Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αλλαγή ρυθμίσεων διάσκεψης ήχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Διασκέψεων ήχου από προεπιλογή θα σας στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες όταν είναι ενεργοποιημένες για διασκέψεων ήχου. Μπορεί να υπάρχουν φορές μέσω όταν θέλετε να μειώσετε τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο Skype για επιχειρήσεις και το Microsoft ομάδες χρηστών και, σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν.

Εάν απενεργοποιήσετε την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα αποσταλεί όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διασκέψεων ήχου στους χρήστες σας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όταν οι χρήστες είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη διασκέψεων ήχου, όταν γίνεται επαναφορά του PIN τους, όταν το Αναγνωριστικό διάσκεψης και το προεπιλεγμένο διασκέψεων τηλέφωνο αριθμού αλλάζει.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στους χρήστες, όταν είναι ενεργοποιημένες για διασκέψεις ήχου:

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διάσκεψη με κλήση σύνδεσης

 • Υπάρχουν πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε χρήστες στον οργανισμό σας αφού είναι ενεργοποιημένες για διασκέψεων ήχου:

  • Όταν μια άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου έχει εκχωρηθεί.

  • Όταν μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο επαναφέρετε το PIN διάσκεψης ήχου του χρήστη.

  • Όταν πραγματοποιείτε μη αυτόματη επαναφορά του αναγνωριστικού της διάσκεψης για το χρήστη.

  • Όταν η άδεια χρήσης Διασκέψεων ήχου καταργείται από αυτά.

  • Όταν η υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου ενός χρήστη έχει αλλάξει από τη Microsoft σε άλλη υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε ή κανένα.

  • Όταν η υπηρεσία παροχής διασκέψεων ήχου ενός χρήστη έχει αλλάξει στη Microsoft.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις ή το Windows PowerShell για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες.

Χρήση του Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Skype για επιχειρήσεις και στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή διασκέψεων ήχου.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις γέφυρα Microsoft, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από την Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες, εάν οποιαδήποτε από τις αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων διασκέψεων ήχου.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήστη με τις ρυθμίσεις διασκέψεων ήχου, μεταβαίνοντας στις ιδιότητες του χρήστη > διασκέψεων ήχου > Αποστολή πληροφοριών διάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Εάν το κάνετε αυτό, θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα περιλαμβάνει μόνο το αναγνωριστικό διάσκεψης και τον αριθμό τηλεφώνου της διάσκεψης, αλλά το PIN δεν θα συμπεριλαμβάνεται.

  • Ανατρέξτε στο θέμα Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα χρήστη με τις πληροφορίες διασκέψεων ήχου.

Χρήση του Windows PowerShell

 • Εκτελέστε το ακόλουθο για να απενεργοποιήσετε την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $false

  Για να σας βοηθήσει με αυτό το cmdlet, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός CsOnlineDialInConferencingTenantSettings.

 • Όταν η αυτόματη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να ενεργοποιήσει με μη αυτόματο τρόπο στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διάσκεψη ID και τον αριθμό τηλεφώνου με χρήση του Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό το PIN, δεν θα συμπεριληφθούν. Εάν θέλετε να επαναφέρετε το PIN της διάσκεψης ήχου και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να τη στείλετε στο χρήστη με άλλο τρόπο.

 • Από προεπιλογή, θα είναι ο αποστολέας του τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Office 365, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμφανιζόμενο όνομα, χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell και επίσης να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings .

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές εισερχομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του περιβάλλοντός σας επιτρέπουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από την προσαρμοσμένη διεύθυνση αποστολέα που καθορίζεται.

  • Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παράμετρο SendEmailFromAddress.

  • Εισαγάγετε το εμφανιζόμενο όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παράμετρο SendEmailFromDisplayName.

  • Ορίστε την παράμετρο SendEmailOverride σε True.

  • Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

 • Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες σας μπορεί να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις ή το Windows PowerShell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Διασκέψεων ήχου στο Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×