Ενημέρωση για τους πίνακες εργαλείων PerformancePoint και τα Τμήματα Web

Πίνακας οργάνων οχήματος Ο πίνακας οργάνων σε ένα όχημα συλλέγει πληροφορίες από διάφορες προελεύσεις μέσα στο όχημα και τις εμφανίζει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες αποφάσεις όταν οδηγείτε, ακόμα και πριν βγείτε στο δρόμο.

Με μια ματιά, μπορείτε να διαπιστώσετε:

  • Την ταχύτητα του οχήματος

  • Το καύσιμο που απομένει

  • Τη στάθμη του λαδιού

  • Την κατάσταση της μπαταρίας

  • Αν η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη

  • Και άλλα πολλά…

Με τον ίδιο τρόπο, ο πίνακας εργαλείων PerformancePoint παρέχει ουσιαστικές, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από διάφορες προελεύσεις δεδομένων και μπορείτε να διαπιστώσετε με μια ματιά πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα δεδομένα εκτενώς, ώστε να αποκτήσετε εις βάθος γνώση των διάφορων πτυχών της επιχείρησής σας και να πάρετε σωστές αποφάσεις.

Τι θέλετε να γνωρίζετε;

Γιατί να χρησιμοποιήσω έναν πίνακα εργαλείων;

Τι είναι ένα Τμήμα Web;

Τι μπορώ να κάνω σε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint;

Παρακολούθηση των βίντεο

Επισκόπηση των πινάκων εργαλείων PerformancePoint και των Τμημάτων Web

Χρήση του παραθύρου γρήγορης εκκίνησης για την εύρεση πινάκων εργαλείων PerformancePoint και στοιχείων πινάκων εργαλείων

Εξαγωγή των δεδομένων

Άνοιγμα αναφορών σε νέο παράθυρο

Εξαγωγή αναφοράς ή πίνακα βαθμολογίας στο PowerPoint

Εξαγωγή αναφοράς ή πίνακα βαθμολογίας στο Excel

Χρήση φίλτρων για την εύρεση των δεδομένων που χρειάζεστε

Εκτύπωση πίνακα εργαλείων ή αναφοράς

Γιατί να χρησιμοποιήσω έναν πίνακα εργαλείων;

Σκοπός των πινάκων εργαλείων PerformancePoint είναι να παρέχουν δεδομένα με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προβολή, η εξερεύνηση, η ανάλυση και η εύκολη κατανόησή τους. Όταν αποκτήσετε μια εικόνα της εταιρείας σας, θα μπορείτε να διαμορφώνετε επιχειρηματικές στρατηγικές και να λαμβάνετε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι πληροφορίες στους πίνακες εργαλείων PerformancePoint σάς παρουσιάζονται σε ένα περιβάλλον που έχει νόημα. Αντί να δηλώνεται ότι οι πωλήσεις τηλεοράσεων πέρυσι ανήλθαν στα 500.000.000 €, ο πίνακας εργαλείων μπορεί να εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με το στόχο πωλήσεων. Εάν ο στόχος ήταν 450.000.000 €, οι πωλήσεις τηλεοράσεων ήταν καλές. Εάν ο στόχος ήταν 700.000.000 €, έχετε πρόβλημα!

Για να επεκτείνουμε αυτό το παράδειγμα, ίσως θελήσετε να μάθετε περισσότερα αντί για το ποσό πωλήσεων μόνο. Ίσως θελήσετε να γνωρίζετε ποιες μάρκες σημείωσαν καλές πωλήσεις και ποιες όχι. Ίσως θελήσετε να μάθετε επίσης ποιες περιοχές πωλήσεων είχαν τις καλύτερες και τις χειρότερες πωλήσεις, ποια καταστήματα είχαν καλύτερη και χειρότερη απόδοση, εάν οι πωλήσεις ήταν καλύτερες κάποιες περιόδους του έτους, ποιοι ήταν οι καλύτεροι πωλητές και πού βρίσκονται. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων κατά τρόπο που να επιτρέπεται η αναζήτηση, το φιλτράρισμα και η εξερεύνηση δεδομένων, για να ανακαλύψετε τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό σας.

Αφού μάθετε ότι ορισμένες μάρκες σημείωσαν πολύ καλές πωλήσεις ενώ άλλες όχι, ίσως αποφασίσετε να απαλείψετε ή να μειώσετε τις μάρκες με χαμηλές πωλήσεις και να αποθηκεύσετε περισσότερο στοκ από τις μάρκες με καλύτερες πωλήσεις. Ίσως αποφασίσετε να διαθέσετε διαφορετικές μάρκες σε διαφορετικές περιοχές πωλήσεων. Επίσης, ίσως αποφασίσετε να στοχεύσετε τη διαφημιστική εκστρατεία σας διαφορετικά. Μπορείτε να κάνετε διάφορες στρατηγικές αποφάσεις όταν διαθέτετε κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες.

Τι είναι ένα Τμήμα Web;

Ένα Τμήμα Web είναι μια σύνθετη μονάδα πληροφοριών που εμφανίζεται σε μια τοποθεσία SharePoint. Έχει μια γραμμή τίτλου, ένα πλαίσιο και περιεχόμενο. Σε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint, τα Τμήματα Web εμφανίζουν αναφορές διάφορων τύπων: αναλυτικά γραφήματα, αναλυτικά πλέγματα, πίνακες βαθμολογίας, αναφορές ιστοσελίδας και χάρτες στρατηγικής. Σχεδόν όλα τα Τμήματα Web PerformancePoint είναι αλληλεπιδραστικά, δηλαδή μπορείτε να τους κάνετε κλικ για να αναπτύξετε ή να εξερευνήσετε τα δεδομένα που βλέπετε στις αναφορές. Ορισμένοι πίνακες εργαλείων διαθέτουν ένα Τμήμα Web σε μια σελίδα, άλλες έχουν τρία, τέσσερα ή περισσότερα.

Κάθε Τμήμα Web υπάρχει σε μια "ζώνη" η οποία είναι μια καθορισμένη περιοχή σε έναν πίνακα εργαλείων. Το άτομο που σχεδιάζει τον πίνακα εργαλείων, καθορίζει πόσες ζώνες θα χρησιμοποιηθούν και πόσες σελίδες θα συμπεριληφθούν στον πίνακα εργαλείων.

Τι μπορώ να κάνω σε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint;

Από μια τοποθεσία SharePoint στον οργανισμό σας, μπορείτε να ανοίξετε έναν πίνακα εργαλείων, να τον προβάλετε, να τον εξερευνήσετε, να τον εξάγετε στο Microsoft PowerPoint ή στο Excel, ακόμα και να τον εκτυπώσετε. Μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα, να τα εμφανίσετε σε ένα δέντρο αποδόμησης, να τα φιλτράρετε ώστε να αναζητάτε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, να απομονώνετε ορισμένες πληροφορίες, να αλλάζετε τύπους αναφορών, ακόμα και να δημιουργείτε τις δικές σας προβολές σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παρακολούθηση των βίντεο

Αυτό το άρθρο περιέχει σύντομα βίντεο που παρουσιάζουν τις βασικές δυνατότητες των πινάκων εργαλείων PerformancePoint και των Τμημάτων Web και σας δείχνουν τον τρόπο περιήγησης, εξερεύνησης, φιλτραρίσματος και εξαγωγής πληροφοριών από τους πίνακες εργαλείων.

Επισκόπηση των πινάκων εργαλείων PerformancePoint και των Τμημάτων Web

Περιηγηθείτε σε έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint και στα διάφορα στοιχεία του. Μάθετε σχετικά με τα Τμήματα Web, τα φίλτρα, την περιήγηση σε σελίδες και τους τύπους αναφορών. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε ορισμένες πολύ βασικές λειτουργίες σε έναν πίνακα εργαλείων.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Χρήση του παραθύρου γρήγορης εκκίνησης για την εύρεση πινάκων εργαλείων PerformancePoint και στοιχείων πινάκων εργαλείων

Εξερευνήστε το παράθυρο γρήγορης εκκίνησης του SharePoint και μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε πίνακες εργαλείων PerformancePoint και στοιχεία πινάκων εργαλείων, όπως KPI, φίλτρα, αναφορές κ.ο.κ.

Εξαγωγή των δεδομένων

Μάθετε πώς μπορείτε να ερευνήσετε δεδομένα στις αναφορές και τους πίνακες βαθμολογίας PerformancePoint χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές μενού, φίλτρα και τεχνικές αναζήτησης.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Άνοιγμα αναφορών σε νέο παράθυρο

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο ανοίγματος ενός Τμήματος Web PerformancePoint σε νέο παράθυρο, δείχνει ορισμένα από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε όταν το παράθυρο είναι ανοικτό και, στη συνέχεια, σας δείχνει πώς να το κλείσετε και να επιστρέψετε στον πίνακα εργαλείων.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εξαγωγή αναφοράς ή πίνακα βαθμολογίας στο PowerPoint

Μάθετε τον τρόπο εξαγωγής μιας αναφοράς ή ενός πίνακα βαθμολογίας από έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο Microsoft PowerPoint, και μάθετε ορισμένες συμβουλές και κόλπα για την εργασία με την αναφορά ή τον πίνακα βαθμολογίας σε μια διαφάνεια PowerPoint.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εξαγωγή αναφοράς ή πίνακα βαθμολογίας στο Excel

Μάθετε τον τρόπο εξαγωγής μιας αναφοράς ή ενός πίνακα βαθμολογίας από έναν πίνακα εργαλείων PerformancePoint στο Microsoft Excel, και μάθετε ορισμένες συμβουλές και κόλπα για την εργασία με την αναφορά ή τον πίνακα βαθμολογίας στο Excel μετά.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Χρήση φίλτρων για την εύρεση των δεδομένων που χρειάζεστε

Μάθετε τον τρόπο εφαρμογής φίλτρων σε αναφορές και πίνακες βαθμολογίας PerformancePoint. Μάθετε πόσο χρήσιμα μπορεί να είναι όταν εξερευνείτε και αναλύετε δεδομένα σε έναν πίνακα βαθμολογίας PerformancePoint.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εκτύπωση πίνακα εργαλείων ή αναφοράς

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης ενός πίνακα εργαλείων PerformancePoint ή ενός Τμήματος Web, όπως πίνακα βαθμολογίας, αναλυτικό πλέγμα ή γράφημα πίτας. Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις σε λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης πριν εκτυπώσετε τον πίνακα εργαλείων ή το Τμήμα Web.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×