Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε εάν οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές κατά τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για πολλούς από τους ίδιους λόγους που μπορεί να υπογράφετε ένα έγγραφο του χαρτιού. Μια ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται για την ψηφιακή έλεγχος ταυτότητας πληροφορίες — όπως τα πρότυπα φόρμας, φόρμες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έγγραφα — με τη χρήση κρυπτογράφησης υπολογιστή. Όταν μια φόρμα είναι συνδεδεμένος, ολόκληρη τη φόρμα ή μέρος της φόρμας που υπογράφτηκε δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να ακυρωθεί η υπογραφή.

Σημείωση: Εάν ένα πρότυπο φόρμας σχεδιάστηκε με βάση μια διάταξη XML, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για το πρότυπο φόρμας μόνο εάν το σχήμα XML έχει έναν κόμβο που είναι η ψηφιακή υπογραφή XML World Wide Web Consortium (W3C) χώρος ονομάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα συμβατότητας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μια ολόκληρη τη φόρμα

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μέρος μιας φόρμας

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε οι χρήστες να τις προσθέσετε είτε σε ολόκληρη τη φόρμα ή σε συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας. Στο Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι ένα πρότυπο φόρμας που έχει σχεδιαστεί στο InfoPath, χρησιμοποιώντας μια κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας συγκεκριμένα. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να είναι δυνατότητα προγράμματος περιήγησης όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Στα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο ψηφιακές υπογραφές για να προστεθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του των φορμών που συμπληρώνουν οι χρήστες. Όταν ενεργοποιείτε ψηφιακές υπογραφές για τα τμήματα της φόρμας, οι υπογραφές ισχύουν μόνο για τα δεδομένα σε αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μια ολόκληρη τη φόρμα

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρη τη φόρμα.

  Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, η επιλογή Ενεργοποίηση ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρη τη φόρμα είναι διαθέσιμη, επειδή τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης υποστηρίζει μόνο ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα τμήματα του προτύπου φόρμας. Εάν αλλάξετε τις επιλογές συμβατότητας για το πρότυπο φόρμας μετά την ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, πρέπει να εκτελέσετε τον έλεγχο σχεδίασης για να βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές ψηφιακής υπογραφής έχουν ρυθμιστεί σωστά. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο σχεδίασης στην ενότητα Δείτε επίσης.

 3. Εάν το πρότυπο φόρμας σχεδιάστηκε με βάση μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή ένα σχήμα XML που περιέχει χώρο ονομάτων ψηφιακής υπογραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού για να καθορίσετε την ομάδα στην προέλευση δεδομένων όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η υπογραφή. Η ομάδα πρέπει να είναι μέρος ενός χώρου ονομάτων ψηφιακής υπογραφής.

  Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που δεν βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή ένα σχήμα XML που περιέχει ψηφιακό χώρο ονομάτων, αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Σε αυτήν την περίπτωση, προχωρήστε στο βήμα 5.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή της ομάδας για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν θέλετε οι χρήστες να υπογράψετε τη φόρμα πριν να την υποβάλουν, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ερώτηση στο χρήστη για να συνδεθείτε στη φόρμα εάν υποβληθεί χωρίς υπογραφή.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει ήδη φόρμα υποβολής για το πρότυπο φόρμας, πρέπει να το κάνετε μετά την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται μέρος μιας φόρμας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα δεδομένα στη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός του συνόλου δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τμήμα του προτύπου φόρμας για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές.

  Συμβουλή: Το όνομα που χρησιμοποιείτε δεν είναι δυνατό να περιέχουν κενά διαστήματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο πεδία και ομάδες προς υπογραφή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή της ομάδας για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στην περιοχή Επιλογές υπογραφής στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός του συνόλου δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέψετε μόνο μία υπογραφή για αυτό το τμήμα του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή να επιτρέπεται μόνο μία υπογραφή.

  • Για να επιτρέψετε πολλές υπογραφές που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και που μπορούν να προστεθούν ή να καταργηθούν χωρίς να επηρεάζονται οι άλλες υπογραφές, κάντε κλικ στην επιλογή όλες οι υπογραφές είναι ανεξάρτητες (σύμβολο από κοινού).

  • Για να επιτρέψετε πολλές υπογραφές που είσοδος προηγούμενες υπογραφές, κάντε κλικ στην επιλογή κάθε υπογραφή υπογράφει τις προηγούμενες υπογραφές (υπογραφή επικύρωσης).

 8. Στο πλαίσιο μήνυμα επιβεβαίωσης υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες όταν συνδεθείτε αυτό το τμήμα της φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

 9. Στο πρότυπο φόρμας, συσχετίστε το τμήμα του προτύπου φόρμας για το οποίο έχετε ενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπογραφές με μια ενότητα.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την ενότητα.

  2. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

  3. Στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να συνδέσετε σε αυτό το πεδίο.

   • Για να προσθέσετε μια ενότητα που είναι συνδεδεμένη με μια ομάδα, κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ενότητα με στοιχεία ελέγχου.

    Σημείωση: Εάν το πεδίο ή την ομάδα που έχετε καθορίσει επαναλαμβάνει, πρέπει να επιλέξετε μια μη επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιέχει αυτό το πεδίο ή ομάδα.

 10. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε διπλό κλικ στην ετικέτα ενότητας κάτω από την ενότητα που περιέχει τις άλλες ενότητες ή στοιχεία ελέγχου που μόλις προσθέσατε.

 11. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ψηφιακές υπογραφές.

 12. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υπογράψετε ψηφιακά αυτήν την ενότητα.

 13. Στο πλαίσιο σύμβολο τα ακόλουθα δεδομένα στη φόρμα, όταν είναι συνδεδεμένος αυτήν την ενότητα, κάντε κλικ στο όνομα της ενότητας που έχετε δημιουργήσει μια ψηφιακή υπογραφή για στο βήμα 4.

 14. Για να εμφανίσετε την ενότητα υπογραφές που έχουν προστεθεί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση υπογραφών στην ενότητα.

 15. Για να κάνετε τα στοιχεία ελέγχου στην ενότητα μόνο για ανάγνωση μετά την υπογραφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου όταν έχετε συνδεθεί, κάνετε στοιχεία ελέγχου μόνο για ανάγνωση.

Αρχή της σελίδας

Απενεργοποίηση ψηφιακών υπογραφών

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακές υπογραφές και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρο το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή δεν ενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές.

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ψηφιακές υπογραφές για ένα συγκεκριμένο τμήμα του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένα δεδομένα στη φόρμα, κάντε κλικ στο τμήμα του προτύπου φόρμας στη λίστα δεδομένων με τη μορφή που να είναι δυνατή η υπογραφή που θέλετε να απενεργοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφές για, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×