Ενεργοποίηση υποστήριξης εισερχόμενης αλληλογραφίας για μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προκειμένου μια λίστα ή βιβλιοθήκη να μπορεί να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ιδιοκτήτης της τοποθεσίας θα πρέπει να ενεργοποιήσει και να ρυθμίσει τις παραμέτρους υποστήριξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επισκόπηση

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια βιβλιοθήκη

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια λίστα ανακοινώσεων

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια λίστα ημερολογίου

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν πίνακα συζητήσεων

Επισκόπηση

Στο Windows SharePoint Services 3.0, κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης εισερχόμενης αλληλογραφίας για τα εξής:

 • Μια βιβλιοθήκη εγγράφων, εικόνων ή φορμών

 • Μια λίστα ανακοινώσεων

 • Μια λίστα ημερολογίου

 • Έναν πίνακα συζητήσεων

 • Ένα ημερολόγιο Web

Όταν δημιουργείτε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους λίστας ή βιβλιοθήκης, εάν στην Κεντρική διαχείριση έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Ωστόσο, κατά τη δημιουργία μια λίστας ή βιβλιοθήκης, όλες οι άλλες επιλογές παραμέτρων ορίζονται με βάση τις προεπιλεγμένες τιμές.

Σημειώσεις: 

 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο σε λίστες ή βιβλιοθήκες που βρίσκονται σε τοποθεσίες Χώρου εργασίας συσκέψεων αποστέλλοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης εισερχόμενης αλληλογραφίας για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει να έχετε το δικαίωμα Διαχείρισης λιστών στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα Διαχείρισης λιστών από προεπιλογή στην ομάδα του SharePoint κάτοχοι όνομα τοποθεσίας.

Τα βήματα για την αλλαγή των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν τα βήματα με τα οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους τύπους λιστών και βιβλιοθηκών που αναφέρονται παραπάνω.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια βιβλιοθήκη

Κάντε τα εξής για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων, εικόνων ή φορμών.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Στο μενού Ρυθμίσειςμενού ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων, Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εικόνωνή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης φορμών, ανάλογα με τον τύπο της βιβλιοθήκης ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων.

 3. Στην περιοχή επικοινωνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η σύνδεση εισερχομένων ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι διαθέσιμη εάν υποστήριξης εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική διαχείριση.

 4. Στην ενότητα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη βιβλιοθήκη για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Στο πλαίσιο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για να χρησιμοποιήσετε ως τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτήν τη βιβλιοθήκη.

 6. Στην ενότητα Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης και τον τρόπο ομαδοποίησης συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε αρχεία με το ίδιο όνομα.

  Αν επιλέξετε να μην γίνεται αντικατάσταση των αρχείων με διπλότυπο όνομα και στη συνέχεια επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που έχει το ίδιο όνομα με ένα αρχείο που ήδη υπάρχει στη βιβλιοθήκη, στο όνομα αρχείου θα επισυνάπτονται τέσσερα τυχαία ψηφία για το νέο συνημμένο. Αν αυτή η ενέργεια αποτύχει, στο όνομα αρχείου επισυνάπτεται ένα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID). Αν καμία από αυτές τις ενέργειες δεν δημιουργήσει ένα μοναδικό όνομα αρχείου, το συνημμένο απορρίπτεται.

 7. Στην ενότητα Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη βιβλιοθήκη.

  Εάν επιλέξετε Ναι, το αρχικό μήνυμα αποθηκεύεται ως ξεχωριστό στοιχείο στη βιβλιοθήκη.

 8. Στην ενότητα Προσκλήσεις σε σύσκεψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα σας σε προσκλήσεις σε σύσκεψη σε αυτήν τη βιβλιοθήκη.

 9. Στην ενότητα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από μέλη της τοποθεσίας που μπορούν να γράψετε στη βιβλιοθήκη ή αρχειοθέτηση ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημαντικό: Η αρχειοθέτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το σύνολο των αποστολέων επιτρέπει στον κάθε χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών) να γράφει στη βιβλιοθήκη σας. Λόγω του πιθανού κινδύνου ασφαλείας, θα πρέπει εξετάζετε σοβαρά αυτήν την επιλογή.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Σημείωση: Επιλέγοντας Ναι σε αυτήν την επιλογή, τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί σε τις προσκλήσεις σε σύσκεψη στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Σημειώστε ότι προγράμματα χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γνωρίζουν άλλες λίστες που στέλνετε συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν στείλετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη στο ημερολόγιο και μια βιβλιοθήκη εγγράφων, η πρόσκληση σε σύσκεψη αρχειοθετείται στη λίστα ημερολογίου και οποιαδήποτε συνημμένα που σχετίζεται με την πρόσκληση σε σύσκεψη αρχειοθετούνται στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια λίστα ανακοινώσεων

 1. Ανοίξτε τη λίστα ανακοινώσεων για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στην περιοχή επικοινωνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η σύνδεση εισερχομένων ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι διαθέσιμη εάν υποστήριξης εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική διαχείριση.

 4. Στην ενότητα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

 5. Στην ενότητα Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε όχι, θα απορρίπτονται συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Στην ενότητα Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

  Εάν επιλέξετε Ναι, το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται ως συνημμένο.

 7. Στην ενότητα Προσκλήσεις σε σύσκεψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε αν θέλετε να αρχειοθετήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχει σταλεί ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

  Η επιλογή Ναι για αυτήν την επιλογή παρέχει έναν τρόπο αρχειοθέτησης τις προσκλήσεις σε σύσκεψη στη λίστα ανακοινώσεων. Σημειώστε ότι επειδή τα προγράμματα χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γνωρίζετε ποιες άλλες λίστες που στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη τόσο για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ημερολογίου και για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα ανακοινώσεων (επιλέγοντας Ναι για αυτήν τη ρύθμιση). Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστεί η πρόσκληση σε σύσκεψη στο ημερολόγιο και λίστα ανακοινώσεις που.

 8. Στην ενότητα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από μέλη της τοποθεσίας που μπορούν να γράψετε στη λίστα ή για να αποδεχτείτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημαντικό: Η αρχειοθέτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το σύνολο των αποστολέων επιτρέπει στον κάθε χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών) να γράφει στη βιβλιοθήκη σας. Λόγω του πιθανού κινδύνου ασφαλείας, θα πρέπει εξετάζετε σοβαρά αυτήν την επιλογή.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα ημερολόγιο

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στην περιοχή επικοινωνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η σύνδεση εισερχομένων ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι διαθέσιμη εάν υποστήριξης εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι στην κεντρική διαχείριση.

 4. Στην ενότητα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

 5. Στην ενότητα Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε αυτήν τη λίστα για να αρχειοθετήσετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε όχι, θα απορρίπτονται συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Στην ενότητα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από μέλη της τοποθεσίας που μπορούν να γράψετε στη λίστα ή για να αποδεχτείτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημαντικό: Η αρχειοθέτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το σύνολο των αποστολέων επιτρέπει στον κάθε χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών) να γράφει στη βιβλιοθήκη σας. Λόγω του πιθανού κινδύνου ασφαλείας, θα πρέπει εξετάζετε σοβαρά αυτήν την επιλογή.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έναν πίνακα συζητήσεων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα συζητήσεων για τον οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 3. Στην περιοχή επικοινωνίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Η σύνδεση εισερχομένων ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι διαθέσιμη εάν υποστήριξης εισερχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική διαχείριση.

 4. Στην ενότητα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν την τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε αυτήν τη λίστα για να αρχειοθετήσετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε όχι, θα απορρίπτονται συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Στην ενότητα Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

  Εάν επιλέξετε Ναι, το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται ως συνημμένο.

 7. Στην ενότητα Προσκλήσεις σε σύσκεψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε αν θα αποθηκεύεται προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχει σταλεί ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτήν τη λίστα.

  Η επιλογή Ναι για αυτήν την επιλογή παρέχει έναν τρόπο αρχειοθέτησης τις προσκλήσεις σε σύσκεψη για να τον πίνακα συζητήσεων. Σημειώστε ότι επειδή τα προγράμματα χειρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γνωρίζετε ποιες άλλες λίστες που στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη τόσο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ημερολογίου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πίνακα συζητήσεων (επιλέγοντας Ναι σε αυτήν τη ρύθμιση). Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστεί η πρόσκληση σε σύσκεψη στο ημερολόγιο και τον πίνακα συζητήσεων.

 8. Στην ενότητα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , επιλέξτε εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από μέλη της τοποθεσίας που μπορούν να γράψετε στη λίστα ή για να αποδεχτείτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αποστολέας του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημαντικό: Η αρχειοθέτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το σύνολο των αποστολέων επιτρέπει στον κάθε χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών) να γράφει στη βιβλιοθήκη σας. Λόγω του πιθανού κινδύνου ασφαλείας, θα πρέπει εξετάζετε σοβαρά αυτήν την επιλογή.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Δημιουργία ειδοποίησης ή εγγραφή σε τροφοδοσία RSS

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×