Εξαγωγή δεδομένων σχήματος σε βάση δεδομένων

Συνδρομή του Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν τα σχήματά σας περιέχουν δεδομένα, μπορείτε να εκτελέσετε τον "Οδηγό εξαγωγής βάσης δεδομένων" για να δημιουργήσετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων που περιέχει αυτά τα δεδομένα.

Η διαφορά μεταξύ του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων και του παραθύρου διαλόγου που επιτυγχάνεται με τη χρήση της εντολής " εξαγωγή σε βάση δεδομένων " είναι ότι μέσω του Οδηγού μπορείτε να επιλέξετε να εξαγάγετε όλα τα σχήματα σε ένα επίπεδο. Εάν δεν χρειάζεται να κάνετε εξαγωγή με βάση τα επίπεδα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η χρήση της εντολής " εξαγωγή σε βάση δεδομένων " είναι πιο βελτιωμένη.

Χρήση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων

 1. Στην καρτέλα " Προβολή " _GT_ > πρόσθετα του Visio > Οδηγός εξαγωγής βάσης δεδομένων.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες του οδηγού.

  Συμβουλές: 

  • Τα ονόματα των κελιών των δεδομένων σχήματος που εμφανίζονται στη λίστα προηγούνται από το Prop, όπως το prop. COST.

  • Όταν εκτελείτε τον Οδηγό εξαγωγής βάσης δεδομένων για να εξαγάγετε δεδομένα σχήματος, ο οδηγός αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με την εξαγωγή με τη σελίδα σχεδίου. Εάν κάνετε αλλαγές στα σχήματα και θέλετε να εξαγάγετε ξανά τα δεδομένα, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε πίνακας εξαγωγής βάσης δεδομένων.

Χρήση της εντολής "εξαγωγή σε βάση δεδομένων"

 1. Στην καρτέλα Προβολή > πρόσθετα > πρόσθετα του Visio > εξαγωγή στη βάση δεδομένων.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν έχετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκευμένο κάπου εκτός από την προεπιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων . Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση ODBC . Από εκεί, μπορείτε είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων είτε να δημιουργήσετε μια νέα. Θα δημιουργήσετε τον πίνακα στη βάση δεδομένων αργότερα.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν χρησιμοποιείτε το Excel ως προέλευση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό.

   • Εάν επιλέξετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την επιλογή του πλαισίου ελέγχου μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή βιβλίου εργασίας .

 3. Εάν η βάση δεδομένων σας υποστηρίζει κατόχους, στη λίστα κάτοχος , κάντε κλικ σε ένα όνομα κατόχου για να φιλτράρετε τη λίστα κατόχων πίνακα. Ο πίνακας της βάσης δεδομένων δημιουργείται χρησιμοποιώντας το όνομα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων.

 4. Εάν η βάση δεδομένων σας παρέχει πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, στη λίστα προσδιοριστικών, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε την Access ή το Excel, το όνομα και η θέση της βάσης δεδομένων στην οποία θα εξαχθούν τα δεδομένα σας παρατίθενται εδώ.

 5. Στη λίστα Πίνακας , κάντε κλικ στον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό.

 6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων από τα κελιά φύλλου σχήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη κελιού φύλλου σχήματος στη λίστα εξαγωγής

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το κελί φύλλου σχήματος που θέλετε να εξαγάγετε.

  3. Στο πλαίσιο Υπολογισμός ως , επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο βάσης δεδομένων.

  4. Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων στο οποίο θα αντιγραφούν τα δεδομένα σχήματος.

  5. Καθορίστε τον τύπο δεδομένων βάσης δεδομένων, το μήκος πεδίου και τη δεκαδική ακρίβεια του πεδίου βάσης δεδομένων.

  Τροποποίηση του τρόπου εξαγωγής των δεδομένων σε ένα κελί φύλλου σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  2. Αλλαγή του τρόπου εξαγωγής των δεδομένων.

  Διαγραφή κελιού φύλλου σχήματος από τη λίστα εξαγωγής

  Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Χρήση του Οδηγού εξαγωγής βάσης δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία , επιλέξτε πρόσθετα, επιλέξτε πρόσθετα του Visioκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός εξαγωγής βάσης δεδομένων.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες του οδηγού.

  Συμβουλές: 

  • Τα ονόματα των κελιών των δεδομένων σχήματος που εμφανίζονται στη λίστα προηγούνται από το Prop, όπως το prop. COST.

  • Όταν εκτελείτε τον Οδηγό εξαγωγής βάσης δεδομένων για να εξαγάγετε δεδομένα σχήματος, ο οδηγός αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με την εξαγωγή με τη σελίδα σχεδίου. Εάν κάνετε αλλαγές στα σχήματα και θέλετε να εξαγάγετε ξανά τα δεδομένα, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε πίνακας εξαγωγής βάσης δεδομένων.

Χρήση της εντολής "εξαγωγή σε βάση δεδομένων"

 1. Στο μενού Εργαλεία , επιλέξτε πρόσθετα, στη συνέχεια, επιλέξτε πρόσθετα του Visioκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εξαγωγή σε βάση δεδομένων.

 2. Επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν έχετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων αποθηκευμένο κάπου εκτός από την προεπιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων . Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση ODBC . Από εκεί, μπορείτε είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων είτε να δημιουργήσετε μια νέα. Θα δημιουργήσετε τον πίνακα στη βάση δεδομένων αργότερα.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Excel ως προέλευση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον βιβλίο εργασίας, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό.

   • Εάν επιλέξετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την επιλογή του πλαισίου ελέγχου μόνο για ανάγνωση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή βιβλίου εργασίας .

 3. Εάν η βάση δεδομένων σας υποστηρίζει κατόχους, στη λίστα κάτοχος , κάντε κλικ σε ένα όνομα κατόχου για να φιλτράρετε τη λίστα κατόχων πίνακα. Ο πίνακας της βάσης δεδομένων δημιουργείται χρησιμοποιώντας το όνομα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων.

 4. Εάν η βάση δεδομένων σας παρέχει πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, στη λίστα προσδιοριστικών, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε την Microsoft Office Access ή το Excel, το όνομα και η θέση της βάσης δεδομένων στην οποία θα εξαχθούν τα δεδομένα σας παρατίθενται εδώ.

 5. Στη λίστα Πίνακας , κάντε κλικ στον πίνακα βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό.

 6. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων από τα κελιά φύλλου σχήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη κελιού φύλλου σχήματος στη λίστα εξαγωγής

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το κελί φύλλου σχήματος που θέλετε να εξαγάγετε.

  3. Στο πλαίσιο Υπολογισμός ως , επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο πεδίο βάσης δεδομένων.

  4. Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων στο οποίο θα αντιγραφούν τα δεδομένα σχήματος.

  5. Καθορίστε τον τύπο δεδομένων βάσης δεδομένων, το μήκος πεδίου και τη δεκαδική ακρίβεια του πεδίου βάσης δεδομένων.

  Τροποποίηση του τρόπου εξαγωγής των δεδομένων σε ένα κελί φύλλου σχήματος

  1. Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  2. Αλλαγή του τρόπου εξαγωγής των δεδομένων.

  Διαγραφή κελιού φύλλου σχήματος από τη λίστα εξαγωγής

  Επιλέξτε ένα όνομα κελιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×