Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, η Access σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα ενέργειας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα επιβεβαίωσης για την Εάν δεν θέλετε να σας ζητηθεί. Εάν δεν εμφανίζονται τα μηνύματα και θέλετε να σας ζητηθεί, που μπορούν να τις ενεργοποιήσουν ξανά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Έλεγχος μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για έναν υπολογιστή

Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για μια βάση δεδομένων

Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για ένα συγκεκριμένο σύνολο εργασιών

Χρήση μακροεντολής για να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα και να επιστρέψετε στην

Επισκόπηση

Ερωτήματα ενέργειας είναι ένας τρόπος για να αλλάξετε τα δεδομένα στη βάση δεδομένων σας. Ένα ερώτημα ενέργειας να προσαρτήσετε, διαγραφή, ενημέρωση δεδομένων ή δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα χρησιμοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα. Ερωτήματα ενέργειας είναι πολύ ισχυρή, αλλά power πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες κίνδυνο αλλαγές ακούσια δεδομένων. Επειδή η δυνατότητα απώλειας δεδομένων, από προεπιλογή Access ζητά σας επιβεβαίωσης όταν εκτελείτε ένα ερώτημα ενέργειας. Αυτό σας βοηθά να συμβάλει στην αντιμετώπιση την πιθανότητα των αλλαγών ακούσια δεδομένων.

Συμβουλή: Για να δείτε τα δεδομένα που θα εφέ ένα ερώτημα ενέργειας, πριν από την εκτέλεση του ερωτήματος, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

Εάν προτιμάτε να ότι η Access δεν σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε ερωτήματα ενέργειας ή, εάν η Access δεν είναι επιβεβαίωσης που ζητά, αλλά θέλετε να, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα ή να απενεργοποιήσετε.

 • Έλεγχος μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για έναν υπολογιστή   
  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access για να ορίσετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά για βάσεις δεδομένων της Access ανοίγει σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα απενεργοποιημένη, η Access δεν θα εμφανίζονται τα μηνύματα σε καμία περίπτωση. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα, η Access θα εμφανίσει τα μηνύματα, εκτός εάν είναι απενεργοποιημένες από μια μακροεντολή ή από τη VBA.

 • Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για μια βάση δεδομένων   
  επιλέξτε αυτήν τη μέθοδο για να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις για μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων όταν ανοίγει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια SetWarnings μέσα σε μια μακροεντολή AutoExec για να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα. Το αρχείο βάσης δεδομένων πρέπει να είναι αξιόπιστος για αυτήν την ενέργεια μακροεντολής ώστε να λειτουργεί; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο αποφασίσετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

 • Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για ένα συγκεκριμένο σύνολο εργασιών   
  επιλέξτε αυτήν τη μέθοδο για να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις στη διάρκεια ενός συνόλου εργασιών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήσουν ξανά; Για παράδειγμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα ενώ δημιουργίας πίνακα ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιήσουν ξανά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής SetWarningsκαι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο DoCmd.SetWarnings VBA. Το αρχείο βάσης δεδομένων πρέπει να είναι αξιόπιστος για αυτήν την ενέργεια μακροεντολής ώστε να λειτουργεί; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο αποφασίσετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Έλεγχος μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για έναν υπολογιστή

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας απενεργοποιημένη, η Access δεν θα εμφανίζονται τα μηνύματα σε αυτόν τον υπολογιστή ακόμη και για μια βάση δεδομένων που περιέχει μια μακροεντολή ή μια λειτουργική μονάδα που ενεργοποιεί τα μηνύματα.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προγράμματος-πελάτη.

 3. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, στην ενότητα Επεξεργασία, στην περιοχή Επιβεβαίωση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου ερωτήματα ενέργειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επάνω μέρος της σελίδας

Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για μια βάση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια SetWarnings σε μια μακροεντολή AutoExec για να απενεργοποιήσετε μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για μια βάση δεδομένων.

Σημαντικό: Εάν η βάση δεδομένων που περιέχει τη μακροεντολή δεν είναι αξιόπιστο, δεν θα εκτελέσετε την ενέργεια SetWarnings. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία και των βάσεων δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο αποφασίσετε εάν θα εμπιστευτείτε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση: Είναι δυνατή η παράκαμψη εάν υπάρχει ήδη μια μακροεντολή με όνομα AutoExec, ανοίξτε αυτήν τη μακροεντολή σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τα βήματα 2 έως 4 από την παρακάτω διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα μακροεντολές & κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολή.

  Εικόνα κορδέλας για την ομάδα "Μακροεντολές και κώδικας" της Access

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος της δόμησης μακροεντολών, επιλέξτε την ενέργεια SetWarnings.

  • Εάν δεν βλέπετε την ενέργεια SetWarnings στη λίστα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Εμφάνιση όλων των ενεργειών.

 3. Στην περιοχή την ενέργεια SetWarnings, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων και ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε AutoExec.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε τη Λειτουργία δόμησης μακροεντολών. Η νέα μακροεντολή θα εκτελεστεί την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI).

Επάνω μέρος της σελίδας

Απενεργοποίηση μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για ένα συγκεκριμένο σύνολο εργασιών

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να απενεργοποιήσετε μηνυμάτων επιβεβαίωσης ερωτήματος ενέργειας για ένα σύνολο εργασιών: χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή και, χρησιμοποιώντας μια λειτουργική μονάδα VBA. Με οποιονδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείτε κώδικα για να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις, εκτελέστε το σύνολο των εργασιών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις προειδοποιήσεις ξανά. Μπορείτε να επισυνάψετε τον κώδικα σε ένα συμβάν, όπως το Συμβάν κάντε κλικ στην επιλογή ενός κουμπιού εντολής ή το Συμβάν Open μιας φόρμας.

Μπορείτε να επισυνάψετε μια λειτουργική μονάδα σε ένα συμβάν και, όταν εμφανίζεται το συμβάν, εκτελεί τη λειτουργική μονάδα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να επισυνάψετε μια λειτουργική μονάδα στο συμβάν Με το άνοιγμα για μια φόρμα. Όταν η φόρμα ανοίγει, εκτελεί τη λειτουργική μονάδα. Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο DoCmd.SetWarnings στο συμβάν κατά το άνοιγμα μιας φόρμας.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή "Σχεδίαση" .

 2. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν είναι ορατό, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή προς τα αριστερά στο τετράγωνο στο επάνω μέρος της φόρμας, ακριβώς κάτω από την καρτέλα αντικειμένου στη φόρμα.

 4. Στο φύλλο ιδιοτήτων, στην καρτέλα άλλα, βεβαιωθείτε ότι Έχει λειτουργική μονάδα έχει οριστεί σε Ναι.

 5. Στην καρτέλα συμβάν, κάντε κλικ στο συμβάν Κατά το άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση (τα αποσιωπητικά δίπλα στο βέλος).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή δόμησης, κάντε ένα από τα εξής:

 7. Πληκτρολογήστε DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 8. Εισαγάγετε τον κωδικό είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τις εργασίες που θέλετε να γίνει με τα μηνύματα επιβεβαίωσης απενεργοποιημένη.

 9. Σε μια νέα γραμμή, πληκτρολογήστε DoCmd.SetWarnings (WarningsOn).

 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου VBA και αποθηκεύστε τη φόρμα.

Χρήση μακροεντολής για να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα και να επιστρέψετε στην

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος της δόμησης μακροεντολών, επιλέξτε το ενέργεια SetWarnings.

  • Εάν δεν βλέπετε το ενέργεια SetWarnings στη λίστα, και στο το καρτέλα Σχεδίαση, στην την Εμφάνιση/απόκρυψη ομαδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι Εμφάνιση όλων των ενεργειών είναι επιλεγμένο.

 2. Στην περιοχή του SetWarnings ενέργεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην Προειδοποιήσεις στην και επιλέξτε όχι.

 3. Εισαγάγετε τις ενέργειες των μακροεντολών είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τις εργασίες που θέλετε να ολοκληρώθηκε με μηνυμάτων επιβεβαίωσης απενεργοποιημένη.

 4. Κάτω από την τελευταία ενέργεια εργασίας, επιλέξτε την ενέργεια SetWarnings, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ενεργοποίηση προειδοποιήσεων και επιλέξτε Ναι.

 5. Κλείστε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών, να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη φόρμα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×