Εξαγάγετε τα δεδομένα των χρηστών από το Microsoft οργάνωση

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημαντικό: Σε αυτό το άρθρο δεν είναι σχετικά με την εξαγωγή πρόγραμμα δεδομένων στο Excel, το οποίο δεν υποστηρίζεται.  Εάν θέλετε να σχολιάσετε Microsoft την ανάγκη για αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στο θέμα αυτήν τη σελίδα UserVoice οργάνωση της Microsoft για να ψηφίσετε τη δυνατότητα και να τα σχόλιά σας.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς ένας καθολικός διαχειριστής του Office 365 να εξαγάγετε δεδομένα για έναν συγκεκριμένο χρήστη από το Microsoft οργάνωση. Τα εξαγόμενα δεδομένα θα περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με το χρήστη που περιέχονται στην οργάνωση, καθώς και δεδομένα που περιέχονται σε προγράμματα που ο χρήστης έχει ένα τμήμα του. Η διαδικασία εξαγωγής μπορεί να γίνει μέσω του Windows PowerShell.

Σημείωση: Office 365 καθολικός διαχειριστής να εξαγάγετε δεδομένα τηλεμετρίας χρήστη οργάνωση της Microsoft μέσω του Εργαλείου εξαγωγή αρχείου καταγραφής δεδομένων στην Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσία της Microsoft.

Απαιτήσεις

Πρέπει να κάνετε τα εξής πρώτα:

 • Πρέπει να Office 365 καθολικός διαχειριστής για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών του PowerShell για εξαγωγή των δεδομένων χρήστη οργάνωση.

 • Πρέπει να κάνετε λήψη και αποσυμπιέστε την Οργάνωση δεδομένων χρήστη εξαγωγή αρχείων. Αυτά τα τρία αρχεία είναι οι λειτουργικές μονάδες PowerShell και το αρχείο δέσμης ενεργειών του PowerShell που χρειάζεται, για να εξαγάγετε τα δεδομένα τους χρήστες σας.

  Σημείωση: Με τη λήψη αυτού του πακέτου, συμφωνείτε να των όρων και εσωκλείεται άδεια χρήσης.

Κατάργηση του αποκλεισμού αρχείων

Θα χρειαστεί να "Κατάργηση αποκλεισμού" τρία από τα αρχεία που λάβατε στο την εξαγωγή δεδομένων χρήστη οργάνωση δέσμης ενεργειών συσκευασία στη σειρά χρήστη τους σε PowerShell. Αυτό συμβαίνει επειδή από προεπιλογή, εκτέλεση δεσμών ενεργειών που έχουν ληφθεί από το Internet δεν επιτρέπεται. Τα αρχεία που χρειάζεστε για να καταργήσετε τον αποκλεισμό είναι:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.identitymodel.Clients.activedirectory.dll

 • Microsoft.identitymodel.Clients.activedirectory.windowsforms.dll

Κάντε τα εξής για να καταργήσετε τον αποκλεισμό αυτών των αρχείων:

 1. Στην Εξερεύνηση αρχείων, μεταβείτε στη θέση στην οποία unzipped τα αρχεία σας.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα αρχεία αποσυμπιεσμένο αρχείο αναφέρεται παραπάνω, και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε Αναίρεση αποκλεισμού.

  Η κατάργηση του αποκλεισμού του αρχείου
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 5. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για τα υπόλοιπα δύο αρχεία.

Για να εξαγάγετε περιεχόμενο χρήστη από την οργάνωση

Μετά την κατάργηση του αποκλεισμού αρχείων, κάντε τα εξής για να εξαγάγετε τα δεδομένα χρήστη από οργάνωση:

 1. Εκκινήστε το Windows PowerShell. Στο PowerShell, πληκτρολογήστε τα εξής για να ενεργοποιήσετε την εκτέλεση δεσμών ενεργειών που έχουν ληφθεί από το internet για αυτήν την περίοδο λειτουργίας μόνο. Ενδέχεται να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε, πληκτρολογώντας "Ν".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Πληκτρολογήστε τα εξής για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών PowerShell PlannerTenantAdmin . Αυτό θα εισαχθεί μια λειτουργική μονάδα με το απαιτούμενο cmdlet για να εκτελέσετε την εξαγωγή.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Για παράδειγμα, εάν το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο C:\AdminScript, θα πληκτρολογούσατε:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Μόλις ολοκληρωθεί η δέσμη ενεργειών, χρησιμοποιήστε το cmdlet PlannerUserContent εξαγωγής για να εξαγάγετε περιεχόμενο του χρήστη σας από οργάνωση.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Παράμετρος

  Περιγραφή

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Χρησιμοποιήστε το Αναγνωριστικό Azure Active Directory ή το UPN του χρήστη για την οποία θέλετε να εξαγάγετε περιεχόμενο.

  -ExportDirectory

  Θέση για την αποθήκευση των αρχείων σας εξόδου. Ο φάκελος θα πρέπει να υπάρχει ήδη.

  Όνομα κεντρικού υπολογιστή-

  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο, εάν έχετε πρόσβαση οργάνωση αν και ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή εκτός από το task.office.com. Για παράδειγμα, εάν έχετε πρόσβαση οργάνωση μέσω tasks.office365.us, συμπεριλάβετε tasks.office365.us - HostName στην εντολή σας.

  Για παράδειγμα, τα ακόλουθα θα εξαγωγή πληροφοριών χρήστη του Adam Barr από οργάνωση με χρήση του UPN και θα κάνετε λήψη των αρχείων εξαγωγή στη θέση C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Θα σας ζητηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας. Συνδεθείτε ως στον εαυτό σας (Office 365 καθολικός διαχειριστής), δεν το χρήστη που θέλετε να εξαγάγετε.

 5. Μετά το cmdlet του PowerShell εκτελεστεί με επιτυχία, μεταβείτε στη θέση σας εξαγωγής για να προβάλετε τα αρχεία δεδομένων που έχουν εξαχθεί του χρήστη σας.

Τι εξάγεται και πώς μπορείτε να το διαβάσετε

Μετά την εκτέλεση το cmdlet του PowerShell για να εξαγάγετε τα δεδομένα των χρηστών σας από την οργάνωση, θα λάβετε δύο τύπους αρχείων στο φάκελο θέση λήψης:

 • Ένα μεμονωμένο χρήστη αρχείου σε μορφή json με πληροφορίες σχετικά με το χρήστη.

 • Ένα αρχείο json για κάθε πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης:

  • Περιλαμβάνει μια εργασία που έχουν εκχωρηθεί για να τον για τον.

  • Έχει μια εργασία που δημιουργήθηκε από τον για τον.

Μάθετε πώς να διαβάζετε τα εξαγόμενα αρχεία σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ιδιότητες θα εμφανιστεί στο χρήστη και πρόγραμμα json αρχεία που λάβατε.

Αρχείο χρήστη

Το όνομα του αρχείου χρήστης θα έχει το πρόθεμα "Χρήστης" και το Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του χρήστη. Θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ιδιότητα

Περιγραφή

User.Id

Microsoft οργάνωση Αναγνωριστικό του χρήστη.

User.ExternalId

Azure Active Αναγνωριστικό καταλόγου του χρήστη.

User.DisplayName

Εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη.

User.InternalDisplayName

Οργάνωση Microsoft εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη.

User.UserPrincipalName

Χρήστης κύριο όνομα (UPN) του χρήστη.

User.PrincipalType

Η τιμή είναι πάντα "Χρήστης".

User.UserDetailsId

Μοναδικό αναγνωριστικό του αντικειμένου λεπτομέρειες για το χρήστη.

User.ICalendarPublishEnabled

Εάν είναι αληθές, κοινή χρήση ICalendar είναι ενεργοποιημένη για το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε για να δείτε το ημερολόγιο οργάνωση στο Outlook .

User.OptedInNotifications

Ειδοποιήσεις για την οποία επιλέξει ο χρήστης.

User.OptedOutNotifications

Ειδοποιήσεις για την οποία ο χρήστης επιλέξει ανάληψη.

User.FavoritePlans

Σελιδοδείκτης για τα προγράμματα, ο χρήστης έχει favorited.

User.FavoritePlans.Id

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του σχεδίου.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Το όνομα που έχει αντιστοιχιστεί στο σελιδοδείκτη.

User.FavoritePlans.OrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

User.RecentPlans

Προγράμματα που έχετε ανοίξει πρόσφατα από το χρήστη.

User.RecentPlans.Id

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του σχεδίου.

User.RecentPlans.BookmarkName

Το όνομα που έχει αντιστοιχιστεί στο σελιδοδείκτη.

User.RecentPlans.LastAccess

Όταν το πρόγραμμα άνοιξε τελευταία.

User.UserData

Προσαρμοσμένα δεδομένα από το πρόγραμμα-πελάτη Web οργάνωση.

User.UserData.Key

Προσαρμοσμένα δεδομένα κλειδί.

User.UserData.Value

Προσαρμοσμένα δεδομένα τιμή.

User.AssignedTaskOrdering

Σειρά ταξινόμησης για τις εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του σχεδίου που περιέχει την εργασία.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση της εργασίας.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Ο τίτλος της εργασίας.

Αρχεία προγράμματος

Κάθε όνομα αρχείου πρόγραμμα θα έχει το πρόθεμα "Πρόγραμμα" και το Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του σχεδίου. Κάθε αρχείο θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Plan.Id

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του σχεδίου.

Plan.Title

Ο τίτλος του σχεδίου.

Plan.Owner

Κάτοχος του σχεδίου (μια ομάδα ή χρήστη οντότητα).

Plan.Owner.Id

Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση της οντότητας (ομάδα ή χρήστη).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory Αναγνωριστικό η οντότητα (ομάδα ή χρήστη).

Plan.Owner.DisplayName

Εμφανιζόμενο όνομα του κατόχου (ομάδα ή χρήστη).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Χρήστης κύριο όνομα (UPN) Εάν ο κάτοχος είναι ένας χρήστης.

Plan.Owner.PrincipalType

Ο τύπος οντότητα (ομάδα ή χρήστη).

Plan.CreatedDate

Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε το σχέδιο.

Plan.CreatedBy

Χρήστης που δημιουργήθηκε το σχέδιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.CreatedByAppId

Μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής στην οποία δημιουργήθηκε το σχέδιο.

Plan.ModifiedDate

Ημερομηνία και ώρα που έγινε η τελευταία ενημέρωση του σχεδίου.

Plan.ModifiedBy

Το όνομα του χρήστη που έκανε την τελευταία ενημέρωση του σχεδίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.PlanDetailsId

Μοναδικό αναγνωριστικό του αντικειμένου λεπτομέρειες σχεδίου.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Εάν είναι αληθές, κοινή χρήση ICalendar είναι ενεργοποιημένη για το πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των εργασιών σας σε ένα ημερολόγιο .

Plan.CreateTaskCommentWhen

Τα συμβάντα που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σχόλιο σε δημιουργηθούν για μια εργασία στο σχέδιο.

Plan.ReferencesToPlan

Εξωτερικά συστήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση σε πρόγραμμα Microsoft οργάνωση στο Project Online-πελάτη επιφάνειας εργασίας.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

Αναγνωριστικό εξωτερικού συστήματος για αυτό το πρόγραμμα.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Ο τύπος της σύνδεσης του σχεδίου, που καθορίζεται από την εξωτερική εφαρμογή.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Ημερομηνία και ώρα που δημιουργήθηκε το αντικείμενο αναφοράς.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

Το Αναγνωριστικό της εφαρμογής που δημιούργησε την αναφορά.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Δυναμικές διαδρομές της θέσης που περιγράφει τι αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Απευθείας σύνδεση με την εφαρμογή που αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Plan.CategoryDescriptions

Το πλήρες σύνολο των κατηγοριών για το πρόγραμμα.  Υπάρχουν έξι από αυτά, που μπορεί να ή μπορεί να μην είναι σε χρήση.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Το ευρετήριο περιγραφής κατηγοριών (0 έως 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Το κείμενο της ετικέτας για την αντίστοιχη τιμή ευρετηρίου περιγραφή κατηγορίας.

Plan.PlanFollowers

Χρήστες που παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Plan.TimelineId

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.TimelineDisplaySettings

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.TimelineLockedWidth

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks

Αντικείμενα εργασίες για το πρόγραμμα.

Plan.Tasks.Id

Μοναδικό αναγνωριστικό της εργασίας.

Plan.Tasks.Title

Το όνομα της εργασίας.

Plan.Tasks.BucketId

Το Αναγνωριστικό Microsoft οργάνωση του Κάδου η εργασία είναι σε.

Plan.Tasks.BucketName

Όνομα της του Κάδου.

Plan.Tasks.PercentComplete

Κατάσταση ολοκλήρωσης της εργασίας, από 0 έως 100.

Plan.Tasks.StartDate

Ημερομηνία η εργασία είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσετε.

Plan.Tasks.DueDate

Ημερομηνία η εργασία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Μοναδικό αναγνωριστικό συνομιλίας από το Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Προεπισκόπηση που εμφανίζονται στην κάρτα εργασίας.

Plan.Tasks.OrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Tasks.CreatedBy

Χρήστης που δημιούργησε την εργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.CreatedDate

Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η εργασία.

Plan.Tasks.CompletedBy

Χρήστης που ολοκληρώσει την εργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.CompletedDate

Ημερομηνία η εργασία ολοκληρώθηκε.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Χρήστης που έκανε την τελευταία ενημέρωση της εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.ModifiedDate

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της εργασίας.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Οι ετικέτες επιλεγεί από το ευρετήριο CategoryDescriptions για το πρόγραμμα.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Μοναδικό αναγνωριστικό του αντικειμένου λεπτομέρειες για την εργασία.

Plan.Tasks.Description

Περιγραφή της εργασίας.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Μοναδικό αναγνωριστικό για το αντικείμενο που έχει τη μορφή πίνακα εργασίας.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Υπόδειξη σειρά για κάθε έναν από την ανάθεση.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Ο χρήστης που έχει ανατεθεί η εργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Ταξινόμηση των εργασιών που καθορίζεται από το άτομο για ανάθεση στην προβολή "Ανάθεση σε".

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Μοναδικό αναγνωριστικό για το αντικείμενο που είναι η μορφή χρωματισμού εργασίας πίνακα.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Μοναδικό αναγνωριστικό για το αντικείμενο όταν ομαδοποιημένα κατά την πρόοδο αντί για μορφοποίηση χρωματισμού.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Η δυνατότητα έχει καταργηθεί.

Plan.Tasks.References

Εξωτερικές συνδέσεις.

Plan.Tasks.References.Url

Διεύθυνση URL της σύνδεσης.

Plan.Tasks.References.Alias

Περιγραφή της σύνδεσης

Plan.Tasks.References.Type

Ο τύπος του αρχείου που συνδέεται με.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Ο χρήστης που έκανε την τελευταία ενημέρωση της σύνδεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της σύνδεσης.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Αντιπροσωπεύει την προτεραιότητα της μια αναφορά που θα εμφανίζεται ως προεπισκόπηση για την εργασία στο περιβάλλον εργασίας Χρήστη του. Οργάνωση Microsoft εμφανίζει μόνο το στοιχείο υψηλότερη προτεραιότητα.

Plan.Tasks.Assignments

Αναθέσεις εργασίας.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Ο χρήστης που εργασίας αντιστοιχίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Ο χρήστης που έχει ανατεθεί η εργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.Assignments.Order

Σειρά των αναθέσεων εάν η εργασία έχει αντιστοιχιστεί σε πολλών οντοτήτων.

Plan.Tasks.Checklist

Η λίστα ελέγχου για την εργασία.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείου λίστας ελέγχου.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Το όνομα του στοιχείου λίστας ελέγχου.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Εάν είναι true, το στοιχείο λίστας ελέγχου έχει ολοκληρωθεί.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Ο χρήστης που τελευταία ενημέρωση τη λίστα ελέγχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης τη λίστα ελέγχου.

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedBy

Ο χρήστης που τελευταία ενημέρωση την εργασία ή τις λεπτομέρειες της εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedDate

Ημερομηνία της εργασίας ή έγινε η τελευταία ενημέρωση λεπτομερειών για την εργασία.

Plan.Buckets

Αντικείμενα χρωματισμού για το πρόγραμμα.

Plan.Buckets.Id

Μοναδικό αναγνωριστικό για το χρωματισμού.

Plan.Buckets.Title

Όνομα της του Κάδου.

Plan.Buckets.OrderHint

Χρησιμοποιείται για τη σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση σειρά υποδείξεις στην οργάνωση της Microsoft.

Plan.Buckets.Createdby

Ο χρήστης που δημιούργησε το χρωματισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Buckets.CreatedDate

Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε το χρωματισμού.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Ο χρήστης που έκανε την τελευταία ενημέρωση του Κάδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιοτήτων χρήστη .

Plan.Buckets.ModifiedDate

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του Κάδου.

Ιδιότητες χρήστη στο αρχείο Plans.json

Υπάρχουν έναν αριθμό αντικειμένων στα δεδομένα Plans.json που αντιπροσωπεύει ένα χρήστη του Microsoft οργάνωση και θα έχουν παρόμοια ιδιότητες. Αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Κάθε ένα από τα παραπάνω θα έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Αναγνωριστικό

Microsoft οργάνωση Αναγνωριστικό του χρήστη.

ExternalId

Azure Active Αναγνωριστικό καταλόγου του χρήστη.

DisplayName

Εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη.

UserPrincipalName

Χρήστης κύριο όνομα (UPN) του χρήστη.

PrincipalType

Ο τύπος οντότητα (χρήστη ή ομάδας).

Δείτε επίσης

Διαγραφή δεδομένων χρήστη στην οργάνωση της Microsoft

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×