Ενημέρωση κόστους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν έχετε εισαγάγει κόστους στο σας έργο σχεδιασμός, το Microsoft Office Project ενημερώνει πραγματικού κόστους καθώς εξελίσσεται ένα εργασία με βάση το μέθοδος προσαύξησης που ρύθμιση.

Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές των πληροφοριών κόστους για έναν εταιρικό πόρο, πρέπει να ανοίξετε τις πληροφορίες του πόρου για επεξεργασία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενημέρωση του πραγματικού προσαύξησης κόστους ανάθεσης πόρων

Ενημέρωση κόστος ανάθεσης πόρων πραγματική ανά χρήση

Ενημέρωση Πραγματικό σταθερό κόστος πόρων

Ενημέρωση του πραγματικού προσαυξημένου κόστους για την ανάθεση πόρου

Το πραγματικό προσαυξημένο κόστος για την ανάθεση πόρου καταχωρείται με μη αυτόματο τρόπο. Για να καταχωρήσετε αυτό το κόστος, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο υπολογισμό αυτών των τιμών.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογισμός.

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού για, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Το πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντοτε από το Microsoft Office Project.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασίας.

 5. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, στην εντολή Παρακολούθηση.

 6. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το πραγματικό προσαυξημένο κόστος για την ανάθεση πόρου μέχρι σήμερα, στο πεδίο Πραγμ. κόστος, πληκτρολογήστε το πραγματικό κόστος για την ανάθεση της οποίας το κόστος θέλετε να ενημερώσετε. Εάν το πεδίο δεν είναι ορατό, πιέστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτό.

 7. Εάν θέλετε να ενημερώνετε το πραγματικό προσαυξημένο κόστος για την ανάθεση πόρων σε καθημερινή βάση, στο μενού Μορφή, επιλέξτε την εντολή Λεπτομέρειες και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πραγματικό κόστος.

 8. Επιλέξτε το κελί για την εργασία και το χρόνο που θέλετε να ενημερώσετε και πληκτρολογήστε το πραγματικό κόστος.

Όταν ενημερώνετε το πραγματικό κόστος, το ποσοστό ολοκλήρωσης και το υπόλοιπο κόστος δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το πραγματικό κόστος.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια εργασία διάρκειας 20 ωρών και την έχετε αναθέσει σε έναν πόρο που κοστίζει 30 Ευρώ την ώρα, το κόστος αυτής της ανάθεσης πόρου είναι 600 Ευρώ.

 • Εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί κατά 0% και καταχωρήσετε πραγματικό κόστος 300 Ευρώ, το πεδίο Υπόλοιπο κόστος θα συνεχίσει να εμφανίζει 600 Ευρώ. Δεν υπολογίζεται ώστε να εμφανίζει το πραγματικό κόστος. Ωστόσο, επειδή το πεδίο Κόστος ισούται με το πραγματικό κόστος συν το υπόλοιπο κόστος, θα ενημερωθεί ώστε να εμφανίζει την προσθήκη του επιπλέον κόστους. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο Κόστος προσθέτει τα 600 Ευρώ του υπόλοιπου κόστους με τα 300 Ευρώ του πραγματικού κόστους, με αποτέλεσμα 900 Ευρώ.

 • Εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και καταχωρήσετε πραγματικό κόστος 300 Ευρώ, το πεδίο Υπόλοιπο κόστος ενημερώνεται και εμφανίζει 300 Ευρώ ενώ το πεδίο Κόστος συνεχίζει να εμφανίζει 600 Ευρώ.

 • Εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί κατά 75% και καταχωρήσετε πραγματικό κόστος 300 Ευρώ, το πεδίο Υπόλοιπο κόστος ενημερώνεται και εμφανίζει 100 Ευρώ ενώ το πεδίο Κόστος ενημερώνεται και εμφανίζει 400 Ευρώ.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση του πραγματικού κόστους ανά χρήση για την ανάθεση πόρου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Φύλλο πόρων.

 2. Επιλέξτε έναν πόρο και στο μενού Έργο, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες πόρων.

 3. Στην καρτέλα Κόστος, ενημερώστε τη στήλη Κόστος ανά χρήση στους πίνακες της ενότητας Πίνακες χρεώσεων για να ενημερωθούν με τα νέα κόστη ανάθεσης ανά χρήση.

  Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα τεθούν σε ισχύ τα νέα κόστη ανά χρήση, πληκτρολογώντας μια ημερομηνία στη στήλη Ημερομηνία ισχύος.

Όταν τροποποιείτε ένα κόστος ανά χρήση πόρου, το Project ενημερώνει αυτό το κόστος σε κάθε ανάθεση για αυτόν τον πόρο. Χρησιμοποιεί επίσης το ενημερωμένο κόστος ανά χρήση για να υπολογίσει εκ νέου το προγραμματισμένο κόστος.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση των πόρων πραγματικού σταθερού κόστους

Μπορείτε να ενημερώσετε τους πόρους πραγματικού σταθερού κόστους που είναι συνδεδεμένοι με την έναρξη ή με τη λήξη μιας εργασίας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τους πόρους πραγματικού σταθερού κόστους οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ' αναλογία σε μια εργασία.

Για να ενημερώσετε τους πόρους πραγματικού σταθερού κόστους που είναι συνδεδεμένοι με την έναρξη ή με τη λήξη μιας εργασίας:

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Επιλέξτε την εργασία με το σταθερό κόστος που θέλετε να ενημερώσετε.

 3. Στο μενού Έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας.

 4. Στην καρτέλα Πόροι, πληκτρολογήστε το ενημερωμένο κόστος στη στήλη Κόστος του πίνακα Πόροι για τον πόρο κόστους.

Για να ενημερώσετε τους πόρους πραγματικού σταθερού κόστους που χρησιμοποιούνται κατ' αναλογία σε μια εργασία:

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότερες προβολές.

 2. Στη λίστα Προβολές, επιλέξτε Φύλλο εργασίας και στη συνέχεια Εφαρμογή.

 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, στην εντολή Κόστος.

 4. Στο πεδίο Κόστος του πίνακα κόστους χρονολογικής φάσης, αλλάξτε τις τιμές για κάθε εργασία στην οποία τροποποιήθηκε ο πόρος κόστους.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται η γραμμή Κόστος στον πίνακα κόστους χρονολογικής φάσης, κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε σημείου του πλέγματος και επιλέξτε την εντολή Κόστος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×