Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αναδυόμενων ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αναδυόμενων ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα

Η Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας είναι μια ειδοποίηση που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια πρόσκληση σε σύσκεψη ή μια πρόσκληση σε εργασία. Από προεπιλογή, οι Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας είναι ενεργοποιημένες.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας διαφέρουν, ανάλογα με το στοιχείο που λαμβάνετε στα Εισερχόμενά σας.

 • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   
  Εμφανίζει το όνομα του αποστολέα, το θέμα και τις δύο πρώτες γραμμές του μηνύματος. Η Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας δεν εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος ή ενός μηνύματος με ψηφιακή υπογραφή. Για να προβάλετε το μήνυμα, πρέπει να το ανοίξετε. 

 • Πρόσκληση σε σύσκεψη   
  Εμφανίζει τον αποστολέα, το θέμα, την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία της σύσκεψης. 

 • Πρόσκληση σε εργασία   
  Εμφανίζει τον αποστολέα, το θέμα και την ημερομηνία έναρξης της εργασίας που έχει ανατεθεί. 

  Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας του Outlook

Παρακολουθήστε ένα βίντεο διάρκειας 1:54 λεπτών σχετικά με τις αναδυόμενες ειδοποιήσεις (ειδοποιήσεις)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων

Συμβουλή: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας ορατή ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για να τη διαβάσετε, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από την ειδοποίηση, πριν αυτή ξεκινήσει να εξαφανίζεται σταδιακά.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Στην περιοχή Άφιξη μηνύματος, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Για να αποκρύψετε ή να ενεργοποιήσετε άλλες ειδοποιήσεις όπως ήχους, τις αλλαγές του δείκτη του ποντικιού ή την εμφάνιση ενός εικονιδίου φακέλου στη γραμμή εργασιών, προσθέστε ή καταργήστε το σημάδι επιλογής από τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου για αυτές τις λειτουργίες.

Δεν εμφανίζονται οι Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Οι Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας δεν εμφανίζονται κατά τον αρχικό συγχρονισμό ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν ζητήσετε να γίνει μια μη αυτόματη Αποστολή/Παραλαβή.

Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε κανόνες μηνυμάτων και ένα νέο μήνυμα μετακινηθεί από τον φάκελο "Εισερχόμενα" του προεπιλεγμένου λογαριασμού, ενδέχεται να μην λάβετε ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εάν φτάσουν πολλά στοιχεία ταυτόχρονα στα Εισερχόμενά σας, δεν θα εμφανιστεί απαραίτητα μια ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας για κάθε στοιχείο. Εάν λάβετε μεγάλο αριθμό στοιχείων μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το Microsoft Outlook εμφανίζει μία μόνο ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας, για να δείξει ότι λάβατε πολλά νέα στοιχεία. Αυτό αποτρέπει τον υπολογιστή σας από την εμφάνιση πολλών ειδοποιήσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εργασία σας και να καλύψουν προσωρινά ένα τμήμα της επιφάνειας εργασίας σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για να επεξεργαστείτε τα εισερχόμενα στοιχεία σας χωρίς το άνοιγμα του φακέλου Εισερχόμενα. Όταν εμφανιστεί μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες που απαιτούν συνήθως να ανοίξετε το στοιχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια σημαία σε ένα μήνυμα, να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το επισημάνετε ως αναγνωσμένο και όλα αυτά χωρίς να ανοίξετε τον φάκελο Εισερχόμενα.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Microsoft Exchange ή ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3, εμφανίζεται μια ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας μόνο όταν φτάσει ένα νέο στοιχείο στον προεπιλεγμένο φάκελο Εισερχόμενα. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας κατά την άφιξη ενός στοιχείου σε κάποιον άλλο φάκελο ή κατά την παραλαβή στοιχείων που ικανοποιούν συγκεκριμένες συνθήκες, πρέπει να δημιουργήσετε ένα στοιχείο που ονομάζεται κανόνας. Πρέπει επίσης να δημιουργήσετε έναν κανόνα, εάν θέλετε να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα νέο στοιχείο σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας ορατή ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για να τη διαβάσετε, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην ειδοποίηση, προτού εξαφανιστεί.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Κατά την άφιξη νέων στοιχείων στον φάκελο "Εισερχόμενα", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας για νέα αλληλογραφία (μόνο για τον προεπιλεγμένο φάκελο "Εισερχόμενα").

  Σημείωση: Για να αποκρύψετε άλλες ειδοποιήσεις όπως η αναπαραγωγή ήχων, η αλλαγή του δείκτη του ποντικιού ή η εμφάνιση ενός εικονιδίου φακέλου στην περιοχή ειδοποιήσεων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναπαραγωγή ήχου, Σύντομη αλλαγή του δείκτη του ποντικιού ή Εμφάνιση εικονιδίου φακέλου στην περιοχή ειδοποιήσεων, αντίστοιχα.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από μια Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας

 1. Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω στην ειδοποίηση.

 2. Στο μενού Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας για νέα αλληλογραφία.

  Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας

  1. Κάντε κλικ για να ανοίξετε το μενού Ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας.

  2. Κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε τις Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας.

Παρατηρήστε επίσης ότι μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα από το μενού Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας, όπως το άνοιγμα, η επισήμανση με σημαία ή η διαγραφή του νέου μηνύματος, επισημάνετε το μήνυμα ως αναγνωσμένο ή το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας, όπου μπορείτε να καθορίστε το χρονικό διάστημα παραμονής της ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας στην οθόνη καθώς και τον βαθμό διαφάνειάς της. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για λεπτομέρειες.

Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Κατά την άφιξη νέων στοιχείων στον φάκελο "Εισερχόμενα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας για νέα αλληλογραφία (μόνο για τον προεπιλεγμένο φάκελο "Εισερχόμενα").

Αλλαγή της εμφάνισης των ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας. Μπορείτε να τις διατηρείτε στην οθόνη από 3 έως και 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόζετε τη διαφάνειά τους ώστε να είναι πιο εμφανείς ή να τις ρυθμίζετε έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την προβολή εγγράφων και άλλων στοιχείων στην επιφάνεια εργασίας σας. Τέλος, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση εμφάνισης των ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας, σύροντας μία από αυτές σε μια καταλληλότερη θέση στην επιφάνεια εργασίας σας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας.

 4. Στην περιοχή Διάρκεια, σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να παραμένουν ορατές οι νέες ειδοποιήσεις επιφάνεια εργασίας στην επιφάνεια εργασίας σας.

  Σημείωση: Παρόλο που οι ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας τελικά σβήνουν, το εικονίδιο ειδοποίησης για νέα αλληλογραφία παραμένει στη γραμμή κατάστασης του Outlook έως ότου ανοίξετε το νέο στοιχείο ή στοιχεία στον προεπιλεγμένο φάκελο "Εισερχόμενα".

 5. Στην περιοχή Διαφάνεια, σύρετε το ρυθμιστικό στην τιμή διαφάνειας που θέλετε.

 6. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

  Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν επίσης και για την ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας που μπορεί να οριστεί ως μια ενέργεια κανόνα.

Μετακίνηση της ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας σε διαφορετική θέση στην οθόνη σας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση και θα εμφανιστεί ένα δείγμα ειδοποίησης επιφάνειας εργασίας στην επιφάνεια εργασίας σας.

 5. Σύρετε την ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας στη θέση που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινήσετε την ειδοποίηση επιφάνειας εργασίας σε άλλη οθόνη, εφόσον η επιφάνεια εργασίας εκτείνεται σε περισσότερες από μία οθόνες.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×