Εξαγάγετε το PowerPoint για Mac παρουσίαση ως σε διαφορετική μορφή αρχείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να στείλετε την παρουσίασή σας σε κάποιον χρήστη ο οποίος δεν έχει το PowerPoint για Mac ή το PowerPoint για Windows, μπορείτε να κάνετε εξαγωγή της παρουσίασης σε διαφορετική μορφή, όπως μια μορφή εικόνας ή ένα αρχείο PDF, ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες.

Εξαγωγή της παρουσίασής σας ως βίντεο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Office 365. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή βίντεο που θέλετε (MP4 ή MOV).

 3. Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο που θέλετε: Ποιότητα παρουσίασης, Ποιότητα Internet ή Χαμηλή ποιότητα. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου.

 4. Εάν έχετε εγγεγραμμένους χρονισμούς και θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε στο βίντεο που δημιουργείτε από την παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Χρήση χρονισμών και αφηγήσεων που έχουν εγγραφεί είναι επιλεγμένο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει το βίντεο σε κάθε διαφάνεια, εάν δεν έχετε ορίσει χρονισμό.

 5. Όταν έχετε κάνει όλες τις επιλογές σας, επιλέξτε Εξαγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κάνετε εξαγωγή της παρουσίασής σας ως βίντεο, τα αρχεία πολυμέσων που είναι ενσωματωμένα στην παρουσίαση δεν θα είναι δυνατό να αναπαραχθούν.

Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως βίντεο, μπορείτε να τη θέσετε σε κοινή χρήση όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο βίντεο, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος και αναπαραγωγής βίντεο.

Εξαγωγή των διαφανειών ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε, όπως JPEG ή PNG.

 3. Επιλέξτε είτε Αποθήκευση κάθε διαφάνεια είτε Αποθήκευση μόνο της τρέχουσας διαφάνειας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα μέγεθος για τις εικόνες διαφάνειας στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος.

  Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε κάθε διαφάνεια, η παρουσίασή σας θα αποθηκευτεί ως επιμέρους αρχεία εικόνας, ένα για κάθε διαφάνεια.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή PDF

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Στο μενού Μορφή αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως αρχείο PDF, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο PDF, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν αρχεία PDF.

Σχετικές πληροφορίες

Εξαγωγή παρουσίασης του PowerPoint 2016 για Mac σε μορφή PDF

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εξαγωγή των διαφανειών σας ως εικόνες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες ως εικόνες, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να προβάλει τις διαφάνειες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή που λειτουργεί με εικόνες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια μορφή εικόνας που μπορεί να ανοίξει η εφαρμογή ή η συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν οι διαφάνειές σας μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας, τυχόν μεταβάσεις, κινήσεις, ταινίες ή ήχος καταργούνται από την παρουσίαση.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού μορφή, επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

  Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο JPEG.

  Συμβουλή: Για να ορίσετε πρόσθετες επιλογές όπως εικόνα ύψος και πλάτος ή να επιλέξετε να αποθηκεύσετε μόνο την τρέχουσα διαφάνεια αντί για όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Αποθήκευση διαφανειών ως αρχεία γραφικών, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Αφού αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, μπορείτε να τις μοιραστείτε όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή συσκευές που μπορούν να ανοίξουν εικόνες.

Αποστολή των διαφανειών σας σε iPhoto

Αποστολή των διαφανειών σας σε iPhoto είναι παρόμοια με την εξαγωγή των διαφανειών σας ως εικόνες, με το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τις εικόνες σε οποιαδήποτε συσκευή ή εφαρμογή που συνδέεται με το iTunes. Κατά την αποστολή των διαφανειών σας σε iPhoto, κάθε διαφάνεια μετατρέπεται σε μια εικόνα. Αυτό καταργεί τις μεταβάσεις, κινήσεις ή ήχου και έχει ως αποτέλεσμα ταινίες που θα εμφανίζονται ως μεμονωμένο πλαίσιο στην παρουσίαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να έχετε iPhoto 6 ή νεότερη έκδοση εγκατεστημένο.

 1. Στο μενού αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη σε κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σε iPhoto.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα άλμπουμ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή φωτογραφιών.

 3. Στο αναδυόμενο μενού μορφή, επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αποστολή όλων των διαφανειών

  Στην περιοχή διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή όλων.

  Αποστολή επιλεγμένη μικρογραφία ή ταξινόμησης διαφανειών

  Στην περιοχή διαφάνειες, κάντε κλικ στο επιλεγμένο.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις διαφάνειες ως εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή σε iPhoto.

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας ως αρχείο PDF

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση ως αρχείο PDF, τις μεταβάσεις, κινήσεις ή ήχου καταργούνται και ταινίες απεικονίζονται ως μεμονωμένο πλαίσιο στην παρουσίαση.

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το φάκελο θα περιέχει τα αρχεία που έχουν μετατραπεί.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Δείτε επίσης

Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας

Αποθήκευση αρχείου στο Office για Mac

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×