Εξαγωγή περιεχομένου και δημιουργία αναφορών του κέντρου eDiscovery

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εξαγάγετε περιεχόμενο από μια υπόθεση όταν είστε έτοιμοι να την παραδώσετε σε μια αρμόδια αρχή ή όταν θέλετε να εργαστείτε με αυτήν στο πλαίσιο κάποιου άλλου νομικού προγράμματος. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές για να προσδιορίσετε τα περιεχόμενα της εξαγωγής και οποιαδήποτε ζητήματα δημιουργίας ευρετηρίου αναζήτησης. Η εξαγωγή περιλαμβάνει ένα αρχείο φόρτωσης που βασίζεται στο πρότυπο του μοντέλου αναφοράς ηλεκτρονικού εντοπισμού.

Πριν από την εξαγωγή περιεχομένου, τα γράμματα πρέπει να έχετε ήδη προελεύσεις περιεχομένου, όπως τοποθεσίες Web και γραμματοκιβωτίων και ερωτήματα. Επίσης, ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε για να εξαγάγετε περιεχόμενο πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις συστήματος:

 • την έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows 7 και νεότερες εκδόσεις

 • Microsoft .NET Framework διαίρεσης 4,5

 • Ένα από τα παρακάτω υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης:

  • Internet Explorer 10 και σε νεότερες εκδόσεις

  • Mozilla Firefox ή Google Chrome, με ένα κλικ στο πρόσθετο εγκατασταθεί

Όταν κάνετε πρώτα εξαγωγή περιεχομένου ή να δημιουργήσετε μια αναφορά, το eDiscovery λήψη Manager είναι εγκατεστημένο, που εξάγει το περιεχόμενο του SharePoint και το Exchange και εκθέσεων για το τοπικό σας υπολογιστή. Κατά τη λήψη εξαγωγής eDiscovery, οι χρήστες πρέπει να συνδεθείτε στο SharePoint με τον ίδιο λογαριασμό που είναι συνδεδεμένοι σε στον υπολογιστή τους προγράμματος-πελάτη. Εάν λάβετε μια προειδοποίηση που σας ρωτά εάν θέλετε να εκτελέσετε τη Διαχείριση λήψη ή όχι, αποδεχτείτε την προειδοποίηση και να συνεχίσετε.

Εξαγωγή περιεχομένου eDiscovery

 1. Εάν η υπόθεσή σας δεν είναι ήδη ανοιχτή, σε ένα Κέντρο eDiscovery, επιλέξτε Υποθέσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στην υπόθεση στην οποία θέλετε να εξαγάγετε περιεχόμενο.

 2. Στην ενότητα Αναζήτηση και εξαγωγή, στην περιοχή Ερωτήματα, κάντε κλικ στο όνομα του ερωτήματος που θέλετε να εξαγάγετε. Στη σελίδα του ερωτήματος, μπορείτε να δείτε το μέγεθος και τα περιεχόμενα που θα συμπεριληφθούν στην εξαγωγή.

 3. Στο κάτω μέρος της σελίδας του ερωτήματος, επιλέξτε Εξαγωγή.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εξαγωγή. Από προεπιλογή, η εξαγωγή έχει το ίδιο όνομα με το ερώτημα στο οποίο βασίζεται, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

 5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, στην ενότητα Επιλογές, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα εξής:

 6. Για να καταργήσετε διπλότυπο περιεχόμενο του Exchange, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διπλότυπων, επιλέξτε Κατάργηση διπλότυπου περιεχομένου Exchange.

 7. Για να συμπεριλάβετε εκδόσεις εγγράφων – εάν η εταιρεία σας παρακολουθεί τις εκδόσεις – επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη εκδόσεων για έγγραφα του SharePoint.

 8. Για να συμπεριλάβετε στοιχεία που είναι κρυπτογραφημένα ή που έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη στοιχείων που είναι κρυπτογραφημένα ή έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Επιλέξτε Λήψη αποτελεσμάτων.

 11. Εάν εξάγετε περιεχόμενο για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα διαχείρισης λήψεων εντοπισμού. Επιλέξτε Ναι.

 12. Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή, επιλέξτε Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφορών σχετικά με το περιεχόμενο εξαγωγής

Οι αναφορές προσδιορίζουν το περιεχόμενο των Exchange και SharePoint, τη θέση του και άλλες πληροφορίες, καθώς και τυχόν σφάλματα, όπως περιεχόμενο που δεν έχει εξαχθεί εξαιτίας ζητημάτων με τη δημιουργία ευρετηρίου αναζήτησης. Οι αναφορές δημιουργούνται με τη μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμμα, τις οποίες μπορείτε να ανοίξετε στο Excel ή να εισαγάγετε σε πολλούς τύπους προγραμμάτων.

Στο Microsoft Excel, μπορείτε να εξετάσετε περαιτέρω τα περιεχόμενα ταξινομώντας και φιλτράροντας τις στήλες. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προβάλετε μόνο διαφάνειες του PowerPoint ή να ταξινομήσετε κατά διεύθυνση Web ή συντάκτη.

 1. Εάν η υπόθεσή σας δεν είναι ήδη ανοιχτή, σε ένα Κέντρο eDiscovery, επιλέξτε Υποθέσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στην υπόθεση στην οποία θέλετε να εξαγάγετε περιεχόμενο.

 2. Στην ενότητα Αναζήτηση και εξαγωγή, στην περιοχή Ερωτήματα, κάντε κλικ στο όνομα του ερωτήματος που θέλετε να εξαγάγετε.

 3. Στο κάτω μέρος της σελίδας του ερωτήματος, επιλέξτε Εξαγωγή.

 4. Στη σελίδα που εμφανίζεται, στην ενότητα "Επιλογές", επιλέξτε οποιοδήποτε από τα εξής. Οι ρυθμίσεις δεν θα επηρεάσουν την ίδια την αναφορά, αλλά η αναφορά θα υποδείξει πώς θα επηρέαζαν οι ρυθμίσεις το ερώτημά σας:

 5. Για να καταργήσετε διπλότυπο περιεχόμενο του Exchange, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διπλότυπων, επιλέξτε Κατάργηση διπλότυπου περιεχομένου Exchange.

 6. Για να συμπεριλάβετε εκδόσεις εγγράφων – εάν η εταιρεία σας παρακολουθεί τις εκδόσεις – επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη εκδόσεων για έγγραφα του SharePoint. Εάν το περιεχόμενο εξαγωγής σας περιλαμβάνει πολλές βιβλιοθήκες που παρακολουθούν εκδόσεις και πολλοί από τους συντάκτες σας χρησιμοποιούν διαχείριση εκδόσεων, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος αρχείου της εξαγωγής.

 7. Για να συμπεριλάβετε στοιχεία που είναι κρυπτογραφημένα ή που έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη στοιχείων που είναι κρυπτογραφημένα ή έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή.

 8. Στη σελίδα που εμφανίζεται, επιλέξτε OK.

 9. Επιλέξτε Λήψη αναφοράς.

 10. Εάν εξάγετε περιεχόμενο για πρώτη φορά σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το Πρόγραμμα διαχείρισης λήψεων εντοπισμού. Επιλέξτε Ναι.

 11. Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή της αναφοράς, επιλέξτε Κλείσιμο.

  Οι ακόλουθες αναφορές (αρχεία Excel CSV) είναι λάβατε στον υπολογιστή σας σε ένα φάκελο που ονομάζεται αναφορών.

  • Exchange Index σφάλματα    Περιέχει μια λίστα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αναζήτησης. Το πλήθος των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αναφορά με τον αριθμό μεγάλους στοιχείων που λαμβάνονται με τα αποτελέσματα αναζήτησης που επιλέξατε την επιλογή Συμπερίληψη στοιχείων που είναι κρυπτογραφημένα ή έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα ευρετήριο ή εάν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή Συμπερίληψη στοιχείων που είναι κρυπτογραφημένα ή έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή, αυτή η αναφορά θα είναι κενή.

  • Αποτελέσματα του Exchange    Περιέχει μια λίστα με κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιστρέφεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης. Αυτή η αναφορά Καθορίζει τη γραμμή θέματος, ο παραλήπτης του μηνύματος και αποστολέα, τις ημερομηνίες το μήνυμα ήταν στέλνονται και λαμβάνονται και το μέγεθος του μηνύματος.

  • Εξαγωγή σφαλμάτων    Αυτή η αναφορά εμφανίζει τυχόν σφάλματα που έγιναν κατά τη διαδικασία εξαγωγής.

  • Σφάλματα ευρετήριο του SharePoint

  • Αποτελέσματα του SharePoint    Περιέχει μια λίστα του SharePoint κάθε στοιχεία επιστρέφονται ως αποτέλεσμα αναζήτησης. Αυτή η αναφορά περιέχει πληροφορίες, όπως τον τύπο εγγράφου, ο συντάκτης του εγγράφου, το έγγραφο διεύθυνση URL, τη διεύθυνση URL και το όνομα της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το έγγραφο, καθώς και την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του εγγράφου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή Συμπερίληψη στοιχείων που είναι κρυπτογραφημένα ή έχουν μη αναγνωρίσιμη μορφή κατά την εξαγωγή τα αποτελέσματα αναζήτησης ή λήψη μόνο τις αναφορές, γίνεται λήψη των αναφορών σφάλματος ευρετηρίου αλλά δεν έχει όλες τις καταχωρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα δημιουργίας ευρετηρίου. Σημαίνει απλώς ότι μεγάλους στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση για να κάνετε λήψη τις αναφορές.

Αρχή της σελίδας

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eDiscovery

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις eDiscovery, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Σενάριο: eDiscovery στον SharePoint Server 2013 και τον Exchange Server 2013

Ρύθμιση κέντρου eDiscovery στο SharePoint Online

Προγραμματισμός και διαχείριση υποθέσεων eDiscovery

Προσθήκη περιεχομένου σε υπόθεση eDiscovery και τοποθέτηση προελεύσεων σε διατήρηση

Αναζήτηση και χρήση λέξεων-κλειδιών στο eDiscovery

Προεπιλεγμένη ανιχνευμένων επεκτάσεις ονόματος αρχείου και ανάλυση των τύπων αρχείων στο SharePoint Server 2013

Επισκόπηση των ανιχνευόμενων και διαχειριζόμενων ιδιοτήτων στον SharePoint Server 2013

Δημιουργία και εκτέλεση ερωτημάτων eDiscovery

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×