Εξέταση της προόδου του χρονοδιαγράμματός σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Καθώς το έργο εξελίσσεται, μπορείτε να δείτε πώς επηρεάζει η συνολική έργου χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εξέταση των διαφορών στο χρονοδιάγραμμα

Προβολή του έργου σε σχέση με το χρόνο

Αναγνώριση εργασιών που καθυστερούν

Εύρεση αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά μου

Εξέταση των διαφορών στο χρονοδιάγραμμα

Όπως μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο μέσω του έργου σας, μπορείτε να αναθεωρήσετε τις διαφορές μεταξύ προγραμματισμένη, έχει προγραμματιστεί, και πραγματική εργασία. Αυτό σας βοηθά να εκτιμήσετε αν η εργασία στο έργο σας έχει την αναμενόμενη πρόοδο. Μπορείτε να συγκρίνετε τα ποσά εργασίας για τις εργασίες ως σύνολο ή για πόροι και τις μεμονωμένες αναθέσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να συγκρίνετε τα ποσά εργασίας με το αρχικό σχέδιο είναι να εφαρμόσετε τον πίνακα εργασίας σε μια προβολή φύλλο, όπως το "Γράφημα Gantt " ή "Χρήση πόρων ". Η τιμή στο πεδίο "εργασία" αντιπροσωπεύει την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία τιμή, που εμφανίζει το σύνολο των πραγματική και την υπόλοιπη εργασία για τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει και που εμφανίζει την πιο πρόσφατη εκτιμώμενη τιμή εργασίας για τις εργασίες που δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Εάν έχετε αποθηκεύσει μια γραμμή βάσης, στη συνέχεια, τα αρχικά ποσά προγραμματισμένης εργασίας αποθηκεύονται στο πεδίο γραμμής βάσης. Με αυτό το πεδίο, μπορείτε να συγκρίνετε τα ποσά εργασίας στο αρχικό σχέδιο σας για την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία ποσά. Το πεδίο "Διακύμανση " εμφανίζει το υπολογισμού διακύμανση μεταξύ προγραμματισμένη και την προγραμματισμένη εργασία, αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ των πεδίων γραμμής βάσης και να εργαστείτε.

Μπορείτε επίσης να δείτε τους πραγματικούς όγκους εργασίας στα πεδία Πραγματικός όγκος. Στις ολοκληρωμένες εργασίες, τα πεδία Εργασία και Πραγματικός όγκος περιέχουν την ίδια τιμή.

Σύγκριση...

Περιγραφή

Πώς γίνεται;

Τρέχουσα εργασία σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση του γραφήματος Gantt ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt. Στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος στο στοιχείο Πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία. Συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Εργασία και Γραμμή βάσης.

Για να δείτε τη διακύμανση μεταξύ των πεδίων Εργασία και Γραμμή βάσης, εξετάστε το πεδίο Διακύμανση. Στις ολοκληρωμένες εργασίες, αυτή η διακύμανση αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ της σχεδιασμένης και της πραγματικής εργασίας. Στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, το πεδίο Εργασία είναι το σύνολο των πεδίων "Πραγματικός όγκος" και "Υπόλοιπο". Στις εργασίες που δεν έχουν αρχίσει ακόμη, το πεδίο Εργασία είναι η τρέχουσα εκτίμηση και είναι συχνά ίσο με το πεδίο "Γραμμή βάσης".

Το πεδίο Διακύμανση απλώς συγκρίνει τα πεδία Εργασία και Γραμμή βάσης. Δεν συγκρίνει άλλα πεδία γραμμής βάσης (όπως τα πεδία Γραμμή βάσης1, Γραμμή βάσης2, κ.ο.κ.).

Τρέχουσα εργασία και εργασία ανάθεσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας και οι πόροι στους οποίους έχουν ανατεθεί απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση της προβολής Χρήση εργασιών ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Χρήση εργασιών. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος στην επιλογή Πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργασία.

Εξετάστε τις συνολικές τιμές εργασίας στο τμήμα φύλλου της προβολής. Εκτός από το πεδίο Όνομα εργασίας, ο πίνακας εμφανίζει και τα πεδία Εργασία, Γραμμή βάσης, Διακύμανση, Πραγματικός όγκος, Υπόλοιπο και % ολοκλ. εργασ. (ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας). Οι γραμμές σύνοψης εμφανίζουν τις συνολικές τιμές εργασίας για κάθε εργασία, ενώ οι σειρές με πλάγια εμφανίζουν τις επιμέρους τιμές εργασίας για κάθε ανάθεση.

Εξετάστε τις τιμές χρονολογικής φάσης εργασίας για κάθε εργασία και ανάθεση στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, για κάθε χρονική περίοδο.

Τρέχουσα εργασία πόρων και ανάθεσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο

Μπορείτε να εξετάσετε αν οι εργασίες σας και οι πόροι στους οποίους έχουν ανατεθεί απορροφούν περισσότερη εργασία από τη σχεδιασμένη, με τη χρήση της προβολής "Χρήση πόρων" ενώ έχει εφαρμοστεί ο πίνακας "Εργασία".

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πόρων. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος στην επιλογή Πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργασία.

Εξετάστε τις συνολικές τιμές εργασίας στο τμήμα φύλλου της προβολής. Εκτός από το πεδίο Όνομα πόρου, ο πίνακας εμφανίζει και τα πεδία ολοκλ. (ποσοστό ολοκλήρωσης), Εργασία, Υπερωρία, Γραμμή βάσης, Διακύμανση, Πραγματικός όγκος και Υπόλοιπο. Οι γραμμές σύνοψης εμφανίζουν τις συνολικές τιμές εργασίας για κάθε πόρο, ενώ οι σειρές με πλάγια εμφανίζουν τις επιμέρους τιμές εργασίας για κάθε ανάθεση.

Εξετάστε τις τιμές χρονολογικής φάσης εργασίας για κάθε πόρο και ανάθεση στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, για κάθε χρονική περίοδο.

Σημείωση: Τα δεδομένα των πόρων λαμβάνουν γραμμή βάσης στο επίπεδο του έργου. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα πόρων με γραμμή βάσης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε ένα έργο με πολλές εργασίες και πολλούς πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί οι εργασίες αυτές. Όταν αποθηκεύετε μια γραμμή βάσης, τα δεδομένα ανάθεσης των πόρων λαμβάνονται στο επίπεδο του έργου. Εάν προσθέσετε αργότερα μια εργασία και τη ρυθμίσετε ώστε να συναθροίζετε στο επίπεδο του έργου, η γραμμή βάσης της εκχώρησης πόρων δεν θα αλλάξει.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προβολή του έργου σε σχέση με το χρόνο

Όταν εμφανίζετε την εργασία με ανάλυση κατά χρονική περίοδο, μπορείτε να δείτε περιόδους από ένα λεπτό έως ένα έτος.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασιών, ή, στην ομάδα Προβολές πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πόρων.

 2. Στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Κλίμακα χρόνου. Από τη λίστα, επιλέξτε το στοιχείο Κλίμακα χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επάνω σειρά, Μεσαία σειρά ή Κάτω σειρά.

  Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μία από τις επιλογές στη λίστα Κλίμακα χρόνου για να ορίσετε την κάτω σειρά.

 3. Στην καρτέλα για την εμφανιζόμενη χρονική κλίμακα, στο πλαίσιο Μονάδες, επιλέξτε τη μονάδα χρόνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε την ανάλυση της εργασίας ανά εβδομάδα και μετά ανά ημέρα, κάντε κλικ στην επιλογή Εβδομάδες στο πλαίσιο Μονάδες στην καρτέλα Επάνω σειρά και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ημέρες στο πλαίσιο Μονάδες στην καρτέλα Μεσαία σειρά.

  Σημείωση: Για να εμφανίσετε λιγότερες από τρεις κλίμακες χρόνου, στην περιοχή Επιλογές κλίμακας χρόνου, επιλέξτε τις κλίμακες χρόνου που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα Εμφάνιση.

 4. Για να μορφοποιήστε την εμφάνιση της κλίμακας χρόνου, πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα πλαίσια Ετικέτα, Στοίχιση και Πλήθος. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Χρήση οικονομικού έτους και Γραμμές υποδιαίρεσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα " Λεπτομέρειες ", επιλέξτε εργασία, πραγματικήεργασία, Αθροιστικό ποσό εργασίας, υπερ-ανάθεση, κόστος, ή Υπόλοιπη διαθεσιμότητα.

Σημείωση:  Για να προσθέσετε ή να προβάλετε περισσότερες επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη λεπτομερειών. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Στυλ λεπτομερειών. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες χρήσης, στο στοιχείο Διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση. Αντίστροφα, για να καταργήσετε επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε πεδία στο στοιχείο Εμφάνιση αυτών των πεδίων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη για να καταργήσετε επιλογές. Χρησιμοποιήστε τα βέλη Μετακίνηση για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των πεδίων. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προβάλετε την εργασία που σχετίζεται με μια επιλεγμένη εργασία χρησιμοποιώντας μια διαιρεμένη προβολή, ορισμένες φορές γνωστή ως ένα συνδυαστική προβολή. Για να δημιουργήσετε μια διαιρεμένη προβολή, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανίζεται στην επάνω γραμμή παράθυρο της προβολής και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διαιρεμένη προβολή επιλέξτε Λεπτομέρειες. Στη λίστα, επιλέξτε την προβολή που θέλετε. Η προβολή στο κάτω τμήμα του παραθύρου εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες ή πόρους στην προβολή επάνω τμήμα του παραθύρου. Για παράδειγμα, όταν εμφανίζετε οποιαδήποτε προβολή εργασιών στο επάνω τμήμα του παραθύρου και της προβολής "Χρήση πόρων" στο κάτω τμήμα του παραθύρου, η προβολή στο κάτω παράθυρο εμφανίζει τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες που επιλέξατε στο επάνω τμήμα του παραθύρου, με πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πόρους. Οι πληροφορίες πόρων που εμφανίζονται ισχύουν για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο, όχι μόνο για τις εργασίες που επιλέξατε στο επάνω τμήμα του παραθύρου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναγνώριση εργασιών που καθυστερούν

Εάν έχετε ορίσει γραμμή βάσης για το έργο σας, μπορείτε να δείτε την πρόοδο των εργασιών σας μέσα στο χρόνο και να δείτε αν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αποκλίνουν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο συγκρίνοντας τη γραμμή βάσης με τις προγραμματισμένες ή πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στο βέλος στο στοιχείο Γράφημα Gantt και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Παρακολούθηση γραφήματος Gantt.

 2. Στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος στο στοιχείο Πίνακες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Διακύμανση.

  Εάν τα πεδία διακύμανσης δεν είναι ορατά, ρυθμίστε το διαχωριστικό των προβολών ή πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στα πεδία ώστε να εμφανιστούν.

Η προβολή Παρακολούθηση γραφήματος Gantt εμφανίζει δύο γραμμές εργασιών, τη μία επάνω από την άλλη, για κάθε εργασία. Η κάτω γραμμή εμφανίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της γραμμής βάσης και η επάνω γραμμή εμφανίζει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ του σχεδίου σας και του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, στην καρτέλα Μορφή εργαλείων γραφήματος Gantt, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Γραμμή βάσης για να εμφανίσετε τις γραμμές βάσης του γραφήματος.

Μπορείτε επίσης να δείτε αν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αναθέσεων εργασίας αναβάλλονται, με τη χρήση του φίλτρου Αποκλίνουσες αναθέσεις. Αυτό το φίλτρο εμφανίζει τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έχουν καθυστερήσει σε σχέση με την ημερομηνία λήξης της γραμμής βάσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει ένα σχέδιο γραμμής βάσης.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πόρων.

 2. Στην ομάδα Δεδομένα, στη λίστα Φίλτρο, επιλέξτε το στοιχείο Περισσότερα φίλτρα.

 3. Στη λίστα Περισσότερα φίλτρα, δίπλα στην επιλογή Φίλτρα, επιλέξτε το στοιχείο Πόροι. Στη λίστα, επιλέξτε το στοιχείο Αποκλίνουσες αναθέσεις.

 4. Εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο τις αναθέσεις που αποκλίνουν, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Εάν θέλετε να εμφανιστούν όλες οι αναθέσεις με έγχρωμη επισήμανση για τις αποκλίνουσες, κάντε κλικ στο κουμπί Επισήμανση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εύρεση αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά μου

Η αδράνεια στο χρονοδιάγραμμα σάς ενημερώνει για το πόσο μπορούν να καθυστερήσουν οι εργασίες χωρίς να επηρεαστούν άλλες εργασίες ή η τελική ημερομηνία του έργου.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στο βέλος στην επιλογή Γράφημα Gantt και επιλέξτε το στοιχείο Περισσότερες προβολές.

 2. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Περισσότερες προβολές. Στη λίστα Προβολές, επιλέξτε το στοιχείο Λεπτομέρειες Gantt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος στην επιλογή Πίνακες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρονοδιάγραμμα.

  Στο τμήμα γραφήματος της προβολής, η αδράνεια εμφανίζεται ως λεπτές ράβδοι στα αριστερά των εργασιών, ενώ οι τιμές αδράνειας εφάπτονται με τις κανονικές ράβδους Gantt.

  Πιέστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στα πεδία Περίοδος αδράνειας και Συνολική αδράνεια, αν δεν είναι ορατά στο τμήμα φύλλου της προβολής.

 • Εάν γνωρίζετε πού υπάρχει αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε τις εργασίες μεταξύ των φάσεων του χρονοδιαγράμματος που δεν έχουν καθόλου αδράνεια και εκείνων που έχουν υπερβολικά μεγάλη.

 • Οι τιμές αδράνειας μπορεί επίσης να δείχνουν ασυνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, μια αρνητική τιμή αδράνειας υπάρχει όταν μια εργασία έχει εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια εξαρτώμενη εργασία, αλλά η εξαρτώμενη εργασία έχει έναν περιορισμό "Πρέπει να ξεκινήσει στις" με ημερομηνία προγενέστερη από το τέλος της πρώτης εργασίας. Αρνητική αδράνεια μπορεί να υπάρχει επίσης όταν μια εργασία είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×