Εξαγωγή δεδομένων XML από το Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού έχετε εισαγάγει δεδομένα XML, τα έχετε αντιστοιχίσει σε κελιά του φύλλου εργασίας σας και τα έχετε τροποποιήσει, συχνά θέλετε να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο XML.

Σημαντικό: Κατά τη δημιουργία αντιστοιχίσεων XML και την εξαγωγή δεδομένων από το Excel σε αρχεία δεδομένων XML, υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των γραμμών που μπορούν να εξαχθούν. Η εξαγωγή σε XML από το Excel θα αποθηκεύσει έως 65.536 γραμμές. Αν το αρχείο σας έχει περισσότερες από 65.536 γραμμές, θα πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Εξαγάγετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το. Μορφή αρχείου για XLSX.

 • Αποθηκεύστε το αρχείο ως υπολογιστικό φύλλο XML (. XML), που απώλεια των αντιστοιχίσεων.

 • Διαγράψτε όλες τις γραμμές μετά τη γραμμή 65.536 και, στη συνέχεια, κάντε ξανά εξαγωγή ώστε να διατηρηθούν οι αντιστοιχίσεις, αλλά με απώλεια των δεδομένων στο τέλος του αρχείου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, επιλέξτε Εξαγωγή.

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Αν εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο διαλόγου με τίτλο Εξαγωγή XML, κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 3. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Επιλέξτε Εξαγωγή.

  Σημείωση: Αν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αφαιρέστε 65.537 από τον συνολικό αριθμό των γραμμών στο αρχείο σας για να λάβετε τον αριθμό των επιπλέον γραμμές.

 2. Διαγραφή αυτές τις επιπλέον γραμμές από την αρχή του φύλλου εργασίας του Excel.

 3. Εξαγάγετε το φύλλο εργασίας ως αρχείο δεδομένων XML.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, αλλά να μην αποθηκεύονται στο φύλλο. Στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το φύλλο εργασίας του Excel.

 5. Διαγράψτε όλες τις γραμμές εκτός από τις γραμμές από το παραπάνω βήμα 1 και, στη συνέχεια, εξαγωγή ως αρχείο δεδομένων XML.

  Αυτή η διαδικασία θα σας δώσει υπόλοιπο των γραμμών. Σε αυτό το σημείο, θα έχετε δύο αρχεία εξαγωγή XML, τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπό του το αρχικό φύλλο εργασίας.

Για συμβατότητα με προηγούμενες λειτουργίες XML, ίσως θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε αρχείο δεδομένων XML (.xml) αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εξαγωγή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας.

  Αυτό εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας δεν θα χαθούν όταν το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται ως αρχείο δεδομένων XML.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο.

 3. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα XML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Αν λάβετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η αποθήκευση του αρχείου ως δεδομένων XML μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δυνατοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

 6. Εάν εμφανιστεί ένα μικρό αναδυόμενο παράθυρο Εξαγωγή XML, κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό το αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει επιλεγεί ένας πίνακας XML και το βιβλίο εργασίας έχει περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις XML.

 7. Στο μεγάλο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή XML, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο δεδομένων XML.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

Σημείωση: Αν το φύλλο εργασίας έχει επικεφαλίδες ή ετικέτες που είναι διαφορετικές από τα ονόματα των στοιχείων XML στην αντιστοίχιση XML, το Excel θα χρησιμοποιήσει τα ονόματα των στοιχείων XML κατά την εξαγωγή ή την αποθήκευση δεδομένων XML από το φύλλο εργασίας.

Συνήθη ζητήματα με την εξαγωγή δεδομένων XML

Κατά την εξαγωγή δεδομένων XML, που μπορεί να αντιμετωπίσετε παρακάτω μηνύματα όπως αυτές.

Η αντιστοίχιση XML μπορεί να εξαχθεί αλλά ορισμένα απαιτούμενα στοιχεία δεν αντιστοιχίζονται

Ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το μήνυμα:

 • Η αντιστοίχιση XML που αντιστοιχεί με αυτόν τον πίνακα XML έχει ένα ή περισσότερα απαιτούμενα στοιχεία που δεν είναι αντιστοιχισμένα με τον πίνακα XML.

  Η ιεραρχική λίστα των στοιχείων στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML υποδεικνύει τα απαιτούμενα στοιχεία με έναν κόκκινο αστερίσκο στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου στα αριστερά κάθε στοιχείου. Για να αντιστοιχίσετε ένα απαιτούμενο στοιχείο, σύρετέ το στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί.

 • Το στοιχείο είναι μια επαναλαμβανόμενη δομή.

  Ένα συνηθισμένο παράδειγμα επαναλαμβανόμενης δομής είναι μια ιεραρχία υπαλλήλων και προϊσταμένων, στην οποία τα ίδια στοιχεία XML είναι ένθετα σε πολλά επίπεδα. Παρόλο που ενδέχεται να έχετε αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία στο παράθυρο εργασιών της προέλευσης XML, το Excel δεν υποστηρίζει επαναλαμβανόμενες δομές με βάθος μεγαλύτερο από ένα επίπεδο και, συνεπώς, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία.

 • Ο πίνακας XML περιέχει μικτό περιεχόμενο.

  Το μικτό περιεχόμενο παρουσιάζεται όταν ένα στοιχείο διαθέτει ένα θυγατρικό στοιχείο και απλό κείμενο εκτός του θυγατρικού στοιχείου. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες μορφοποίησης (όπως οι ετικέτες έντονης γραφής) για τη σήμανση των δεδομένων εντός ενός στοιχείου. Παρόλο που το θυγατρικό στοιχείο (εάν το Excel το υποστηρίζει) μπορεί να εμφανιστεί, το περιεχόμενο του κειμένου θα χαθεί κατά την εισαγωγή των δεδομένων, δεν είναι διαθέσιμο κατά την εξαγωγή των δεδομένων και επομένως δεν είναι δυνατή η αποστολή και επιστροφή του.

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των αντιστοιχίσεων XML που υπάρχουν στο βιβλίο εργασίας σας

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αντιστοίχισης XML, εάν δεν μπορεί να διατηρηθεί η σχέση του αντιστοιχισμένου στοιχείου με άλλα στοιχεία. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να διατηρηθεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

 • Ο ορισμός σχήματος ενός αντιστοιχισμένου στοιχείου περιέχεται μέσα σε μια ακολουθία με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Το χαρακτηριστικό maxoccurs δεν είναι ίσο με 1.

  • Έχουν οριστεί περισσότερα από ένα άμεσα θυγατρικά στοιχεία στην ακολουθία ή η ακολουθία έχει μια άλλη σύνθεση ως άμεσο θυγατρικό στοιχείο.

 • Μη επαναλαμβανόμενα ομοειδή στοιχεία με το ίδιο επαναλαμβανόμενο γονικό στοιχείο έχουν αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πίνακες XML.

 • Πολλά επαναλαμβανόμενα στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στον ίδιο πίνακα XML και η επανάληψη δεν ορίζεται από ένα γονικό στοιχείο.

 • Θυγατρικά στοιχεία από διαφορετικά γονικά στοιχεία έχουν αντιστοιχιστεί στο ίδιο πίνακα XML.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή της αντιστοίχισης XML, αν έχει μία από τις παρακάτω δομές σχήματος XML:

 • Λίστα από λίστες —    Μία λίστα στοιχείων έχει μια δεύτερη λίστα στοιχείων.

 • Δεδομένα Denormalized        Ένας πίνακας XML περιέχει ένα στοιχείο που έχει καθοριστεί στο σχήμα να γίνει μία φορά (το χαρακτηριστικό maxoccurs έχει οριστεί σε 1). Κατά την προσθήκη ενός τέτοιου στοιχείου σε πίνακα XML, το Excel συμπληρώνει τη στήλη του πίνακα με πολλές εμφανίσεις του στοιχείου.

 • Επιλογή        Ένα αντιστοιχισμένο στοιχείο είναι μέρος μιας δομή διάταξης < Επιλογή > .

Το Excel δεν μπορεί να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, επειδή δεν έχει αντιστοιχισμένες περιοχές

Το Excel δεν μπορεί να αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας σας στο αρχείο δεδομένων XML παρά μόνο αν δημιουργήσετε μία ή περισσότερες αντιστοιχισμένες περιοχές.

Εάν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε στοιχεία XML στο φύλλο εργασίας σας:

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα XML, κάντε κλικ στην επιλογή Προέλευση.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"
  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο φύλλο εργασίας σας.

  Για να επιλέξετε μη γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο.

 3. Σύρετε τα επιλεγμένα στοιχεία στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανίζονται.

Εάν δεν έχετε προσθέσει μια αντιστοίχιση XML στο βιβλίο εργασίας σας ή εάν τα δεδομένα σας δεν είναι σε πίνακα XML, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου βιβλίου εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×