παραθύρου διαχείρισης ερωτήσεων/απαντήσεων

Αρχή της σελίδας

Προβολή και διαχείριση συμμετεχόντων

Επιλέξτε Άνοιγμα λίστας συμμετεχόντων, για να προβάλετε τους συμμετέχοντες της σύσκεψης.

Επιλέξτε "Εμφάνιση λίστας συμμετεχόντων" επάνω αριστερά για να δείτε ποιος συμμετέχει στη σύσκεψη

Εάν είστε παρουσιαστής, μπορείτε επίσης να:

 • Προσκαλέσετε περισσότερα άτομα μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Κάνετε σίγαση όλων των υπόλοιπων ατόμων στη σύσκεψη ή να αποκρύψετε τα ονόματα όλων των ατόμων στη λίστα συμμετεχόντων.

 • Απενεργοποιήσετε το παράθυρο άμεσων μηνυμάτων της σύσκεψης. Αυτό είναι χρήσιμο σε μεγάλες συσκέψεις, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ξεχωριστή Διαχείριση ερωτήσεων/απαντήσεων, για περισσότερο έλεγχο της συζήτησης. Για να ανοίξετε τη Διαχείριση ερωτήσεων/απαντήσεων, επιλέξτε διαδοχικά Παρουσίαση > Περισσότερα.

  Επιλέξτε "Ενέργειες συμμετέχοντος" για σίγαση όλων, απόκρυψη ονομάτων ατόμων ή απενεργοποίηση του παραθύρου άμεσων μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Προβολή συνομιλιών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σύσκεψης

Επιλέξτε το κουμπί άμεσων μηνυμάτων, για να ανοίξετε/κλείσετε το παράθυρο άμεσων μηνυμάτων της σύσκεψης.
Επιλέξτε το κουμπί "IM" για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το παράθυρο ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σύσκεψης

Εάν το παράθυρο άμεσων μηνυμάτων είναι κλειστό, μια κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαθέσιμα νέα άμεσα μηνύματα.
Ένδειξη κουμπιού IM που δείχνει ότι είναι διαθέσιμη μια νέα συνομιλία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα όσα πληκτρολογείτε στο παράθυρο άμεσων μηνυμάτων αποστέλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες. Δεν είναι δυνατή η αποστολή άμεσου μηνύματος σε μεμονωμένους συμμετέχοντες.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή της προβολής σύσκεψης

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του παραθύρου σύσκεψης ανάλογα με όσα συμβαίνουν και με τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, επιλέξτε Επιλογή μιας διάταξης και κατόπιν επιλέξτε την προβολή σύσκεψης που θέλετε:
Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Επιλογή διάταξης" για να επιλέξετε μια προβολή της σύσκεψης: συλλογή, ομιλητής ή παρουσίαση

 • Προβολή συλλογής    Εμφανίζει την εικόνα ή το βίντεο όλων των ατόμων στη σύσκεψη.

 • Προβολή ομιλητή    Εμφανίζει την εικόνα ή το βίντεο του τρέχοντος ομιλητή.

 • Προβολή παρουσίασης    Είναι διαθέσιμη εάν κάποιος παρουσιάζει. Αποκρύπτει την εικόνα ή το βίντεο όλων των ατόμων και επεκτείνει την προβολή του περιεχομένου σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη ή διακοπή του βίντεο

Εάν η κάμερα είναι συνδεδεμένη και ρυθμισμένη, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε μια συνομιλία βίντεο με άλλους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Επιλέξτε το κουμπί της κάμερας για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του βίντεο, επιλέξτε Έναρξη βίντεο.
Για να ξεκινήσετε το βίντεο, επιλέξτε το κουμπί της κάμερας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Έναρξη βίντεο"

Αρχή της σελίδας

Έξοδος από τη σύσκεψη

Για έξοδο από τη σύσκεψη, επιλέξτε διαδοχικά Περισσότερες επιλογές Κουμπί περισσότερων επιλογών (αποσιωπητικά σε κύκλο) > Έξοδος από τη σύσκεψη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×