Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εντοπισμένες αλλαγές στο Excel για Mac, μπορείτε να παρακολουθείτε, διατήρηση και εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρακολούθηση αλλαγών είναι διαθέσιμη μόνο στα κοινόχρηστα βιβλία εργασίας. Στην πραγματικότητα, όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών, το βιβλίο εργασίας μετατρέπεται αυτόματα σε κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας. Παρόλο που ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται συνήθως σε μια θέση όπου οι άλλοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τις αλλαγές σε ένα τοπικό αντίγραφο ενός κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία.

  Επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου του βιβλίου εργασίας και επισημαίνονται οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή άλλοι χρήστες. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, θα λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι αυτή η ενέργεια θα καταργήσει το βιβλίο εργασίας κοινής χρήσης.

Όταν επισημαίνετε αλλαγές καθώς εργάζεστε, το Excel περιγράφει τυχόν Αναθεωρήσεις (όπως αλλαγές, εισαγωγές και διαγραφές) με ένα χρώμα επισήμανσης.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία.

  Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, το βιβλίο εργασίας γίνεται κοινόχρηστο και επισημαίνονται οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή άλλοι χρήστες.

 3. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

 4. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για να καθορίσετε

  Κάντε το εξής

  Οι χρήστες για τους οποίους θέλετε να γίνεται επισήμανση αλλαγών

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο ποιος μενού, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Στην περιοχή φύλλου όπου θέλετε να επισημανθούν αλλαγές

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου όπου, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

 5. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση των αλλαγών στην οθόνη.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο φύλλο, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένες αλλαγές, όπως η μορφοποίηση, δεν παρακολουθούνται και συνεπώς δεν επισημαίνονται με κάποιο χρώμα.

Όταν δεν θέλετε πλέον να είναι επισήμανση των αλλαγών, μπορείτε να διακόψετε την επισήμανση τους.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία του πλαισίου ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, το Excel δεν έχει καταγράψει κάποιο ιστορικό αλλαγών για το βιβλίο εργασίας.

 2. Για να επιλέξετε τις αλλαγές που θέλετε να βλέπετε, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για να δείτε

  Κάντε το εξής

  Όλες οι αλλαγές που έχουν εντοπιστεί

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία, επιλέξτε όλα από το αναδυόμενο μενού Όταν και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου χρήστης και θέση.

  Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή από την ημερομηνία στη λίστα Όταν και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία για την οποία θέλετε να προβάλετε τις αλλαγές.

  Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από έναν συγκεκριμένο χρήστη

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο που, κάντε κλικ στο χρήστη τις αλλαγές του οποίου θέλετε να προβάλετε.

  Αλλαγές σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

 3. Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

 4. Για να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε να προβάλετε τις αλλαγές, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Επισήμανση αλλαγών στο φύλλο

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση αλλαγών στην οθόνη.

  Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε τις λεπτομέρειες σχετικά με μια αλλαγή τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα επισημασμένο κελί.

  Δημιουργήστε μια λίστα με τις αλλαγές σε ένα ξεχωριστό φύλλο

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας για να εμφανιστεί το φύλλο ιστορικού.

  Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο αφού ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών και αποθηκεύσετε το αρχείο με μία τουλάχιστον εντοπίσιμη αλλαγή.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών. .

  Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αλλαγών προς αποδοχή ή απόρριψη, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε

  Κάντε το εξής

  Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται έπειτα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή από την ημερομηνία στη λίστα Όταν και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την παλαιότερη ημερομηνία μετά από την οποία θέλετε να αναθεωρήσετε τις αλλαγές.

  Αλλαγές που έχουν γίνει από άλλο χρήστη

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου χρήστης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο που, κάντε κλικ στο χρήστη τις αλλαγές του οποίου θέλετε να αναθεωρήσετε.

  Αλλαγές που πραγματοποιούνται από όλους τους χρήστες

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου χρήστης.

  Αλλαγές που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θέση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού της περιοχής φύλλου.

  Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου στο δεξιό άκρο του πλαισίου όπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φύλλο. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου.

  Αλλαγές σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου θέση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν πραγματοποιήστε αναθεώρηση των πληροφοριών για κάθε αλλαγή στο παράθυρο διαλόγου Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών.

  Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν άλλες αλλαγές που επηρεάζονται από τις αλλαγές που κάνετε. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να δείτε όλες τις πληροφορίες, όπως απαιτείται.

 4. Για κάθε αλλαγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Απόρριψη.

  Στο φύλλο ιστορικού καταγράφει μια απόρριψη με "Αναίρεση" ή "Αποτέλεσμα ενέργειας η οποία απορρίφθηκε" στη στήλη Τύπος ενέργειας.

 5. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια τιμή για ένα κελί, κάντε κλικ στην τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

  Σημειώσεις: 

  • Πρέπει να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε μια αλλαγή, προτού προχωρήσετε στην επόμενη αλλαγή.

  • Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε όλες τις υπόλοιπες αλλαγές αμέσως κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή όλων ή Απόρριψη όλων.

  • Όλες οι αλλαγές πρέπει να αποθηκευτεί πριν να καταχωρηθούν στο φύλλο ιστορικού.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το παράθυρο διαλόγου Παρακολούθηση αλλαγών κατά την επεξεργασία δεν έχει επιλεγεί, το Excel δεν έχει καταγράψει κάποιο ιστορικό αλλαγών για το βιβλίο εργασίας.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία και, στη συνέχεια, στο Όταν αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή όλων.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται το φύλλο ιστορικού.

 6. Στο φύλλο ιστορικού, κάντε κλικ στα βέλη του φίλτρου δίπλα στις ετικέτες στήλης για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποθήκευση του βιβλίου εργασίας αποκρύπτει το φύλλο ιστορικού. Για να προβάλετε το ιστορικό φύλλο μετά την αποθήκευση, πρέπει να εμφανίσετε το ξανά, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Επισήμανση αλλαγών.

Επειδή το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται όταν απενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του ιστορικού. Μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο ιστορικού ή να αντιγράψετε σε άλλο βιβλίο εργασίας.

 1. Στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση αλλαγών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επισήμανση αλλαγών.

 2. Στην περιοχή Επισήμανση αλλαγών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ημερομηνία και, στη συνέχεια, στη λίστα Όταν, κάντε κλικ στην επιλογή όλων.

 3. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Χρήστης και Θέση.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αλλαγών σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Για να εκτυπώσετε το φύλλο ιστορικού, κάντε κλικ στην επιλογή " Εκτύπωση " στο μενού αρχείο, επιλέξτε τις επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  • Για να αντιγράψετε το φύλλο το ιστορικό σε άλλο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στην καρτέλα " ιστορικό " στο κάτω μέρος του φύλλου ιστορικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ή αντιγραφή.

  • Στην περιοχή βιβλίο, κάντε κλικ στο όνομα του βιβλίου εργασίας που θέλετε να μετακινήσετε το φύλλο σε ή κάντε κλικ στην επιλογή (νέο βιβλίο).

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αντιγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας που περιέχει το αντιγραμμένο ιστορικό φύλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών για να συνδεθείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές του βιβλίου εργασίας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας. Αυτό το ιστορικό αλλαγών μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές.

Παρακολούθηση αλλαγών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πολλοί χρήστες επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας. Είναι επίσης χρήσιμο κατά την υποβολή ενός βιβλίου εργασίας σε αναθεωρητές για τα σχόλια και, στη συνέχεια, θέλετε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα εισόδου που λαμβάνετε σε ένα αντίγραφο αυτού του βιβλίου εργασίας, ενσωμάτωση τις αλλαγές και τα σχόλια που θέλετε να διατηρήσετε.

Όταν γίνονται αλλαγές στο κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό αλλαγών απευθείας στο φύλλο ή σε ένα φύλλο εργασίας ιστορικού ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αμέσως αναθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της κάθε αλλαγή. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ποιος έκανε την αλλαγή, τον τύπο της αλλαγής είχε γίνει, όταν έγινε, τα κελιά που έχουν επηρεάζονται και τα δεδομένα που έχει προστεθεί ή διαγραφεί.

Όταν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση αλλαγών, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Παρακολούθηση αλλαγών διαφέρει από τη λειτουργία αναίρεση και δεν δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας   

  Ίσως αναμένατε ότι παρακολούθησης αλλαγών δημιουργεί ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας πριν από την πραγματοποίηση αλλαγών ή ότι μπορείτε να αναιρέσετε οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αλλαγών για να επαναφέρετε τις αλλαγές με αναίρεση τους ή να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση του βιβλίου εργασίας. Ωστόσο, το ιστορικό φύλλο περιλαμβάνει μια εγγραφή όλων των διαγραμμένων δεδομένων ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε ότι αντίγραφα δεδομένα στα αρχικά κελιά στο κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας.

  Επειδή η παρακολούθηση αλλαγών δεν έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε σε παλαιότερες εκδόσεις του βιβλίου εργασίας, πρέπει να συνεχίσετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας βιβλία εργασίας που έχουν ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση αλλαγών.

 • Ορισμένοι τύποι αλλαγών δεν παρακολουθούνται   

  Παρακολούθηση αλλαγών που κάνετε για να τα περιεχόμενα του κελιού, αλλά δεν παρακολουθούνται άλλες αλλαγές, όπως οι αλλαγές στη μορφοποίηση. Ορισμένες δυνατότητες του Excel δεν είναι διαθέσιμες σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας και, επομένως, δεν είναι δυνατό να παρακολουθούνται.

 • Το ιστορικό αλλαγών διατηρείται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα   

  Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση αλλαγών, το ιστορικό αλλαγών διατηρείται για 30 ημέρες για να διατηρήσετε το μέγεθος του βιβλίου εργασίας διαχειρίσιμες. Ωστόσο, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των ημερών του ιστορικού αλλαγών που θέλετε να διατηρήσετε. Για να διατηρήσετε το ιστορικό αλλαγών απεριόριστο χρονικό διάστημα, μπορείτε να καθορίσετε μεγάλο αριθμό ημερών. Μπορείτε επίσης να κάνετε περιοδικό αντίγραφα των πληροφοριών ιστορικού.

 • Το παλαιότερο τμήμα της το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται περιοδικά   

  Το Excel καθορίζει το ιστορικό αλλαγών που παραμένουν μετρώντας πίσω από την τρέχουσα ημερομηνία. Κάθε φορά που κλείνετε το βιβλίο εργασίας, το Excel διαγράφει οποιοδήποτε τμήμα του ιστορικού αλλαγών που είναι παλιότερα από τον αριθμό των ημερών που ήταν σε ισχύ την τελευταία φορά που αποθηκεύτηκε το βιβλίο εργασίας.

  Για παράδειγμα, εάν διατηρώντας 30 ημερών του ιστορικού αλλαγών και ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας για πρώτη φορά σε δύο μήνες, θα μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό από δύο μήνες πριν. Ωστόσο, όταν κλείνετε αυτό το βιβλίο εργασίας, διαγράφεται το ιστορικό από τις προηγούμενες 30 ημέρες (31 έως 60 ημέρες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν απενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών ή να διακόψετε την κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας, ολόκληρο το ιστορικό αλλαγών διαγράφεται μόνιμα.

Το Excel παρέχει τους ακόλουθους τρόπους πρόσβασης και χρήσης του αποθηκευμένου ιστορικού αλλαγών.

 • Επισήμανση στην οθόνη   

  Excel μπορεί να περιέχει λίγες αλλαγές σε ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε χρήστη και να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της βασικές ως σχόλιο όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε κελί που έχει αλλάξει. Επισήμανση στην οθόνη είναι χρήσιμη όταν ένα βιβλίο εργασίας δεν διαθέτει πολλές αλλαγές ή όταν θέλετε να δείτε με μια ματιά τι έχει αλλάξει.

 • Παρακολούθηση ιστορικού   

  Excel μπορεί να εμφανίσει ένα φύλλο ξεχωριστό ιστορικού που παρέχει μια εκτυπώσιμη λίστα Αλλαγή λεπτομερειών στην οποία μπορείτε να φιλτράρετε για να βρείτε τις αλλαγές που σας ενδιαφέρει. Στο φύλλο ιστορικού είναι χρήσιμη όταν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει πολλές αλλαγές ή όταν θέλετε να εξετάσετε τι συνέβη σε μια σειρά με τις αλλαγές.

 • Αλλαγή αναθεώρησης   

  Excel μπορεί να έχετε βήμα προς βήμα τις αλλαγές με τη σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε κάθε αλλαγή. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν την αξιολόγηση σχόλια από άλλους χρήστες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×