Ενημέρωση δεδομένων σε υπάρχον γράφημα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, ίσως χρειαστεί να αλλάζουν τα δεδομένα προέλευσής στην το φύλλο εργασίας. Για να ενσωματώσετε αυτές τις αλλαγές στο γράφημα, το Microsoft Office Excel παρέχει διάφορους τρόπους για να ενημερώσετε ένα γράφημα. Αμέσως, μπορείτε να ενημερώσετε ένα γράφημα με τροποποιημένες τιμές ή μπορείτε να αλλάξετε δυναμικά τα υποκείμενα δεδομένα προέλευσης. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ένα γράφημα με προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση δεδομένων.

Αλλάξτε τα υποκείμενα δεδομένα που βασίζεται σε ένα γράφημα

Όταν ενημερώνετε τα υποκείμενα δεδομένα ενός γραφήματος, δεδομένων και της εμφάνισης του γραφήματος αλλάζει επίσης. Στο βαθμό που αυτών των αλλαγών εξαρτάται από το πώς μπορείτε να ορίσετε προέλευσης δεδομένων στο γράφημα. Μπορείτε να ενημερώσετε αυτόματα τιμές τροποποιημένο φύλλου εργασίας σε ένα γράφημα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρόποι για να αλλάξετε δυναμικά υποκείμενη προέλευση δεδομένων ενός γραφήματος.

Αυτόματη ενημέρωση τιμών τροποποιημένο φύλλου εργασίας σε ένα υπάρχον γράφημα

Οι τιμές σε ένα γράφημα είναι συνδεδεμένες με δεδομένα του φύλλου εργασίας από το οποίο δημιουργήθηκε το γράφημα. Με επιλογές υπολογισμού ορίζεται σε αυτόματο (καρτέλα "τύποι ", ομάδα Υπολογισμός, κουμπί " Επιλογές υπολογισμού "), οι αλλαγές που κάνετε αυτόματα σε δεδομένα του φύλλου εργασίας που εμφανίζονται στο γράφημα.

Σημείωση: Στο Excel 2007, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Excel > τύποι > Υπολογισμός > Επιλογές υπολογισμού.

 1. Ανοίξτε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θα σχεδιαστούν στο γράφημα.

 2. Στο κελί που περιέχει την τιμή που θέλετε να αλλάξετε, πληκτρολογήστε μια νέα τιμή.

 3. Πατήστε ENTER.

Δυναμική αλλαγή της υποκείμενης προέλευσης δεδομένων ενός υπάρχοντος γραφήματος

Εάν θέλετε την προέλευση δεδομένων του γραφήματος για δυναμικό μεγέθυνση, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μπορείτε να βασίσετε ένα γράφημα σε δεδομένα σε έναν πίνακα του Excel ή μπορείτε να βασίσετε την σε ένα καθορισμένο όνομα.

Το γράφημα βασίζεται σε έναν πίνακα του Excel

Εάν δημιουργήσετε ένα γράφημα που βασίζεται σε μια περιοχή κελιών, ενημερώσεις δεδομένων μέσα στην αρχική περιοχή θα αντανακλώνται στο γράφημα. Αλλά για να αναπτύξετε το μέγεθος της περιοχής, με την προσθήκη γραμμών και στηλών, και να αλλάξετε δεδομένα και την εμφάνιση του γραφήματος, πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο να αλλάξετε το αρχικό αρχείο προέλευσης δεδομένων στο γράφημα, αλλάζοντας την περιοχή κελιών που βασίζεται σε ένα γράφημα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε δεδομένα και την εμφάνιση του γραφήματος όταν επεκτείνει την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα του Excel ως υποκείμενη προέλευση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα για τα οποία θέλετε να αλλάξετε την περιοχή κελιών των δεδομένων προέλευσης.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, σημειώστε τη θέση της περιοχής δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Μεταβείτε στη θέση της περιοχής δεδομένων και κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + L ή CTRL + T.

Γράφημα με βάση ένα καθορισμένο όνομα

Μια άλλη προσέγγιση για την αλλαγή δυναμικά δεδομένα και την εμφάνιση του γραφήματος όταν επεκτείνει την προέλευση δεδομένων είναι να χρησιμοποιήσετε ένα καθορισμένο όνομα με τη συνάρτηση OFFSET. Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε μια λύση που λειτουργεί επίσης με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθορισμένα ονόματα για την αυτόματη ενημέρωση μιας περιοχής γραφήματος του Excel.

Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπάρχον γράφημα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από διάφορους τρόπους για να συμπεριλάβετε επιπλέον προέλευσης δεδομένων σε υπάρχον γράφημα. Μπορείτε γρήγορα να Προσθήκη άλλο σειρά δεδομένων, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους του περιοχές για να συμπεριλάβετε δεδομένα σε ένα γράφημα που είναι ενσωματωμένο στο ίδιο φύλλο εργασίας ή αντιγραφή δεδομένων επιπλέον φύλλου εργασίας σε ένα ενσωματωμένο γράφημα ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.

Προσθήκη σειράς δεδομένων σε γράφημα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια άλλη σειρά δεδομένων.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Καταχωρήσεις υπομνήματος (σειρές), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σειράς, κάντε τα εξής:

  • Στο πλαίσιο όνομα σειράς, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σειρά ή επιλέξτε το όνομα του φύλλου εργασίας.

  • Στο παράθυρο διαλόγου σειρά τιμών, πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής δεδομένων της σειράς δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε ή επιλέξτε την περιοχή του φύλλου εργασίας.

   Που μπορεί να κάντε κλικ στην επιλογή η Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου κουμπί Εικόνα κουμπιού , στο δεξιό άκρο του πλαισίου όνομα σειράς ή τιμές σειρά, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον πίνακα στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

   Εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να πληκτρολογήστε την αναφορά, μπορείτε να πατήσετε F2 για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας. Πατώντας το πλήκτρο F2 ξανά επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας σημείου. Μπορείτε να επαληθεύσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας στη γραμμή κατάστασης.

Σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους των περιοχών για να προσθέσετε δεδομένα σε ένα ενσωματωμένο γράφημα

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο γράφημα από φύλλο εργασίας γειτονικά κελιά, μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα, σύροντας τις λαβές αλλαγής μεγέθους των περιοχών προέλευσης δεδομένων. Το γράφημα πρέπει να είναι στο ίδιο φύλλο εργασίας με τα δεδομένα που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το γράφημα.

 1. Στο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τα δεδομένα και τις ετικέτες που θέλετε να προσθέσετε στο γράφημα σε κελιά που βρίσκονται δίπλα σε υπάρχοντα δεδομένα φύλλου εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα για να εμφανίσετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από τα δεδομένα προέλευσης στο φύλλο εργασίας.

 3. Στο φύλλο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε νέες κατηγορίες και σειρές δεδομένων στο γράφημα, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μπλε για να συμπεριλάβετε τα νέα δεδομένα και ετικέτες στο ορθογώνιο.

  • Για να προσθέσετε νέα δεδομένα σειράς μόνο, σύρετε μια πράσινη λαβή αλλαγής μεγέθους για να συμπεριλάβετε τα νέα δεδομένα και ετικέτες στο ορθογώνιο.

  • Για να προσθέσετε νέες κατηγορίες και σημεία δεδομένων, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μοβ για να συμπεριλάβετε τα νέα δεδομένα και κατηγορίες στο ορθογώνιο.

Αντιγραφή δεδομένων φύλλου εργασίας σε ένα γράφημα

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο γράφημα από μη γειτονικές επιλογές ή εάν το γράφημα είναι σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος, μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας επιπλέον στο γράφημα.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να προσθέσετε στο γράφημα.

  Εάν θέλετε η ετικέτα στήλης ή γραμμής για τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται στο γράφημα, συμπεριλάβετε το κελί που περιέχει την ετικέτα στην επιλογή.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

 3. Κάντε κλικ στο φύλλο γραφήματος ή στο ενσωματωμένο γράφημα στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα που αντιγράψατε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα στο γράφημα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση Εικόνα κουμπιού .

   Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V.

  • Για να καθορίσετε πώς θα σχεδιάζονται τα αντιγραμμένα δεδομένα στο γράφημα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε.

Αλλαγή δεδομένων σε υπάρχον γράφημα

Μπορείτε να αλλάξετε ένα υπάρχον γράφημα, αλλάζοντας την περιοχή κελιών που βασίζεται στο γράφημα, ή με την επεξεργασία του μεμονωμένη σειρά δεδομένων που εμφανίζονται στο γράφημα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ετικέτες άξονα στον οριζόντιο άξονα (κατηγορία).

Αλλαγή της περιοχής κελιών που βασίζεται σε ένα γράφημα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα για τα οποία θέλετε να αλλάξετε την περιοχή κελιών των δεδομένων προέλευσης.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η αναφορά ολόκληρης στο πλαίσιο περιοχή δεδομένων γραφήματος.

  Μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή η Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου κουμπί Εικόνα κουμπιού , στο δεξιό άκρο του πλαισίου περιοχής δεδομένων γραφήματος, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον πίνακα στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται στο γράφημα.

  Εάν θέλετε οι ετικέτες στηλών και γραμμών για να εμφανίζονται στο γράφημα, συμπεριλάβετε τα κελιά που περιέχουν τους στην επιλογή.

  Εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να πληκτρολογήστε την αναφορά, μπορείτε να πατήσετε F2 για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας. Πατώντας το πλήκτρο F2 ξανά επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας σημείου. Μπορείτε να επαληθεύσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας στη γραμμή κατάστασης.

Μετονομασία ή να επεξεργαστείτε μια σειρά δεδομένων που εμφανίζονται σε ένα γράφημα

Μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα και τις τιμές των υπαρχουσών σειρών δεδομένων χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που περιέχει στη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Καταχωρήσεις υπομνήματος (σειρές), επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Για να μετονομάσετε τη σειρά δεδομένων, στο πλαίσιο όνομα σειράς, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σειρά ή επιλέξτε το όνομα του φύλλου εργασίας. Το όνομα που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στο υπόμνημα του γραφήματος, αλλά δεν προστίθεται στο φύλλο εργασίας.

 5. Για να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων για τη σειρά δεδομένων, στο πλαίσιο τιμές σειρά, πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής δεδομένων της σειράς δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε την περιοχή του φύλλου εργασίας ή πληκτρολογήστε τις τιμές στα πλαίσια. Τις τιμές που πληκτρολογείτε δεν προστίθενται στο φύλλο εργασίας.

  Εάν το γράφημα είναι ένα xy (διασποράς), τα πλαίσια τιμές X σειράς και τιμές Y σειράς εμφανίζονται, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων για αυτές τις τιμές. Εάν το γράφημα είναι ένα γράφημα φυσαλίδων, εμφανίζονται τα πλαίσια τιμές X σειράς, οι τιμές Y σειράς και μεγέθους φυσαλίδας σειράς, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων για αυτές τις τιμές.

Για καθένα από τα πλαίσια σειρά, που μπορούν να κάντε κλικ στην επιλογή η Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου κουμπί Εικόνα κουμπιού , στο δεξιό άκρο του πλαισίου ονόματος σειρά ή σειρές τιμών, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον πίνακα στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

Εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να πληκτρολογήστε την αναφορά, μπορείτε να πατήσετε F2 για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας. Πατώντας το πλήκτρο F2 ξανά επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας σημείου. Μπορείτε να επαληθεύσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας στη γραμμή κατάστασης.

Αλλαγή της σειράς των σειρών δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που περιέχει στη σειρά δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων , στην περιοχή Καταχωρήσεις υπομνήματος (σειρές), επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση στη σειρά.

 4. Κάντε κλικ στα βέλη Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω για να μετακινήσετε τη σειρά δεδομένων.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όλες τις σειρές δεδομένων που θέλετε να μετακινήσετε.

Αλλαγή του οριζόντιου άξονα (κατηγορία) ετικέτες άξονα

Όταν αλλάζετε το οριζόντιο άξονα (κατηγορία) θα αλλάξει ετικετών άξονα, όλες τις ετικέτες οριζόντιου άξονα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ετικέτες του άξονα μεμονωμένα, οριζόντια.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που περιέχει τις ετικέτες οριζόντιου άξονα που θέλετε να αλλάξετε.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Ετικέτες οριζόντιου άξονα (κατηγορία), κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στο πλαίσιο περιοχή ετικετών άξονα, πληκτρολογήστε την αναφορά της περιοχής δεδομένων της σειράς δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ετικέτες οριζόντιου άξονα ή επιλέξτε την περιοχή του φύλλου εργασίας.

  Που μπορεί να κάντε κλικ στην επιλογή η Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου κουμπί Εικόνα κουμπιού , στο δεξιό άκρο του πλαισίου όνομα σειράς ή τιμές σειρά, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον πίνακα στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

  Εάν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού για να πληκτρολογήστε την αναφορά, μπορείτε να πατήσετε F2 για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας. Πατώντας το πλήκτρο F2 ξανά επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας σημείου. Μπορείτε να επαληθεύσετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας στη γραμμή κατάστασης.

Κατάργηση των δεδομένων από ένα γράφημα

Με επιλογές υπολογισμού ορίζεται σε αυτόματο, τα δεδομένα που έχει διαγραφεί από το φύλλο εργασίας καταργούνται αυτόματα από το γράφημα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε δεδομένα από το γράφημα χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα προέλευσης στο φύλλο εργασίας.

Διαγραφή δεδομένων προέλευσης στο φύλλο εργασίας

 • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί ή περιοχή κελιών που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να καταργήσετε από το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Εάν καταργήσετε δεδομένα από επιλεγμένα κελιά, τα κενά κελιά σχεδιάζονται στο γράφημα. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο σχεδίασης των κενών κελιών, κάνοντας δεξί κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέγοντας κρυφών και κενών κελιών.

  • Εάν διαγράψετε μια στήλη, τη σειρά δεδομένων ολόκληρη καταργείται από το γράφημα. Εάν διαγράψετε μια γραμμή, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, το γράφημα μπορεί να εμφανίσει ένα ή περισσότερα σημεία δεδομένων της σειράς δεδομένων που διαγράψατε. Μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή αυτά τα σημεία δεδομένων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Κατάργηση μιας σειράς δεδομένων από το γράφημα

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα ή στη σειρά δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε το γράφημα ή σειρά δεδομένων από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα.

   Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Περιοχή του γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Ομάδα Τρέχουσα επιλογή στην καρτέλα Διάταξη (Εργαλεία γραφήματος)

 2. Κάντε ένα από τα εξής: 

  1. Εάν έχετε επιλέξει το γράφημα, κάντε τα εξής:

   1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή δεδομένων.

    Εικόνα της Κορδέλας του Excel

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή Καταχωρήσεις υπομνήματος (σειρές), επιλέξτε τη σειρά δεδομένων που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  2. Εάν έχετε επιλέξει μια σειρά δεδομένων στο γράφημα, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε ειδικός σε Excel Tech Κοινότητας, λήψη υποστήριξης στο την Κοινότητα Answersή προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση του Excel χρήστη φωνής.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×