Εξαγωγή των δεδομένων XML από το Excel 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού έχετε εισαγάγει δεδομένα XML, τα έχετε αντιστοιχίσει σε κελιά του φύλλου εργασίας σας και τα έχετε τροποποιήσει, συχνά θέλετε να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο XML.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη δημιουργία αντιστοιχίσεων XML και την εξαγωγή δεδομένων από το Excel σε αρχεία δεδομένων XML, υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των γραμμών που μπορούν να εξαχθούν. Η εξαγωγή σε XML από το Excel θα αποθηκεύσει έως 65.536 γραμμές. Αν το αρχείο σας έχει περισσότερες από 65.536 γραμμές, θα πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Εξαγάγετε τα δεδομένα στη μορφή αρχείου .xlsx.

 • Αποθηκεύστε το αρχείο ως υπολογιστικό φύλλο XML (.xml), με απώλεια των αντιστοιχίσεων.

 • Διαγράψτε όλες τις γραμμές μετά τη γραμμή 65.536 και, στη συνέχεια, κάντε ξανά εξαγωγή ώστε να διατηρηθούν οι αντιστοιχίσεις, αλλά με απώλεια των δεδομένων στο τέλος του αρχείου.

Εξαγωγή δεδομένων XML από ένα φύλλο εργασίας με λιγότερες από 65.536 γραμμές

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, επιλέξτε Εξαγωγή.

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Αν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με τίτλο Εξαγωγή XML, κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 3. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Επιλέξτε Εξαγωγή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Εξαγωγή δεδομένων XML από ένα φύλλο εργασίας με περισσότερες από 65.536 γραμμές

 1. Αφαιρέστε 65537 από το συνολικό αριθμό των γραμμών στο αρχείο σας.

  Το αποτέλεσμα είναι x γραμμές.

 2. Διαγράψτε x γραμμές από την αρχή του φύλλου εργασίας του Excel.

 3. Εξαγάγετε το φύλλο εργασίας ως αρχείο δεδομένων XML.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το φύλλο εργασίας του Excel.

 5. Διαγράψτε ό,τι βρίσκεται μετά τη γραμμή x και, στη συνέχεια, κάντε εξαγωγή ως αρχείο δεδομένων XML.

  Αυτή η διαδικασία θα σας δώσει τις υπόλοιπες γραμμές. Σε αυτό το σημείο θα έχετε δύο αρχεία εξαγωγής XML, τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο του αρχικού φύλλου εργασίας.

Αποθήκευση δεδομένων XML σε αντιστοιχισμένα κελιά σε αρχείο δεδομένων XML

Για συμβατότητα με προηγούμενες λειτουργίες XML, ίσως θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε αρχείο δεδομένων XML (.xml) αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

  Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας δεν θα χαθούν όταν το βιβλίο εργασίας αποθηκευτεί ως αρχείο δεδομένων XML.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο, Αποθήκευση ως και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Αν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η αποθήκευση του αρχείου ως δεδομένων XML μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δυνατοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 6. Αν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με τίτλο Εξαγωγή XML, κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί ένας πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 7. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Συνήθη ζητήματα με την εξαγωγή δεδομένων XML

Κατά την εξαγωγή δεδομένων XML, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα όπως τα παρακάτω.

Η αντιστοίχιση XML μπορεί να εξαχθεί αλλά ορισμένα απαιτούμενα στοιχεία δεν αντιστοιχίζονται

Ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το μήνυμα:

 • Η αντιστοίχιση XML που σχετίζεται με αυτόν τον πίνακα XML έχει ένα ή περισσότερα απαιτούμενα στοιχεία που δεν είναι αντιστοιχισμένα με τον πίνακα XML.

  Η ιεραρχική λίστα των στοιχείων στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML υποδεικνύει τα απαιτούμενα στοιχεία με έναν κόκκινο αστερίσκο στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου στα αριστερά κάθε στοιχείου. Για να αντιστοιχίσετε ένα απαιτούμενο στοιχείο, σύρετέ το στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί.

 • Το στοιχείο είναι μια επαναλαμβανόμενη δομή.

  Ένα συνηθισμένο παράδειγμα επαναλαμβανόμενης δομής είναι μια ιεραρχία υπαλλήλων και προϊσταμένων, στην οποία τα ίδια στοιχεία XML είναι ένθετα σε πολλά επίπεδα. Παρόλο που ενδέχεται να έχετε αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML, το Excel δεν υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες δομές με βάθος μεγαλύτερο από ένα επίπεδο και, συνεπώς, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία.

 • Ο πίνακας XML περιέχει μικτό περιεχόμενο.

  Το μικτό περιεχόμενο παρουσιάζεται όταν ένα στοιχείο διαθέτει ένα θυγατρικό στοιχείο και απλό κείμενο εκτός του θυγατρικού στοιχείου. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες μορφοποίησης (όπως οι ετικέτες έντονης γραφής) για τη σήμανση των δεδομένων εντός ενός στοιχείου. Παρόλο που το θυγατρικό στοιχείο (εάν το Excel το υποστηρίζει) μπορεί να εμφανιστεί, το περιεχόμενο του κειμένου θα χαθεί κατά την εισαγωγή των δεδομένων, δεν είναι διαθέσιμο κατά την εξαγωγή των δεδομένων και επομένως δεν είναι δυνατή η αποστολή και επιστροφή του.

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των αντιστοιχίσεων XML που υπάρχουν στο βιβλίο εργασίας σας

Μια αντιστοίχιση XML δεν είναι δυνατό να εξαχθεί, αν η σχέση του αντιστοιχισμένου στοιχείου με άλλα στοιχεία δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί. Αυτή η σχέση ενδέχεται να μην μπορεί να διατηρηθεί για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ο ορισμός σχήματος ενός αντιστοιχισμένου στοιχείου περιέχεται μέσα σε μια ακολουθία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Το χαρακτηριστικό maxoccurs δεν είναι ίσο με 1.

  • Έχουν οριστεί περισσότερα από ένα άμεσα θυγατρικά στοιχεία στην ακολουθία ή η ακολουθία έχει μια άλλη σύνθεση ως άμεσο θυγατρικό στοιχείο.

 • Μη επαναλαμβανόμενα ομοειδή στοιχεία με το ίδιο επαναλαμβανόμενο γονικό στοιχείο έχουν αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πίνακες XML.

 • Πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στον ίδιο πίνακα XML και η επανάληψη δεν ορίζεται από ένα γονικό στοιχείο.

 • Θυγατρικά στοιχεία από διαφορετικά γονικά στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στο ίδιο πίνακα XML.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αντιστοίχισης XML, αν έχει μία από τις παρακάτω δομές σχήματος XML:

 • Λίστα από λίστες    Μια λίστα στοιχείων έχει μια δεύτερη λίστα στοιχείων.

 • Μη κανονικά δεδομένα    Ένας πίνακας XML έχει ένα στοιχείο για το οποίο έχει οριστεί στο σχήμα ότι θα εμφανίζεται μία φορά (το χαρακτηριστικό maxoccurs έχει οριστεί στην τιμή 1). Όταν προσθέτετε ένα τέτοιο στοιχείο σε έναν πίνακα XML, το Excel συμπληρώνει τη στήλη πίνακα με πολλές εμφανίσεις του στοιχείου.

 • Επιλογή    Ένα αντιστοιχισμένο στοιχείο είναι μέρος μιας δομής σχήματος <choice>.

Το Excel δεν μπορεί να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, επειδή δεν έχει αντιστοιχισμένες περιοχές

Το Excel δεν μπορεί να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας σας στο αρχείο δεδομένων XML παρά μόνο αν δημιουργήσετε μία ή περισσότερες αντιστοιχισμένες περιοχές.

Εάν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML στο φύλλο εργασίας σας:

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στην επιλογή Προέλευση.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο φύλλο εργασίας σας.

  Για να επιλέξετε μη γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο.

 3. Σύρετε τα επιλεγμένα στοιχεία στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανίζονται.

Αν δεν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας ή αν τα δεδομένα σας δεν βρίσκονται σε πίνακα XML, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σας στη μορφή αρχείου Βιβλίο εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm).

Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής"

 1. Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας.

 3. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×