Ενσωμάτωση τροφοδοσίας Yammer σε μια τοποθεσία του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για SharePoint Online και SharePoint Server 2013, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα τροφοδοσίας Yammer σε μια SharePoint με Yammer Embed. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς τύπους τροφοδοσιών σε μια σελίδα SharePoint, όπως:

 • Τροφοδοσία ομάδας    Εμφάνιση τις πιο πρόσφατες συνομιλίες σε συγκεκριμένες Yammer ομάδα.

 • Τροφοδοσία μου    Εμφάνιση κάθε χρήστη τους προσωπική τροφοδοσία με στοιχεία σχετικά με τους.

 • Αντικείμενο Open graph τροφοδοσίας    Έναρξη συζήτησης σχετικά με ένα αντικείμενο, όπως μια ιστοσελίδα.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτές τις άλλους τύπους τροφοδοσίες: τροφοδοσία θέματος ή χρήστη τροφοδοσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Yammer Embed.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει Yammer Embed στην πράξη.

Στιγμιότυπο οθόνης του Yammer Embed

Για Yammer Embed για εργασία, το περιβάλλον SharePoint πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να έχετε ένα δίκτυο active Yammer στην εταιρεία σας (για παράδειγμα: www.yammer.com/contoso.com)

Yammer δεν χρειάζεται να είναι το εργαλείο κοινωνικής συνεργασίας του SharePoint για την ενσωμάτωση για να εργαστείτε, αλλά εάν θέλετε να κάνετε Yammer τη πρωτεύον εμπειρία για το SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Ενοποίηση του Yammer με περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης του SharePoint 2013.

Προσθήκη τροφοδοσίας Yammer σε μια σελίδα του SharePoint Online ή του SharePoint Server 2013

Για να προσθέσετε μια τροφοδοσία χρησιμοποιώντας Yammer Embed, μπορείτε:

 1. Αντιγραφή και να επεξεργαστείτε μια απλή δέσμη ενεργειών που προσδιορίζει τον τύπο της τροφοδοσίας που θέλετε και το δίκτυο Yammer που χρησιμοποιείτε.

 2. Προσθήκη τμήματος web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών στη σελίδα σας SharePoint και επικολλήστε τη δέσμη ενεργειών στο τμήμα web.

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο για να προσθέσετε μια τροφοδοσία ομάδας, μου τροφοδοσίαςή μια τροφοδοσία σελίδας σε μια σελίδα SharePoint Online ή SharePoint Server 2013 με χρήση Yammer Embed και ένα τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών. Τα στιγμιότυπα οθόνης εμφανίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη SharePoint Online. Για πληροφορίες σχετικά με άλλους τύπους τροφοδοσίας, ανατρέξτε στο θέμα Yammer Embed. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων Yammer Embed για να δημιουργήσετε τη δέσμη ενεργειών για να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη το Yammer Embed widget σε σελίδα του SharePoint για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων.

Προσθήκη ομάδας τροφοδοσίας
 1. Στο Yammer, μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε να ενσωματώσετε. Εντοπίστε την ενότητα Επιλογές της Access και επιλέξτε ενσωμάτωση αυτής της ομάδας στην τοποθεσία σας.

  Επιλογές πρόσβασης για ομάδα του Yammer
 2. Αντιγράψτε τη δέσμη ενεργειών από το παράθυρο.

 3. Στην τοποθεσία σας SharePoint, επιλέξτε Επεξεργασία.

 4. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή > Τμήμα Web και στη λίστα κατηγορίες, επιλέξτε μέσα και περιεχόμενο > Πρόγραμμα επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  Στο Προσθήκη τμήματος:, επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε το τμήμα web και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add.

 5. Εντοπίστε το νέο τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών και επιλέξτε Επεξεργασία τμήματος κώδικα.

 6. Επικολλήστε τη δέσμη ενεργειών που αντιγράψατε από το Yammer στο τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  Επικόλληση της δέσμης ενεργειών στο Τμήμα Web δέσμης ενεργειών
 7. Επιλέξτε Εισαγωγή.

 8. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη σελίδα SharePoint. Θα πρέπει να βλέπετε το Yammer συνομιλίας ομάδας στη σελίδα SharePoint, παρόμοια με την ακόλουθη εικόνα.

  Μια τροφοδοσία ομάδας Yammer ενσωματωμένη σε σελίδα του SharePoint
Προσθήκη τροφοδοσίας μου
 1. Στην τοποθεσία σας SharePoint, επιλέξτε Επεξεργασία.

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή > Τμήμα Web και στη λίστα κατηγορίες, επιλέξτε μέσα και περιεχόμενο > Πρόγραμμα επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  Στο Προσθήκη τμήματος:, επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε το τμήμα web και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add.

 3. Εντοπίστε το νέο τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών και επιλέξτε Επεξεργασία τμήματος κώδικα.

 4. Επεξεργαστείτε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυό σας Yammer αντί για contoso.com και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε σε τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  <div id="embedded-my-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
    <script type="text/javascript" src="https://c64.assets-yammer.com/assets/platform_embed.js"></script>
    <script 'type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({ 
         container: '#embedded-my-feed',
         network: 'contoso.com' });
    </script>
  

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ύψος και πλάτος παραμέτρους για το ύψος και το πλάτος που προτιμάτε.

 5. Επιλέξτε Εισαγωγή.

 6. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη σελίδα SharePoint. Θα πρέπει να βλέπετε το Yammer τροφοδοσία στη σελίδα SharePoint, παρόμοια με την ακόλουθη εικόνα.

  Μια τροφοδοσία Yammer τύπου "Η τροφοδοσία μου" ενσωματωμένη σε μια σελίδα του SharePoint
Προσθήκη σελίδας τροφοδοσίας
 1. Στο Yammer, μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να ενσωματώσετε. Αντιγράψτε τη διεύθυνση URL της σελίδας.

 2. Στην τοποθεσία σας SharePoint, επιλέξτε Επεξεργασία.

 3. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή > Τμήμα Web, και στη λίστα κατηγορίες, επιλέξτε μέσα και περιεχόμενο > Πρόγραμμα επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  Στο Προσθήκη τμήματος:, επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε το τμήμα web και, στη συνέχεια, επιλέξτε Add.

 4. Εντοπίστε το νέο τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών και επιλέξτε Επεξεργασία τμήματος κώδικα.

 5. Επεξεργαστείτε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυό σας Yammer αντί για contoso.com και να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL για τη σελίδα που θέλετε να συζητήσετε και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε σε τμήμα web προγράμματος επεξεργασίας δέσμης ενεργειών.

  <div id="embedded-feed" style="height:400px;width:500px;"></div> 
  <script type="text/javascript" src="https://assets.yammer.com/assets/platform_embed.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> yam.connect.embedFeed({
       container: "#embedded-feed", 
       network: "contoso.com", 
       feedType: "open-graph", 
       objectProperties: { url: "http://www.contoso.com/sample_page" , type: "page" } }); 
  </script>
  

  Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει μια τροφοδοσία για μια ιστοσελίδα, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε τροφοδοσίες για άλλα αντικείμενα open graph. Στη λίστα των τύπων έγκυρο αντικείμενο βρίσκεται στο σχήματος > υποστηριζόμενοι τύποι αντικειμένων. Εάν σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας το widget Yammer Embed για να προσθέσετε τροφοδοσίες Yammer στις σελίδες σας SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη το Yammer Embed widget σε σελίδα του SharePoint.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ύψος και πλάτος παραμέτρους για το ύψος και το πλάτος που προτιμάτε.

 6. Επιλέξτε Εισαγωγή.

 7. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη σελίδα SharePoint. Θα πρέπει να δείτε μια συνομιλία νήματος Yammer, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, παρόμοια με την ακόλουθη εικόνα.

  Μια τροφοδοσία σελίδας Yammer ενσωματωμένη σε μια σελίδα του SharePoint

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Κέντρο διαχείρισης Yammer

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×