Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης επιτάχυνση για το SharePoint Online μίσθωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

SharePoint Online υποστηρίζει πλέον εντοπισμού αρχικού τομέα όταν συνδέονται οι χρήστες με τη χρήση υπηρεσιών παροχής ταυτότητας τρίτου κατασκευαστή, όπως Active Directory Federation Services (ADFS). Αυτή η δυνατότητα μειώνει οδηγίες σύνδεσης για τους χρήστες, "επιτάχυνση" στο χρήστη μέσω της σελίδας σύνδεσης Azure Active Directory αρχικού τομέα εντοπισμού. Αυτή η δυνατότητα ονομάζεται αυτόματης επιτάχυνση και εφαρμόζεται με την εκτέλεση ενός cmdlet Windows PowerShell στο SharePoint Online κέλυφος διαχείρισης.

Χωρίς αυτόματο επιτάχυνση, όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια τοποθεσία και πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο ταυτότητας, σταλούν Azure Active Directory. Εάν η εταιρεία τους χρησιμοποιεί Azure Active Directory για τη Διαχείριση ταυτοτήτων, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί αμέσως. Εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί μια υπηρεσία παροχής ταυτότητας τρίτου κατασκευαστή, όπως AD FS, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγετε πρώτα το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την προώθηση στην υπηρεσία παροχής ταυτότητας κατάλληλη (IdP). Η σελίδα Azure Active Directory είναι σημαντικό όταν έχετε περισσότερες από στις εταιρείες IdP ή λήψη όφελος σενάρια επισκέπτη (το οποίο απαιτείται από τους χρήστες για τον έλεγχο ταυτότητας με άλλα IdPs ή Azure Active Directory ίδια).

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι ενοχλητικό να πολλοί χρήστες. Η δυνατότητα αυτόματης επιτάχυνση εξομαλύνει αυτή η εμπειρία.

Από προεπιλογή, μόνο συλλογές τοποθεσιών που δεν είναι κοινόχρηστα εξωτερική (δηλαδή εξωτερικής κοινής χρήσης είναι απενεργοποιημένο) μπορεί να είναι επιταχυνόμενος. Όταν μια τοποθεσία είναι κοινόχρηστη εξωτερικά, σελίδα σύνδεσης AAD απαιτείται συνήθως στους χρήστες απευθείας σε ένα τελικό σημείο όπου μπορεί να δυνατός. Εάν η εταιρεία έχει ρυθμίσει τους IdP για τον έλεγχο ταυτότητας επισκέπτη χρήστες (π.χ. ένα πρόσθετο extranet), στη συνέχεια, είναι πιθανό να επιταχύνετε όλες τις συλλογές τοποθεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράμετρος whr επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της σελίδας σύνδεσης Azure Active Directory ως τμήμα του πακέτου του Azure Active Directory Premium.

Πριν από την μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιτάχυνση

Το μισθωτή SharePoint Online πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις πριν από την αυτόματη επιτάχυνση μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Απαίτηση

Αιτία

Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία παροχής ταυτότητας μία.

SharePoint Online πρέπει να έχετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για στόχευση κατά την επιτάχυνση. Η εταιρεία μπορεί να έχετε πολλούς τομείς, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα τελικό σημείο μία AD FS.

Ενεργοποίηση αυτόματης επιτάχυνση

Για να ενεργοποιήσετε την επιτάχυνση AD FS αυτόματης για συλλογές τοποθεσιών εσωτερικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο SignInAccelerationDomain με τα cmdlet Windows PowerShellSet-SPOTenant.

Για παράδειγμα, για να ορίσετε αυτόματη επιτάχυνση για τον τομέα Contoso.com, μπορείτε να εκτελέσετε:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “contoso.com”

Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του IdP για την υποστήριξη χρηστών επισκέπτη, να επιταχύνετε την τοποθεσίες με εξωτερική κοινή χρήση με την εκτέλεση:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $true

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να ορίσετε SignInAccelerationDomain πριν από την εκτέλεση αυτής της εντολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός SPOTenant.

Απενεργοποίηση της αυτόματης επιτάχυνσης

Εάν έχετε ήδη με δυνατότητα αυτόματης επιτάχυνση και θέλετε να την απενεργοποιήσετε, μπορείτε να αλλάξετε $true να $false για EnableGuestSignInAcceleration, όπως σε αυτό το παράδειγμα:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $false

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επιτάχυνση για τον τομέα με τη χρήση SignInAccelerationDomain με τιμή null, όπως σε αυτό το παράδειγμα:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “”

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός SPOTenant.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την αυτόματη επιτάχυνση

Ε: Τι μπορώ να κάνω για να κάνετε την εμπειρία καλύτερη δυνατή για τους χρήστες μου;

Α: μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι τις εσωτερικές και εξωτερικές τοποθεσίες διαχωρίζονται με σαφήνεια. Δεύτερον, ενθαρρύνετε τους χρήστες για πρόσβαση σε εσωτερικές τοποθεσίες πρώτα ως μέρος τους ημερήσια ροής εργασίας. Ενδεχομένως να λάβετε υπόψη τη δημιουργία μιας τοποθεσίας μόνο εσωτερικής που λειτουργεί ως μια σελίδα υποδοχής. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την πολιτική ομάδας, έτσι ώστε οι χρήστες θα οδηγηθείτε σε μια εσωτερική κεντρική σελίδα κάθε φορά που ανοίγουν το πρόγραμμα περιήγησής τους. Αφού ο χρήστης έχει συνδεθεί σε μία τοποθεσία (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο είτε), θα δεν του ζητηθεί να συνδεθείτε σε άλλες τοποθεσίες.

Ε: τι πρέπει να κάνετε για να επωφεληθείτε από αυτόματης επιτάχυνση σε εξωτερική κοινόχρηστες τοποθεσίες;

Α: εξωτερικούς χρήστες ενδεχομένως να ελέγχουν την ταυτότητα σε ένα από τα τρία σημεία: Azure Active Directory (εάν οργανισμού τους είναι ένας μισθωτής "cloud" ή να χρησιμοποιούν ένα λογαριασμό Microsoft), η υπηρεσία παροχής ταυτότητας της εταιρείας του χρήστη ή υπηρεσία παροχής ταυτότητας της εταιρείας σας (Εάν χρησιμοποιείτε μια λύση extranet εσωτερική εγκατάσταση). Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιτάχυνση για εξωτερική κοινόχρηστες τοποθεσίες, το IdP πρέπει να είναι μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις περιπτώσεις χρήσης (ή τουλάχιστον αυτά που θέλετε στους προσκεκλημένους σας για να χρησιμοποιήσετε). Για την υποστήριξη επισκέπτες στο AAD, MSA ή άλλες IdP, IdP σας θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφει το χρήστη στην οθόνη login AAD για τον έλεγχο ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×