Εξαγωγή ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για να αντιγράψετε ένα αντικείμενο όπως ενός πίνακα ή μιας φόρμας από μια βάση δεδομένων σε μια άλλη. Αντιγραφή και επικόλληση ενός αντικειμένου είναι πιο εύκολο, αλλά η εξαγωγή ενός αντικειμένου σας προσφέρει περισσότερες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε τον ορισμό του πίνακα και τα δεδομένα του πίνακα, ή να εξαγάγετε μόνο τον ορισμό πίνακα (ένα κενό αντίγραφο του πίνακα). Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας ως προδιαγραφή εξαγωγής για μελλοντική χρήση.

Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο για να εξαγάγετε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας έναν οδηγό και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας ως προδιαγραφή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση εξαγωγής δεδομένων και αντικειμένων σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access

Εξαγωγή ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Κατανόηση εξαγωγής δεδομένων και αντικειμένων σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access

Μπορείτε να εξαγάγετε έναν πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης, μακροεντολής ή λειτουργικής μονάδας από μία βάση δεδομένων της Access σε μια άλλη. Κατά την εξαγωγή ενός αντικειμένου, η Access δημιουργεί ένα αντίγραφο του αντικειμένου στη βάση δεδομένων προορισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή μερικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εξαγάγετε μόνο τις εγγραφές ή τα πεδία στην προβολή. Για να αντιγράψετε ένα τμήμα ενός αντικειμένου, αντιγράψτε και επικολλήστε τα δεδομένα αντί για εξαγωγή τους.

Μπορείτε να εξαγάγετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων όταν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες:

 • Αντιγραφή της δομής ενός πίνακα σε μια άλλη βάση δεδομένων ως μια συντόμευση για τη δημιουργία ενός νέου πίνακα.

 • Αντιγράψτε τη σχεδίαση και τη διάταξη μιας φόρμας ή έκθεσης σε άλλη βάση δεδομένων ως ένα γρήγορο τρόπο για να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα ή έκθεση.

 • Αντιγράψτε την πιο πρόσφατη έκδοση του ενός πίνακα ή μιας φόρμας σε μια άλλη βάση δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προδιαγραφή εξαγωγής την πρώτη φορά που εξάγετε ένα αντικείμενο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την προδιαγραφή να επαναλάβετε τη λειτουργία αργότερα.

Σημειώστε ότι η εξαγωγή ενός αντικειμένου σε μια άλλη βάση δεδομένων διαφέρει πολύ λίγο από το άνοιγμα μιας δεύτερης βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, η εισαγωγή του αντικειμένου από την πρώτη. Οι δύο κύριες διαφορές μεταξύ της εισαγωγής και εξαγωγής αντικειμένων ανάμεσα σε βάσεις δεδομένων της Access είναι οι εξής:

 • Μπορείτε να εισαγάγετε πολλά αντικείμενα σε μια μεμονωμένη λειτουργία, αλλά δεν μπορείτε να εξαγάγετε πολλά αντικείμενα σε μία λειτουργία. Εάν θέλετε να εξαγάγετε πολλά αντικείμενα σε μια άλλη βάση δεδομένων, είναι πιο εύκολο να ανοίξετε τη βάση δεδομένων προορισμού και, στη συνέχεια, εκτελέστε μια λειτουργία εισαγωγής από μέσα σε αυτήν τη βάση δεδομένων.

 • Εκτός από τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε σχέσεις μεταξύ πινάκων, καθώς και να εισαγάγετε και να εξαγάγετε προδιαγραφές και γραμμές μενού και γραμμές εργαλείων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα ερώτημα ως πίνακα. Εξαγωγή δεν σας παρέχει αυτές τις επιλογές.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο για να προετοιμαστείτε για μια λειτουργία εξαγωγής, εκτελέστε τον Οδηγό εξαγωγής, και, στη συνέχεια, αποθήκευση και εκτέλεση της προδιαγραφής εξαγωγής.

Προετοιμασία για την εξαγωγή

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προέλευσης, εάν δεν είναι ήδη ανοικτό. Η μορφή αρχείου μπορεί να είναι MDB ή ACCDB. Εάν το αρχείο είναι σε μορφή MDE ή ACCDE, το αντικείμενο προέλευσης πρέπει να είναι ένας πίνακας, ένα ερώτημα ή μια μακροεντολή. Δεν μπορείτε να εξαγάγετε φόρμες, εκθέσεις και λειτουργικές μονάδες από ένα αρχείο MDE ή ACCDE.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η βάση δεδομένων είναι μόνο για ανάγνωση ή δεν έχετε δικαιώματα για να κάνετε αλλαγές στη βάση δεδομένων, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη λειτουργία εξαγωγής, αλλά δεν είναι δυνατή η αποθήκευση της προδιαγραφής εξαγωγής.

 2. Προσδιορίστε το αντικείμενο που θέλετε να εξαγάγετε. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε εξαγωγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων της Access, να θυμάστε τα εξής:

Στοιχείο

Περιγραφή

Ένα αντικείμενο ανά λειτουργία

Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο ένα αντικείμενο κάθε φορά. Για να εξαγάγετε πολλά αντικείμενα, επαναλάβετε τη λειτουργία εξαγωγής για κάθε αντικείμενο ή πραγματοποιήστε μια λειτουργία εισαγωγής από μέσα στη βάση δεδομένων προορισμού.

Νέο πίνακα

Κάθε λειτουργία εξαγωγής δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο στη βάση δεδομένων προορισμού. Εάν υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το ίδιο όνομα, μπορείτε να επιλέξετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αντικείμενο ή να καθορίσετε ένα διαφορετικό όνομα για το νέο αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια λειτουργία εξαγωγής δεν είναι δυνατό να προσθέσετε εγγραφές σε έναν υπάρχοντα πίνακα. Για να προσθέσετε τις εγγραφές, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος προσάρτησης.

Εξαγωγή ενός συνδεδεμένου πίνακα

Εάν ο πίνακας που θέλετε να εξαγάγετε είναι ένα συνδεδεμένο πίνακα, τη λειτουργία εξαγωγής δημιουργεί έναν συνδεδεμένο πίνακα στη βάση δεδομένων προορισμού. Ο νέος συνδεδεμένος πίνακας συνδέεται με τον αρχικό πίνακα προέλευσης.

Για παράδειγμα, εάν κάνετε εξαγωγή σε έναν συνδεδεμένο πίνακα με το όνομα Υπάλληλοι1 στη βάση δεδομένων πωλήσεων που είναι συνδεδεμένο με τον πίνακα υπάλληλοι στη βάση δεδομένων Μισθοδοσία, τη λειτουργία εξαγωγής δημιουργεί έναν συνδεδεμένο πίνακα στη βάση δεδομένων προορισμού. Ο νέος συνδεδεμένος πίνακας συνδέεται απευθείας στον πίνακα "Υπάλληλοι" στη βάση δεδομένων μισθοδοσίας.

Μερική εξαγωγή

Δεν μπορείτε να εξαγάγετε ένα τμήμα του αντικειμένου ή μερικά μόνο επιλεγμένων εγγραφών.

Σχέσεις

Επειδή μπορείτε να εξαγάγετε μόνο έναν πίνακα κάθε φορά, τη λειτουργία εξαγωγής δεν αντιγραφή σχέσεων. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλούς πίνακες και τη σχέση τους, ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού και εισαγάγετε τα αντικείμενα.

Ορισμός πίνακα

Μπορείτε να επιλέξετε για να εξαγάγετε έναν ολόκληρο πίνακα ή μόνο τον πίνακα ορισμού. Εισαγωγή του ορισμού δημιουργεί ένα κενό αντίγραφο του πίνακα στη βάση δεδομένων προορισμού.

Προέλευση εγγραφών

Εξαγωγή ενός ερωτήματος, φόρμας ή έκθεσης δεν αυτόματη εξαγωγή των υποκείμενων εγγραφών προέλευσης. Πρέπει να κάνετε εξαγωγή των υποκείμενων εγγραφών προέλευσης, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει το ερώτημα, φόρμα ή έκθεση.

Πεδία αναζήτησης

Εάν ένα πεδίο στον πίνακα προέλευσης αναζητά τιμές σε έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα, πρέπει να εξαγάγετε τον σχετικό πίνακα ή το ερώτημα, εάν θέλετε να εμφανίζονται οι τιμές αναζήτησης στο πεδίο προορισμού. Εάν δεν εξαγάγετε τον σχετικό πίνακα ή το ερώτημα, στο πεδίο προορισμού εμφανίζονται μόνο τα αναγνωριστικά αναζήτησης.

Δευτερεύουσες φόρμες και εκθέσεις

Όταν εξάγετε μια φόρμα ή έκθεση, δευτερεύουσες φόρμες και εκθέσεις που περιλαμβάνονται στη φόρμα ή την έκθεση δεν εξάγονται αυτόματα. Πρέπει να εξαγάγετε κάθε δευτερεύουσα φόρμα ή δευτερεύουσα έκθεση και τις υποκείμενες προέλευση εγγραφών ξεχωριστά.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού. Η μορφή αρχείου μπορεί να είναι MDB ή ACCDB. Μπορεί επίσης να είναι ένα αρχείο MDE ή ACCDE. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μόνο για ανάγνωση και ότι έχετε δικαιώματα για να το τροποποιήσετε.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων, κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να έχει ανοίξει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης τη βάση δεδομένων. Συνήθως πρέπει να βρείτε συγκεκριμένο χρήστη και να ζητήσετε να κλείσει και να ανοίξετε ξανά τη βάση δεδομένων σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (πολλών χρηστών).

  • Εάν η βάση δεδομένων είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που εκτελείτε τον Οδηγό εξαγωγής ή την αποθηκευμένη προδιαγραφή.

  • Εάν θέλετε να εξαγάγετε το αντικείμενο σε μια νέα βάση δεδομένων, πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε μια κενή βάση δεδομένων (που δεν περιέχει πίνακες, φόρμες ή εκθέσεις) πριν από την έναρξη της λειτουργίας εξαγωγής. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Εάν υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το ίδιο όνομα με το αντικείμενο προέλευσης στη βάση δεδομένων προορισμού, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα έκδοση ή να καθορίσετε ένα διαφορετικό όνομα για το νέο αντικείμενο.

  Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη λειτουργία εξαγωγής. Μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προσαρτήσετε τις εγγραφές στον πίνακα προέλευσης σε έναν πίνακα σε βάση δεδομένων προορισμού, πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης αντί να εκτελέσετε μια λειτουργία εξαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος προσάρτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος προσάρτησης.

Εκτέλεση του Οδηγού εξαγωγής

 1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων της Access. Εικόνα κουμπιού

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εντολές Εξαγωγή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ανοιχτή μια βάση δεδομένων.

 2. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, καθορίστε το όνομα της βάσης δεδομένων προορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή, αλλάξτε το όνομα του νέου αντικειμένου, εάν δεν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον αντικείμενο με το ίδιο όνομα στη βάση δεδομένων προορισμού.

 4. Εάν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι ένας πίνακας, καθορίστε εάν θέλετε να εξαγάγετε τον ορισμό του πίνακα και δεδομένα ή μόνο τον ορισμό.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

  Εάν υπάρχει ένα αντικείμενο με το ίδιο όνομα στη βάση δεδομένων προορισμού, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε ή να καθορίσετε ένα διαφορετικό όνομα. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντικαταστήσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή. Καθορίστε ένα όνομα που δεν χρησιμοποιείται στη βάση δεδομένων προορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Access εξάγει τα αντικείμενα. Εάν προκύψει σφάλμα, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος. Διαφορετικά, εμφανίζεται η τελική οθόνη του οδηγού, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την οθόνη για να δημιουργήσετε μια προδιαγραφή που αποθηκεύει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας εξαγωγής.

Αποθήκευση της προδιαγραφής εξαγωγής

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση βημάτων εξαγωγής για να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας για μελλοντική χρήση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες όταν πρέπει να επαναλάβετε τη λειτουργία αργότερα, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσετε τα βήματα του οδηγού κάθε φορά.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προδιαγραφή εξαγωγής. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή στο πλαίσιο Περιγραφή.

 3. Εάν θέλετε να εκτελέσετε τη λειτουργία σε τακτά διαστήματα, όπως είναι οι εβδομαδιαίες ή μηνιαίες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία εργασίας του Outlook. Αυτό θα δημιουργήσει μια εργασία του Outlook που θα σας επιτρέπουν να εκτελείτε την προδιαγραφή με ένα κλικ ενός κουμπιού.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εξαγωγής.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία εργασίας του Outlook, η Access θα ξεκινήσει Microsoft Office Outlook 2007. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα σε αυτήν τη διαδικασία για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εργασίας του Outlook.

  • Εάν δεν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία εργασίας του Outlook, η λειτουργία έχει τώρα ολοκληρωθεί. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού και αναθεωρήστε το εξαγόμενο αντικείμενο για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 6. Στο παράθυρο εργασιών στο Outlook, αναθεωρήστε και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της εργασίας, όπως η ημερομηνία παράδοσης και Υπενθύμιση.

  Για να επαναληφθεί η εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοδικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της εργασίας, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Outlook.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

 8. Στην Access, ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού και αναθεωρήστε το εξαγόμενο αντικείμενο για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εκτέλεση της προδιαγραφής εξαγωγής

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για την εκτέλεση της προδιαγραφής εξαγωγής από την εργασία του Outlook. Η Access δεν χρειάζεται να εκτελείται.

 1. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το πότε θέλετε να εκτελέσετε την εξαγωγή:

  • Κατά την προγραμματισμένη ώρα    Όταν το Outlook εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " Υπενθύμιση " για την εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στοιχείου.

  • Οποιαδήποτε στιγμή    Ανοίξτε την εργασία στο Outlook, κάνοντας κλικ στην επιλογή εργασίες στο παράθυρο περιήγησης του Outlook και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.

 2. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Microsoft Office Access, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση εξαγωγής Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκτελέσετε τη λειτουργία.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×