Εξέταση της προόδου του χρονοδιαγράμματός σας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Καθώς το έργο εξελίσσεται, μπορείτε να δείτε πώς επηρεάζει η συνολική έργου χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναθεώρηση των διαφορών στο χρονοδιάγραμμα

Προβολή του έργου μέσα στο χρόνο

Προσδιορίστε τις εργασίες που είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα

Εύρεση αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά μου

Εξέταση των διαφορών στο χρονοδιάγραμμα

Όπως μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο μέσω του έργου σας, μπορείτε να αναθεωρήσετε τις διαφορές μεταξύ προγραμματισμένη, έχει προγραμματιστεί, και πραγματική εργασία. Αυτό σας βοηθά να εκτιμήσετε αν η εργασία στο έργο σας έχει την αναμενόμενη πρόοδο. Μπορείτε να συγκρίνετε τα ποσά εργασίας για τις εργασίες ως σύνολο ή για πόροι και τις μεμονωμένες αναθέσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να συγκρίνετε τους όγκους εργασίας με το αρχικό σας σχέδιο είναι να εφαρμόσετε τον πίνακα "Εργασία" σε μια προβολή φύλλο, όπως η προβολή "Γράφημα Gantt" ή η προβολή "Χρήση πόρων". Η τιμή στο πεδίο "Πίνακας" αναπαριστά την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή εργασίας, η οποία δείχνει το σύνολο του πραγματικού και του υπόλοιπου όγκου εργασίας για τις εργασίες που έχουν αρχίσει και την πιο πρόσφατη εκτιμώμενη τιμή εργασίας για τις εργασίες που δεν έχουν αρχίσει ακόμη.

Εάν έχετε αποθηκεύσει μια γραμμή βάσης, στη συνέχεια, τα αρχικά ποσά προγραμματισμένης εργασίας αποθηκεύονται στο πεδίο γραμμής βάσης. Με αυτό το πεδίο, μπορείτε να συγκρίνετε τα ποσά εργασίας στο αρχικό σχέδιο σας για την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία ποσά. Το πεδίο "Διακύμανση" εμφανίζει το υπολογισμού διακύμανση μεταξύ προγραμματισμένη και την προγραμματισμένη εργασία, αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ των πεδίων γραμμής βάσης και την εργασία.

Μπορείτε επίσης να δείτε τους πραγματικούς όγκους εργασίας στα πεδία "Πραγματική". Στις ολοκληρωμένες εργασίες, τα πεδία "Εργασία" και "Πραγματική" περιέχουν την ίδια τιμή.

Σύγκριση...

Περιγραφή

Πώς γίνεται;

Τρέχουσα εργασία σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση του γραφήματος Gantt ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εργασία. Συγκρίνετε τις τιμές των πεδίων "Εργασία" και "Γραμμή βάσης".

Για να δείτε τη διακύμανση μεταξύ των πεδίων "Εργασία" και "Γραμμή βάσης", εξετάστε το πεδίο "Διακύμανση". Στις ολοκληρωμένες εργασίες, αυτή η διακύμανση αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ της σχεδιασμένης και της πραγματικής εργασίας. Στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, το πεδίο "Εργασία" είναι το σύνολο των πεδίων "Πραγματική εργασία" και "Υπόλοιπη εργασία". Στις εργασίες που δεν έχουν αρχίσει ακόμη, το πεδίο "Εργασία" είναι η τρέχουσα εκτίμηση και είναι συχνά ίσο με το πεδίο "Γραμμή βάσης".

Το πεδίο "Διακύμανση" απλώς συγκρίνει τα πεδία "Εργασία" και "Γραμμή βάσης". Δεν συγκρίνει άλλα πεδία γραμμής βάσης (όπως τα πεδία Γραμμή βάσης1, Γραμμή βάσης2, κ.οκ.).

Τρέχουσα εργασία και εργασία ανάθεσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας και οι πόροι στους οποίους έχουν ανατεθεί απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση της προβολής "Χρήση εργασιών" ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασίας. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εργασία.

Εξετάστε τις συνολικές τιμές εργασίας στο τμήμα φύλλου της προβολής. Εκτός από το πεδίο "Όνομα εργασίας", ο πίνακας εμφανίζει και τα πεδία "Εργασία", "Γραμμή βάσης", Διακύμανση", "Πραγματική", "Υπόλοιπη" και "% Ολοκλ." (ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε. Οι εργασίες σύνοψης εμφανίζουν τις συνολικές τιμές εργασίας για κάθε εργασία ενώ οι σειρές με πλάγια εμφανίζουν τις επιμέρους τιμές εργασίας για κάθε ανάθεση.

Εξετάστε τις τιμές χρονολογικής φάσης εργασίας για κάθε εργασία και ανάθεση στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, για κάθε χρονική περίοδο.

Τρέχουσα εργασία πόρων και ανάθεσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας και οι πόροι στους οποίους έχουν ανατεθεί απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση της προβολής "Χρήση πόρων" ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πόρων. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εργασία.

Εξετάστε τις συνολικές τιμές εργασίας στο τμήμα φύλλου της προβολής. Εκτός από το πεδίο "Όνομα πόρου", ο πίνακας εμφανίζει και τα πεδία "% Ολοκλ." (ποσοστό που ολοκληρώθηκε), "Εργασία", "Υπερωρίες", "Γραμμή βάσης", Διακύμανση", "Πραγματική" και "Υπόλοιπη". Οι εργασίες σύνοψης εμφανίζουν τις συνολικές τιμές εργασίας για κάθε πόρο ενώ οι σειρές με πλάγια εμφανίζουν τις επιμέρους τιμές εργασίας για κάθε ανάθεση.

Εξετάστε τις τιμές χρονολογικής φάσης εργασίας για κάθε πόρο και ανάθεση στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, για κάθε χρονική περίοδο.

Σημείωση: Τα δεδομένα των πόρων λαμβάνουν γραμμή βάσης στο επίπεδο του έργου. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα πόρων με γραμμή βάσης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε ένα έργο με πολλές εργασίες και πολλούς πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί οι εργασίες αυτές. Όταν αποθηκεύετε μια γραμμή βάσης, τα δεδομένα ανάθεσης των πόρων λαμβάνονται στο επίπεδο του έργου. Εάν προσθέσετε αργότερα μια εργασία και τη ρυθμίσετε ώστε να συναθροίζετε στο επίπεδο του έργου, η γραμμή βάσης της εκχώρησης πόρων δεν θα αλλάξει.

Αρχή της σελίδας

Προβολή του έργου σε σχέση με το χρόνο

Όταν εμφανίζετε την εργασία με ανάλυση κατά χρονική περίοδο, μπορείτε να δείτε περιόδους από ένα λεπτό έως ένα έτος.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Χρήση εργασιών ή Χρήση πόρων.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στη Χρονική κλίμακα και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Επάνω σειρά, Μεσαία σειρά ή Κάτω σειρά.

 3. Στην καρτέλα για την εμφανιζόμενη χρονική κλίμακα, στο πλαίσιο Μονάδες, επιλέξτε τη μονάδα χρόνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε την ανάλυση της εργασίας ανά εβδομάδα και μετά ανά ημέρα, κάντε κλικ στην επιλογή Εβδομάδες στο πλαίσιο Μονάδες στην καρτέλα Επάνω σειρά και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ημέρες στο πλαίσιο Μονάδες στην καρτέλα Μεσαία σειρά.

  Σημείωση: Για να εμφανίσετε λιγότερες από τρεις κλίμακες χρόνου, επιλέξτε τις κλίμακες χρόνου που θέλετε να εμφανίζονται από τη λίστα Εμφάνιση.

 4. Για να μορφοποιήστε την εμφάνιση της κλίμακας χρόνου, πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα πλαίσια Ετικέτα, Στοίχιση και Πλήθος. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Χρήση οικονομικού έτους και Γραμμές υποδιαίρεσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στο μενού Μορφή, επιλέξτε την εντολή Λεπτομέρειες και μετά κάντε κλικ σε μία από τις εντολές Εργασία, Πραγματική εργασία, Αθροιστικό ποσό εργασίας ή Εργασία γραμμής βάσης στην προβολή "Χρήση εργασιών". Εναλλακτικά, στην προβολή "Χρήση πόρων", επιλέξτε Εργασία, Πραγματική εργασία, Αθροιστικό ποσό εργασίας ή Υπερ-ανάθεση.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να δείτε τον όγκο εργασίας που σχετίζεται με μια επιλεγμένη εργασία με τη χρήση μιας συνδυαστική προβολή. Για να επιλέξετε μια συνδυαστική προβολή, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παράθυρο και, στο μενού Παράθυρο, κάντε κλικ στην εντολή Διαίρεση. Κάντε κλικ στο κάτω τμήμα παραθύρου και επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανίζεται στο κάτω μέρος. Η προβολή στο κάτω μέρος δείχνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις εργασίες ή τους πόρους του επάνω τμήματος. Για παράδειγμα, όταν εμφανίζετε οποιαδήποτε προβολή εργασιών στο επάνω παράθυρο και την προβολή Χρήση πόρων στο κάτω παράθυρο, το κάτω παράθυρο εμφανίζει τους πόρους που έχουν ανατεθεί στις εργασίες που επιλέχθηκαν στο επάνω παράθυρο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πόρους. Οι πληροφορίες πόρων που εμφανίζονται ισχύουν για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο, όχι μόνο για τις εργασίες που επιλέχθηκαν στο επάνω παράθυρο.

Αρχή της σελίδας

Αναγνώριση εργασιών που καθυστερούν

Εάν έχετε ορίσει μια γραμμή βάσης για το έργο σας, μπορείτε να δείτε την πρόοδο των εργασιών μέσα στο χρόνο και δείτε αν τους έναρξης και λήξης Αποκλίνουσες ημερομηνίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο συγκρίνοντας τη γραμμή βάσης και προγραμματισμένες ή πραγματικές έναρξης και ημερομηνίες λήξης.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση γραφήματος Gantt.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Διακύμανση.

  Εάν τα πεδία διακύμανσης δεν είναι ορατά, ρυθμίστε το διαχωριστικό των προβολών ή πιέστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε μέσα στα πεδία ώστε να εμφανιστούν.

Η προβολή "Παρακολούθηση γραφήματος Gantt" εμφανίζει δύο γραμμές εργασιών, η μία επάνω στην άλλη, για κάθε εργασία. Η κάτω γραμμή εμφανίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης γραμμής βάσης και η επάνω γραμμή εμφανίζει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ του σχεδίου σας και του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος.

Μπορείτε επίσης να δείτε αν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αναθέσεων εργασίας αναβάλλονται, με τη χρήση του φίλτρου "Αποκλίνουσες αναθέσει". Αυτό το φίλτρο εμφανίζει τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έχουν καθυστερήσει σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της γραμμής βάσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει ένα σχέδιο γραμμής βάσης.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πόρων.

 2. Στο μενού Έργο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Φιλτραρισμένο για και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα φίλτρα.

 3. Στη λίστα Φίλτρα, επιλέξτε Αποκλίνουσες αναθέσεις.

 4. Εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο τις αναθέσεις που αποκλίνουν, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Εάν θέλετε να εμφανιστούν όλες οι αναθέσεις με έγχρωμη επισήμανση για τις αποκλίνουσες, κάντε κλικ στο κουμπί Επισήμανση.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά μου

Η αδράνεια στο χρονοδιάγραμμα σάς ενημερώνει για το πόσο μπορούν να καθυστερήσουν οι εργασίες χωρίς να επηρεαστούν άλλες εργασίες ή η τελική ημερομηνία του έργου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότερες προβολές.

 2. Στη λίστα Προβολές, επιλέξτε Λεπτομερές γράφημα Gantt και στη συνέχεια Εφαρμογή.

 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Χρονοδιάγραμμα.

  Στο τμήμα γραφήματος της προβολής, η αδράνεια εμφανίζεται ως λεπτές ράβδοι στα αριστερά των εργασιών, ενώ οι τιμές αδράνειας εφάπτονται με τις κανονικές ράβδους Gantt.

  Πιέστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στα πεδία Περίοδος αδράνειας και Συνολική αδράνεια, αν δεν είναι ορατά στο τμήμα φύλλου της προβολής.

Σημείωση: 

 • Εάν γνωρίζετε πού υπάρχει αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε τις εργασίες μεταξύ των φάσεων του χρονοδιαγράμματος που δεν έχουν καθόλου αδράνεια και εκείνων που έχουν υπερβολικά μεγάλη.

 • Οι τιμές αδράνειας μπορεί επίσης να δείχνουν ασυνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, μια αρνητική τιμή αδράνειας υπάρχει όταν μια εργασία έχει εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια εξαρτώμενη εργασία, αλλά η εξαρτώμενη εργασία έχει έναν περιορισμό "Πρέπει να ξεκινήσει στις" με ημερομηνία προγενέστερη από το τέλος της πρώτης εργασίας. Αρνητική αδράνεια μπορεί να υπάρχει επίσης όταν μια εργασία είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×