Ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Πληροφορίες για την ανώνυμη πρόσβαση

Θέματα ανώνυμης πρόσβασης

Ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης σε μια τοποθεσία

Ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Πληροφορίες για την ανώνυμη πρόσβαση

Όταν ενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση σε μια τοποθεσία Web, επιτρέπετε στους ανώνυμους χρήστες (και εξουσιοδοτημένους χρήστες στους οποίους δεν έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στην τοποθεσία) για να κάνετε αναζήτηση σε ολόκληρη την τοποθεσία Web, όπως οποιαδήποτε λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελο μέσα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, στοιχείου λίστας ή εγγράφου που μεταβιβάζονται τα δικαιώματα από την τοποθεσία Web. Εάν η ανώνυμη πρόσβαση έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή του διακομιστή, τα μέλη της ομάδας του SharePoint κάτοχοι όνομα τοποθεσίας να κάνετε τα εξής:

 • Να εκχωρήσουν ανώνυμη πρόσβαση σε μια τοποθεσία.

 • Να εκχωρήσουν ανώνυμη πρόσβαση μόνο για λίστες και βιβλιοθήκες.

 • Να αποκλείσουν την ανώνυμη πρόσβαση σε μια τοποθεσία.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει διάφορες επιλογές ανώνυμης πρόσβασης και περιγράφει τις δυνατότητες που εκχωρούνται και δεν εκχωρούνται στους ανώνυμους χρήστες (ή σε εξουσιοδοτημένους χρήστες στους οποίους δεν έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στην τοποθεσία σας) όταν ενεργοποιείται μια επιλογή ανώνυμης πρόσβασης.

Ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης σε

Δίνει στους ανώνυμους χρήστες τη δυνατότητα να

Δεν δίνει στους ανώνυμους χρήστες τη δυνατότητα να

Ολόκληρη τοποθεσία Web

Περιήγηση σε ολόκληρη την τοποθεσία σας.
Διαβάστε λίστες, βιβλιοθήκες ή φακέλους μέσα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που κληρονομεί τα δικαιώματά της από την τοποθεσία, και ανοίξτε και διαβάστε οποιαδήποτε στοιχεία λίστας ή έγγραφα σε αυτές τις λίστες και τις βιβλιοθήκες.

Αλλαγή περιεχομένου, από προεπιλογή.

Λίστες και βιβλιοθήκες

Ανάγνωση λιστών και βιβλιοθηκών στις οποίες το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων" έχει εκχωρηθεί σε ανώνυμους χρήστες.

Σημειώσεις: 

 • Επειδή το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων" δεν ορίζεται από προεπιλογή, οι ανώνυμοι χρήστες δεν θα μπορούν να προβάλλουν λίστες ή βιβλιοθήκες, από προεπιλογή.

 • Για να ορίσετε το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων" για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, η λίστα ή η βιβλιοθήκη θα πρέπει να χρησιμοποιεί μοναδικά δικαιώματα. Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες που κληρονομούν τα δικαιώματά τους από την τοποθεσία δεν μπορούν να προβάλλονται από ανώνυμους χρήστες.

Περιήγηση στην τοποθεσία.
(Το επίπεδο δικαιωμάτων "Περιορισμένη πρόσβαση" εκχωρείται σε ανώνυμους χρήστες σε επίπεδο τοποθεσίας επιτρέποντας στους ανώνυμους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε λίστες και βιβλιοθήκες.)
Αλλαγή του περιεχομένου, από προεπιλογή.

Τίποτα

Δεν ισχύει

Πρόσβαση σε ολόκληρη την τοποθεσία και όλες τις λίστες και βιβλιοθήκες εντός της τοποθεσίας Web, συμπεριλαμβανομένων λιστών και βιβλιοθηκών με μοναδικά δικαιώματα.

Η ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης περιορίζει την ασφάλεια ενός διακομιστή Web επειδή οι ανώνυμοι και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες στους οποίους δεν έχει εκχωρηθεί πρόσβαση στην τοποθεσία σας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ή το περιεχόμενο στην τοποθεσία σας ή να εξαπολύσουν μια επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών (επίθεση DoS) ενάντια στο διακομιστή σας. Οι ενέργειές τους δεν μπορούν να εντοπιστούν σε έναν εξουσιοδοτημένο λογαριασμό χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Θέματα ανώνυμης πρόσβασης

Όταν επιτρέπετε σε ανώνυμους χρήστες να προβάλλουν την τοποθεσία, τις λίστες ή τις βιβλιοθήκες σας, είναι πιθανόν να μπορέσουν να βρουν πληροφορίες της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών και οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύεται σε αυτές τις λίστες, βιβλιοθήκες και συζητήσεις. Όταν εκχωρείτε σε ανώνυμους χρήστες δικαιώματα διαφορετικά από το δικαίωμα "Ανάγνωση σε λίστες και βιβλιοθήκες", οι ανώνυμοι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν σε λίστες, συζητήσεις και έρευνες και να επεξεργαστούν έγγραφα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χώρο του δίσκου του διακομιστή και άλλους πόρους. Για να δημιουργήσετε μια περισσότερο ασφαλή τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη, μην ενεργοποιείτε την ανώνυμη πρόσβαση.

Οι ανώνυμοι χρήστες δεν μπορούν να ανοίξουν τοποθεσίες για επεξεργασία σε προγράμματα συμβατά με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ούτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολλο "Φάκελοι Web" στα Windows (δηλαδή, δεν μπορούν να προβάλλουν την τοποθεσία στο φάκελο "Θέσεις δικτύου".

Συμβουλή: Αντί να εκχωρήσετε ανώνυμη πρόσβαση, μπορείτε να προσθέσετε την ομάδα ασφαλείας Χρήστες με έλεγχο ταυτότητας των Windows για την ομάδα του SharePoint επισκέπτες όνομα τοποθεσίας. Εκχωρείτε έτσι σε όλα τα μέλη με έλεγχο ταυτότητας του Windows πρόσβαση για ανάγνωση τομέα στην τοποθεσία Web. Σε αντίθεση με τις ενέργειες των ανώνυμων χρηστών, ενέργειες των εξουσιοδοτημένων χρηστών μπορούν να εντοπιστούν στους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη χρηστών σε ομάδες του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ομάδων του SharePoint.

Όπως συμβαίνει και με άλλες ρυθμίσεις δικαιωμάτων, όταν εκχωρείτε ανώνυμη πρόσβαση σε μια τοποθεσία, εκχωρείτε επίσης ανώνυμη πρόσβαση σε δευτερεύουσες τοποθεσίες οι οποίες κληρονομούν δικαιώματα από την τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ανώνυμης πρόσβασης σε μια τοποθεσία

Για να εκτελέσει αυτήν τη διαδικασία, ένας διαχειριστής πρέπει να έχει ενεργοποιήσει την ανώνυμη πρόσβαση για την εφαρμογή Web. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιλογή Ανώνυμη πρόσβαση δεν εμφανίζεται.

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση.

  1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

   Σημείωση: Σε μια τοποθεσία για την οποία έχετε προσαρμόσει το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε να προβάλετε.

 2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στη στήλη Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Πρόσθετα δικαιώματα.

 3. Στη σελίδα "Δικαιώματα" , από το μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ανώνυμη πρόσβαση.

 4. Στη σελίδα "Αλλαγή των ρυθμίσεων ανώνυμης πρόσβασης" , επιλέξτε τα τμήματα της τοποθεσίας Web στα οποία θέλετε να έχουν πρόσβαση οι ανώνυμοι χρήστες.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα, δείτε τον προηγούμενο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της ανώνυμης πρόσβασης σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημειώσεις: 

 • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει την ανώνυμη πρόσβαση σε μια τοποθεσία όπως περιγράφεται στην προηγούμενη διαδικασία και έχετε εκχωρήσει πρόσβαση είτε σε ολόκληρη την τοποθεσία Web είτε μόνο για λίστες και βιβλιοθήκες στο βήμα 5 παραπάνω.

 • Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να εκτελεστούν μόνο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί μοναδικά δικαιώματα.

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στη στήλη Δικαιώματα και διαχείριση, επιλέξτε Δικαιώματα για αυτήν τη λίστα ή Δικαιώματα για αυτήν τη βιβλιοθήκη.

  Σημείωση: Το μενού Ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμο στη σελίδα "Δικαιώματα" εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας κληρονομεί δικαιώματα από τη γονική της τοποθεσία.

 4. Αν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας κληρονομεί δικαιώματα από την τοποθεσία, θα πρέπει πρώτα να διακόψετε τη μεταβίβαση από την τοποθεσία. Για να το κάνετε αυτό, στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία δικαιωμάτων, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχίσετε. Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 5.

 5. Στη σελίδα "Δικαιώματα" , από το μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ανώνυμη πρόσβαση.

 6. Στη σελίδα "Αλλαγή των ρυθμίσεων ανώνυμης πρόσβασης", επιλέξτε τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε σε ανώνυμους χρήστες για αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Σημείωση: Για βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμο μόνο το δικαίωμα "Προβολή στοιχείου". Αυτό γίνεται για την προστασία της τοποθεσίας σας από πιθανές επιθέσεις εισαγωγής δέσμης ενεργειών .

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×